Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kerekegyháza szociális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Jövő Záloga Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Székely Klára kuratóriumi elnök
Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. - Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Caritas in nomine Jesu Alapítvány

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Szabó Sándor kuratóriumi tag, Weninger Antal kuratóriumi elnök
Magukra hagyott, külterületen élő idős emberek gondozása, - Hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére lelki és kultúrális rendezvények szervezése és lebonyolítása, - Többgyermekes családok anyagi gondjainak enyhítése, - Egyházi intézményekben tanuló diákok támogatása, - Vallásos ifjúsági mozgalmak patronálása. ... >>

Kerekegyházáért Baráti Egyesület

(szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47.
képviselő: Horváth Gyula elnök
Helyi és regionális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Népi hagyományok körébe tartozó kultúra ápolása. Közérdeklődésre számot tartó ismeretterjesztés. Konferenciák, fórumok. Helyi közéletben való aktív szerepvállalás. Együttműködés hasonló célú társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. Az ősi magyar tradíciók tisztelete, valamint a nemzettudat ápolására és érvényesítésére való törekvés. A magyarság kárpát-medencei történelmének és kultúrtörténeti emlékeinek megismerése és megismertetése. Kerekegyháza a testvér-települési kapcsolataiban aktív szerepvállalás, együttműködés azok fejlesztésében. Bel-és külföldi cserekapcsolatok szervezése. A keresztény értékrend elfogadása, szolidaritás, nyitottság, önzetlenség. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kerekegyházi Cigány Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Ősz u. 34.
képviselő: Mészáros Zoltánné elnök
A cigány kisebbség társadalmi összefogása, érdekeinek, jogainak képviselete, védelme. Cigány és magyar hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott emberek támogatása, élethelyzetük javítása. Cigány és magyar gyermekek oktatásának, továbbtanulásának, korrepetálásának segítése, támogatása. Munkahelyteremtés, pályázatok készítése, támogatások szerzése. Kapcsolatot tart fenn a tevékenységi körének megfelelő helyi, vidéki társadalmi szervekkel, vállalkozásokkal, állami szervekkel, s képviseli e szervek előtt a tagok érdekeit. Előadások, szakmai viták, hagyományőrző rendezvények szervezése, valamint cigány hagyományok terjesztése. A cigány kisebbség építészeti-, kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása, megőrzése, megismertetése, a cigány lakosság helyi ünnepeinek méltó megünneplése. ... >>

Kerekegyházi Gyermek- és Felnőttvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Monostori Ferencné kuratóriumi elnök
A nehéz szociális helyzetben lévő személyek és családok felmérése, Kerekegyháza község szociális térképének elkészítése, családgondozó szolgálat kialakítása. - A rászorulók természetbeni támogatása élelmiszerrel, ruhával, tanszerrel. A tehetséges, és arra érdemes diákok továbbtanulásának segítése beiskolázási segéllyel, ösztöndíjjal. Beteg és arra rászoruló gyermekek, felnőttek szanatóriumi elhelyezéséhez és külföldi gyógykezeltetésének költségeihez hozzájárulás. ... >>

Kiskunsági Nők Egyesülete

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 28/a.
képviselő: Rendek Lászlóné elnök
Az egyesület alapvető feladatának tekinti: A Kiskunságban élő nők helyzetének javítását. A tanyavilágban és agráriumban dolgozó nők szakmai fejlesztését. Az otthon munkát vállaló nők segítését. A család, mint legkisebb intézmény fennmaradásának elősegítése, megtartása. Gyermek vagy idős személynek felügyeletének megszervezése. Környezet és egészségtudatos nevelés. Kapcsolattartás Munkaügyi Központtal, Agrárkamarákkal, Önkormányzatokkal, magyar és nemzetközi Nőszervezetekkel. ... >>

Műhely Fogyatékosok Foglalkoztatására Alapítvány

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Bocskai utca 34/a.
képviselő: Füstösné Farkas Márta kuratóriumi elnök
Fogyatékos, elsősorban értelmi fogyatékos, illetve szocializációjában retardált, hátrányos helyzetű személyek munkáltatásának, foglalkozásba állításának, rehabilitációjának, tanulásuk és életnívójuk javításának elősegítése, támogatása. ... >>

ProSME Szociális és Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Nyílt Alapítvány

(szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 27.
képviselő: Székely Klára sz. Fehér Klára kuratóriumi elnök
Anyagi eszközök juttatásával, rendezvények szervezésével, a hátrányos helyzetű egyének és csoportok ? elsősorban gyermekek, fiatalok, idősek ? társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, általános szociális tevékenység, továbbá a kis-és középvállalkozások versenyhátrányának leküzdése érdekében partnerhálózatok kiépítésével, szakmai találkozók szervezésével, tanácsadással, részben érdekképviseleti tevékenység kifejtésével, a versenyképességhez minőségi feltételek megteremtésével, az erre irányuló magánkezdeményezések támogatásával, külföldi tapasztalatok hazai megismertetésével. ... >>
1. oldal