Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.
képviselő: Fliszár Károly elnök, Horváth Gyuláné ügyvezető
A demokrácia értékeinek megismertetése, európai és nemzeti intézmény rendszerei megerősítésének, kiteljesedésének elősegítése. Az emberek közötti szolidaritás fontosságának terjesztése. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülőkkel való közösség vállalás és segítségnyújtás, karitatív tevékenység szorgalmazása az esélyegyenlőség megteremtése céljából. A környezetvédelmi, egészségvédelmi kultúra fejlesztése, a harmonikus családi élet kialakításának propagálása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Dohánybeváltó Lövészklub

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Fürst S. u. 19.
képviselő: Cserkó József ... >>

Félegyházi Motoros Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25. I/4.
képviselő: Elek Ferenc elnök, Horváth Zsolt alelnök, Könyves Zoltán alelnök
A motoros életmód népszerűsítése Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében, elsősorban rendezvények lebonyolításán keresztül. ... >>

Félegyházi Polgári Társaskör

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 1.
képviselő: Dr. Albrecht Sándor ... >>

Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Katona J. u. 4.
képviselő: Dr. Medgyesi József elnök, Marancsikné Némedi Erzsébet titkár
Állatmenhely létrehozása, Kiskunfélegyháza városban kóborló, gazdátlan kutyák, macskák állatmenhelybe történő elhelyezése, gondozása, gazdák keresése, állattemető létrehozása, és ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység. ... >>

Hazafias Népfront Kiskunfélegyháza Városi Bizottsága

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.
képviselő: Dobosné Dr.Patyi Mária, Seres József ... >>

Izgő-Mozgó Kölyökklub Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, József A. u. 13.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén:, Fekete Mária elnök, Mészáros Márta elnökhelyettes
Az egyesület célja, hogy óvodákban, iskolákban és más gyermekintézményekben a gyermekek részére mozgáskultúrát megalapozó, fejlesztő jellegű, koordináció-, tartás- és egyensúlyérzék-javító, örömszerző, mozgásra serkentő, szabadidős tevékenységet szervezzen; a sérült vagy fogyatékkal élő gyermekek számára fejlesztő, rehabilitációs foglalkozásokat szervezzen megfelelő szakemberek és eszközök segítségével; hétvégék, jeles napok, szünidei táborok alkalmával egészséges életre nevelő, készségfejlesztő, közösségformáló programokat rendezzen; a gyermekeknek életüket vidámabbá, színesebbé tevő mondókákat, meséket, táncokat, népszokásokat, hagyományőrző játékokat tanítson. ... >>

Kiskun Motoros Club

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Marosvásárhelyi u. 11.
képviselő: Tóth József ... >>

Kiskun Rádióklub

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Lőwy S. u. 11.
képviselő: Borbás László ... >>

Kiskunfélegyháza és Térsége Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Ady E. u. 1-3. IV/18.
képviselő: Lőrincz Tibor elnök
Az egyesület, mint társadalmi szervezet, nem politikai pártként a nemzeti és összeurópai kultúra, a keresztény etikai és világnézeti értékrend alapján előmozdítani kívánja egy igazságosabb, az európai értékrendre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott társadalom felépítését. Előmozdítani kívánja működési területén a polgárok bevonását a közéletbe. Az egyesület kiemelt célja, hogy közreműködjön az agrár-és környezetvédelmet érintő helyi problémák felmérésében, és az azt célzó megoldási javaslatok kidolgozásában, a a helyi és területi önkormányzatok, valamint a nyilvánossággal való megismertetésében. Az egyesület kiemelkedő célja, hogy előmozdítsa a vidéken élők, és a mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítását. Az egyesület további célja valamennyi olyan, a munkavállalókat és vállalkozókat képviselő helyi és országos civil szervezettel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, amelyek összhangban az egyesület céljaival, elsődlegesen a tiszta, egészséges és biztonságos környezet, és a polgárok jólétének előmozdítását célozzák. Az egyesület alapvető céljának minősíti a paraszti kultúra, mint a nemzeti hagyomány fontos részének ápolását, és e hagyományok beépülésének elősegítését az általános értékrendbe. Az egyesület céljai megvalósításában a keresztény és nemzeti értékeket hangsúlyosan képviselő, demokratikus elkötelezettségű, más társadalmi szervezetekkel együttműködik. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében kiemelt fontosságúnak tartja a történelmi egyházakkal való kapcsolattartást. Az egyesület célja, hogy közreműködjön a nemzettudat erősítésében, a magyar vidék problémáinak feltárásában, és elsősorban a vidéki települések fejleszetésének elősegítése céljából, a feltárt problémák elemzésével, és nyilvánossá tételével kívánja előmozdítani a helyi politikai döntéshozók munkáját. Az egyesület célja a nemezeti-polgári értékek és hagyományok ápolásával annak előmozdítása, hogy ezen értékek a magyar és a helyi közélet szerves részévé váljanak. ... >>

Kiskunfélegyházi Barangoló Pedagógusok Egyesülete

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.
képviselő: Csergő József elnök
Az egyesület általános célja, hogy segítse elsősorban a Kossuth Lajos középiskola és Stakiskola pedagógusainak, illetve bárhol máshol tevékenykedő pedagógusoknak, továbbá a nem pedagógus iskolai munkatársaknak a szakmai fejlődését, hogy ezáltal előmozdítsa az európai műveltésg közvetítésére képes, a társadalmi modernizáció szükségleteinek megfelelő oktatási feltételek kialakítását. ... >>

Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 4/14.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Juhász István elnök
A város vonzáskörzetében élő nyugdíjasok, időskorúak érdekvédelme és érdekképviselete. A nyugdíjasok igényei kielégítésének elősegítése érdekében támogatja a társadalmi tevékenység feltételeit.Kezdeményezi a nyugdíjasokat érintő jogszabályok előkészítését és véleményezéséhez vitákat szervez. Tájékoztatást ad az országos és megyei szövetségek tevékenységéről, elért eredményekről. Előmozdítja a helyi és községi nyugdíjas szervezetek szerveződését. Támogatja a nyugdíjasok részére az olcsóbb áruk közös értékesítésű beszerzésének szervezését. Szervezi az egymással való törődés hálózatának a kiépítését, a tanácsadói szolgálat, illetve szolgáltatásokra. Együttműködik és kapcsolatot tart fenn más társadalmi, állami szervekkel az alapszabály rendekezése szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Ótemplom Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér 1.
képviselő: Keresztesi Kálmán
A templom külső-belső felújítása, belső festés-mázolás, ide értve az oltár és berendezések felújítását is. ... >>

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Alma Mater Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24.
képviselő: Dr. Fülöp Ferenc kuratóriumi elnök, Dr. Sulyok Miklós kuratóriumi tag
A Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola világ- és országoshírű tanárai és diákjai emlékét megőrző pantheon kialakítása, - Az iskola névadója, Petőfi Sándor szobrának, vagy domborművének felállítása az iskola udvarán, - Az iskola és kollégiuma épületeinek államgegóvása, - Elhunyt tanárok sírjának gondozása, - A város kultúrális életének élénkítése, a Petőfi hagyományok ápolása - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Kultúrális tevékenység - Kultúrális örökség megóvása. ... >>

Kiskunfélegyházi Repülő-és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Repülőtér
képviselő: Barta József társelnök, Rácz Szabó Mihály társelnök
A sportrepülő szakágak színvonalának az emelése, az ifjuság nevelése, a repülő sportágak népszerűsítése, kiemelten az ifjuság körében, beleértve a szabadidősport jellegű repülő tevékenységet is. Biztosítja a klub tagjainak -repülő ejtőernyős, hőlégballon és sárkányrepülő- sportolói, és sportoló jelöltjei sporttevékenységben való részvételét, szakági kiképzését. Közreműködik a repülő utánpótlás nevelésében az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Roma Kisebbségi Egyesület

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Horváth Zoltán utca 2. 3./2.
képviselő: Dr. Azúr Magdolna alelnök, Hajagos Gábor elnök
A tagok érdekképviselete, kisebbségi közösség összefogása, kultúrájának megismertetése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Korszerű Agrárkultúráért Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Fisch E. u. 1-3.
képviselő: Csitári Tibor ... >>

Kozmikus Kapcsolat Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Holló L.u.5.IV/15.
képviselő: Molnár Tibor
Különböző típusú találkozások gyűjtése, kivizsgálása, dokumentálása. Eltérített személyeknél bekövetkezett testi- lelki sérülések kezelésének támogatása. Földönkívüli inteligenciák megismertetése, népszerűsítése tudományos előadásokon. Országos UFO Iroda létrehozása. ... >>

Közép-Európa Klub

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi u. 45.
képviselő: Dr. Samu Mihály elnök, Kelemen József főtitkár ... >>

Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete

(szociális,egyéb)

6110 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 5.
képviselő: Kemény György elnökhelyettes, Szabó Mária ... >>

Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Tarnóczki Sándorné elnök ... >>

Német Kapcsolatokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 9.
képviselő: Dr. Borbélyné Szabó Katalin elnök
Weilmünster várossal meglévő városi és középiskolai kapcsolaton alapulva -a gimnázium tanulóinak németnyelvű tanulmányainak segítése. ... >>

Néri Szent Fülöpről Elnevezett Hittanya Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent I.tér 3/a.
képviselő: Kiss Gábor
Gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése érdekében. Az Alapítvány közreműködik a fiatal korosztályok és a családok szabadidős eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében, a fiatalok, a középkorúak és az idősebbek lelki épülésében, keresztény hitük elmélyítésében, ösztönzi az ifjúsági turizmust, a nemzetközi cserekapcsolatokat, mellyel előmozdítja a népek egymáshoz való közeledését. ... >>

Nők Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 54.
képviselő: Jankovszki Zoltánné elnök
Az azonos (polgári, keresztény) értékrendet elfogadó, -kiemelten a család, a gyermek, ifjúság nevelése, az oktatás, a kultúra, a média, a nemzeti értékeink és a hagyományaink ápolása, valamint a környezetvédelem területén ?a polgári gondolkodást képviselő, Bács-Kiskun megyében élő hölgyek, anyák, nagymamák széleskörű összefogása, közösséggé formálása. A polgári, keresztény erkölcsi értékrend képviselete, védelme. Az egyesület céljaival összhangban működő civil szervezetekkel együttműködése és azok támogatása. A polgári és nemzeti értékeket képviselő nők közéleti szereplésének támogatása. A nők társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A nők szerepvállalása az emberi és polgári jogok érvényesítésében. A nők szervezeti formában történő képviselete, amely biztosítja a nők meghirdetett társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. Női esélyegyenlőség elősegítése a hátrányos helyzetű csoportokban a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekben, valamint a határon túli magyarság körében egyaránt. A nő családban betöltött központi szerepének hangsúlyozása. A nők családban és hivatásban végzett munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése és elismerése. Hátrányos helyzetben lévő nők támogatása és érdekvédelme. A nők társadalmi esélyegyenlőségét elősegítő tudományos tevékenység, kutatás ösztönzése. ... >>

Önsegélyezők Egyesülete

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 71. VIII/47.
képviselő: Bálint Gyula ... >>

Polgári Egyesület Kiskunfélegyházáért

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Zrínyi utca 9. fszt./30.
képviselő: Dr.Mészáros János alelnök, Varga Imre elnök ... >>

Romák Életesély Növeléséért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Horváth Z. u. 2. III/2.
képviselő: Dr. Azúr Magdolna kuratóriumi elnök
Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák életesélyének növelése, hátrányos helyzetük javítása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

START 94 Szabadidős Társadalmi Szervezet

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Justh Gyula utca 19.
képviselő: Keskeny Péter Pál titkár ... >>

Szent Család Templom Kiskunfélegyháza Alapítvány

(egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Liszt F. u. 2.
képviselő: Szépe Ferencné
Kiskunfélegyháza városban a Sarlós Boldogasszony Plébánia illetékességi területén a Szt. Család Templom és a hozzátartozó kiszolgáló létesítmények közösségi ház felépítése. ... >>

Szintézis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyíl u. 37.
képviselő: Magony Tibor a kuratórium elnöke
A kiskunfélegyházi székhelyű SZINTÉZIS Modern Tudományok Iskolája, Alapítványi Iskola létrehozása, alapfokú és középfokú szakiskolai képesítést nyújtó iskola működtetése; anyagi támogatás nyújtása az Alapítványi Iskolában folyó nevelő-oktató munkához. ... >>

Úttörők az Egészséges Ifjúságért Alapítvány

(sport,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u.27.
képviselő: Borits Antal
8-16 éves korosztály kedvezményes feltételekkel történő üdültetése, szabadidősport, diáksport tevékenységét, a fiatalok harmonikus személyiségfejlődését. Táborozás, üdülés, szabadidősport szervezése, kirándulások lebonyolítása ... >>

Vállalkozók Ipartestülete Kiskunfélegyháza

(érdekképviselet,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9.
képviselő: Dencs László alelnök, Makai Lászlóné elnök
A tagnak belépő egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek egységes képviselete és védelme, társadalmi rangjának emelése, vélemény alkotás a vállalkozókat érintő jogszabályokról, azok változtatási lehetőségéről az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>
1. oldal