Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza sport civil szervezetek


Találatok száma: 75
1. oldal

Absolut Sqash Club Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.4.
képviselő: Malatinszki Nándor
Sport az alapszabály I/4.és II.pontja szerint. ... >>

Achilles Track Testedzők Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 24.
képviselő: Nemes-Nagy Tibor elnök
A fogyatékkal élő emberek szociális és fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Aréna Póker Klub Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Nefelejcs utca 15.
képviselő: Lajos Zoltán elnök
Az egyesület célja a szabadidős tevékenységek közül elsősorban a stratégiai jellegű gondolkodást igénylő kártyajátékok, így a póker, bridzs, ulti, tarokk és ezek változatainak minél több emberrel való kulturált körülmények közötti megismertetése és népszerűsítése. Ezen játékoknak, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére, ennek keretében klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. ... >>

Bucka Hegymászó Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Molnár B.u.20.
képviselő: Pallagi Ernő ... >>

Bulls Szabadidő Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.18.
képviselő: Kis Ferenc ... >>

Constantinum Óvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Arany J. u. 10.
képviselő: Kiss Zoltánné kuratóriumi elnük, Macákné Törteli Anikó kuratóriumi tag
A Constantinum Óvoda egyházi-óvoda jellegéből adódó nevelési programját szolgáló, az oktatási célokhoz igazodó eszköz- és játékigény biztosítása. Ugyanezen célokhoz igazodóan megrendezett összejövetelek, tobábbképzések támogatása, anyagi eszközeinek, előadói részvételi díjának biztosítása. Az egészséges életmódra nevelés előmozdításához szükséges eszközök biztosítása. Sporteszközök, technikai eszközök, udvari játékok vásárlásához ... >>

Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10
képviselő: Mészáros Gyuláné kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődéséhez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Az iskolai nyelvoktatás fejelsztésének javítása. A kiemelkedő tanulói eredmények - tanulás, sport - jutalmazása. A továbbiak az Alapító Okirat I.pontja szerint. ... >>

Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.
képviselő: Fábián József elnök ... >>

Dózsa Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy.u.5.
képviselő: Bálint Judit kuratóriumi elnök
Az óvodai ellátásban részesülő kisgyermekek egészséges, sportos életmódra történő nevelése, testi és lelki képességeik fejlesztése, az iskolakezdéshez szükséges nevelő, oktató, ismeretterjesztő feladatok magasabb szinten történő megvalósítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése,ill. ezek kiegészítése, továbbá a szakmai programok megvalósításának anyagi támogatása. ... >>

Ébredés (Zsangajipen) Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza utca 6.
képviselő: Szűcs-Szabó Sándor kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő romák foglalkoztatását munkahelyteremtéssel és egyéb módon elősegítse. A kiskunfélegyházi roma lakosság számára tanfolyamokat szervezzen, a roma gyerekek oktatását iskolán kívüli programokkal segítse. A kiskunfélegyházi romák szakképzését tanfolyamok, konferencdiák, gyakorlati oktatás szervezésével elősegítse.,A kiskunfélegyházi romák számára kulturális, szabadidős és sport programokat szervezzen, ezáltal kulturális örökségük megóvását lehetővé tegye. A tehetséges roma gyerekek alap-, közép- és felsőfokú oktatását finanszírozza., A Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élő roma lakosság boldogulását társadalmi beilleszkedését elősegítse, esélyegyenlőségüket megteremtse. ... >>

Együtt az Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Feketéné Borbély Zsuzsanna kuratóriumi tag, Mester Ernő kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza Összevont Általános Iskola diákjainak tanulmányi kirándulások, téli sítáborozások, nyári táborozások, idegen nyelvterületi csereüdültetések, osztálykirándulások szervezése, támogatása; Ezen utak, táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; A tanulmányi és egyéb versenyek jutalmazásaihoz hozzájárulás, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása; iskolai hagyományok ápolása; szakkörök, iskolai szabadidős- és sport programok szervezése, támogatása; Az oktatás színvonalának emelése érdekében megfelelő minőségű oktatási eszközök biztosítása; Tudás-, ismeretanyag bővítése; Versenyek lebonyolítása; Kiemelkedő szakmai munkáért járó jutalmak, elismerések adományozása; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola profiljának megfelelő emelt szintű testnevelés-oktatás feltételeinek segítése; A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola környezeti kultúrájának modernizálása, fejlesztése. ... >>

Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 33/a/c IV/1.
képviselő: Kalmár Nagy László elnökhelyettes, Sántáné Szabó Margit elnök
A társadalmi szervezet célja: Az időskorúak, nyugdíjasok jogait és kötelezettségeit érintő érdekfeltáró és érdekközvetítő, érdekvédelmi, szociális, kulturális tevékenység. Összehangolt véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály, helyi rendelet megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményit érinti. Állásfoglalás, javaslattétel és mindeden olyan kezdeményezés, amely az időskorúak életkörülményeinek megőrzését szolgálja. Közreműködés a nyugdíjasok, az idős nemzedék tagjai részére aktív, társadalmi, közéleti tevékenység biztosításában, az általuk képviselt tapasztalat és szellemi tőke a közérdekében történő felhasználása végett. Elérni, hogy legyen biztosítva minden arra rászoruló idős ember számára a szociális gondoskodás, azon belül mindennapi ellátás, házi beteg gondozás, ápolás. Az idősek hathatós részvételével valósuljon meg a nemzedékek egymást becsülő, tisztelő, egymást segítő együttélése. Szorgalmazni kívánjuk az idős lakosság és a nyugdíjasok érdekében a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés mellett létrehozott Idősügyi Tanács megalakítását és rendszeres működését. Folytatni kívánjuk a környezet védelmében végzett munkánkat. Az idősek közösségi életének kereteit megteremteni, minden egyes településen segíteni a klubok tevékenységét, ösztönözni, hogy az önkormányzati, a társadalmi és munkahelyi szervek minden lehetséges erkölcsi és anyagi eszközzel támogassák azokat. A klubok és az idős lakosság képviselői, legyenek aktív résztvevői a lakóhelyi, az önkormányzati, társadalmi testületeknek. A különböző tanácskozásokon fejtsék ki véleményüket, javaslataikat, legyenek szerves részei a lakóhelyi életnek. Kezdeményezni a szakigazgatási szervek felé, az idősek fórumának rendszeres megtartását, az idősebb generációt érintő társadalmi kérdések megtárgyalását. Tervezzük: irodalmi, művészeti, néprajzi pályázatok kiírását a nyugdíjasok életével összefüggésben és a megyében élő nyugdíjasok körében. Csatlakozunk minden olyan társadalmi kezdeményezéshez, amelyek erősítik a generációs kapcsolatokat, hogy az időskorúak által képviselt értékeket a következő nemzedék a saját és a társadalom boldogulására hasznosíthassa. Kulturális tevékenység keretében elősegíteni a népi hagyományok megőrzését, ápolását, a tárgyalkotó népművészet továbbfejlesztését. Közművelődés keretében az időskorúakat érintő ismeretek terjesztésére törekedni. Rendezni kívánunk kis- és nagyrégiós tanácskozásokat, nyugdíjas találkozásokat, nyugdíjas találkozókat, kulturális fesztiválokat, előadásokat. Részt veszünk az idősek országos fesztiváljain, a települések kulturális testvérkapcsolatainak erősítésében. Tovább szeretnénk növelni az olya kedvelt hazai és külföldi utazásokat, mind a klubok a tagok számára. Szervezzük és támogatjuk klubjaink keretében a gyógytornát, s rendszeressé tesszük a testedzési, sportolási lehetőségeiket, sportrendezvényeket. Testvér települési kapcsolatok keretében erősítjük a nyugdíjas és időskorú szervezetek kapcsolat felvételét és szoros kap ... >>

EU Magasröptű Keringő Galambok Verseny Egyesülete

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Alpári utca 38.
képviselő: Lázár Gábor, alelnök, Zsibrita Csaba, elnök
Versenyek rendezése, versenyeken részvétel, technikai-műszaki eszközök beszerzése, tevékenységük népszerűsítése. ... >>

Félegyháza Labdarúgásáért Alapítvány

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy utca 10-12.
képviselő: Dr. Hideg Ferenc kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő emberek, különös tekintettel a 0-14 éves gyermeke egészségnevelése, képességfejlesztése, egészséges életmódra sportszeretetre nevelése, valamint Kiskunfélegyháza város, illetőleg Magyarország sporttörténelmének - ezen belül különös figyelemmel a labdarúgással való kapcsolatának megismertetése. Továbbá a kiskunfélegyházi labdarúgó sport hagyományainak ápolását, városi és tömegsport rendezvények támogatását, továbbá Kiskunfélegyháza városában működő labdarúgó sportegyesületek erkölcsi, anyagi és szakmai pártfogását. ... >>

Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Döbrentei u.21.
képviselő: Gál László ... >>

Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. utca 87. IV./18.
képviselő: Dr. Szabó József kuratóriumi elnök
A Kiskunfélegyházán és környékén élő fiatal ökölvívók sportolásának elősegítése, ehhez a szükséges anyagi feltételek megteremtése, az egészséges életmódhoz szükséges mozgás feltételeinek biztosítása, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközök, felszerelések beszerzése, biztosítása, valamint sportesemények szervezése, lebonyolítása, azok reklámozása, hirdetése. Célunk továbbá a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges ökölvívó sportolók felkutatása, segítése, támogatása. ... >>

Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület

(tűzoltó,sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi utca 21.
képviselő: Nemes N. András elnök, Pap-Szigeti Sándor alelnök
Az egyesület célja a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, megyei, országos versenyek szervezése, lebonyolítása, alapvetően a sport szervezése és a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. További cél: a tűzoltók és más civil szervezetek fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Félegyházi Úszó Egylet

(sport)

Kiskunfélegyháza, Blaha L. tér 2.
képviselő: Köhler József ... >>

Fogyatékos Emberek Kiskunfélegyházi Egyesülete

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Kabók István elnök, Kurucz Katalin titkár
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Segítségnyújtás a fogyatékos embereknek a társadalomba való beilleszkedésbe. Példamutatás, érzelmi támogatás nyújtása a fogyatékosok részére. Szakemberek általi (fül-orr-gégész, szemész, ortopéd szakorvosok) támogatás megszervezése jogi, orvosi, kulturális területen. Pályázatok által olyan tehetségek kibontakozásának, előrejutásának elősegítése, akik önerőből nem tudnak érvényesülni. Kapcsolatfelvétel és együttműködés olyan intézményekkel, társaságokkal, egyéb szervezetekkel, akik az egyesületi tagok képzését és munkába állását segítik elő. Hivatalos fórumokon való szerepvállalás az egyesület céljainak elérése érdekében. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében: egészségmegőrző, kulturális napok rendezése, szabadidős sporttevényeségek, kirándulások megszervezése. Információgyűjtés olyan megoldásokról, amelyek a hasonló helyzetű emberek életét jevító lehetőséget kínálnak. ... >>

FOREST GUMP Sportegyesület Kiskunfélegyháza

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
képviselő: Iványi László elnök, Király Istvánné elnökhelyettes
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Gyermekek Úszni Tudásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
képviselő: Iványi Ferenc
Kiskunfélegyháza város óvodásai, az alsófokú intézményekben tanulók 10 éves korukig életmentés céljából is tanuljanak meg úszni. Az alapítványt e körben igénybeveheti minden úszni tanuló gyermek: vallástól, fajtól, szülei pártállásától, lakóhelyétől függetlenül, ha valamelyik városi intézményekben tanul, illetve jár óvodába. Az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

HIROTORI Harcos SE.

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Horvát Zoltán u. 47.
képviselő: Fábián Ferenc ... >>

Huszka József Hagyományőrző Egyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Esze Tamás utca 1.
képviselő: Dongó József elnök, Horváth István elnökhelyettes, Szikszai László elnökhelyettes
Kiskunfélegyháza szülötte, Huszka József rajzoló, gyűjtő emlékének ápolása. Az általa felkutatott és összegyűjtött magyar nemzeti emlékek kultuszának megőrzése és bemutatása., A magyarság hagyományainak, a nemzeti kultúra tárgyi, szellemi és erkölcsi értékeinek fenntartása és átörökítése a jelenkor számára. A nemzeti önérzet erősítése., Kárpát medencei magyar kulturális hagyományok őrzése. Ezzel kapcsolatban rendezvények szervezése. Hagyományőrző játékok és sportrendezvények rendezése, szervezése. ... >>

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Eper utca 8.
képviselő: Németh László elnök
A közös sporttevékenység kifejtése, futóversenyek szervezése, sportbaráti kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi futóegyesületekkel, iskolás korú gyermekek körében a futás népszerűsítése az Alapszabály I/3.pontja szerint. ... >>

Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.
képviselő: Mester Ernő elnök
Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola diákjainak sport kirándulások, téli sítáborozások, nyári sporttáborozások szervezése, támogatása; táborok szervező-, kísérő pedagógusok támogatása, jutalmazása; sport népszerűsítése Kiskunfélegyházán és környékén, gyermekek, fiatalok körében; versenyek és egyéb sportrendezvények szervezése; regionális és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása; utánpótlás-nevelés, egészséges életmódra nevelés, az iskolán kívüli önszerveződő sport támogatása, szervezése; a kiskunfélegyházi lakosság számára a sporton és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken keresztül szabadidős tevékenységre lehetőség biztosítása; a diákok egészséges életmódra nevelése, a sport szeretetének kialakítása, rehabilitációs sportfoglalkozások szervezése. ... >>

Kiskun Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Bozó Lajos ügyvez. elnök, Tóth András titkár, Törteli Ferencné gazd.vez. ... >>

Kiskunfélegyházi AERO Klub Sportegyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kisfaludy utca 4.
képviselő: Veres András elnök
A tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló közös sporttevékenységet fejtsen ki, alaptevékenységként sporttevékenységet szervezzen, valamint sporttevékenység feltételeinek megteremtésében részt vegyen; Ennek során különös figyelmet fordít Kiskunfélegyháza és vonzáskörzetében élő emberek, különös tekintettel a fiatal korosztály repülősportok megismertetésére, elsajátítására, fejlesztésére, versenysportolók nevelése, versenyeztetése; Különösen ifjúsági korosztály minél magasabb színvonalú technikai és repüléstörténeti tudásának elsajátítása, versenysportolási lehetőségeinek biztosításával, versenyek szervezésével, nevelésével, egészségnevelésével, a helyi repülő sportélet és fejlesztésével kívánja tevékenységét kifejteni; A különféle motoros és motor nélküli repülőeszközök működésének megismertetése, minden korosztály mozgásigényének kielégítésére, különösen szabadidő és versenysport szervezésére, rendezésére, a környezet és állatvédelemre, az egészséges életmódra nevelésre, továbbá Kiskunfélegyháza városában nagy múltú sportág hagyományainak újraélesztésére, egy új sportág kialakítására, gyakorlására nyílna lehetőség. E sportesemények ? a maguk látványosságával ? hatásosan kívánnak kapcsolódni az egyéb városi szintű rendezvények színvonalának emeléséhez, a versenysportban elért eredményeivel az egyesület a város hírnevét kívánja emelni; Célja továbbá a repülősportok elterjesztése, meghonosítása városunkban, kultúrájának megóvása és minden korosztály számára könnyen elérhetővé tétele, másrészről sportbaráti kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi sportegyesületekkel, baráti körökkel. A különféle edzésmódszerek és nevelési metodikák elsajátítása. ... >>

Kiskunfélegyházi Blue Sky Repülő Klub

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Orgona utca 6.
képviselő: Tóth Csaba elnök
Az egyesület biztosítani kívánja, elsősorban Kiskunfélegyháza, és vonzáskörzetében, illetve az ország más területein élő polgárainak, valamint az Európai Únió többi állampolgárának a repülés, és annak elsajátításának lehetőségét, a repülésnek, mint sport-, szabadidős tevékenység népszerűsítését. E tevékenysége keretében segíti a repülősportban résztvevők, és érdekeltek jogainak érvényesítését. ... >>

Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület

(sport,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 2. IV/19.
képviselő: Buchholcz György elnök, Holló-Szabó Sándor József elnökségi tag, Kapus Péter Dávid elnökségi tag
A harcművészetek és küzdősportok népszerűsítése, rendszeres gyakorlásuk feltételeinek biztosítása, a testi és szellemi nevelés elősegítése, a mindezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre

(intézményi,sport,oktatási)

6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u.54.
képviselő: Dr. Sulyok Miklós elnökhelyettes
Kiskunfélegyháza város hosszútávú sportfejlesztési céljainak megfelelően a város két legnagyobb sportegyesületének egyesítése révén a gyermek és ifjusági sport, az utánpótlás nevelés, a versenysport, óvodástól iskoláskorig a tanórai sport, valamint a szabadidő sport feltételeinek biztosítása az egyesületi tagok, illetve a város lakosságának részére. Az egyesület célja továbbá Kiskunfélegyháza Város, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, illetve működtetése az alapszabály szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 3. IX/56.
képviselő: Kiss Jenő elnök, Mészáros Imre alelnök
Az íjász sport népszerűsítése, sporttevékenység szervezése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A természet megóvása, megvédése és az ifjúság ezen céloknak megfelelő nevelése. ... >>

Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 35.
képviselő: Iványi Ferenc elnök ... >>

Kiskunfélegyházi Modellező Sport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Marosvásárhely u. 11.
képviselő: Rácz-Szabó Mihály ... >>

Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Liget utca 18.
képviselő: Szabó János elnök
A Sportegyesület ? a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megállapított eltérésekkel ? az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai szerint, önkormányzati elven működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése a következők szerint: az egyesület elősegíti az egyesületi tagok, illetve a civil lakosok sportolási lehetőségeit, fejlődését elősegíti a sport népszerűsítését és támogatását; állami, társadalmi, alapítványi erőforrások felkutatását; versenyek tervezését, szervezését; szabadidő hasznos eltöltésének a biztosítását; pihenési lehetőséget kíván nyújtani az egyesületi tagok, azok családtagjaik részére. ... >>

Kiskunfélegyházi Ökölvívó Sport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Szemere Bertalan utca 8.
képviselő: Ramocsa Sándor elnök, Ramocsa Zoltán alelnök
a sport népszerűsítése, fejlesztése, megyei, országos versenyek szervezése, lebonyolítása, alapvetően a sport szervezése és a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. Az ökölvívók és más civil szervezetek fizikai fejlesztésének elősegítése azáltal, hogy bátorítjuk és támogatjuk őket, vegyenek részt különböző atlétikai és más fizikai megterhelést jelentő sporttevékenységben, kikapcsolódásban. ... >>

Kiskunfélegyházi PG Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 24.
képviselő: Pintér Csaba kuratóriumi elnök
A feltételek megteremtését követően olyan magas színvonalú oktatási intézmény (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, kollégium) fenntartása és működtetése, amely nem csak Kiskunfélegyháza és környéke, de a térség oktatási igényeinek kielégítésében is részt vesz., Nappali rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai oktatásban résztvevő nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tanórai, tanórán kívüli nevelése, oktatása (9-12. évfolyam, illetve a KT alapján 9-13, 9-10. évfolyam) ? Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, nyelvi előkészítő évfolyam, iskolai kövnyvtár mű-ködtetése, két tanítási nyelvű képzés, felsőfokú szakképzés., Nappali rendszerű iskolai okta-tásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja., Szakképesítés megszerzésére felké-szítő iskolarendszerű felnőttoktatás., Osztrák-magyar közös tantervű szakközépiskolai kép-zés., Sajátos nevelési igényű tanulók nappli rendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelése, oktatása, sajátos nevlési igényű tanulók 9-12, illetve a KT alapján 9-13., 9-10. évfolyam tanórán és tanórán kívüli foglalkozások, gyógypedagógiai feladatellátás., Iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás, vizsgáztatás, tanfolyamok tartása (esti, levelező, távoktatás)., Intézményi, kollégiumi és közétkeztetés, munkahelyi vendéglá-tás., Diáksport tevékenység (sportversenyek rendezése, lebonyolítása) sporttevékenység ellátása., Intézményi vagyon működtetése, az intézmény használatában álló vagyon és inf-rastruktúra működtetése (üzemeltetése és fenntartása) hasznosítása (bérbeadása)., A jogo-sítványszerzés lehetővé tétele a tanulóknak., A fenti tevékenységek körébe tartozó kutatási, oktatásfejlesztési tevékenység, kiadványok kiadása, megjelentetése, nemzetközi kapcsola-tok fenntartása és ápolása. ... >>

Kiskunfélegyházi Repülő-és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,egyéb)

6100 Kiskunfélegyháza, Repülőtér
képviselő: Barta József társelnök, Rácz Szabó Mihály társelnök
A sportrepülő szakágak színvonalának az emelése, az ifjuság nevelése, a repülő sportágak népszerűsítése, kiemelten az ifjuság körében, beleértve a szabadidősport jellegű repülő tevékenységet is. Biztosítja a klub tagjainak -repülő ejtőernyős, hőlégballon és sárkányrepülő- sportolói, és sportoló jelöltjei sporttevékenységben való részvételét, szakági kiképzését. Közreműködik a repülő utánpótlás nevelésében az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25/A. fszt./4.
képviselő: Laczkó Gyula
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása az Alapszabály szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Szabadidő és Tömegsport Egyesület

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Hársfa u. 28.
képviselő: Dr. Hevér Tibor elnök
A Dél-Alföldön, elsősorban Kiskunfélegyháza és kistérsége területén élő emberek, kiemelten fiatalok szabadidejének eltöltésére színvonalas sportprogramok nyújtása, szabadidős és tömegsportágak népszerűsítése, többfajta sportág meghonosítása a térségben, rendezvények, táborok, kirándulások szervezése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6100 Kiskunfélegyháza, Nyil u.16.
képviselő: Dankó Gábor elnök
Biztosítani a lehetőségeket és feltételeket tagjai és más személyek részére a rendszeres sportoláshoz, versenyeztetéshez, valamint a társadalom és az egyéb közös érdekét egyszerre szolgálva az egészséges életért célkitűzésnek megfelelően az úszó sport területén az egészség megőrzés, a képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, az úszás oktatás és ifjúság és lakosság sportolási tevékenységének elősegítése. Ezen területen szakmai kapcsolat kialakítás és kapcsolattartás, színvonalas versenysport kialakítása, egyéni és csapatsportolók nevelése, sport rendezvények szervezése, tömegsport lehetőségeinek biztosítása, egyesületi önigazgatással tagjaik jogszabály szerinti érdekvédelme. ... >>

Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u. 39.
képviselő: Juhász Árpád elnök
A teniszsport, mint szabadidősport népszerűsítésén keresztül a fiatalok és idősebbek sportszeretetének elősegítése. ... >>

Kiskunfélegyházi Vasas Testedzők Köre

(sport)

6100 Kiskunfélegyháza, Csányi út 2.
képviselő: Ézsi Zoltán gazdasági vezető, Kis Szabó László elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása. A városban élő ifjúság és minden sportot szerető ember részére lehetővé tegye a rendszeres sportolás, versenyzés gyakorlását a birkózás sportágban. ... >>
1. oldal 2. oldal