Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskunfélegyháza természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Kiskun Múzeum Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Dr.Holló L.u.9.
képviselő: Rosta Szabolcs kuratóriumi elnök
A Kiskun Múzeum működésének, tevékenységének támogatása.Kiskunfélegyháza és történelmi régiója, kiemelten a Kunság kultúrális, helytörténeti, néprajzi és természettudományi értékeinek megőrzése, gyűjtése, kutatása. A kutatási eredmények publikálása és múzeumi killítások rendezése. ... >>

Kiskun Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3.
képviselő: Bozó Lajos ügyvez. elnök, Tóth András titkár, Törteli Ferencné gazd.vez. ... >>

Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 3. IX/56.
képviselő: Kiss Jenő elnök, Mészáros Imre alelnök
Az íjász sport népszerűsítése, sporttevékenység szervezése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A természet megóvása, megvédése és az ifjúság ezen céloknak megfelelő nevelése. ... >>

Kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6100 Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25/A. fszt./4.
képviselő: Laczkó Gyula
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel, tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása az Alapszabály szerint. ... >>

Natura Hungarica Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6100 Kiskunfélegyháza, Béke utca 3.
képviselő: Turcsányi Zoltán
A természet és környezetvédelmi gondolkodás széles körben történő terjesztése. ... >>

Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.
képviselő: Dinnyés Gyula elnök
Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. A magyar hagyományos kultúra és történelem ápolása. Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett, kulturált keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése. Gazdaság, vállalkozási tevékenység végzése a célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése, és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Jó kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel, már működő vagy később létrejövő, de érdeki ütközésbe nem kerülő hasonló érdeklődési csoportokkal. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a határon túli magyarokkal és rokon népekkel való együttműködésre, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve azok megszervezése. Az egyesület tagjainak sportszakmai képzése és rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Zöld Szem Környezetvédő és Egészségmegőrző Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

6100 Kiskunfélegyháza, Közelszőlő 26.
képviselő: Kiss Kálmán Tibor kuratóriumi elnök, Réz János kuratóriumi elnökhelyettes
A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségmegőrzés és egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás és mozgáskultúra kialakítás, az egészséget támogató épített és természeti környezet kialakítása. Biokultura és az ökológiai gazdálkodás megismertetése és elterjesztése az agrár-környezetgazdálkodás példaértékű megvalósítása és bemutatása, aktív környezetvédelem a fenntartható fejlődés, az ökológiai egyensúly biztosítása és a biológiai sokféleség megőrzése jegyében. A társadalom, különösen a fiatal generációk értékítéletének formálása, a helyi környezet- és egészségkultúra kialakítása, és ápolása elsősorban az ökológiai szemlélet elterjesztésével és a környezettudatos nevelés, oktatás elősegítésével. Közreműködés az európai, nemzeti regionális és helyi környezetvédelmi és népegészségügyi programok megvalósításában, ennek érdekében együttműködés a város és térsége önkormányzataival, gazdálkodó és civil szervezetivel. Ésszerű hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás megvalósítása. A megújuló energiaforrások (nap, szél, geotermikus) kiaknázása, a biomassza hatékonyabb felhasználása, a levegőtisztaság és a termőtalaj védelme. A felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme, a szennyvizek elvezetése, ártalmatlanítása és újrahasznosítása. Az állatok védelme, őshonos és tájfajták megőrzése, bemutatása, állatjóléti és higiéniai előírások betarttatása. ... >>
1. oldal