Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Coronaria Alapítvány

(egészségügyi)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út. 104-106.
képviselő: Dr. Svébis János elnök
Lajosmizse lakosainak egészségi állapota kivizsgálása, szivvizsgálatok végzése, a kialakult betegségek nyomonkövetése. ... >>

Együtt Lajosmizse Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 5.
képviselő: Dr. Nagy József Károly elnök
Lajosmizse város településfejlesztési tevékenységének segítése, a természeti és az épített környezet védelme, fejlesztése. A kulturális örökség védelme, az idegenforgalom fejlesztése. Az ifjúsági, sport és művelődési tevékenység támogatása. Az egészségügyi szolgáltatás bővítése. A szociálisan rászorultak segítése. A tanyán élő emberek élet- és munkakörülményeinek javítása. A társadalmi szervezetek, alapítványok egymás közötti kapcsolatának erősítése. Hatékony részvétel a települési önkormányzat munkájában. ... >>

Kéznyújtás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6050 Lajosmizse, Attila utca 5. 2/9
képviselő: Gombkötő Helga kuratóriumi elnök
Lajosmizse Város területén az önhibájukon kvül elesettek alkalmankénti segítése, idősek otthona létesítése, elhagyottak gondozása, időnkénti étkeztetés, hátrányos helyzetű gyermekek támogtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása. A rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása ugyanott. ... >>

"Lajosmizse Városért" Egyesület

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Erkel F. utca 28
képviselő: Basky András elnök, Bíró Tiborné titkár, Józsáné Kiss Irén alelnök
A város jövője iránt vállalt felelősséggel hozzájárulni a település sokoldalú és arányos fejlesztéséhez, az infrastrukturális feltételek (út, járda, csatorna, egyéb közmű) jobbításához., Gyarapítani a helyben elérhető közszolgáltatásokat, és egyenlő eséllyel azokat elérhetővé tenni a város kül -és belterületén élők számára egyaránt., Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához., Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez., Hozzájárulni családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez., Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás során., Támogatni a betegségmegelőzést., Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását., Egészséges, sportszerető ifjúság nevelése., Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adományozása, korszerű tananyagok kidolgozásának támogatása. ... >>

Lajosmizséért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Városházi tér 1.
képviselő: Dr. Svébisné Gombkötő Gizella elnök
Szűkebb régióban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű ált. iskolai képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. - egészségügyi, szociális ellátás nyújtása, - közvilágítás, a helyi közutak hálózatának jó minőségű terjesztése, valamint a köztemető rendjének biztosítása, - nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány

(egészségügyi)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
képviselő: Józsáné Kiss Irén kuratóriumi elnök
-Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását, a mindenkori népegészségügyi célok megvalósítását,
-Támogatni a betegségmegelőzést, a szűrést,
-Elősegíteni az egészséges életmód- és táplálkozás széleskörű elterjesztését, fejlesztését, a rekreációs tevékenységet,
-Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához,
- Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelelezettségek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez,
- Hozzájárulni a családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez,
- Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez, az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás során,
- Elősegíteni- a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül
- az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális szolgáltatások általános szakmai feltételeinek javítását, színvonalának emelését. ... >>
1. oldal