Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Álláskeresők Lajosmizsei Egyesülete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.út 80.
képviselő: Móra Imréné ... >>

CSIRI Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Liszt F. utca 23.
képviselő: Cser Tibor Mihály elnök, Murinai Angéla alelnök, Somogyi Lászlóné titkár
Az ifjúsági korosztály szervezett és kreatív szabadidős foglalkozásának szervezése Bács-Kiskun megyében. Nevelés a természet szeretetére és védelmére. Hátrányos helyzetű és kisebbségi, illetve fogyatékkal élő gyermekek integrálása. Kirándulások szervezése, az ország idegenforgalmának népszerűsítése. Magyarország, ezen belül kiemelten Bács-Kiskun megye és Kecskemét megismertetése, történelmi, építészeti, néprajzi, természeti kincseinek, felkutatása és népszerűsítése. Üdülési és kirándulási igények szokások kialakítása. ... >>

Együtt a Fiatalokért Alapítvány

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 108.
képviselő: Balázs László kuratóriumi elnök
A Lajosmizsei SOS Ifjúsági Házban, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, és önálló életet kezdő fiatalok támogatása, továbbá a kistérségünkben élő gyermekek és az ifjúság lehetőségeinek bővítése, életminőségének javítása. ... >>

Gábor Dénes Főiskola Hallgatói Önkormányzati Képviselete Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6050 Lajosmizse, Szent István u.1.
képviselő: Cserényi István ált.eln.helyettes, Kecskés Anita elnök ... >>

Lajosmizse és Vidéke Baráti Köre

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Ybl Miklós utca 26.
képviselő: Bártfai Róbert
A Lajosmizse és Vidéke című független, társadalmi, közéleti lap (továbbiakban: Lap) megjelenésének támogatása, fejlesztése, hogy a várost és környékét érintő kérdésekből, eseményekről a lakosságot tájékoztatni lehessen. ... >>

"Lajosmizse Városért" Egyesület

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Erkel F. utca 28
képviselő: Basky András elnök, Bíró Tiborné titkár, Józsáné Kiss Irén alelnök
A város jövője iránt vállalt felelősséggel hozzájárulni a település sokoldalú és arányos fejlesztéséhez, az infrastrukturális feltételek (út, járda, csatorna, egyéb közmű) jobbításához., Gyarapítani a helyben elérhető közszolgáltatásokat, és egyenlő eséllyel azokat elérhetővé tenni a város kül -és belterületén élők számára egyaránt., Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához., Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez., Hozzájárulni családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez., Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás során., Támogatni a betegségmegelőzést., Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását., Egészséges, sportszerető ifjúság nevelése., Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adományozása, korszerű tananyagok kidolgozásának támogatása. ... >>

Lajosmizsei Gazdakör

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.út 82.
képviselő: Rubos János ... >>

Lajosmizsei Ifjúsági Közösségek Szervezete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.u.82.
képviselő: Sándor Ildikó ... >>

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Ságvári út 19.
képviselő: Sápi Katalin elnök, Szijjártó Viktória alelnök
Kulturális tevékenység, a magyar és ezen belül a jász történelem és kulturális hagyományok megismerése, őrzése és a fiatalok minél szélesebb körével való megismertetése, átadása. A településen élő fiatalok sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti tevékenységének fejlesztése, támogatása. Az ifjúságot veszélyeztető káros hatások elhárításában való részvétel, a drog-, AIDS-, és az erőszakmentes társadalom megvalósításáért. Fiatalok felkészítése gyerek- illetve ifjúsági foglalkozások vezetésére, illetve fiatalok ilyen téren való továbbképzésének támogatása. Lajosmizse értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal, és a város érdeklődő befogadó közönségével. Nemzetközi elsősorban európai kapcsolatok kiépítése és ápolása, és ennek keretében bel- és külföldi cserekapcsolatok szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok felkutatása és bevonása a közösségi munkákba. Helyi és regionális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, regionális együttműködés. Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások, önsegítő csoportok, valamint konferenciák és fórumok szervezése és támogatása. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, amelyek az Egyesület szellemiségével összhangban vannak. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Polgári Körök Egyesülete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Városház tér 6.
képviselő: Gajdácsi Zita elnök, Járominé Fejes Edina alelnök, Ráczné Sándor Ildikó alelnök
Az egyesület alapító tagjai az egyesületet abból a célból hozzák létre, hogy a polgári értékek megteremtésének, illetve a már meglévő polgári értékeknek a megőrzése érdekében a társadalom, gazdaság, kultúra és politika területén közreműködjék azok fellendítéséért, fejlesztéséért a polgári értékrendet mindenben előtérbe helyezve. ... >>

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6050 Lajosmizse, Jókai utca 33.
képviselő: Nagy Zoltán elnök, Sipos Márk alelnök
Lajosmizse és térsége közbiztonságának és vagyonvédelmének elősegítése, közreműködés a katasztrófa-elhárításban. Célja a rendőrséggel együttműködve a bűnmegelőzés és a polgárok közbiztonságérzetének javítása. ... >>

Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.
képviselő: Koller Dániel elnök ... >>

Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Telepi út 25.
képviselő: Baranyi-Rostás Rodrigó elnök
Hátrányos helyzetű emberek képzésének, munkához jutásának segítése. Roma hagyományok, roma kultúra ápolása. A roma közösségi értékek felkutatása. Az emberi jogok magyarországi érvényesítése. A roma népréteg érdekeinek képviselete a társadalom döntéshozatali rendszereiben. Az állampolgári érdekérvényesítéshez szükséges ismeretek közvetítése a roma népréteg felé. Közösségszervezés. A roma népréteg közösségi érdekeinek felkutatása. A fiatalság nevelése és felkészítése a polgári demokratikus társadalmi közéletben való részvételre. ... >>

Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse

(tűzoltó,egyéb)

6050 Lajosmizse, Mizsei u.5.
képviselő: Klein Norbert elnök ... >>
1. oldal