Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Magyarszék oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

A Magyarszéki Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: kuratóriumi elnök Ábel Lászlóné
A magyarszéki általános iskolában tanuló gyermekek oktatásának, nevelésének, müvelődésének elősegítése, támogatása, az iskola tárgyi eszközeinek javítása, különösen figyelemmel a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegitésére. ... >>

Első Pumpabike Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7396 Magyarszék, Petőfi utca 29.
képviselő: elnök Benke Zsolt
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása, minősített sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az állampolgárok részére a sportolási, testedzési lehetőségek biztosítása. A sportegyesület működési területén található nevelési intézmény tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabdidő sportjának segítése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A sportolás elősegítésével az egészségmegőrzés, a képességfejlesztés és nevelés terén hasznos tevékenység kifejtése, mellyel hozzájárul az egészségügyi és szociális célok, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A sportolási lehetőségek biztosításán kersztül a gyermekek és az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a sportkultúra kialakításában és ezzel együtt a kulturális, művelődési és oktatási célok megvalósításában való részvétel. A "Pumpabike" sportág hazai megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Magyarszéki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33.
képviselő: elnök Sarkadi Imre
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a természet- és környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. Az egyesület feladatait különböző tevékenységi formákon keresztül valósítja meg, mint a járőrözés, figyelés, információszerzés és a továbbítás. A helyi önkormányzatokkal és helyi rendőri szervvel együttműködés a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében propaganda és oktatási tevékenység kifejtése. ... >>
1. oldal