Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

ÁLOMVILÁG Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

8700 Marcali, Bem utca 40.
képviselő: elnök Szabóné Hamvai Aranka
Az alapítás elsődleges célja, családi napközi létrehozása, illetve működtetése és fenntartása. A családi napköziben Marcali és vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok a gyerek gondozását, nevelését segítő szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Ezzel lehetőséget teremtve a család és a munkahely elvárásainak összeegyeztetésére, a szülők munkavállalás és munkahely megtartás esélyeinek növelésére. A családi napközi létrehozásával olyan családoknak is segítséget adni, akik speciális élethelyzetben vannak, a gyermekük sajátos nevelési igénye, egészségügyi problémája miatt nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy nincs a lakóhelyükön bölcsőde. A családi napközi létrehozásával munkahelyek teremtése. Nevelési célok szolgálata, gyermekközpontú szakmai programok kidolgozása és megvalósítása. Ezen célok megvalósítását elősegítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele, pályázatok benyújtása, adományok gyűjtése. Az 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a alapján további céljaink: A családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást nyújtani, valamint a fogyatékos gyermekek számára saját szükségleteikhez igazodó ellátást nyújtani. Az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíteni a családokat. ... >>

"HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYUAK KLUBJA"

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 2.
képviselő: Nagy József
Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tételét. Mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet biztosítsa tagjai és a honvéd igényjogosultak részére az ezzel járó kedvezményeket, valamint fejleszti és népszerűsíti a hasonló kezdeményezéseket. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az elhunyt hozzátartozóival. ... >>

Kézen fogva Marcaliért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 26.
képviselő: elnök Kovács Norbert
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Marcali közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

MARCALI AZ OTTHONUNK EGYESÜLET

(oktatási,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 54.
képviselő: elnök Lehner Antal
A város fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, hagyományainak felelevenítése. Rendezvények szervezése, illetve szervezés segítése. Közérdeklődésre számot tartó, ismeretterjesztő előadások, fórumok szervezése. Különböző társadalmi csoportok, gazdasági szereplők elképzeléseinek megismerése. A város jövőjét érintő stratégiai tervek kidolgozásában való részvétel, külső szakemberek bevonásával. A város arculatának fejlesztése, köztisztasági akciók szervezése. Kapcsolattartás az önkormányzattal, a város intézményeivel, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. ... >>

Marcali Evangélikus Református Templom Építéséért Alapítvány

(szociális,egyéb)

8700 Marcali, Petőfi utca 63.
képviselő: Dr.Kutasi Judit
Létrehozni Marcali városban egy olyan templomot, amely a város és környéke protestáns híveinek igényesen tudja biztosítani a hitélet tárgyi feltételeit. Emellet a családsegítés, hitélet fejlesztése, szociális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26. § c/2. pont), hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/11. pont). ... >>

Marcali Fiatalokért Egyesület

(egyéb)

8700 Marcali, Ősz utca 48.
képviselő: Cser László
A Marcali Fiatalokért Egyesület elő kívánja mozdítani a fiatal generáció érdekeinek megjelenítését és érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az Egyesület célja, hogy elsősorban Marcali és Somogy megye fejlődéséhez, az itt élő fiatalok életfeltételeinek, életminőségének javításához segítséget nyújtson. ... >>

Marcali Turisztikai Egyesület

(egyéb)

87600 Marcali, Kert utca 6.
képviselő: elnök Laczkó Sándor, titkár Fábosné Dankovics Mária
Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés. ... >>

Marcali Veterán Jármű Klub

(egyéb)

8700 Marcali, Ősz utca 22
képviselő: Király Róbert
1./ Öreg és veterán járművek felkutatása és megmentése, azok szakszerű felújítása, a nagyközönséggel történő megismertetése azon küldetéssel, hogy ezek a velünk élő technikai eszközök ne váljanak elfeledetté. Ide tartozik minden nemű személy és tehergépjármű, motorkerékpár és kerékpár valamint egyéb más munka vagy mezőgazdasági gép, hajtány, stb.
2./ Biztosítani a lehetőséget a tagok rendszeres kapcsolattartására, szakmai ismeretek bővítésére, cseréjére. Ismeretek és a közösségi élet fejlesztése és a szabadidő hasznos eltöltése.
3./ Versenyzés feltételeinek biztosítása.
4./ Járuljon hozzá a lakosság szórakoztatásához, a város hírnevének növeléséhez.
5./ Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával és annak képviselőivel.
6./ Az MVJK vállalkozási tevékenységet folytathat, mely nyereségét köteles céljainak megvalósítására fordítani.
7./ Az MVJK alaptevékenysége: veterán járművek felkutatása, felújítása és ezek a közösséggel történő megismertetése, szabadidős tevékenységek szervezése.
8./ Kapcsolatokat alakíthat ki külföldi egyesületekkel, közös programokat szervezhet.
... >>

Marcali-hát Borút Egyesület

(egyéb)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Varga László ... >>

"SOMOGY TÁJA" Marcali Vadásztársaság

(egyéb)

8700 Marcali, Vörösmarty utca 19.
képviselő: Paár Károly ... >>

Somogyi Magor Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8700 Marcali, Szigetvári utca 13.
képviselő: Vizes Tamás
Az egyesület célja a vadászati jog gyakorlása, vadvédelem, vadgazdálkodás, természet- és környezetvédelem. ... >>

"Szivárvány" Városi Nyugdíjas Egyesület Marcali

(egyéb)

8700 Marcali, Múzeum köz 2.
képviselő: Antalicz Istvánné ... >>

Új Út Európához Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 1-3. C.ép. 2/10.
képviselő: Horváth Roland
A térségben a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok számára az oktatási, kulturális és sportolási lehetőségeket elősegíteni, ezáltal egészséges, a társadalom számára értékes, öntudatos, felelősségteljes életmóra nevelni őket. ... >>

Zöld régiók Európában alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8700 Marcali, Lenin út 11.
képviselő: Kovács Kálmán
Magyarország naturális és épített természeti értékeinek védelme, a környezet alapú gazdálkodás elterjesztésének, a környezetvédelem fontossága és megismertetése érdekében tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése, tanácsadás, szolgáltatás biztosítása, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés, stb. ... >>
1. oldal