Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"ASSISI SZENT FERENC" A HONTALANNÁ VÁLT ÁLLATOKÉRT ALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

8709 Marcali-Horvátkút, Május 1. utca 4.
képviselő: Makai István
A horvátkúti gyepmesteri telepen élő kóbor, otthon nélkül maradt állatok megfelelő, európai színvonalú menhelyen élésének biztosítása. Az állatokkal való bánásmód, állatvédelem és a környezettudatos életmód bemutatása.Az állatot örökbe fogadni kívánó személy részére az állattartás szabályainak ismertetése. ... >>

"FAUNA" MARCALI ÉS KÖRNYÉKE KÖRNYEZETÜGYI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8700 Marcali, Rákóczi u.11
képviselő: Dr.Petrekovich-Perjés András
Marcali városban és környezetében elő- segítse a környezetüggyel kapcsolatos feladatokat és a természet élő és élet- telen tárgyainak /földtani alakulatok és képződmények, vízfelszíni formák,nö- vényfajok,növénytársulások,állatfajok, jellegzetes tájak vagy tájrészletek, gépkészletek, régészeti lelőlehelyek,történelmi emlékhelyek természeti környezete/renaturalizálá- sát,óvását és fenntartásukhoz szükséges feltételek biztosítását. A cél megvaló- sítása érdekében felmérési, tervezési, felhasználási, kivitelezési munkálatok elvégzése, elvégeztetése, illetve azok managelése. Az alapítvány - céljai meg- valósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó állami,társadalmi szervezetekkel. ... >>

Horvátkútért Egyesület

(környezetvédelmi)

8700 Marcali, Horvátkúti u.56.sz.
képviselő: Tilkné Szabó Judit ... >>

TŰZVÉDELEM KÖZALAPÍTVÁNY

(tűzoltó,kulturális,környezetvédelmi)

8700 Marcali, Templom utca 2.
képviselő: Samu Tibor
Marcali Városi Önkormányzat hivatásos tűzoltó-parancsnoksága működési területén a tűzvédelem magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi a helyi tűzvédelemről szóló gondoskodást. A Közalapítvány célja továbbá Marcali Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága illetékességi és működési területén a tűzoltási műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási feladataira való felkészülés elősegítése. Az Alapítvány célja továbbá a költségvetési szervek, állami vállalatok, szövetkezetek, egyéb gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek, valamint az állampolgárok tűzvédelmi ismeretszintjének növelése, a hagyományok őrzése. ... >>
1. oldal