Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali sport civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Balasport Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8700 Marcali, Széchenyi István utca 39.
képviselő: alelnök Tóth András, elnök Virág János
Az egyesület célja a szabadidő sport tevékenység hazai és külföldi népszerűsítése. Tartós Sportemberi közösség kialakítása, sportemberi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a szabadidő hasznos, tartalmas, egészséges eltöltése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szabadidős életbe, együttműködve más civil szervezetekkel, egyesületekkel. A magyar és az egyetemes kultúra mind szélesebb körben való megismertetése és népszerűsítése. Mindennemű szabadidősport, tömegsport rendezvények támogatása és azokon való részévétel. A különböző sport és kulturális események figyelemmel kísérése, azokról kiadványok, videofilmek, multimédiás eszközök készítése, népszerűsítésük céljából. Az Egyesület javaival való gazdálkodás, a meglévő anyagi, technikai eszközökkel való ellátása, felszerelése, versenyekre, edzőtáborokba való utazás biztosítása. ... >>

Boronkai Hagyományőrző és Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

8700 Marcali, Alkotmány utca 22/A.
képviselő: Csáki Alpár
Az Egyesület célként tűzte ki az Egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, illetve a társadalom szélesebb rétegeinek tömegsport - a hagyományőrzés és a szabadidő sportolással, mozgással kapcsolatos tevékenységének előmozdítását és ezen célok érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület a fent megjelölt cél elérése érdekében íjász csapatot alakít, melynek elnevezése: Boronkai Hagyományőrző és Íjász SE. Elsődlegesen használt színe: zöld. Az egyesület sport és egyéb rendezvények szervezésével törekszik előmozdítani tagjainak és a társadalom szélesebb rétegeinek aktív pihenéssel, sportolással elérhető kikapcsolódását, pihenését. ... >>

Diána Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8700 Marcali, Táncsics M. utca 93.
képviselő: Dr. Jordanics József
A vadászat célja, hogy a jogszabályok megtartásával, példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Dunántúli Golyósok Szervezete

(sport)

8700 Marcali, Puskás Tivadar utca 5.
képviselő: Oláh István ... >>

"Egerszegi" Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Liget utca 4. fsz.5.
képviselő: Málovics Józsefné
A Marcali és környéke mozgáskorlátozottainak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Marcaliban és az egykori járás területén élő mozgássérültek művelődésének, együttes kulturális rendezvényeinek támogatása, ezirányú működésének elősegítése. Mozgássérültek klubhelyiségének kialakítása, karbantarása, berendezési tárgyak-, sport- és szórakoztató eszközök beszerzése, gyógytorna személyi- és tárgyi feltételeinek biztosítása, mozgássérültek rendezvényeinek szervezése, rendezvényeken ellátás (étkezés, szállás, utazás, stb.) biztosítása. ... >>

Hét-szín-tér Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth K. utca 1. fsz./2.
képviselő: elnök Gabb Jánosné
A rászoruló tanulók tanulmányi ideje alatti tanszer, taneszköz, ruházat vásárlása. A tanulók szabadidejének hasznos, kulturált eltöltésének segítése (kirándulás, színházlátogatás, táborozás). A tanulók testi neveléséhez tornaszerek, sportefelszerelések vásárlása. Az egészséges életmódra nevelés alapvető feltételeként szükséges egyéni higiénés tisztálkodási, testápolási szerek beszerzése. A speciális oktatás-nevelés, valamint képzés színvonalának emeléséhez új oktatási eszközök és módszerek bevezetése, vásárlása. ... >>

"HONVÉD NYUGÁLLOMÁNYUAK KLUBJA"

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 2.
képviselő: Nagy József
Tagjai részére tegye lehetővé a szervezett közösségi élet, a társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltságot, a nyugdíjas évek szebbé, tartalmasabbá tételét. Mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet biztosítsa tagjai és a honvéd igényjogosultak részére az ezzel járó kedvezményeket, valamint fejleszti és népszerűsíti a hasonló kezdeményezéseket. Szervezett formában adjon alkalmat a tagság részéről jelentkező művelődési, szórakozási, sportolási, honismereti igények kielégítésére, segítse a tagság tudományos, művészeti ismereteinek szinten tartását és fejlesztését, az időszerű társadalmi-politikai, gazdasági kérdésekben való eligazodását, erősítse a kollektív összetartozás és barátság szellemét, nevelje őket egészséges életmódra. Következetesen védje és képviselje tagjai érdekeit, járjon el az illetékes hatóságoknál (szerveknél) a tagokat érintő jogos érdekvédelmi kérdések megoldása céljából. Ismerje a tagság szociális helyzetét, tegyen lépéseket a súlyos szociális helyzetben lévők segítése érdekében járjon közre az egyéni és közérdekű problémák megoldásában. Vegyen részt a tagokat érintő kegyeleti tevékenységben, arra mozgósítsa tagságát, törődjön az elhunyt hozzátartozóival. ... >>

Kaposvári Turul Vadásztársaság

(sport)

8700 Marcali, Puskás T. utca 1.
képviselő: Dr. Frankberger Ferenc ... >>

Marcali Autósport Egyesület

(sport)

8700 Marcali, Berzsenyi u.94.sz.
képviselő: Törő Zoltán ... >>

Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Dózsa György utca 46/1.
képviselő: Somogyvári József
Minden strandon-, vagy természetes vízen gyakorolható vízi-, és úszósport, továbbá strand területén gyakorolható egyéb szabadidő és sport tevékenység (pl. úszás, uszonyos búváruszás, triatlon, lábtenisz, strandlabda, vízilabda, tenisz, stb.) oktatása, népszerűsítése, korosztálytól függetlenül a mozgás az egészséges életmód megőrzése érdekében. Az előbb meghatározott sporttevékenység minden területén versenyek szervezése és lebonyolítása, más által meghirdetett versenyeken való részvétel, edzőtáborok szervezése, a sporthoz, sporttörténethez kapcsolódó-, és egyéb kulturális-, és szabadidő rendezvények (gyermeknap, koncertek, családi hétvége, stb.) szervezése. ... >>

Marcali és Kistérsége Focisuli Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

8700 Marcali, Ősz utca 2.
képviselő: alelnök Csehkis Gábor, elnök Nyerges Ervin, elnökségi tag Sipos Anikó
A tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek sportolásának elősegítése, támogatása a labdarúgás területén, a tehetségek felkarolása pályafutásuk figyelemmel kísérése és elősegítése, támogatása. ... >>

Marcali és Környéke Motoros Egyesület

(sport)

8700 Marcali, Liszt F. utca 1/a.
képviselő: Bauer Sándor ... >>

Marcali és Vidéke Horgászegyesület

(sport)

8700 Marcali, Széchenyi utca 3.
képviselő: Kiss Lajos László
Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Marcali Karate Klub

(sport)

8700 Marcali, Lenin utca 1. 4.lh. III./2.
képviselő: Koronczay Miklós ... >>

Marcali Kerékpáros Sport Egyesület

(sport)

8700 Marcali, Piac u. 10.
képviselő: Kincses Bálint ... >>

MARCALI LABDARÚGÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(sport)

8700 Marcali, Sport utca 3.
képviselő: Csoba András
Marcali városban a labdarúgás jelenlegi színvonalának megőrzése, illetve továbbfejlesztésének, különös tekintettel e sportágban az utánpótlás nevelésének támogatása, e körben a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, figyelemmel arra, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi a sport támogatását. ... >>

Marcali Motorsport Egyesület

(sport)

8700 Marcali, Ősz u.85.sz.
képviselő: Szvoboda Tamás ... >>

Marcali Roncsderby Team Sportegyesület

(sport)

8700 Marcali, Bem utca 34.
képviselő: Tóth Ferenc
Az autó-motor sport népszerűsítése Marcaliban és környékén. Olyan feltételek megteremtése, amely lehetőséget nyújt arra, hogy az ez iránt a sportág iránt érdeklődők szakmailag fejlődhessenek, alkalmassá váljanak arra, hogy aktív versenyzők legyenek belőlük. A tárgyi feltételek megteremtése az egyesület keretében versenyző sportolók részére oly módon, hogy a versenyekre felkészülve jó eredményeket érjenek el. Célja továbbá az egyesületnek egy állandó versenypálya kialakítása, fenntartása és versenyek rendezése. ... >>

Marcali Úszó Club

(sport)

8700 Marcali, Ságvári E. utca 2. fsz./2.
képviselő: Dudás Gábor
Az alapító tagok az egyesületet a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tömegsport bázisának szélesítése, az egészségmegőrzés céljából hozzák létre. ... >>

Marcali Város Szabadidő Sportegyesület

(sport)

8700 Marcali, Park u. 16.
képviselő: Kiss László
a./ A sport népszerűsítése, folyamatos utánpótlás biztosítása.
b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Marcali Városért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
képviselő: Bácsics János
Marcali Város középfokú oktatás tárgyi feltételeinek javítása, belterületi parkjainak fejlesztése, fenntartásának támogatása, valamint a városfejlesztési feladatok támogatása, környezetvédelem és környezeti nevelés, egészségügyi ellátásának fejlesztése, oktatási intézményeinek tárgyi feltételeinek javítása, egészségügyi, szociális, kulturális ellátásának fejlesztése, közigazgatási feladatok magasabb színtű ellátásának támogatása, műemlékvédelem, sporttevékenység támogatása. ... >>

Marcali Városi Birkózó Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Petőfi S. u. 28.
képviselő: Majosházi István ... >>

Marcali Városi Futball Klub

(sport)

8700 Marcali, Sport utca 3.
képviselő: Varga Zoltán
Biztosítani a lehetőséget a fiatalok rendszeres sportolásához, testedzéséhez, ez irányú igények fejlesztéséhez. Sportolók nevelése és a közösségi élet fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Marcali Vízisport Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Vörösmarty utca 35.
képviselő: Dr. Tripkovics Zsolt
Az Egyesület célja - Marcali város és kistérsége sportéletének részeként -: 1. a gyermek és ifjúsági sport, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása, 2. a fogyatékosok sportjának támogatása, 3. az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, 4. az utánpótlás-nevelés műhelyeiként működő általános- és középiskolák sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása, 5. vízisporttal kapcsolatos szakosztályok működtetése, feltételeinek megteremtése, 6. a vízisportok népszerűsítése a tanulóifjúság körében, 7. a mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. ... >>

Mikszáth Alapítvány Marcali

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth utca 10.
képviselő: Brunner István
A Zrínyi matematikai verseny nevezési díjának kifizetése az iskolai versenyen I.III. helyezést elért tanulók részére. Egyéb tantárgyakból a megyei versenyre nevezett egy vagy két tanuló nevezési díjának biztosítása. A Marcali Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola kiemelt oktatási-nevelési feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása. Az intézménynél oktatott idegen nyelv és számítástechnika korszerű oktatástechnikai eszközökkel való bővítése, sportfelszerelés fejlesztésére, sportrendezvényeken való részvétel támogatása. A tanulmányi versenyeken tanévenként a legjobb eredményt elért tanuló jutalmazása, a legjobb sporteredményt elért tanuló vagy csoport jutalmazása, az oktató-nevelő munka intézményi szintű fejlesztésére évente kiírt pályázat díjazása, az idegen nyelv oktatás hatékonyságát szolgáló külföldi cserekapcsolat szervezésének támogatása. ... >>

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Mikszáth K. utca 10.
képviselő: Bőle László
A Mikszáth Utcai Általános Iskola pedagógiai programjával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti versengési-versenyzési és egyéb szabadidő sport tervezése-szervezése. Az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani és támogatni a diáksport- egyesületet, valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres testmozgás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

NIKÉ Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8700 Marcali, Petőfi utca 28.
képviselő: elnök Balogh Vilmos
Az Egyesület tagjai célként tűzik ki az egészséges, sportoló életmódra nevelést az iskolákban és azon kívül; cél továbbá országos hálózat keretei között kiépíteni egy amatőr versenyrendszert és a rendszeres sportolás egyéb tereit; valamint megteremteni az iskolai-, tömeg- és szabadidősport rugalmas összefonódását a versenysporttal. ... >>

Noszlopy Gáspár Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

8700 Marcali, Széchenyi utca 60.
képviselő: elnök Várfalviné Balogh Mária
Tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportteljesítményeinek fenntartása, fejlesztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák - önkormányzatiság erősödését, a tanulók ezirányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a Marcali város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a redszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksportszervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. Az Egyesület az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport, Marcali város versenysport-utánpótlás nevelésének biztosítása. ... >>

Szakképzési Alapítvány a Marcali Szakképző Iskola támogatására

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

8700 Marcali, Hősök tere 3.
képviselő: Szaka Zsolt
A Marcali Szakképző Iskolába /Marcali, Hősök tere 3./ járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra: Az oktatás tárgyi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a fejlett technológiák megvalósítása. Az idegen nyelv tanulásának elősegítése. Az iskolai szabadidős programok támogatása /hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez/. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása /nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása /Hátrányos helyzetű- jól tanuló diákok segítése stb./. ... >>

Új Út Európához Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Orgona utca 1-3. C.ép. 2/10.
képviselő: Horváth Roland
A térségben a hátrányos helyzetű családokban élő fiatalok számára az oktatási, kulturális és sportolási lehetőségeket elősegíteni, ezáltal egészséges, a társadalom számára értékes, öntudatos, felelősségteljes életmóra nevelni őket. ... >>
1. oldal