Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Marcali természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

"FAUNA" MARCALI ÉS KÖRNYÉKE KÖRNYEZETÜGYI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KÖZALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8700 Marcali, Rákóczi u.11
képviselő: Dr.Petrekovich-Perjés András
Marcali városban és környezetében elő- segítse a környezetüggyel kapcsolatos feladatokat és a természet élő és élet- telen tárgyainak /földtani alakulatok és képződmények, vízfelszíni formák,nö- vényfajok,növénytársulások,állatfajok, jellegzetes tájak vagy tájrészletek, gépkészletek, régészeti lelőlehelyek,történelmi emlékhelyek természeti környezete/renaturalizálá- sát,óvását és fenntartásukhoz szükséges feltételek biztosítását. A cél megvaló- sítása érdekében felmérési, tervezési, felhasználási, kivitelezési munkálatok elvégzése, elvégeztetése, illetve azok managelése. Az alapítvány - céljai meg- valósítása érdekében - együttműködik a hasonló közfeladatokat ellátó állami,társadalmi szervezetekkel. ... >>

Hunmag Közhasznú Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

8700 Marcali, Ságvári E. utca 11.
képviselő: Vass Attila
Célunk népünk, a magyarság kulturális örökségének, ősi hagyományianak, szerves kultúrájának, népművészetének megismerése, kutatása, ápolása és működési területünkön valamint a világhálón minél szélesebb körben történő megismertetése, népszerűsítése. Ősi egységes világszemléletünk alapján az élet és természeti környezetünk védelme. ... >>

Kézen fogva Marcaliért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8700 Marcali, Petőfi S. utca 26.
képviselő: elnök Kovács Norbert
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Marcali közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Marcali és Balatoni Úszó-, és Szabadidő Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Dózsa György utca 46/1.
képviselő: Somogyvári József
Minden strandon-, vagy természetes vízen gyakorolható vízi-, és úszósport, továbbá strand területén gyakorolható egyéb szabadidő és sport tevékenység (pl. úszás, uszonyos búváruszás, triatlon, lábtenisz, strandlabda, vízilabda, tenisz, stb.) oktatása, népszerűsítése, korosztálytól függetlenül a mozgás az egészséges életmód megőrzése érdekében. Az előbb meghatározott sporttevékenység minden területén versenyek szervezése és lebonyolítása, más által meghirdetett versenyeken való részvétel, edzőtáborok szervezése, a sporthoz, sporttörténethez kapcsolódó-, és egyéb kulturális-, és szabadidő rendezvények (gyermeknap, koncertek, családi hétvége, stb.) szervezése. ... >>

Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8700 Marcali, Posta köz 3.
képviselő: elnök Kiss Sándorné
A Marcali Óvodai Központ óvodáiban folyó nevelőmunka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, különös tekinettel a környezet-, természet- és egészségvédelemre, mint kiemelt feladatra, figyelembe véve azt, hogy az 1990. évi LXV. tv. 8. § /1/ bekezdése a helyi önkormányzat feladatává teszi az óvodákról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. ... >>

Somogyi Magor Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8700 Marcali, Szigetvári utca 13.
képviselő: Vizes Tamás
Az egyesület célja a vadászati jog gyakorlása, vadvédelem, vadgazdálkodás, természet- és környezetvédelem. ... >>

Zöld régiók Európában alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8700 Marcali, Lenin út 11.
képviselő: Kovács Kálmán
Magyarország naturális és épített természeti értékeinek védelme, a környezet alapú gazdálkodás elterjesztésének, a környezetvédelem fontossága és megismertetése érdekében tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése, tanácsadás, szolgáltatás biztosítása, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés, stb. ... >>
1. oldal