Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 174
1. oldal

A Beregszászi Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Mindszent tér 1.
képviselő: Vadász Zoltán
A Beregszászi kórház működésének beindítása, folyamatos működésének, gyógyszerellátásának támogatása, műszerpark, gyógyító berendezések beszerzésének támogatása, Szakemberek továbbképzése. ... >>

"A Geodéták Megsegítéséért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Bartók B. u. 26.
képviselő: Kelemen János
Az alapító az alapítvány létrehozását azért határozta el, hogy emléket állítson a nemrég munkavégzés közben, közúti baleset során megsérült, illetve elhunyt geodéta kollégáinak. Az alapítvány céljai közé tartozik a baleset során megsérült Hegedűs István földmérő mérnök, Szeles István geodéta egészségkárosodásának enyhítése, gyógykezeltetése, (gyógyszertámogatás, gyógytorna, stb.) életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése, esetleges lakókörülményeinek javítása, a tolószékes közlekedéshez való átalakítása, illetve a baleset során elhunyt Csaba Sándor geodéta feleségének és gyermekeinek támogatása. Az alapítvány további céljai a közúti, illetve üzemi - munkavégzés közben bekövetkezett - balesetek során megsérült geodéták kórházi ápolásának, gyógykezelési és gyógyszerköltségeinek vagy ezek egy részének átvállalása. Társadalmi beilleszkedésük megkönnyítése lakásuk olyan jellegű bővítésével, vagy átalakításával, amit kifejezetten a balesetből eredő állapotukkal összefüggésben szükséges elvégezni. Az alapítvány támogatja az életvitelük és közlekedésük megkönnyítését segítő gépjárművek, rokkantkocsik megvásárlását vagy átalakítását. A már meghatározott munkabaleset során vagy annak következtében elhunyt geodéták családtagjai (közeli hozzátartozói) is fordulhatnak az alapítványhoz támogatásért. Ez lehet: a temetési költségek, az elhunyt gyermekének/keinek taníttatásával összefüggő költségek viselése. A fentieken kívül bármely, a sérültek életkörülményeit javító célra fordítható az alapítvány vagyona, ha azt a kuratórium tagjai indokoltak tartják. ... >>

"A JÖVŐNKÉRT MA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 3. I/2.
képviselő: Sárossy Zoltán
kulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

" A MISKOLCIAK EGÉSZSÉGÉÉRT " Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Baross Gábor út 17
képviselő: Dr. Munkácsi László
Az alapítvány kiegészített új céljai:

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságának egészségügyi ellátását magasabb színvonalon biztosító háziorvosi rendszer szervezésének, irányításának és szervezeti működtetésének támogatása.
Támogatni Miskolcon a preventív gyermekorvoslást.
Karitatív tevékenység folytatása.
Támogatni Miskolcon a magasabb szintű gyermekorvoslást.
A gyermekorvoslás fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, és szervezeti célok megvalósítása érdekében gazdasági társaság létrehozása.

További célok:

A lakosság magasabb rendű egészségügyi kultúráját, szokásait, egészségügyi állapotát javító programok (rendezvények, akciók, kiadványok, propaganda, stb.) szervezésének és lebonyolításának finanszírozása.
A betegségek megelőzését, hatékonyabb gyógyítását szolgáló legújabb, modern eszközök, eljárások bevezetésének támogatása.
Az ifjúság, nyugdíjasok és hátrányos szociális helyzetűek egészségügyi, szociális és mentálhigiénés programjának anyagi támogatása.
A háziorvosi rendelők és háziorvosok munkaeszközeinek a jobb betegállását érdekében végzett korszerűsítéshez való hozzájárulás, új műszeres-diagnosztikai eljárások, információtechnikai módszerek bevetésének támogatása.
A háziorvosok és szakalkalmazottak továbbképzésének támogatása (tanfolyamok, bel- és külföldi konferenciák, kongresszusok, szakmai kiállítások költségeihez, részvételi díjhoz való hozzájárulás, helyi rendezvények szervezése és/vagy finanszírozása, stb.).
Az egészségügyi ellátást menedzsment-színvonal javításának, az orvosok idegen nyelvi képzésének támogatása.
A tudományos és oktató tevékenység támogatása.
Az alapellátással összefüggő tanulmányok, illetve tudományos dolgozatok dologi kiadásaihoz való hozzájárulás.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó háziorvosok és szakdolgozók elismerésére szolgáló díjak alapítása, odaítélése.
Pályakezdő és nyugdíjas háziorvos kollégák támogatása.
Évenkénti országos pályázat kiírásának támogatása, a háziorvosi rendszere korszerűsítése és fejlesztése témakörben az alapellátásban dolgozók, illetve az alapellátásért tenni akarók részére.
Kölcsönös részvétel más egészségügyi, illetve szociális célú alapítványok munkájában a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szerveztek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
környezetvédelem,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

Alapítvány a gyermeksebészeti betegekért

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Kiss Ákos Levente
A gyermeksebészeti betegek gyógyításának, utókezelésének elősegítése, a balesetmegelőző tevékenység hatékonyságának növelése és a tevékenységgel összefüggésben a színvonalas oktató munka biztosítása. ... >>

ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT

(egészségügyi)

3525 Miskolc, Vologda u.6. 9/1.
képviselő: Dr. Szakács Gábor, Kaposvári Zsuzsanna
A hallássérült gyermekek hatékonyabb egészségügyi ellátása. ... >>

" ALAPÍTVÁNY A REUMÁS BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT "

(egészségügyi,oktatási)

3501 Miskolc, Csabai kapu 42.
képviselő: Dr. Tamási László
BAZ Megye reumatológiai betegellátásának, egészségnevelésének javítása, reumatológiai ellátás színvonalának emelése, mozgásszervi betegségekben szenvedők egészségügyi felvilágosítása, egészséges életmód programok szervezése és népszerüsítése mozgásszervi betegségekben nem szenvedők részére, A Szent Ferenc Reumatológiai és fizikotherápiás Osztálya betegellátási tevékenységének javítása, Orvosi szakképzés, tudományos munka segítése, szakkönyvek, tanfolyamok, tanulmányutak révén, valamint kongresszusi részvételek támogatásával, mozgásszervi betegségek szűrővizsgálatának támogatása, a Reumatológiai Osztály munkályának Fő profiljába tartozó osreoposis és rheumatoid arthritis kivizsgálásának, kezelésének és kutatási feltételeinek javítása, az alapellátásban, ill. más szakterületen dolgozó kollégák részére továbbképző, ill. fizikotherápiás ismereteket nyujtó tanfolyamok szervezése. ... >>

Alapítvány a vastagbél betegekért

(egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc M.J.V. Önk., Csabai kapu 7-9.
képviselő: Dr. Újszászi László
A vastagbél betegségek mindhárom területén: - a kórfolyamatok felismerését a megbetegedettek optimális kezelését és gondozását elősegítő programok kidolgozása, fejlesztése és terjesztése - kutató, gyógyító tevékenység támogatása - megelőzéssel, gyógyító munkával és gondozással kapcsolatos szakmai tevékenység támogatása, ezek megvalósulását elősegítő tevékenység támogatása, - eszközös és műszerek vásárlása, - pályázatok kiírása, - külföldi kapcsolattartás kiépítése, és szinten tartása - tanulmányutak támogatása - hazai és nemzetközi kongresszusi részvétel támogatása - kiadványok, - elsősorban betegek számára - támogatások szerkesztésük elősegítése, - vastagbélrák esetén a prevenciós és szűrőprogramok szervezése és irányítása és végzése a./ a nagyobb rizikójú esetek nyomon követése, b./ az öröklődő vagy genetikailag determinált vastagbél betegségek ellátásának szervezése c./ speciális szűrő-ellenőrző programok kidolgozása, és az azokban való részvétel - a vastagbél betegségekkel foglalkozó hazai alap és klinikai kutatása, támogatása, az ilyen céllal benyújtott pályázatok elbírálása - ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés elősegítése és végzése - a célok elérése érdekében az alapítvány elbírálja a célkitűzésekkel kapcsolatos pályázatokat, meghatározza a támogatás összegét és felhasználhatóságát, értékeli az eredményeket és gondoskodik azok hazai és nemzetközi terjesztéséről. - célkitűzésekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végez. - hazai és nemzetközi kongresszusokat és munkaértekezleteket szervez - klinikofarmakológia vizsgálatok terén tervező, kivitelezú és értékelő tevékenységet folytat - publikációs, szerkesztői és lektorálásái és írói tevékenységet végez, - célkitűzésekkel kapcsolatos egészségügyi szaktanácsadást, ... >>

Alapítvány az atopiás, allergiás gyermekekért.

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Szakos Erzsébet, Dr.Szakos Judit
Aktív anyagi hozzájárulás az atópiás-allergiás gyermekek: - kivizsgálásához, - kezeléséhez, - klíma-kezeléséhez, - megfelelő életmódra, táplálkozásra neveléséhez, továbbá, - a betegséggel kapcsolatos kutatások, kutatási eredményközzétételek támogatásához, - a kutatáshoz és kezeléshez szükséges műszerezettség fejlesztéséhez. ... >>

Alapítvány az újszülöttek ultrahangos szűrővizsgálatára

(egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr. Lombay Béla
A betegségi tüneteket nem mutató koponyán belüli, hasi és csípőizületi fejlődési rendellenességek, kórállapotok, korai ultrahangos vizsgálattal történő kimutatása, mely lehetővé teszi a gyógyítást ... >>

"Áldás-Békesség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 9.
képviselő: D.Szabó Dániel, Dr.Furmanné dr.Pankucsi Márta, Gecse Attila elnök, Kovács Ferencné, Pintér András, Pozsgai István titkár, Robb Martin Melville
a Miskolc Csabai-kapui Református Egyházközség (a továbbiakban Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése; - templom és egyházközségi központ építése; - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása; - kultúrális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység); - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység); - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység); - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése; - tudományos tevékenység a teolgógia és a társadalomtudományok területén; - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység); - családsegítés (közhasznú tevékenység).
-daganatos megbetegedésben szenvedők gyógyításában, ápolásában, gyógyszerek, gyógyászati eszközök bezserzésében való közreműködés, lekli segélynyújtás(közhasznú tevékenység). ... >>

András 2007 Hospice Segítőkéz Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

3518 Miskolc, Lauday János utca 16.
képviselő: Gecse Attila
Előrehaladott és terminális állapotban lévő betegek teljes körű ellátása, támogatása, a hozzátartozók pszichés gondozása, különös figyelemmel az idős, elesett emberekre, a kisebbséghez tartozó etnikumokra, és a környezet szerepére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
a rehabilitációs foglakoztatás
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzetközi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
a rehabilitációs foglakoztatás ... >>

Aranykéz A Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3531 Miskolc, Aba u.9. VII/2.
képviselő: Csacsovszkyné Salló Emma elnök
Az alapítvány célja olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek él, és a beteg gyermek élete, vagy fejlődése vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem képes. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Asztmás Gyermekek Gyógyulásáért Egyesület

(egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Borsodi Klára társelnök, Szabóné Szedlák Enikő elnök ... >>

Aum Shanti Jóga Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 8 II/4
képviselő: Kosik Enikő elnök
A modern emberi test lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése jóga- gyakorlatok segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, elletve feltételeinek és kereteinek a megteremtése, jóga táborok és tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása, önismeret fejlesztése,szellemi, spirituális út ? a Jóga, minta Tudat megismerésének eszköze. Az egyesület elsősorban Patandzsali Jóga Szutráinak szellemében közelíti meg a jógát és gyakorlását. ... >>

Avas-déli Reformátusokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32.
képviselő: Kalydy Zoltán
az Avas-lakótelepi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, - templom és egyházközségi központ építése, - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása, - kulturális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység), - gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, főként vallási, erkölcsi területen (közhasznú tevékenység), - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység) - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység) - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése, - tudományos tevékenység a teológia és a társadalomtudományok területén, - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység) - családsegítés (közhasznú tevékenység) ... >>

Avasi Katicák Bölcsödei Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Szilvás u. 39.
képviselő: Kovács Judit elnök
Elősegítse és támogassa az avasi Szilvás utcai bölcsődében a gyermekek napközbeni ellátását, a családok gondozását, a 0-3 éves gyermekek fejlesztését, képzését, a dolgozók szak-, illetve technikai területen történő szakképzését, képzését, a bölcsőde területén jelentkező, illetve városi szintű gyermekszegénység elleni feladatok felvállalását, többszörösen hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyegyenlőségére irányuló törekvést, sérült gyermekek integrált csoportban történő ellátását, tárgyi feltételek megteremtését;
e körökben az alapítvány célja különösen a preventív egészségnevelő és egészségfejlesztő munka elősegítése;
tanfolyamok, klubfoglalkozások, tájékoztató előadások, vetélkedők, családoknak szóló programok szervezése;
anyagi lehetőségitől függően tárgyi eszközök beszerzésével a bölcsőde működésének segítése és támogatása;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a gyermekszegénység elleni küzdelemben az érintett családoknak tárgyi, szakmai segítség nyújtása;
a sérült gyermekek ellátásához szakmailag indokolt tárgyi, személyi feltételek biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
emberi és állampolgári jogok védelme;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

" Az aktívabb mindennapokért" Fiziotherápiás Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

3533 Miskolc, Kórház utca 1.
képviselő: Perjésné Bodgál Judit
a.) A sérült és degeneratív mozgásszervi betegek komplex fiziotherápiájának támogatása,
b.) a korszerű fiziotherápiás módszerek, eljárások elsajátítása és alkalmazása,
c.) az eszközállomány fejlesztése, karbantartása,
d.) képzés és továbbképzés,
e.) tanulmányutak, kongresszusi részvételek támogatása,
f.) társasági tagsági díjak finanszírozása
g.) a graduális és posztgraduális képzésben való oktatási tevékenységhez szükséges eszközállomány és szakkönyvek biztosítása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjeszés,
- kulturális tevékenység. ... >>

" Az egészségért, az egészségügyi dolgozókért " Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3926 Miskolc, Csabai kapu 9.sz.
képviselő: Dr. Koleszár Lajos
Anyagi eszközökkel a miskolci egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, kiemelten a Semmelweis Korházban folyó gyógyító- megelőző tevékenység szinvonalának, a gyógyítás tárgyi, technikai, személyi feltételeinek javítását. Az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakulását elősegíteni, mely anyagi hozzájárulással is támogatja a város bizronságos egészségügyi ellátásában nélkülönözhetetlen kórházak, egészségügyi intézmények további szinvonalas működését, működési feltételeinek javítását. Támogatást nyújtani a korházban működő orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak a szakmai közéletben, valamint a hazai és külföldi szakmai és tudományos konferenciálon, kongresszusokon, szakmai zapasztalatcseréken, továbbképzéseken való részvételhez. Az alapítvány anyagi támogatással segíteni kívánja a miskolci egészségügyi intézményekben szervezendő szakmai, tudományos konferenciákat, rendezvényeket. Anyagilag hozzájárulni orvosi, ápolási szakirodalom beszerzéséhez, az uj gyógyító eljárások megismerése, honosítása érdekében. Az alapítvány támogatni kívánja az orvosi műszerek, ápolási eszközök, felszerelések és technikai berendezések beszerzését, a betegtájékoztatás eszközeinek, módszereinek fejlesztését annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátásában ebben a térségben is mielőbb megjelenjenek a modern eszközök, műszerek, berendezések, valamint a kor követelményeihez felzárkózzék az egészségügyi intézményekben a betegek tájékoztatása. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító megelőző tevékenység műszaki, gazdasági hátterének fejlesztését, ezáltal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a számítógépek, technikai berendezések mind szélesebb körű alkalmazását, a gazdasági műszaki ellátó szervezet kifejlesztését, az e területeken dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, munkájuk technikai feltételeinek fejlesztését. A betegellátás minősége javítása érdekében az alapítvány támogatni kívánja az egészségügyi ellátást minőségbiztosítását szolgáló programok, módszerek kidolgozását, meghonosítását, megvalósítását, valamint a kórházi hotelszolgáltatás minőségi javítását. Tekintettel az egészségügyben dolgozók munkahelyi leterheltségére, anyagi, erkölcsi megbecsülésük alacsony szintjére, valamint arra, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős rétege megélhetési gondokkal küzd, az alapítvány anyagilag is támogatni kívánja a munkafeltételek javítását, valamint a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és a magukra maradt hozzátartozóikat készpénz juttatással, vagy a megélhetéshez nélkülözhetetlen kiadások /lakásfenntartás, fűtés, világítás stb./ átvállalásával. Figyelemmel arra, hogy az egészségügyben dolgozók jelentős részére szinte elérhetetlenné vált a művelődés és a sportolás anyagi feltételinek megteremtése, az alapítvány támogatni kívánja a szociálisan rászoruló egészségügyi dolgozókat és közvetlen hozzátartozóikat ezen feltételek megteremtésében. Részben anyagi, vagy anyagi értéket képviselő juttatásokkal, másrészt ingyenes, vagy kedvezmén ... >>

"Az egészséges Anyákért és újszülöttekért Alapítvány "

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3533 Miskolc, Dorottya utca 2 Fsz/1
képviselő: Dr. Kádár Zoltán
1./ A szülészet-nőgyógyászati járóbetegek ellátásának javítása, a családcentrikus ellátás biztosítása, és ennek keretében az alábbiak támogatása:
-terhes felkészítő tanfolyamok szervezése, ennek technikai és személyi feltételeinek megvalósítása, ehhez a körhöz tartozóan felvilágosító anyagok elkészítése, kinyomtatása, az érdekeltek közötti terjesztése, az egészséges életmód és táplálkozás népszerűsítése;
-a szülési körülmények korszerűsítése, az együttszülés, valamint az anya és újszülött együttes elhelyezésének kezdeményezése, feltételeinek megteremtése;
-a szülési fájdalom csillapítása eszközeinek beszerzése és technikai fejlesztése;
-az anyatejes táplálás népszerűsítése, terjesztése;
-a szülő- és nőbetegek pszichikai gondozása;
-a ?bababarát? kórház személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;
-járóbeteg-rendelőintézetek műszerezettségének fejlesztése, technikai színvonalának javítása, új, operatív megoldások ismertetése, ezek elterjesztése, műszereinek beszerzése;
-járóbeteg-rendelőintézetek speciális profiljának támogatása (pl. gyermek-nőgyógyászat, oszteoporosis ambulancia, meddőség- és klimax szakrendelés);
-számítógéppark kialakítása és karbantartása, működés biztosítása, korszerű, az egészségügyben használatos szoftverek beszerzése, megismertetése;
-a szükséges adminisztratív munkát segítő gépek beszerzése, fenntartása;
-hormonvizsgálatok feltételeinek biztosítása;
-egészségnevelő programok (betegség megelőzését célzó programok) támogatása.

Az orvostudomány legújabb eredményeinek megismerése érdekében:
-a meglévő szakkönyvtár bővítése, folyóiratok, szakkönyvek rendszeres beszerzése,
-tudományos munkák támogatása,
-szakmai előadásokhoz szükséges segédanyagok beszerzésének pénzügyi támogatása,
-tanulmányutak támogatása,
-szakmai kongresszusokon való részvétel, továbbképzések, tanfolyamok támogatása,
-jogi képviselet támogatása. ... >>

" Az Egészséges Jövőért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

3508 Miskolc, Futó utca 70
képviselő: Fázold Henrik
Az alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson mindazon személyeknek, elsődlegesen gyermekeknek, akik mozgásukban korlátozottak, rehabilitációra szorulnak, életminőségük javítását a speciális mozgások jelentősen javítják.
Támogatást nyújtson olyan családok gyermekeinek, akik rendszeresen, versenyszerűen sportolnak, nagycsaládosok, valamint hátrányos helyzetűek.
Segítséget adjon olyan szrvezetk részére, akik tevékenységükkel az egészséges életmódot és az azt szolgáló tevékenységeket szervezik és végzik.
... >>

Az Egészségügy Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.
képviselő: Tomán Katalin
A Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulói részére biztosítsa azokat a korszerű oktatáshoz szükséges feltételeket, amelyek segítségével a tanulók az iskolát elvégezve az egészségügyben még hatékonyabban és korszerű felkészültséggel dolgozhatnak majd. Az iskola működését, más iskolákkal és szakmai szervezetekkel fennálló kapcsolatait kívánja támogatni, mivel a normatív támogatás a közösségi élet szervezésének költségeit nem fedezi és a legszűkebb taneszközökön kívüli oktatási eszközök beszerzését nem teszi lehetővé.. Az alapítvány támogatni kívánja az iskolai rendezvények szervezését, a korszerű oktatási eszközök beszerzését, az arra érdemes tanulók jutalmazását is, hiszen az iskola tanulói korábbi években az országos szakmai tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Szeretné megkönnyíteni a tanulók iskolán belüli szakmai fejlődését és a még korszerűbb ismeretek megszerzését. Az alapítvány támogatni kívánja az iskola által alapított Korányi-díj nyerteseit, valamint segíti a diákok továbbtanulását. Az iskola szabadidős és sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának és diákéletének támogatása különösen a szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok és egyéb táborok szervezése, turisztikai táborok kialakítása és fenntartása. ... >>

Az Életért a Rák ellen Egyesület

(egészségügyi)

3530 Miskolc, Arany János utca 37.
képviselő: elnök Molnár Gabriella ... >>

B-A-Z. Megye Neurológiai Betegeiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Valikovics Attila elnök
A neurológiai (ideggyógyászati) ellátás színvonalának emelése, a betegek életkörülményeinek javítása, a szakorvosok és szakdolgozók szakképzési és továbbképzési feltételeinek biztosítása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
. ... >>

Baraka Világjáró Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 2. fsz/2.
képviselő: Serfőző Zoltán elnök
A tagok természetjáró és aktív sport tevékenységének támogatása bel-. és külföldön. A tagok természetvédelmi oktatása, fiatalok környezettudatosságra való nevelése. Iskolai csoportok, fogyatékkal élők természetjárásának támogatása, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés természetjáró programok keretében. A tagok számára bel-, és külföldi programok, egy- és többnapos túrák szervezése és az ehhez szükséges technikai eszközök biztosítása. Magyarország, a Kárpát- medence és Európa természeti környezetének megismerése, népszerűsítése. ... >>

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9
képviselő: Mezősi Tamás
-Fogyatékkal élő és különféle betegségektől szenvedők életvezetését segítő, életminőségének javításában, diagnosztikájában és terápiájában szakszerű segítséget nyújtó kutyák és kutyás szakemberek képzése,
-A hátránnyal élők társadalmi beilleszkedésének, integrációjának és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni felelősséget segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével.
-Vakok és gyengénlátók részére elemi és foglakoztatási rehabilitációs központ létrehozása és működtetése.
- Rehabilitációs célú munkahelyeket biztosító foglalkoztató egység létrehozása és működtetése.
- Az esélyegyenlőség javítása segítő kutyák sérült gazdákhoz való tartós kihelyezésével.
-Katasztrófák, balesetek, terrorcselekmények, bűnesetek miatt bajba jutott emberek, továbbá a különböző veszélyforrások felkutatására képes mentőkutyák és egyéb szolgálati munkakutyák, valamint vezetőik képzése, vizsgáztatása, alkalmazásuk tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.
-A jól képzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, és a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Becman Motorsport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3535 Miskolc, Hegyalja utca 15 IV/2
képviselő: Nagy Béla
a motorsportok népszerűsítése és egyéb motorsporttal kapcsolatos kulturális tevékenység ... >>

"BÉTHEL" Lélekmentő és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Földes F. u. 5.
képviselő: Zupics László
Az alapító ismérve az emberi lélek gyenge és esendő voltát, az emberek lelki és anyagi gondjait, az alapítvány céljáúl tűzi ki, hogy evangelizációs istentiszteletek, börtön- misszió és utca-missziók szervezésével, valamint különböző egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése révén szolgálja az arra rászorulókat lélekmentési, lelki gondozási és bűnmegelőzési munkával. Az alapítvány célja továbbá a szegények, az özvegyek, az árvák és a rokkantak anyagi támogatása, a betegségben szenvedők ápolása és egyéb karitatív tevékenység. ... >>

Bonta Zoltán emlékére-leukémiás és daganatos gyermekek gyógyítására-gyógyászati alapítvány

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Brenner Gábor
Elsődlegesen Borsod megyei leukémiás és daganatos gyermekek gyógyításának és csontvelőtranszplantációjának helyi megvalósítása. Ezen felül lakóhelyi megkülönböztetés nélkül az ilyen betegségben szenvedő gyermekek gyógyítása, elkülönített anyagi lehetőség függvényében. ... >>

"Borsod Megye Újszülöttjeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: dr. Nagy Gábor
Támogatás a méhen belül fejlődő magzatok, valamint édesanyák és az idősebb nőbetegek korszerű szülészeti és nőgyógyászati ellátásához szükséges feltételek biztosításához,
az alapítvány hozzájárul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Nőgyógyászati és Szülészeti Osztály orvosainak és szakdolgozóinak a rendszeres továbbképzéséhez, aktív kongresszusi részvételek támogatásához, annak érdekében, hogy az orvosok minél korszerűbb elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az alapítványi cél megvalósulása érdekében,
az alapítvány céljai megvalósulása érdekében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet folytat, valamint tudományos tevékenységet és kutatást támogat. ... >>

Borsod megyei Gyermek Diabétesz Egyesület

(egészségügyi)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Barkai László ... >>

Borsod megyei Gyógyszerész Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.4.II/1.
képviselő: Pesti Ferenc
Annak érdekében, hogy B.-A.-Z. megyében a betegek gyógyszerellátása folyamatosan biztosítva legyen, az alapítók elő kívánják segíteni, hogy támogatásban részesüljenek azok a B.-A.-Z. megyei Gyógyszerész Kamarai tagok és gyógyszertári asszisztensek, akik átmenetileg, saját hibájukon kívűl szakmai tevékenységük folytatása során nem tudják önmaguk, illetve a Magyar Gyógyszerész Kamara segítségével biztosítani saját szakmai tevékenységüket és a lakossági egészségügyi ellátó feladatokat. b.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak, gyógyszertári asszisztenseinek támogatása segélyezéssel, természetbeni juttatásokkal, szolgáltatásokkal, oktatással,továbbképzéssel. c.) Indokolt esetben a Borsod megyei gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek hozzátartozóinak segítése. d.) A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezet tagjainak minél szélesebb körű és gyors tájékoztatása az őket éríntő szakmapolitikai, üzleti információkról- kiadványokkal. e.)A Magyar Gyógyszerész Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete irodájának fejlesztése korszerű technikai eszközökkel, infrastruktúrával:gördülékeny működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, személyi feltételek biztosítása, s ezzel a Borsod megyei kamarai tagok minél hatékonyabb segítése, támogatása. f.) Az Alapítvány hosszú távú célja, hogy a B.-A.-Z. Megyei Gyógyszerész Kamara céljai eléréséhez anyagi eszközeivel támogatást nyújtson. ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
képviselő: Dr.Mátyás Lajos a kur.eln.
A kórház műszerezettségének, diagnoszstikai, oktatási és tudományos célú és egyéb eszközeinek fejlesztése,az európai színvonal megközelítése. ... >>

"Borsod-Abaúj-Zemplén Megye FErtőzőbeteg Gyermekeiért" Alapítvány

(egészségügyi)

Miskolc, Csabai kapu 9-11.
képviselő: Dr. Madai Ágnes
Elősegíti az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, támogatást éssegítséget nyújtani annak érdekében, hogy a fertőzőbeteg gyermekek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesülhessenek. Támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja a beteg emberi méltóságának, önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megörzése. Lehetővé tenni a beteget egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését. Támogatni mindazon egyéb törekvéseket, amely a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sclerózis Multiplex Társaság

(sport,egészségügyi)

3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Ádomné Suták Ibolya ... >>

Borsodi Asztmás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

3529 Miskolc, Középszer út 11
képviselő: Kovács László
Egy mesterséges sóbarlang létrehozása, működtetése, az asztmás és allergiás gyermekek légzésrehabilitációja, betegségmegelőzés, utókezelés.
Közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

" Borsodi Igazságügyi Orvosszakértésért Alapítvány " / BIOSZ Alapítvány/

(egészségügyi)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs.u.13.
képviselő: Dr.Koleszár Lajos, Kapás Józsefné
Az igazságügyi orvosszakértői munka elősegítése, valamint a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők társadalmi és egészségügyi problémáinak feltárásában, megoldásában történő segítségnyújtás, az igazságügyi orvoszsakérzői tevékenység fejlesztése, tárgyi feltételek megteremtése,a külömbözó vizsgálati módszerek fejlesztése és az uj vizsgálati módszerek bevezetése, a szakmai munka színvonalának emelése, a tudományos eredmények megismerése és széleskörű megismertetése, a kutatási eredmények gyakorlati használatának elősegítése a kiemelkedő publikációs tevékenység támogatásával, konferenciák szervezésével és az azzal felmerülő költségek hozzájárulásával, tanulmányutak szervezése, a társadalmi beilleszkedési zavarokban szenvedők (köztük kábítószer- élvezők) számának kérdőíves, számítógépes felmérése, a statisztikai adatok szémítógépes feldolgozása. ... >>

"Civil Szféra" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

3532 Miskolc, Győri kapu 95. 8/1.
képviselő: Fridely László
Miskolc város idegenforgalmának fejlesztése, vonzerejének növelése, az adottságok jobb kihasználása a marketing, a promóció igénybevételével, a döntéshozók és a társadalom figyelmének felhívásával. A cél megvalósítását elősegítő projektek támogatása, jelentős eredményeket elérő személyek erkölcsi, anyagi elismerése. Diákok, kollégiumi ellátásból kiszorultak elhelyezésének elősegítése, támogatása. Kedvezményes gyermek, ifjúsági, felnőtt üdülési lehetőségek megszervezése, koordinálása, elsősorban a hátrányos helyzetűek számára. Egészségügyet érintő célkitűzések: a népesség növekedését, a gyermekvállalást, gyermekáldást elősegítő projektek kidolgozása, támogatása, anyagi eszközöket biztosítani azon szülők számára, akik szándékuk ellenére eddig gyermekáldásban nem részesültek és az in vitró fertilizációs programhoz adott társadalombiztosítási támogatást kimerítették. A felvilágosítás eszközeivel tudatosítani, hogy az egészségmegőrző programok eredményessége jelentős mértékben függ az érintettek együttműködésétől. Kommunikációs célkitűzések: a fenti célok elérése érdekében az alapítók fontosnak ítélik a térség első non-profit rádiójának létrehozását, amihez szakmai, anyagi segítséget kívánnak nyújtani. ... >>

"Csend Hangja" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szeles utca 27 Fsz//1
képviselő: Mészáros János Tibor
a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr-Gége osztályán dolgozó orvosok és szakdolgozók továbbképzésének támogatása (kongresszusok, utazások, külföldi, belföldi szakmai utak) - a BAZ. Megyei Kórház Fül-Orr.-Gége osztályán fekvő betegek műtéteinek részbeni segítése, - újszülött és csecsemőkori hallásszűrés, - gyermek hallássérülésből eredő agyi károsodás kiküszöbölése, prevenció, - halláscsökkenés műtéti megoldásához szükséges finanszírozás segítése, - hallásrehabilitáció, szakmai tanfolyamok, konzultációk szervezése, szakmai nyomtatványok kiadása terjesztése, - csoportterápia, - inplantációs programba való bekerülés elősegítése, és támogatása. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesülhessennek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának, önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megőrzése,lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányúl, a halláskárosúlt, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézményes létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. Elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségügyi állapotának javítását, támogatást és segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a hallássérült betegek ellátása során, azok megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatásban részesűlhessenek, támogatni minden olyan tevékenységet, melynek célja: a beteg emberi méltóságának,önazonosságának, önrendelkezésének, illetve egyéb jogainak megörzése, lehetővé tenni a betegek egyéni és közösségi érdekeinek harmónikus érvényesülését, a mindenkori egészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését támogatni mindazon egyéb törekvéseket, melyek a betegek jobb ellátására, megfelelő szakmai színvonal biztosítására, illetve emelésére, a betegségek megelőzésére, a szűrés és gondozás minőségi javítására irányul, a halláskárosult, és egyéb betegségben szenvedő gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, ezen cél elérése érdekében a szükséges intézmények létrehozása, működtetése, elősegíteni a lakosság helyes életmódjának, életvezetésének megfelelő kialakítását, valamint ennek érdekében a szükséges szakmai és egyéb tanácsadás biztosítását. ... >>

Cukorbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Barkai László
A diabetes és szövődményeinek megelőzésére és gyógyítására irányuló kutató munka anyagi lehetőségeinek bővítése. Szakemberek oktatása, programok támogatása, kapcsolatok kiépítése. Életmódtáborok szervezése. Gondozó hálózat és kommunikációs lánc kialakítása, fenntartása. ... >>

Down Centrum Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3535 Miskolc, Fülep út 26
képviselő: Illés Virág
A Down kóros gyerekeket nevelő családok segítése, a Down kóros gyerekek korai fejlesztése, integrált óvodai nevelésben részesülő Down gyermekek gyógypedagógiai fejlesztési lehetőségeinek megteremtése, nagykorú Down kórosok részére munkafolyamatok betanítása, foglalkoztatása, Down gyermekek részére speciális egészségügyi ellátás megszervezése. Saját adatbázis felállítása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

DR NATURA Egészségmegőrző Alapítvány

(egészségügyi)

3519 Miskolc, Vadgalamb út 15
képviselő: Jenei Zsolt Tivadar
a.)Az egészséges életmódot elősegítő, illetve biztosító programok kidolgozása, fejlesztése, terjesztése,
b.)egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység támogatása,
c.)a társadalombiztosítás által nem , vagy csak részben finanszírozott terápiák, kezelések alkalmazásának támogatása,
d.)külföldi és belföldi gyógyhatású készítmények, táplálék-kiegészítők, vitaminok, immunrendszert erősítő készítmények beszerzéséhez történő hozzájárulása,
e.)az egészséges életmód fontosságának a lakossággal történő megismertetése, népszerűsítése,
f.)kiadványok támogatása, terjesztése, szerkesztésük elősegítése,
g.)a felsorolt célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése és gyarapítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Dr. Földváry Gyula Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szívbetegeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr.Stefán János Szilárd
Az alapítvány célja támogatni, javítani a B.-A.-Z. megye lakosságának egészségügyi ellátását, elsősorban a szívbetegségek megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációs, tudományos, kutató tevékenységben.
Az alapítvány célja továbbá, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosainak, egészségügyi dolgozónak képzését támogassa továbbképző tanfolyamokon, hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon. Az alapítvány támogatja, szervezi konferenciák, tudományos továbbképzések, tanfolyamok, tudományos előadások szervezését, a betegek magasabb szakmai ellátásának javítása érdekében.
Az alapítvány céljaként jelöli meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályának üzemeltetéséhez szükséges diagnosztikus, terápiás, oktatási eszközök beszerzését, vásárlását.
Az alapítvány fenti tevékenységei formában közhasznú tevékenységet folytat, (kórháznak eszközök vásárlása, továbbképzések anyagi támogatása) kórházi, önkormányzati feladatot segít ki, vesz át, mivel a közfeladatot ellátók szűkölködnek anyagiakban eszközöket vásárolni, anyagilag finanszírozni az egyre drágább, ám kötelezően előírt továbbképző, pontszerző tanfolyamokat.
Az alapítvány szervez, támogat szakmai továbbképzések, egészségügyi oktatási programok szervezését, lebonyolítását. Az alapítvány együttműködik társadalmi szervezetekkel, más egészségügyben, tudományos kutatásban tevékenykedő alapítványokkal civil szervezetekkel hivatalos egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel (egészségügyi minisztérium, Állami- és Népegészségügyi Szervezet-ÁNTSZ, Országos Egészségügyi Pénztár-OEP, Megyei Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Orvosi Kamara, Szakmai Társaságok-Egyesületek, Magyar Nemzeti Szívalapítvány) médiával az egészségmegelőző, egészségmegőrző, gyógyító, egészségügyi felvilágosító, népegészségügyi programokban, tudományos-kutató munkában.
Az alapítvány továbbá céljaként jelöli meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztálya dolgozóinak fizikai és lelki egészségének megőrzését, melynek keretében az alapítvány a z osztály dolgozói számára a célban megjelölt célok elérése érdekében foglalkozásokat, tréningeket szervez a mindennapi hatékonyabb munkavégzés biztosítása érdekében. ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Egészséges életmód segítése és támogatása Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Csabai kapu.9-10.
képviselő: Dr. Pócsi Tamás elnök
A miskolci Semmelweis Kórház dolgozói és volt dolgozói részére az egészséges életmód biztosítása, segítése, támogatása, valamint szakmai továbbképzés támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal