Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 263
1. oldal

A Gondolkodó Ifjúság Kulturális Fejlődéséért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3532 Miskolc, Győri kapu 108 b II/2
képviselő: Hubai Krisztián
a bejegyzett kulturális és környezetvédelmi tevékenységen túlmenően a horvát kissebséghez tartozó érdekképviselete és hagyományainak újraélesztése. ... >>

"A JÖVŐNKÉRT MA" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 3. I/2.
képviselő: Sárossy Zoltán
kulturális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, isrmeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, euróatlanti integráció elősegítése ... >>

A Miskolci Urológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bükk utca 9
képviselő: Dr. Pintér József
A Miskolci Megyei Jogú Város Semmelweiss Kórház és Rendelőintézet Urológiai Osztályának Fejlesztése az alábbiak szerint fontossági sorrendben:
a.) Az Urológiai Osztály mindenkori dolgozói (orvosok, nővérek, ápolók) szakmai képzésének, továbbképzésének és fejlődésének elősegítése, támogatása.
b.) Az Urológiai Osztály műszerekkel való ellátásának elősegítése, a már meglévők fejlesztése, karbantartása, szakkönyvek és folyóiratok beszerzésének támogatása,
c.) a képzéseken túl az Urológiai Osztály kohéziójának, összetartásának növelése, ennek érdekében az osztály dolgozóinak szakmai, kulturális és szabadidős programok szervezése, ezek támogatása,
d.) az Urológiai Osztály munkahelyi környezetének, a dolgozók és a betegek élettere minőségének javítása, hogy a betegek és dolgozók komfortérzete javuljon, és az erre irányuló törekvések támogatása, elősegítése. ... >>

Ad Rem Presbiteriánus Egyház

(egyéb)

3527 Miskolc, Zsigmondy 2
képviselő: vezető lelkész Vörös András ... >>

Adószakértők és Könyvelők Egyesülete

(egyéb)

3508 Miskolc, Csaba vezér u. 48.
képviselő: Endresz György ... >>

"Alapítvány a Borsod Megyei Vízkárosult Rendőrökért"

(egyéb)

3525 Miskolc, Endrődi Sándor utca 20.
képviselő: Kádasné dr. Juhász Jolán
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság területén élő rendőrök és hozzátartozóik, nyugdíjas rendőrök támogatása a 2010. évben a belvíz- és árvíz okoztat károk enyhítése végett.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-környezetvédelem,
-közrend, és közbiztonság védelme,
-önkéntes tűzoltás,
-mentés,
-katasztrófaelhárítás,
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység ... >>

Alapítvány "A Kiegyensúlyozott Tájékoztatásért"

(sport,egyéb)

3531 Miskolc, Avasalja út 12
képviselő: elnök Szűcs István
A közérdekű, pártatlan tájékoztatás, az objektív tények bemutatása a lakosság széles rétegeiben, a kultúra, a sport, a mindennapi életümk részeinek számító eseményekről a zempléni régióban. ... >>

ALAPÍTVÁNY A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Szarkahegy utca 25 III/1
képviselő: Kaczári István
A kultura- és társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása- kutatására, a magyarországi etnikumok és szubkulturák sajátosságainak feltárására, a vizuális eszközökkel folytatott társadalomkutatás elősegítése. Kulturák tevékenységének sokirányú támogatása. Komplex kulturális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése a Miskolci Egyetem KVA Tanszék keretei között. A kultúra- és a társadalomkutatás anyagi és erkölcsi támogatása - különös tekintettel régiónk, a Kárpátok-Eurorégió kultúrái, jelenkori problémáinak kutatása, a magyarországi etnikumok és szubkultúrák sajátosságainak feltárása, továbbá a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) folytatott társadalomkutatás elősegítése. A magyaraországi kultúra- és társadalomkutatás színvonalának emelése és tárgyilagosságának elősegítése érdekében a kutatók tevékenységének sokirányú támogatása, tájékozódásuk elősgeítése, eredmdényeik közzététele és népszerűsítése, s ennek keretében elsősorban regionális, országos és nemzetközi kutatások eredményeinek bemutatása, nyílt és meghívásos pályázatok megszervezése, anyagi és erkölcsi támogatása, új társadalomtudományi kutatási és nyilvántartási módszerek meghonosítása, különös tekintettel az elektronikus multimédia alkalmazásására, szinpóziumok, szakmai viták, továbbképzések, oktatási tevékenységek és egyéb rendezvények szervezése, anyagi támogatása, az így befolyó bevételekből hasonló magyar és nemzetközi rendezvényeken részt venni kívánó diákok, oktatók, kutatók és más szakemberek ösztöndíjas támogatása. Komplex kultúrális adatbázis és gyűjtemény létrehozása, gyarapítása, fejlesztése. A magyarországi kultúra- és társadalomkutatás eredményeinek az oktatásban való hasznosítása. Kepes György múzeum és kiállítóhely létrehozása, működtetése, turisztikai programokba kapcsolása. ... >>

Albrecht Dürer Pro Mathematica Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3535 Miskolc, Karinthy út 18.
képviselő: Varga József elnök
A matematikában tehetséges diákok képességeinek további fejlesztése, hasonló érdeklődésű társaikkal való találkozás biztosítása, a matematikai tudományok iránti érdeklődés felkeltése. Ezen célkitűzéseket elsősorban matematikai versenyek szervezésével, rendezésével, támogatásával, továbbá tehetséggondozó táborok szervezésével kívánja az alapítvány megvalósítani. ... >>

"Áldás-Békesség" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós u. 9.
képviselő: D.Szabó Dániel, Dr.Furmanné dr.Pankucsi Márta, Gecse Attila elnök, Kovács Ferencné, Pintér András, Pozsgai István titkár, Robb Martin Melville
a Miskolc Csabai-kapui Református Egyházközség (a továbbiakban Egyházközség hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése; - templom és egyházközségi központ építése; - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása; - kultúrális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység); - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység); - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység); - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése; - tudományos tevékenység a teolgógia és a társadalomtudományok területén; - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység); - családsegítés (közhasznú tevékenység).
-daganatos megbetegedésben szenvedők gyógyításában, ápolásában, gyógyszerek, gyógyászati eszközök bezserzésében való közreműködés, lekli segélynyújtás(közhasznú tevékenység). ... >>

"Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely Egyesület

(egyéb)

3529 Miskolc, Mikes K. utca 9. fsz/2
képviselő: Dobák Judit elnök, R.Nagy József elnökhelyettes ... >>

Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Malomszög utca 1. 3/2.
képviselő: Solymosi Jenőné elnök
Elősegítse és támogassa a nyugdíjas emberek önszerveződését, a szabadidő hasznos eltöltését, szervezze kulturális életüket, őrizze a nemzeti hagyományokat és kiépítse kapcsolatait más nyugdíjas klubokkal. ... >>

Ámen Gyülekezet

(egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 32
képviselő: Nagy Attila ... >>

András 2007 Hospice Segítőkéz Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

3518 Miskolc, Lauday János utca 16.
képviselő: Gecse Attila
Előrehaladott és terminális állapotban lévő betegek teljes körű ellátása, támogatása, a hozzátartozók pszichés gondozása, különös figyelemmel az idős, elesett emberekre, a kisebbséghez tartozó etnikumokra, és a környezet szerepére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
a rehabilitációs foglakoztatás
Az alapítvány cél szerinti besorolása:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
magyarországi nemzetközi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
a rehabilitációs foglakoztatás ... >>

Androméda Csillagvizsgáló Egyesület

(egyéb)

3519 Miskolc, Nagycsemőke dűlő 60422.hrsz.
képviselő: Braskó Sándor elnök ... >>

Aum Shanti Jóga Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

3527 Miskolc, Selyemrét utca 8 II/4
képviselő: Kosik Enikő elnök
A modern emberi test lelki és szellemi egészsége, mint alapérték kibontakoztatása, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése jóga- gyakorlatok segítségével, valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, elletve feltételeinek és kereteinek a megteremtése, jóga táborok és tanfolyamok szervezése, vezetése, finanszírozása, önismeret fejlesztése,szellemi, spirituális út ? a Jóga, minta Tudat megismerésének eszköze. Az egyesület elsősorban Patandzsali Jóga Szutráinak szellemében közelíti meg a jógát és gyakorlását. ... >>

Autonóm Területi Szakszervezet

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 3/313.
képviselő: Csongrádi Sándorné, Fekete Gyula ... >>

Avas-déli Reformátusokért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 32.
képviselő: Kalydy Zoltán
az Avas-lakótelepi Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) hitéletének zavartalan biztosítása, fejlesztése, - templom és egyházközségi központ építése, - az Egyházközség közösségi életének előmozdítása, - kulturális tevékenység folytatása, elsősorban az Egyházközség tagjai és családjaik bevonásával, de nem kizárva a külső érdeklődőket sem (közhasznú tevékenység), - gyermekek és fiatalok oktatása, nevelése, főként vallási, erkölcsi területen (közhasznú tevékenység), - szociális ellátás az idős, beteg emberek és más rászorulók részére (közhasznú tevékenység) - a testi-lelki egészség megőrzésének elősegítése, lelki gondozás (közhasznú tevékenység) - lapkiadás és más kiadványok megjelentetése, - tudományos tevékenység a teológia és a társadalomtudományok területén, - ismeretterjesztés, a polgári hagyományok, a protestáns etika megőrzésének, fejlesztésének céljából (közhasznú tevékenység) - családsegítés (közhasznú tevékenység) ... >>

Avasi Arborétum Baráti Kör

(egyéb)

3533 Miskolc, Vasgyári út 6.
képviselő: Móri Lajos ... >>

AVASI BORÚT Egyesület

(egyéb)

3530 Miskolc, Vörösmarty út 34. 2/1.
képviselő: Szegeczky Gyula ... >>

Avasi Kultúrális és Sport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Klapka György út 22
képviselő: Varga Gergő ... >>

Avasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3529 Miskolc, Áfonyás 14
képviselő: alelnök Lakatos László, gazdaságvezető, titkár Korcsik Károly, Szakos István elnök ... >>

B-A-Z.Megyei Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Szeles út 73
képviselő: alelnök Cseh László, alelnök Karl Márton, alelnök Szarka András, kuratórium elnöke Csóra György, tiszteletbeli elnök Szatmári Gyula ... >>

Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

3535 Miskolc, Hegyalja u. 7. 3/6.
képviselő: Ónodi László elnök ... >>

" Bársony Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony J. utca 27
képviselő: Bari Zsoltné, Bercziné Toltyán Ágota, dr. Solymár Gabriella
Óvodai helyi programok feladatainak megvalósításához szükséges tárgyi feltételek javítása,
hátrányos helyzetű gyermekek támogatása,
az óvodai dolgozók továbbképzésénak támogatása,
közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés. ... >>

BAZ. Megyei Bérkilövő Vadásztársaság

(egyéb)

3531 Miskolc, Reisinger F. út 8.
képviselő: Gajdosi Lajos ... >>

BAZ. Megyei Környezeti Nevelők Egyesülete

(egyéb)

3534 Miskolc, Selyemrét út 1
képviselő: Béres Ildikó, társelnök Fenyvesiné Dr. Szathmáry Erzsébet, Tomposné Tóth Ibolya ... >>

BAZ. megyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3525 Miskolc, Vologda utca 4
képviselő: Mészáros Péter titkár
Foglalkozási csoportokat tömörítő szervezet. ... >>

BAZ. Megyei Össznyugdíjasok szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101/ A
képviselő: Horváthné Pozsonyi Szilvia ... >>

Békéltető Testületek Kollégiuma Egyesület

(intézményi,egyéb)

3534 Miskolc, Gagarin utca 17. 3/4.
képviselő: Dr. Tulipán Péter elnök
A BTKE célja és feladata a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, mint a fogyasztói jogorvoslat bíróságon kívüli érvényesítésének megismertetése -összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel- és a hatékony együttműködés elősegítése, konferenciák szervezése, kiadványok megjelentetése. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület

(egyéb)

3531 Miskolc, Nagy S.u.9.
képviselő: Bátori Attiláné, Kővári Lajosné, Pásztor Lászlóné ... >>

Bodnár Gábor Cserkészpark Alapítvány Miskolc

(intézményi,természetvédelem,egyéb)

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1.
képviselő: Szarvas Péter elnök
az ifjúságnak a természettel való megismertetése, megszerettetése, és annak a megóvására való nevelés - a bükki cserkésztúrák kiinduló bázisának megteremtése, más városok cserkészeinek nyári átmeneti tábor létesítése és fenntartása ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara

(egyéb)

3529 Miskolc, Csabai kapu 62.
képviselő: Koncz György ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület

(egyéb)

3526 Miskolc, Kassai u. 19.
képviselő: Abaffyné Dr. Kökényes Ilona titkár, Dr. Lakatos Zoltán ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara

(egyéb)

3529 Miskolc, Görgey Artúr u.32.
képviselő: Rudolf Mihály ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

(egyéb)

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
képviselő: Bihall Tamás, Dr. Szilágyiné Baán Anna ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállakozók Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ

(egyéb)

3525 Miskolc, Régi posta u. 4.
képviselő: Szalári István
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén működő vállalkozási tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók, munkaadói érdekképviseletét, gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, feladatainak megóvásával ellássa. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

(egyéb)

3525 Miskolc, Kossuth u.11.
képviselő: Holló Csaba ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesülete

(egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 15
képviselő: Jaskó Péter elnök ... >>

Borsodi Bányász Vadásztársaság

(egyéb)

3529 Miskolc, Bocskai u. 1/A. I.em.
képviselő: Dr.Székely László ... >>

Bükki Állat-, és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3530 Miskolc, Toronyalja u.27.
képviselő: Tóth Lászlóné
Állat- és természetvédelem. ... >>

Bükki Aranyszarvas Vadásztársaság

(egyéb)

3534 Miskolc, Muhi utca 29.
képviselő: Porkoláb Csaba elnök
tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása ... >>

Bükkszentlászló Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

3510 Miskolc, Fő út 78.
képviselő: Bartha György
a) Bükkszentlászló területén önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése,
b) Bükkszentlászló területén közműberuházások során az önkormányzat területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakossági közműberuházás támogatás,
c) Bükkszentlászló területén a beruházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése,
d) Bükkszentlászló területén a megvalósításra váró közműberuházások támogatása,
e) Bükkszentlászló területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentéése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal