Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 601
3. oldal

Diósgyőri-Vasgyári Templomért Alapítvány

(intézményi)

Miskolc, Perczel Mór u. 24/b.
képviselő: Kobold Tamás
A Miskolc-Diósgyőr Vasgyári Római Katolikus Plébánia Templom háborús károkat szenvedett orgonájának felújítása, ujjáépítése, valamint a templom épületének folyamatos karbantartása, szükség szerinti felújítása, ehhez rendszeres anyagi támogatás (készpénz adomány) nyújtása. ... >>

Down Centrum Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3535 Miskolc, Fülep út 26
képviselő: Illés Virág
A Down kóros gyerekeket nevelő családok segítése, a Down kóros gyerekek korai fejlesztése, integrált óvodai nevelésben részesülő Down gyermekek gyógypedagógiai fejlesztési lehetőségeinek megteremtése, nagykorú Down kórosok részére munkafolyamatok betanítása, foglalkoztatása, Down gyermekek részére speciális egészségügyi ellátás megszervezése. Saját adatbázis felállítása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Dózsa Úti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 36.
képviselő: Várszeginé Kiss Katalin
A Miskolc, Dózsa György u. 36. szám alatt található óvoda támogatása, a gyermekek széleskörű neveléséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése. Az intézményben elhelyezett gyermekek testi és szellemi fejlődésének, gondozásának elősegítése. ... >>

"Dr. Berecz S. István Alapítványa a Református Gimnazistákért "

(intézményi,oktatási)

3530 Miskolc, Kálvin J.u.2.
képviselő: Dr.Tóthné Kárpula gyöngyi
A Tiszáninneni Egyházkerület területén a református oktatási intézményekben folyó iskolai önképzőköri munka és munkára való nevelés támogatása. A szőlőművelés, - feldolgozás terén szerezzenek jártasságot a Miskolci Lévay József Református Gimnázium tanulói, a körben végezzenek konkrét munkát, irjanak pályázatokat, végezzenek kutatásokat és gyarapítsák ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiket. ... >>

Dr. Diószeghy Dániel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Palotás Árpád Bence
A Dr. Diószeghy Dániel professzor - a Miskolci Egyetem első "Tüzeléstan és Ipari kemencék" tárgyat oktató egyetemi tanára, a Tüzeléstani Tanszék első tanszékvezetője - által bevezetett tudományos és szakmai színvonal fenntartása, ápolása és továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók ezen tárgykat színvonalasan elsajátítsák és alkotó módon műveljék. ... >>

Dr. Földváry Gyula Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szívbetegeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
képviselő: Dr.Stefán János Szilárd
Az alapítvány célja támogatni, javítani a B.-A.-Z. megye lakosságának egészségügyi ellátását, elsősorban a szívbetegségek megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációs, tudományos, kutató tevékenységben.
Az alapítvány célja továbbá, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház orvosainak, egészségügyi dolgozónak képzését támogassa továbbképző tanfolyamokon, hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon. Az alapítvány támogatja, szervezi konferenciák, tudományos továbbképzések, tanfolyamok, tudományos előadások szervezését, a betegek magasabb szakmai ellátásának javítása érdekében.
Az alapítvány céljaként jelöli meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztályának üzemeltetéséhez szükséges diagnosztikus, terápiás, oktatási eszközök beszerzését, vásárlását.
Az alapítvány fenti tevékenységei formában közhasznú tevékenységet folytat, (kórháznak eszközök vásárlása, továbbképzések anyagi támogatása) kórházi, önkormányzati feladatot segít ki, vesz át, mivel a közfeladatot ellátók szűkölködnek anyagiakban eszközöket vásárolni, anyagilag finanszírozni az egyre drágább, ám kötelezően előírt továbbképző, pontszerző tanfolyamokat.
Az alapítvány szervez, támogat szakmai továbbképzések, egészségügyi oktatási programok szervezését, lebonyolítását. Az alapítvány együttműködik társadalmi szervezetekkel, más egészségügyben, tudományos kutatásban tevékenykedő alapítványokkal civil szervezetekkel hivatalos egészségügyi szervezetekkel, intézményekkel (egészségügyi minisztérium, Állami- és Népegészségügyi Szervezet-ÁNTSZ, Országos Egészségügyi Pénztár-OEP, Megyei Önkormányzat, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Orvosi Kamara, Szakmai Társaságok-Egyesületek, Magyar Nemzeti Szívalapítvány) médiával az egészségmegelőző, egészségmegőrző, gyógyító, egészségügyi felvilágosító, népegészségügyi programokban, tudományos-kutató munkában.
Az alapítvány továbbá céljaként jelöli meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház I. Belgyógyászat-Kardiológiai Osztálya dolgozóinak fizikai és lelki egészségének megőrzését, melynek keretében az alapítvány a z osztály dolgozói számára a célban megjelölt célok elérése érdekében foglalkozásokat, tréningeket szervez a mindennapi hatékonyabb munkavégzés biztosítása érdekében. ... >>

Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Szilágyi Gizella
Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása. Olyan emberi és anyagi erőforrások bevonása Miskolc helyi szociálpolitikai ellátórendszerébe, amely a szociálisan rászorult lakosokat segíti. Pályázati lehetőségek megteremtésével a szociális ellátórendszer olyan innovatív és modell értékű kísérleteit segíti, amely reális szükségletekre alapoz. A helyi szociálpolitikai döntések szakmai szempontú segítése különböző elemző anyagokkal, vizsgálatokkal. Az interszektoriális integráció erősítése a szociális szektorban. A helyi szociális intézmények EU kompatibilitásának segítése szakértők bevonásával. ... >>

Drogambulancia Alapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Feszty Árpád u. 25.
képviselő: elnök Juhászné Ceglédi Tünde
Regionális hatáskörrel, de miskolci székhellyel létrejött drogambulancia működésének elősegítése, helyi drogporblémák kezelése, a megelőző és felvilágosító munka összefogása, különös tekintettel a régióban jelentkező drogprobléma kezelésével foglalkozó szolgáltatások létrhozása és működésük szakmai feltételeinek bizotsítása útján ... >>

Ebtartók és Tenyésztők Miskolci Egyesülete

(intézményi,érdekképviselet)

3531 Miskolc, Aba u. 25. III/1.
képviselő: Barba Rafael Péter ... >>

ÉDEN Alapítvány (Érzelmi alapú Differenciált fejlesztés, Egészséges életmódra Nevelés).

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás Király u.17.
képviselő: Nagy Tamásné
Az óvodás gyermekek szellemi és fizikai fejlődését elősegítő - ÉDEN helyi nevelési program megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése. Az alapítvány segíti a neveléshez - oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését a gyermekek és pedagógusok részére. Támogatást nyújt az óvodába járó gyermekek és szüleik számára az oktatáshoz kapcsolódó kultúrális és sport programok szervezéséhez és lebonyolításához. Segíti a pedagógusok továbbképzésen, szaktamfolyamon való részvételét, támogatja a tapasztalatcserét biztosító szakmai fórumok szervezését, illetve az azon való részvételt, Támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvoda speciális képzettségű pedagógusokat (pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb). alkalmazhasson huzamosabb vagy rövidebb időre. ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

Egészséges életmód segítése és támogatása Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3526 Miskolc, Csabai kapu.9-10.
képviselő: Dr. Pócsi Tamás elnök
A miskolci Semmelweis Kórház dolgozói és volt dolgozói részére az egészséges életmód biztosítása, segítése, támogatása, valamint szakmai továbbképzés támogatása. ... >>

Egészséges Környezet, Egészséges Ifjúság Alapítvány

(intézményi)

3530 Miskolc, Nagyváthy u.5.
képviselő: Dr. Osváth Lajosné
Az Alapítvány célja elsődlegesen a Zrinyi Ilona Gimnázium (3530 Miskolc,Nagyváthy u.5.) tanuló ifjúságának képességfejlesztése, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők támogatása, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka támogatása, az ifjúság környezetvédelmi kultúrájának fejlesztése. ... >>

" Egészséges környezetben egészséges gyermekeinkért " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3524 Miskolc, Leszih A. u.6.
képviselő: Hutkai Sándorné
Az egészséges környezet fejlesztésével az egészséges életmódra nevelés eszközeinek, az óvoda belső és az udvar e célú felszereltségének bővítése, korszerűsítése javítása,karbantartása (természetes anyagokból készűlt játékok, udvari mászórendszerek, bútorok,sporteszközök, sportruházat gyermekeknek és óvodapedagógusoknak). -Oktatási támogatás az óvodapedagógusoknak. -A gyermekek környezetvédelmi nevelését és egészségmegörzését szolgáló kirándulások, táborozások támogatása, - A SOMADRIN légtisztító klímaoldat sóterápia eszközeinek folyamatos pótlása, a klímaszobák fenntartásának támogatása. - Úszás, gyermeklánc, tartásjavító torna és más egészségmegörző szabadidős tevékenységek támogatása, _ Az épület karbantartása és az ehhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, - A család és óvoda kapcsolatának erősítése érdekében szervezett rendezvények támogatása. - Audivizuális eszközök beszerzése, fejlesztése, karbantartása, javítása.Hangosító és erősítő berendezések beszerzése, fejlesztése.

- Az óvoda egészséges életmódra nevelésének programjai megvalósításának segítése.
- Továbbképzési támogatás az óvodapedagógusoknak.
- A környezeti nevelési programok megvalósításának segítése.
- Hátronyos helyzetű gyermekek nevelésének támogatása.
- Tehetséges gyermekek nevelésének, tehetséggondozó tevékenységek támogatása. ... >>

"Egészségügyi Szakképzésért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3529 Miskolc, Szigethy M. utca 8.
képviselő: elnök Litványi Józsefné
Az alapítvány az iskolai fejlesztési közfeladat és az egészségügyi szakképzés közfeladata ellátásához kíván hozzájárulni az alábbi célokkal: a.) az iskolai és családi nevelés összhangjának, az együttes nevelés lehetőségeinek maximális kihasználása, a tanulók esélyegyenlőségeinek javítása érdekében végzett feladatok ellátásának támogatása b.) a lehető legegészségesebb testi, szellemi és lelki fejlődés érdekében tett pedagógiai kezdeményezések támogatása c.) a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, illetve tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása d.) az eredményes oktatáshoz és neveléshez szükséges eszközök és szervezeti formák támogatása e.) az iskola otthonosságának megőrzése érdekében az elhasználódott eszközök pótlásának támogatása f.) szervezett szakmai gyakorlatok anyagi támogatása g.) egészséges életmódra nevelés programjainak finanszírozása h.) az iskola oktató-nevelő munkájának támogatása annak érdekében, hogy széleskörű, korszerű szakmai tudású, jól felkészült, világra nyitott egészségügyi szakdolgozókat adhasson az egészségügynek i.) a diákok egyéniségének sokoldalú fejlesztées a változó körülményekhez és igényekhez szükséges képességek kifejlődésének elősegítése érdekében tett pedagógiai megoldások és eljárások ... >>

"Egressy Béni" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
képviselő: dr. Horváth Zsuzsanna elnök
A miskolci Egressy Béni Állami Zeneiskolai működési feltételeinek javítása az oktató-nevelő munka színvonalának az iskola pedagógiai és művészi eredményeinek hazai és külföldi támogatása.
A miskolci zenei életben és zeneoktatásban 1950-től haláláig, 1988. október 30. napjáig tevékenykedő Gombás Ferenc gordonkaművész művészi és pedagógiai hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése a méltó emlékállítás érdekében. Rendszeres időközönként Gombás Ferenc nevével jelzett megyei gordonkás találkozó megrendezése.

Közhasznú tevékenység:
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, közművelődési tevékenység. ... >>

"Együtt a fogyatékos gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3527 Miskolc, Váltó út 45.
képviselő: Dr. Sárközi Ferencné
A miskolci 48. sz. Általános Iskola rangjának megtartása, emelése. Elősegíteni az értelmi-, érzékszervi-, mozgásfogyatékos tanulók közösségi részére a nevelés-oktatás feltételeinek javítását. A családi életre való nevelés, felkészítés erősítése, az életbe indulás esélyeinek javítása. ... >>

"Együtt a gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Fövényszer u. 35.
képviselő: Cservenyákné Juhász Edina
A színvonalas óvodai nevelőmunka objektív és szubjektív feltételeinek javítása, a gyermekeket körülvevő külső és belső környezet folyamatos fejlesztése. A gyermekek harmonikus fejlődését segítő óvodai élet megteremtése. ... >>

"Együtt a Pszichiátriai Betegek Reintegrációjáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3508 Miskolc, Tábortűz utca 3.
képviselő: dr. Mezeiné dr. Tűzkő Judit Tamara
Kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város területén lévő Pszichiátriai osztályok és intézmények vonatkozásában

a pszichiátriai betegek kórházi körülményeinek javítása,
a gyógyfoglalkoztatók felszereltségének bővítése,
a szocioterápiák fejlesztéséhez szükséges eszköztárak bővítése,
a pszichoterápiás feltételek és eszközök javítása,
nappali szanatóriumok létesítésének előmunkálatai,
a pszichiátriai szakdolgozók továbbképzésének támogatása,
a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos kutatásokban való részvétel elősegítése,
oktatás, továbbképzés szervezése, felvilágosító tevékenység,
családterápiák szervezése és tartása,
a pszichiátriai betegek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyag hozzájárulással támogatja. ... >>

"Életesély" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3520 Miskolc, Bólyai F. u. 10.
képviselő: Molnár Anna elnök
Olyan az iskola alapfeladatait meghaladó képzések és más megoldások finanszírozása, mely növeli a tanulók végzés utáni elhelyezkedését és munkavállalási esélyeit. ... >>

Első Miskolci Lions Klub

(intézményi,egyéb)

3529 Miskolc, Csabai kapu 6.
képviselő: Kiss László elnök ... >>

"Első Miskolci Paintball Sportegyesület"

(intézményi,sport)

3528 Miskolc, Kőris u. 27.
képviselő: Nagy József ... >>

Első Miskolci Póker Egyesület

(intézményi,sport)

3530 Miskolc, Jósika Miklós utca 21 I/1
képviselő: Zombori Judit ... >>

Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Szépvölgy utca 19
képviselő: Gönczi Gyula elnök
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés története feldolgozásának elősegítése, a feltalált és még kutatott repüléstörténeti muzeális emlékek megőrzése, közreadása, a még élő Veterán Repülők emlékeinek kiállítása, publikálása, az e célra szolgáló gyűjtemény létrehozása;
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés bölcsőjét jelölő sajókáponai emlékmű gondozása;
repüléstörténeti gyűjtemény elhelyezése és gondozása;
a miskolci régióban repülő fiatalok kiképzésének segítése, az arra rászorulók anyagi támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Első Miskolci Sakkiskola és Szabadidő-egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3534 Miskolc, Budai Nagy Antal utca 7 fsz/1
képviselő: Kocsis Csilla ... >>

Első Miskolci Társaskör Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 7.
képviselő: Csutorás Géza elnök
Összefogni a Miskolc Városáért tenni akaró és tenni tudó civil kezdeményezéseket,
- fórumot teremteni a Miskolc Város közéletét meghatározó elképzelések megvitatására,
- kulturális és társasági programok szervezésével lehetőséget biztosítani a polgári értékek ápolására,
- olyan alapítvány fenntartása, amely képes az igényes és színvonalas társasági élet megszervezésére.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Éltes Mátyás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3534 Miskolc, Iván u. 55. III/4.
képviselő: elnök Nagyné Babik Katalin
A Miskolci Éltes Mátyás Általános Iskola anyagi helyzetének javítása , ezen belül is főleg a tanulók mind magasabb színvonalú képzése és testi fejlődése érdekében a szükséges anyagi feltételek bizosítása. ... >>

"Ember a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
képviselő: Képes Károlyné
A Miskolci Gyermekvárosban élő gyermekek társadalomba történő beilleszkedésének és szociális munkahelyek megteremtésének elősegítése, az állami gondoskodás alól kikerült fiataloknak ifjúsági szállás létrehozása, évenkénti segélyezése, sport, tanulás terén kiemelkedő gyermekek jutalmazás, támogatása, a Gyermekvárosban dolgozó felnőttek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása, kapcsolatteremtés és együttműködés az Alapítvány céljaival egyetértő alapítványokkal, természetes és jogi ... >>

" Eötvös-Daxner Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3519 Miskolc, Bencések útja 15.
képviselő: Kemenszky Ágnes
Az alapítvány célja, hogy a szakmunkásképző, a középiskolák távoktatása (Sulinet) és az egyetemi posztgraduális oktatás keretében - fiatal és felnőtt - hallgatók számára megfelelő tanfolyamok, oktatás szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, oktatási, kulturális, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az alapítványi célok megvalósítását segítő eszközök felkutatásában, az optimális, leghatékonyabb oktatási módszerek kiválasztásában, alkalmazásában, támogatások igénybevételében, ennek elérése érdekében saját adatbázist állít fel, ingyenes informáci0s vonal ("zöldszám", internet) elérési lehetőséget bihztosít. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében támogatásokat nyújt. ... >>

"Építeni az Egyházat" /Costruire la Chiesa/ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Puskás Tivadar út 1.
képviselő: Mikolai Vince
A diósgyőri Árpádkori templom és a plébánia épület, valamint közösségi terem fenntartása, renoválása, a plébánia működésének segítése - Az egyházközség közösségei működésének elősegítése, óvodások, hittanosok, ifjúsági csoportok működtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás, főiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra felkészítő programja, fiatal házasok közösségeinek és különböző lelkiségi mozgalmak működésének segítése, idősek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése, hátrányos helyzetű gyerekek és szülők segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása. - Lelkipásztori élet fellendítése, - külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elősegítése, - keresztény szellemű kulturális programok támogatása. - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Műemlékvédelem - Gyermek és ifjúságvédelem - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Erenyői Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3518 Miskolc, Faller Jenő u.9.
képviselő: kuratórium elnöke Gácsi Imre Lajosné
Az Erenyői Általános Iskola működési feltételeinek javítása bővítése. ... >>

"Erős vár a mi Istenünk" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Miskolc, Hunyadi u. 8.
képviselő: Gyuris Miklós, Sándor Frigyes
A miskolci evangélikus gyülekezet anyagi, jóléti, szociális és hitbuzgalmi törekvéseinek anyagi támogatása. - a templombelső festése és mázolása, felújítása - az iskolaköteles gyermekek részére ifjúsági táborok létrehozatala - a még nem tanköteles gyermek számára óvoda létesítése, működtetése, - karitatív tevékenység kiépítése, - arra érdemes, szegény sorsú gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása, akár ösztöndíj biztosításával is, - az egyháztulajdont képező ingatlanvagyon karbantartása, állagának megóvása, - a gyülekezeti temetők rendben tartása, - egyházzenei alkalmak szervezése, - ide nem sorolt, de figyelmen kívül nem hagyható egyházi igény támogatása. ... >>

"ESÉLYTEREMTŐ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3528 Miskolc, Kapos u. 29.
képviselő: Szilvási Attiláné
A hátrányos helyzetű emberek felemelkedésének, felzárkóztatásának, életkörülményei javításának elősegítése, a munkába állási esélyeik növelése. A fenti cél megvalósítása érdekében iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatások szervezése, bonyolítása, továbbá nevelési, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység folytatása. ... >>

" Észak -Kiliáni Óvodai Nevelési " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Kacsóh P.u.8.
képviselő: Horváthné Kertész Edit
a.) Az óvodában folyó 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztésével összefüggő tevékenységek elősegítése. Az óvodai nevelésen belül az iskolai életre való felkészítés, jobb tárgyi és anyagi feltételek mellett, kiemelve a játékot, mint az óvodáskorú gyermekek alapvető tevékenységét. b.) Barátságos biztonságot nyújtó, családias jellegű óvodai légkör kialakítása. Ehhez szükséges tárgyi feltételek, berendezések, játékok, oktatási eszközök, alapanyagok biztosítása. c.) Óvodai neveléssel összefüggő előadások, nyiltnapok szervezése, szakképzett szakemberek bevonásával, óvodapedagógusok és a téma érdeklődő szülők számára. d.) Helyi Óvodai nevelési program, sajátos arculat kialakítása és továbbfejlesztése. e.9 A gyermekek érzelmi intelektuális, fizikai, szociális, értelmi, esztétikai és alkotókészségének, egyéni képességeinek fejlesztése. f.) Mély természetszeretet kialakítása, az ehhez szükséges feltételrendszer javítása. g.) Ismerkedés népi kultúrákkal - néphagyományok, népszokások ápolása - hagyományörző szemlélet kialakítása. Népi kézművesség feltételeinek javítása, különös tekintettel a vízuális nevelésre. h.) Szülők igénye alapján neveléssel, oktatással összefüggő tevékenységek megszervezése, lebonyolítása. i.) Sikerorientált környezet, pozitív érzelmi viszonyok között, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése. ... >>

"Észak-Magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20.
képviselő: Bíró Tibor
Filmalkotások létrejöttének támogatása Miskolcon és a régióban, filmszakmai rendezvények és fesztiválok szervezése, filmes oktatás és képzés elősegítése, filmarchívum létrehozása és működtetése, mozis tárgyi emlékek és filmes örökség részét képző helyi filmalkotások gyűjtése és megőrzése, bemutatása, filmes kiadványok és könyvek kiadása, filmes kulturális rendezvények szervezése a hátrányos helyzetű csoportok részére integrációjuk elősegítése céljából. ... >>

Eszmék és Értékek Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5/A.
képviselő: Sasvári István
Miskolc város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, - a helyi közművelődési tevékenység támogatása, - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, - az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, - a helyi társadalom kapcsdolatrendszeréne, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, - a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, - egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. (A kultúrális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76./1/ és /2/ bekezdése szerinti önkormányzati kötelező feladat). - az Alapítvány támogatja Miskolc város múltjának és hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenységet, (A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény 30. /1/ bekezdése szerinti helyi önkormányzati feladat) - a sport társadalmilag hasznos funkcóinak kiteljesítése érdekében az Alapítvány támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a fogyatékosok sportját, - elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését, - az Alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom felkarolásával, a művelésével és közvetítésével az ökumené szellemében, - a keresztény evangelizációs küldetést tudatos elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, - az Alapítvány ösztöndíj, illetve egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges diákokat, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon felüli színvonalon végzik az élet bármely területén, - az Alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján támogatja a fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezeteket, a fogyatékos, illetve az árva, intézeti nevelt gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen programokhoz támogatást nyújt. ... >>

Eszterlánc Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3527 Miskolc, Hadirokkantak
képviselő: Hegedűs Helga
A Szinva-Népkerti Napköziotthonos Óvoda (Miskolc, Hadirokkantak u.14.) nevelési, tanulási feltétekeinek folyamatos javítása. Az intézményünkbe járó gyermekek támogatása, óvodai rendezvények anyagi terhe egy részének, vagí egészének átvállalása, az óvoda tárgyi feltételeinek költségvetésből nem finanszírozható részének vállalása. Az óvoda programjában megfogalmazott szakmai, pedagógiai, szervezési és technikai tevékenységek finanszírozása. ... >>

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dajka G. u.4
képviselő: Sándor Frigyes
Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulói nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, tanulmányi utak megszervezése és támogatása, az iskolai és szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez) tanulmányi, sport - és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok segítése a tanulmányaik során a pedagógusok továbbképzésének támogatása, a pályázatok versenyek és egyéb rendezvények megrendezésével és az ott nyújtott tevékenységek anyagi és erkölcsi elismerésével az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban, illetve más iskolában tanuló diákoknak, azok csoportjainak, illetve felkészítő tanárainak segítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

" Ezerarcú Óvoda " Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer u.5.
képviselő: Szabó Ferencné
A Miskolc, Középszer úti Napköziotthonos Óvodába járó óvodások szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező foglalkoztatási órákon kívűl, a kötelező pedagógiai feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, kisegítők, külső szakemberek segítése,ezen belül különösen: A) A gyermekek körében - az étkezési téritési díjat csökkentő eseti vagy tartós támogatása, -egyes speciális orvosi szűrővizsgálatok térítése. - az egészséges életvitel, az egészségmegörzés elősegítése, - az egészségügyi hátránnyal küzdő gyermekek különleges bánásmódja során felmerült költségek finanszírozása, - óvodai kirándulások támogatása, - tehetséggondozás, - kultúrális és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, - hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, B) az óvoda működése területén - gondozási, nevelési oktatási feltételek javítása, - a gyermekek sokoldalú neveléséhez szükséges feltételek kialakításának elősegítése, pl. tornaszoba, könyvtár, környezet- és természetbarát terek kialakítása, informatika, népi tánc, népi mesterségek, hangszers zene. C) Pedagógusok kisegítők, külső szakemberek körében - tanfolyami képzések, továbbképzések támogatása, - társintézményekben (hazai és külföldi) történő tapasztalatcsere elősegítése, - a nevelőmunkát segítő külső szakemberek az óvodai munkában történő bevonásának elősegítése, támogatása. ... >>

EZÜSTALKONY Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Bornemissza u.28.
képviselő: Kottman Dezső
Időskorúakról bentlakásos otthon biztosításával történő gondoskodás, ezirányú önkormányzati feladatokhoz kapcsolódva, azok részbeni átvállalásával.
A nők társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység, esélyegyenlőségük megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel a többszörösen hátrányos helyzetű nőkre(roma, munkaképességükben csökkent és idősödő korosztály képviselői).
A magyarországi etnikai kisebbségek társadalomban való beilleszkedését elősegítő programok, képzések szervezése, családsegítő tevékenység végzése, különös tekintettel a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő etnikai kisebbségek képviselőire.
Fenti célcsoportok társadalmi integrációját elősegítendő kiadmányok (könyvek, ismeretterjesztő kiadmányok) létrehozása, rendezvények szervezése(kulturális, sport, művészeti). ... >>

FAMULUS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u.39.V/3.
képviselő: Szalipszki Tibor
Az alapítványtevő az alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek segítése céljából hozta létre: a) az iskolai rendszerbe nehezen beilleszthető, jó értelmi képességű gyermekek támogatására b)az iskolai követelményszintet nehezen teljesítő, nem értelmi fogyatékos gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére c) az egy-egy területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekek tehetségondozására. Az alapítvány támogatja: - a célnak megfelelő iskola létrehozását - az ehhez szükséges tanterv kidolgozását - a fejlesztésre szoruló részterületek fokozottabb figyelemmel kísérését - Az alternatív fejlesztő módszerek alkalmazását - a szakmai képzés finanszírozását - a szülő-gyermek kapcsolat javítását célzó tanácsadói tevékenységet - a kultúrális és sportrendezvényeken való részvételt - a gyakorlati életbe való beilleszkedés előmozdítását - tanulmányutak szervezését, a világ megismerését - a gyermekek mentálhigiénés ellátását, szociális gondozását - biztosítja a gyermekek érdekképviseletét ... >>

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Értéket Teremtünk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1l.
képviselő: Nyilas Ferencné
1.)
A nagy hivatástudattal és eredményesen végzett oktató-nevelő munka, valamint a tanulásban elért kiemelkedő tanulói teljesítmény elismeréseként és jutalmazásaként a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskoláért díjat adományozza, illetve adományozhatja tanárai és diákjai számára évente egy alkalommal.

2.)
Az alapítvány közhasznú tevékenységként végzi az alábbiakat:
a tanulók és a tanárok külföldi és belföldi tanulmányútjának elősegítése,
idegen nyelvi tanfolyamok, és tehetséggondozó szakkörök működtetése és annak támogatása,
nevelés és oktatás területén a képességfejlesztés, versenyeztetés és az ismeretterjesztés támogatása,
kulturális tevékenységek és rendezvények támogatása,
a gyermek- és ifjúságvédelem támogatása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sporttevékenység és sportrendezvények támogatása,
nevelési, oktatási, kulturális, felnőttképzési és továbbképzési, valamint pályázati tevékenység végzése, szervezése,
Fáy András szellemi műhelyét a vállalkozói szféra szolgálatába állítani, fejlesztve a céges kapcsolatokat,
személyre szabott segítség a pályaválasztásban diákjaink továbbtanulásához a felsőoktatási intézményrendszer aktív bevonásával,
kapcsolatépítés a közintézményekkel a felnőttoktatás szélesítéséért,

érvényre juttatni a diákjogokat, a gyermekbántalmazások felderítéséért,
- tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés érdekében folyó pedagógiai tevékenységet kibontakoztatni, kamatoztatni,
esélyegyenlőséget teremteni a tanulók számára az értékes egyéni kezdeményezések támogatásával, különös tekintettel a szociális rászorultságra. ... >>

"FAZEKAS" Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Fazekas u. 6.
képviselő: dr. Mokrainé Orosz Angéla elnök
oktatási programok fejlesztése - oktatást segítő szemléltető eszközök, audovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése - az iskolában működő tagozatok kiemelt támogatása - nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése - kiemelkedő tanulmányi eredmények - versenyeken elért eredmények, Fazekas Kiváló Tanulója cím elérése, Jó tanuló, jó sportoló cím elérése - anyagi elismerése - szociális hátrányok csökkentése érdekében segélyek kiutalása, iskolai étkeztetés költségeihez való hozzájárulás. ... >>

" Felhőtlen gyermekkor " Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Gesztenyés u.18.
képviselő: Darukáné Krappai Orsolya
Az alapítvány célja a Gesztenyés uti Napközi Otthonos Óvodában (az intézmény Miskolc, Gesztenyés u. 18.sz. alatt található, amely megegyezik az alapítvány székhelyével) folyó oktató-nevelő munka támogatása, így kükönösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása,felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyerekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra nevelés. ... >>

" Fénysugár Nonprofit Alapítvány "

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 46.
képviselő: Szaláncziné Soltész Mónika
A magányos embereknek pótolni a család hiányát. Segítséget nyújtani a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítésére. Folyamatosan segíteni az idős- magányos embereket rendszeres látogatások formájában,segítséget nyújtani pl:bevásárlásban, ügyes bajos-hivatali-jogi problémák megoldásában. Korházakat látogatni,piaci ajándékkal-kedves szóval- az elfekvő osztályokon lévőket, idős-magányos betegeket, minden nap "karácsony" legyen. Pozitív példák,előadások segítségével megmutatni,hogy hogyan lehet boldogan, kiegyensúlyozottan élni, sikeresnek lenni. Megjelentetni az alapítvány által írt kiadványokat, könyveket. Kirándulásokat szervezni, hogy jobban megismerjük és megszeressük a természetet. Hangverseny-Opera-Színházlátogatásokat, táncos- szórakoztató esteket szervezni. A közös programok során a résztvevőknek ismereteket adni az emberek közötti helyes kommunikáció fontos szerepéről. Módot adni kézbe venniük a sorsuk irányítását, szórakozva kidolgozni életük stratégiáját, találkozni hasonló cipőbenjárókkal, tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Megismertetni és felismerteni a jó és rossz döntések következményeit. Segíteni a hajléktalanokat, a szegényeket, a magányosokat élelmiszerrel, ruhaneművel. Bevonni őket az alapítvány munkájába, rendezvényeibe-érezzék rájuk is szükség van. A rendezvényeken módot adni, hogy a magányos emberek- és hajléktalanok egymásra találjanak...mert együtt könnyebb. ... >>

Forrás Kamarakórus Alapítvány

(intézményi)

3525 Miskolc, Cserhát u. 25.
képviselő: Balás Zoltán elnök
A miskolci Forrás Kamarakórus működési feltételeinek folyamatos biztosítása, fellépéseinek, bel és külföldi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása. ... >>

Forrásvíz Kultúrális Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Fürdő u.15.
képviselő: Orosz Éva
Az alapítvány fő feladata a teljes evangéliumi gyülekezetek hitélethez és működéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása, ezen belül különösen: - A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító, evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek, erkölcsi és anyagi támogatása. - A non profit szervezetek működéséhez szükséges irodák, technikák berendezések, imaházak, gyülekezeti épületek bérbevételének, illetve gyülekezeti házak építésének vagy vásárlásának (telek, ingatlan) támogatása. - A Bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése, támogatása. - Bibliai, erkölcsi értékek érvényesülését elősegítő pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása. A támogatandó célok között szerepel még: - A gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak rehabilitációja (alkohol- és drogfüggőség), valamint az iskolai drog- és alkoholellenes propaganda, előadások támogatása. - A nehéz anyagi, illetve családi körülmények között élő gyermekek támogatása, iskoláztatása alap-, közép- és felsőfokú intézményekben. - A társadalom perifériáján élő vagy lecsúszott személyek a társadalomba való beilleszkedését, illetve felzárókzását (pl. analfabétizmus leküzdése, általános erkölcsi normák megismertetése stb.) segítő intézmények és természetes személyek anyagi és erkölcsi támogatása. Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezésének túlmenően a későbbiekben az Alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkahelyteremtő beruházásokat is indítani ... >>

Fráter György Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 6.
képviselő: Dr.Gergelyné Dr.Kemény Katalin
A miskolci Katolikus Gimnáziumban folyó oktató, nevelő munka tárgyi feltételeinek fejlesztése. Hátrányos helyzetű diákok támogatása, iskolai rendezvények támogatása. ... >>

"Fráter György" Iskolai Kulturális, Sport és Testnevelési Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Lóczi Tamás, Németh Barnabásné titkár, Stefánné Hegedűs Zsuzsanna elnökhelyettes
Közhasznú sportegyesület ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal