Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

"Az Avasi Arborétumért" Alapítvány

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth út 18.
képviselő: Adorján Imre, titkár Szűcs Krisztina
Anyagi támogatást biztosítani: -az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tülevelű része /fenyőgyüjtemény,ill. a fenyők kerti formáit beutató arborétum részlet/ fenntartásához,gondozásához, megóvásához és bemutatásához; -az arborétum növényanyagának megismertetéséhez,rendezvények bemutatások, látogatások rendezéséhez, -a növényanyagról ismertető szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez, -az arborétum továbbfejlesztéséhez--lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló un. Avasliget telepítéséhez, -az arborétum létesítményeinek bemutató kertrészleteinek létesiében gondozásában, fejlesztésében, felujításában /szivárvány rózsakert, gyógynövény bemutató kert, sziklakert, rhododentron liget/ ésszépítésében cselekvően közreműködő állampolgárok és közösségeik részére.
az Avasi Arborétum már elkészült, illetve megvalósított tűlevelű része (Dr. Adorján Imre fenyőgyűjtemény) illetve a lombosfa és csrjegyűjtemény (avasliget) fenntartása, gondozása, megóvása és bemutatása.
az arborétum növénymyagának nyilvánosságával való megismertetése, rendezvények , bemutatók, látogatások rendezése:
a növényanyagről ismertető szerkesztése, kiadása és terjesztése:
az arborétum továbbfejlesztése - lomblevelű parkerdő és az őshonos fákból álló úgynevezett Avas-Liget telepítése:
az arborétum létesítményeinek, bemutató kertrészleteinek létesítése, gondozása, fejlesztése, felújítása (sziklakert, rhododentron liget). ... >>

BIO-LOGI Természetvédelmi, Halászati, Vadászati, Erdészeti Innovációs, Kutató és Képző Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Görgey Arthúr utca 5
képviselő: Cserép János, Szentpéteri István
Magyarország természeti értékeinek megőrzése érdekében a természeti értékek hasznosításának olyan formájú kutatása, fejlesztése, és gyakorlati alkalmazásának modellezése, amelyben a fenntartható fejlődés gondolatát valósítja meg, illetve a természeti értékek védelmét biztosítja. Ezért olyan típusú hasznosításokat keres, amelyben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok együttkezelését tudja biztosítani.
a./ Kutatóhelyek alapítása és működtetése.
b./ Tan- és Kutatógazdaság létrehozása és működtetése.
c./ Tan- és Kutató Tógazdaság létrehozása és működtetése.
d./ Tan- és Kutató Vadászterület kialakítása és működtetése.
e./ Az organikus mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás megismertetése.
f./ A gazdálkodók segítése a jövedelemtermelésben, a piacra jutás megteremtésével.
g./ A hagyományokra és a táji értékekre épülő turizmus fejlesztése.
h./ A természetes környezet megőrzése és fejlesztése.
i./ Egyetemi hallgatók és oktatók szakmai munkájának fejlesztése, munkájuk támogatása.
j./ Egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének támogatása.
k./ Új képzési formák, szakok, tananyagok, segédletek elkészítésének támogatása.
l./ Szabadidős sporttevékenységek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Selyemréti u. 1.
képviselő: Zárdai István elnök
Az érdeklődés felkeltése a természetjárás iránt. A természetjáró tevékenység elősegítése. ... >>

BÜKK-LIGET Erdő-mező-kert Barátai Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Fazola H. út 22. fsz./3.
képviselő: Fodor András elnök
Az egyesület cékitűzése a Bükk-hegység és a hozzákapcsolódó körzeteiben (Varbó-tó stb.) erdő, mező, kertes környezetünk magán és közterületi természetvédelem fejlesztés. ... >>

Holocén Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u.13.
képviselő: Ignácz Erzsébet, Kiss József ... >>

Kisgazdák a Bodrogközért Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Baross G. u. 18.
képviselő: Fábián Károly társelnök, Rajkai Zsolt
Bodrogköz-Hegyköz a korábbi kedvezőtlen és megfontolatlan döntések megfosztották a vasúti közlekedéstől. Az alapítók azt a célt tűzték maguk elé, hogy a vasúti közlekedés ismét megvalósuljon. A térség lakossága igényének megfelelően elő kívánja segíteni a vasút létesítése szervezését, előkészítését és annak megvalósulását, valamint a térség érdekeinek és kultúrájának megismertetését. ... >>

Kossuth Utcai Református Templomért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr. Dombi Sándor, Szabó Sándor, Tolcsvai Géza
Az alapítvány célja:

A Belvárosi Egyházközség tulajdonát képező, a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található 2561 hrsz. alatt nyilvántartott ?templom? megnevezésű, a természetben Miskolc, Kossuth u. 15. szám alatt található 2562. hrsz. alatt nyilvántartott ?ifjúsági ház? megnevezésű, a természetben Miskolc, Palóczi u. 19. szám alatt található 2648 hrsz. alatt nyilvántartott ?parókia? megnevezésű és a természetben Miskolc, Kossuth u. 17. szám alatt található ?székház? megnevezésű ingatlanok felújításához állagmegóvó karbantartásához támogatás nyújtása. Az Egyházközség szociális tevékenységének támogatása, az épített környezet védelme és település fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. ... >>

LCA Center- Magyar Életciklus-elemzők Szakmai Egyesülete

(környezetvédelmi)

3519 Miskolc, Iglói út 2.
képviselő: István Zsolt elnök
az életciklus-elemzés megismertetése, a munkamódszer elterjesztése és továbbfejlesztése, a környezettudatos gondolkodásmód népszerűsítése. A tagok fontosnak tartják a különböző esettanulmányok, projekteredmények bemutatását. A hazai adatrendszerek kialakításával, nyilvánossá tételével és folyamatos frissítésével biztosítani lehet a szellemi hozzájárulást, ami elősegítheti csatlakozásunkat az európai tudományos és műszaki fejlesztésekhez. Mindezek megvalósításához szükséges egy szakmai hálózat kialakítása a hazai kutatóintézetek, egyetemi központok, vállalatok szorosabb együttműködése érdekében. ... >>

Miskolci Városszépítő Egyesület

(intézményi,környezetvédelmi)

3529 Miskolc, Görgey u. 32.
képviselő: Galambos Gábor elnök ... >>

MOBILKOR Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Meggyesalja út 4. 3./1.
képviselő: Némedi Varga Zoltán
elektronikai, elsősorban a mobilkommunikációval kapcsolatosan keletkező hulladékok gyűjtésének megszervezése a környezet védelme érdekében.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége : környezetvédelem. ... >>

"Ökorello - A Te Világod Alapítvány"

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3534 Miskolc, Kiss Tábornok út 20 I/3
képviselő: Bakos István Szabolcs
Az alapítvány alapvető célja környezettudatos gondolkodású közösségek létrehozása.
A regionális és országos jelentőségű környezetvédelmi programok tervezése és kivitelezése, valamint magyar állampolgárságú és külföldi fiatalok részvételére egyaránt lehetőséget biztosító ifjúsági környezetvédelmi mozgalom létrehozása.
Az alapítvány tevékenységei között prioritást élvez az önkéntesség népszerűsítése, önkéntesei számának növelése, társadalmi összefogás megteremtése környezetvédelmi ügyekben, illetve innovatív, újszerű kezdeményezések életre hívása ? a fenntartható fejlődés jegyében.
Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a fiatalok környezetvédelmi szemléletformálását, a környezeti nevelési programokban való részvételt, az oktatási intézmények tevékenységének és a diákok által elért regionális és országos jelentőségű eredmények, alkotások bemutatását és a környezetvédelmi szakképzések megismertetését.
Az alapítvány Zöldmunka Programja keretében hozzá kíván járulni a fiatalok foglalkoztatottságának növeléséhez, a pályakezdési nehézségek áthidalásához. Ezzel párhuzamosan specifikus ismeretközlő kurzusokat szervez.
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a diákok számára modern természet- és környezetvédelmi, valamint európai uniós ismeretek közreadásával, ennek eszközeként nyomtatott sajtótermékeket jelentet meg.
Az alapítvány céljai érdekében kulturális tevékenységet is végez, ennek megfelelően a célcsoportoktól függően lehetősége van a kisközösségi rádiózás, valamint a közszolgálati rádiózás tevékenységeit gyakorolni. ... >>

Pecavilág a Horgászatért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3508 Miskolc, Templom utca 53. 3//1.
képviselő: Vadászi Tamás elnök
a.) A természeti környezet megóvása, különös tekintettel vizeinek területére és annak tágabb környezetére.
b.) A környezetszeretetre való nevelés, a környezetvédelem népszerűsítése.
c.) Közösségépítő tevékenység, elsősorban a horgászsportot kedvelők, a természetvédők, az aktív pihenésre vágyók részére.
d.) Korszerű halgazdálkodás, az élővilág védelme, a sporthorgászat feltételeinek megteremtése.
e.) Sporthorgászat versenyek szervezése, az ifjúság nevelése a környezetvédelemre, és a szabadidős hasznos eltöltésére, például gyermekhorgászat, ismeretterjesztő előadások.
f.) Hátrányos helyzetűek, közösségépítő tevékenységének támogatása, oktatása.
g.) Túrák szervezése. ... >>

Uni-Green Alapítvány

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Széchenyi István út 83
képviselő: Falucskai Attila
A környezetet szennyező anyagok visszaszorítása, a megújuló energiaforrások környezettudatos fejlesztése, használata. Környezetbarát hulladékkezelés, szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása. ... >>

Zöld Akció Egyesület (GREEN ACTION)

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth utca 13
képviselő: Demeter Zoltán ... >>

Zöld Kapcsolat Egyesület

(környezetvédelmi)

3525 Miskolc, Kossuth utca 13 I
képviselő: Bodnár Katalin elnök ... >>

Zöld Pajzs az energiamegtakarításért Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34.
képviselő: Piskóti Tibor Lajos
A lakosság energiamegtakarítást eredményező programjaiban való részvételi lehetőségek biztosítása, meghatározott összegű és idejű támogatás nyújtásával, azon állampolgárok számára, akik anyagi nehézségeik miatt nem tudnának részt venni a programokban.
Felvilágosító munkát végezni a lakosság széles köreiben a környezettudatos gondolkodás kialakításában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>
1. oldal