Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
2. oldal

BABAHÁZ ÓVODÁÉRT ÉS BÖLCSÖDÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Irinyi utca 27.A. lépcsőház 2/1.
képviselő: Jeviczki-Szajkó Edina
Bölcsődei és óvodai nevelés, nevelőmunka előkészítésének támogatása, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei és óvodai nevelésének, iskolai életmódra való felkészítésének támogatása.
Enyhe fokú szellemi- és testi fogyatékos gyermekek fejlesztő, felzárkóztató nevelésének elősegítése gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai foglalkozások támogatása útján.
A bölcsődei és óvodai nevelést kiegészítő zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti, szín- és bábművészeti tevékenységek magas színvonalú művelésének elősegítése.
Tehetséggondozás, esélyegyenlőség növelése.
Az angol nyelv játékos formában történő megismertetése valamennyi korosztállyal.
A nevelést kiegészítő és elősegítő sportfoglalkozásokon ? különösen: úszás, korcsolyázás ? való részvétel támogatása. Az egészséges életmódra való nevelés támogatása, reform étkeztetés kialakításának elősegítése.
Szakkönyvek lefordításának és megvásárlásának támogatása. Az oktatást segítő tárgyi- és egyéb eszközök beszerzése. Könyvtár fejlesztése. Rendszeresen figyeli az óvodák tevékenységét támogató pályázatokat, illetve segíti azok megírását.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység ... >>

Bacsinszky András Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszky András út 2.
képviselő: Szabó Józsefné
Felvállalni a múlt örökségét, tudományos és kultúrális téren, hagyományőrzés. Ezzel kapcsolatban ifjúsági és más programok szervezése ,valamint lebonyolítása. Kapcsolatteremtés más népekkel, kultúrákkal, tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatása. Az alapítvány célja továbbá a Görömbölyi Görögkatolikus Egyházközség támogatása. Az egyházközség területén Krisztus Egyházának méltó képviselete. A működési területén élő emberek anyagi, szellemi támogatása. Az egyházközség ilyen irányú működéséhez az anyagi és szellemi feltételek előteremtése. ... >>

BAK Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Bruckner Győző út 80.
képviselő: Borsos István ... >>

Bányász Kulturális Egyesület

(kulturális)

3518 Miskolc, Bollóalja utca 160
képviselő: elnök Németh Éva ... >>

"BÁRKA" Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 79.
képviselő: Galambosi Dorottya elnök, Kisida Tamás
kulturális tevékenység, oktatási tevékenység ... >>

Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület

(kulturális)

3532 Miskolc, Andrássy út 15.
képviselő: Ágotai József ... >>

"BAZ. Megye Honvédelméért" Alapítvány

(sport,kulturális)

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
képviselő: Kormos Vilmos
B-A-Z. Megye honvédelmi nevelésének segítése, a katonai hagyományok ápolása, katonai hősi temetők gondozása, a honvédség helyi képviseletének, infrastrukturális fejlesztése, honvédségi dolgozók, nyugállományúak és özvegyeik támogatása, a sport és az egészséges életmód támogatása. ... >>

Becman Motorsport Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3535 Miskolc, Hegyalja utca 15 IV/2
képviselő: Nagy Béla
a motorsportok népszerűsítése és egyéb motorsporttal kapcsolatos kulturális tevékenység ... >>

"BÉTHEL" Lélekmentő és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Földes F. u. 5.
képviselő: Zupics László
Az alapító ismérve az emberi lélek gyenge és esendő voltát, az emberek lelki és anyagi gondjait, az alapítvány céljáúl tűzi ki, hogy evangelizációs istentiszteletek, börtön- misszió és utca-missziók szervezésével, valamint különböző egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok kiadása és terjesztése révén szolgálja az arra rászorulókat lélekmentési, lelki gondozási és bűnmegelőzési munkával. Az alapítvány célja továbbá a szegények, az özvegyek, az árvák és a rokkantak anyagi támogatása, a betegségben szenvedők ápolása és egyéb karitatív tevékenység. ... >>

BIO-LOGI Természetvédelmi, Halászati, Vadászati, Erdészeti Innovációs, Kutató és Képző Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3530 Miskolc, Görgey Arthúr utca 5
képviselő: Cserép János, Szentpéteri István
Magyarország természeti értékeinek megőrzése érdekében a természeti értékek hasznosításának olyan formájú kutatása, fejlesztése, és gyakorlati alkalmazásának modellezése, amelyben a fenntartható fejlődés gondolatát valósítja meg, illetve a természeti értékek védelmét biztosítja. Ezért olyan típusú hasznosításokat keres, amelyben a gazdasági, ökológiai és szociális szempontok együttkezelését tudja biztosítani.
a./ Kutatóhelyek alapítása és működtetése.
b./ Tan- és Kutatógazdaság létrehozása és működtetése.
c./ Tan- és Kutató Tógazdaság létrehozása és működtetése.
d./ Tan- és Kutató Vadászterület kialakítása és működtetése.
e./ Az organikus mezőgazdaság, az ökológiai gazdálkodás megismertetése.
f./ A gazdálkodók segítése a jövedelemtermelésben, a piacra jutás megteremtésével.
g./ A hagyományokra és a táji értékekre épülő turizmus fejlesztése.
h./ A természetes környezet megőrzése és fejlesztése.
i./ Egyetemi hallgatók és oktatók szakmai munkájának fejlesztése, munkájuk támogatása.
j./ Egyetemi hallgatók gyakorlati képzésének támogatása.
k./ Új képzési formák, szakok, tananyagok, segédletek elkészítésének támogatása.
l./ Szabadidős sporttevékenységek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Borókás Kulturális Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Bodrogi Zs. út 28
képviselő: Csiszár István ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11
képviselő: Hadobás Pál ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Zenetanárok és Zeneművészek Egyesülete

(kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 1 III/3
képviselő: Mészáros Nóra Zita ... >>

Borsod-Hevesi Egyházmegye Evangélikus Templomaiért Alapítvány

(sport,kulturális)

3535 Miskolc, Vár u. 7.
képviselő: Veczán Pál
Borsod és Heves Megye területén található evangélikus templomk felújítása, rendeltetésének megfelelő működtetése. Ifjúsági egyházközségi lelki, szellemi, sport- és kulturális fejlődését szolgáló támogatások szervezése. Fiatalok szakmai fejlődésének segítése, támogatása. ... >>

Borsodi Sport és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Csengey út 11.
képviselő: Kerepesi István ... >>

Borsodi Zenei Társaság

(kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth út 3.
képviselő: Várkoly Imre elnök ... >>

Bulgárföldi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

3534 Miskolc, Fazola Henrik út 4
képviselő: Kohán Attiláné ... >>

" Bükkalja Táncszínház " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, János u.21.
képviselő: Jóna István
A Miskolc városban működő nagymultú Szinvavölgyi Táncegyüttes illetve a jelen alapítvány kuratóriuma által megnevezett jogutód táncegyüttes anyagi és erkölcsi támogatása. A magyar népfolklór hagyományainak megörzése. A Szinvavölgyi táncegyüttes, illetve ennek jogutód táncegyüttese táncpedagógiai és művészeti munkájának biztosítása és az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.Táncos szakmai központ létrehozása, amely alkalmas továbbképzések szervezésére, szaktanácsok adására, kultúrális rendezvények létrehozására, menedzselésére, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb vállalkozási tevékenységek lebonyolítása. Elősegíteni az együttesek által képviselt művészeti értékek fenntartását és megörzését. ... >>

Bükki Hegy- és Sportmászó Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3534 Miskolc, Almás út 38.
képviselő: Rónyai Péter
Lehetőség biztosítása fiatalok számára szabadidős, sport és kulturális tevékenységek folytatására, elsősorban túrázás, trekking, sziklamászás, kajakozás. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Környezetvédelem, sportesemények rendezése, szervezés, tengeri kajak túrák szervezése, vezetése oktatása. Egyéb gazdasági tevékenység a fenti célok érdekében, de azokat nem veszélyeztetve. ... >>

Bükki Környezeti Nevelési Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Telepi Gy. u.9.
képviselő: Piti Márta
-új környezeti elvárások elfogadtatása - környezetvédelem -minőségileg más élettér kialakítása -érintetlen természeti környezet megóvása, gondozása -hazánk természeti értékeinek megismertetése -természetvédelem -népi hagyományok felelevenítése a régi mesterségek segítésével -egészségmegőrzés, sporttevékenység -környezettel harmónikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, tanárok részére szakmai továbbképzés biztosítása ... >>

Bükkszentlászlói Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

3558 Miskolc, Fő u. 78.
képviselő: Behinya István, Orosz Szabolcs, Szabó László ... >>

"Canticum-Canticorum" Kórus Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Tánczos Tamás
A Miskolci Városi Bartók Kórus működésének támogatása. Bel- és külföldi fellépések, koncertek szervezése, kapcsolat kialakítása más kórusokkal, zenekarokkal. Neves szólisták, zenei szakemberek meghívása az énekkarhoz, a tagság szakmai tudásának fejlesztése, ennek érdekében ösztöndíjak biztosítása. A hangversenyek iránt érdeklődők, a közönség megtalálása, ?oratórium-barátok körének? létrehozása és működtetése. A klasszikus vokális zene népszerűsítése a médián keresztül, hangfelvételek készítése, kiadatása. A fenti célokon keresztül Miskolc Város és környéke kulturális nívójának emelése. ... >>

"Cantus Firmus Református Egyházzenei Alapítvány"

(kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
képviselő: Dr.Rózsa Tibor
A református egyházi ének- és zenekultúra ápolása és művelése, valamint a református egyházi kórusmuzsika támogatása és ezzel összefüggésben a hitéleti tevékenység elmélyítése az egyházkerületben. ... >>

CELLARIUM HUNGARICUM Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3519 Miskolc, Fecske utca 25
képviselő: Kiss Attila Tamás ... >>

Cigányok Kereszténydemokrata Pártja

(kulturális,egyéb)

3527 Miskolc, Vereckei utca 27.
képviselő: Lakatos Attila elnök
A magyarországi cigányság politikai, gazdasági, kulturális felemelkedésének elősegítése.
Ennek során különös figyelmet fordít a magyarországi cigányság érdekeinek érvényesítésére, ezen érdekeknek a társadalmi, valamint az élet minden szintjén való képviseletére. ... >>

CineFest Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Városház tér 20
képviselő: alelnök Bíró Tibor, alelnök Gáspár Zoltán, Madaras Péter elnök ... >>

Contra Képzőművészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Lórántffy Zs. utca 16
képviselő: Flip Csaba ... >>

"Csarnok 21 Tánc-Műhely" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Déryné u. 1.
képviselő: Paszternák Viktor
Az alapítvány célja a színház, a művészet, elsősorban a táncművészet fejlesztése, színházi tánc-, próza- és zenés produkció létrehozázásának támogatása, díszlet-, jelmeztervezés, vendégtársulatok felléptetése, vendégtanárok kurzusainak, oktató munkájának biztosítása, valamint saját produkciókkal történő vendégszereplés bel- és külföldön. Továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kultúrális tevékenység. Emellett a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

"Csupaszív" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Hadirokkantak u.24.III/1.
képviselő: Tóth Erika
Éltes Mátyás Általános Iskola helyzetének javítása, ezen belül a tanulók mind magasabb színvonalú képzése, - versenyek, vetélkedő szervezése, nyertesek díjazása, - az iskolai és más kulturális, szabadidős programok szervezése, - az iskolát képviselő diákok részvétele a megyei-, országos versenyeken, - kulturális események, rendezvények, látogatása, - egyes szakterületek technikai színvonalának fejlesztése, - az iskola környezetének szebbé tétele, - a kiemelkedően magas színvonalú munkát végző pedagógusok jutalmazása. ... >>

Diákélet Alapítvány

(sport,kulturális)

Miskolc, Kiss tábornok u. 42.
képviselő: Baloghné Dósa Erika
A Kilián György Gimnázium diákjai tanulmányi munkájának kultúrális, sport és szabadidős tevékenységének segítése, a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatása. ... >>

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Malomszög u. 2. II/7.
képviselő: Sélley Andrea elnök ... >>

DIAMOND DANCE

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Papszer út 16. fsz./4.
képviselő: Kulcsárné Holló Edit
Az alapítvány célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) létrehozása és fenntartása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme.

Az alapítvány, új kiegészített célja:

Alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) léterhozása és fenntartása, alapfokú művészeti oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezők - anyagi, erkölcsi, egyéb - támogatása. ... >>

"Diósgyőr Kulturújáért Alapítvány"

(kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc u. 31. I/2
képviselő: Kovácsné Ládi Katalin
Diósgyőri kulturális hagyományok és értékek feltárása, megismertetése és ápolása. Önszerveződő civil kezdeményezések támogatása Diósgyőrben. Az egyéni és közösségi művelődés, szórakozás és pihenés, valamint más szabadidős tevékenységek támogatása, tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Diósgyőrért "Diósgyőri vár térségének fejlesztésért" Közhasznú Alapítvány

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 3 3/3
képviselő: F. Tóth Géza
A Diósgyőri vár térségének fejlesztése, környezetének megóvása, fejlesztése, a vár térségében az oktatási, idegenforgalmi, környezetvédelmi, településfejlesztési, üzemeltetési elképzelések segítése, - a városrészeken élő fiatalok, idősek gondjainak megismerése, azok megoldásának segítése, népi és történelmi hagyományok ápolása, új hagyományok kialakítása - oktatási, kulturális, játszó, sportterületek hasznosítása, működtetése, polgárőrség szervezése, működtetése, - az ember környezetében élőlények elfogadható tartásának kialakítása. Kulturális rendezvények szervezése,a Diósgyőri Városrészek kulturális idegenforgalami célú hasznosításával. ... >>

Diósgyőri Labdarúgás Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Széchenyi utca 19. III/15.
képviselő: Masa Zoltán
Jelen alapítvány célja akként rögzíthető, hogy az alapítvány a DVTK korosztályos labdarúgócsapatainak működéshez szükséges feltételeket biztosítja, értve ez alatt az anyagi és szellemi forrásokat, annak érdekében, hogy az elért eredményekből Miskolc város sportszerető közössége részesedjen. Az alapítvány működése során támogató tevékenységével segíti valamennyi korosztályos csapat versenyeztetését.
Az alapítvány integrálni kívánja a diósgyőri labdarúgás támogatóit, azon civil, közéleti és üzleti szereplőket, akik osztozva az alapítvány céljaiban elősegítik annak működését.
Jelen alapítvány, mint a miskolci labdarúgás szervezeti keretét támogató szervezet a miskolc-diósgyőri hagyományok őrzője is kíván lenni, így tevékenysége során fel kívánja kutatni és közkinccsé kívánja tenni az 1910-ben alapított sportegyesület sport- és kulturális emlékeit. ... >>

"Diósgyőri Nyitott Ajtó" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Béke utca 6.
képviselő: Kardos Károly
A hitélet támogatása, értékeinek megőrzése, megóvása, közreműködés a valláskutatással kapcsolatos tudományos eredmények közzétételében, az evangelizációval, vallásgyakorlással kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, az eltérő felekezetekhez tartozó vallási közösségek és a társadalom kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegítése. ... >>

Diósgyőri Vasas Képzőművész Egyesület

(kulturális)

3532 Miskolc, Andrássy u.15.
képviselő: Pazár Éva ... >>

"Diósgyőri Waldorf Jellegű Pedagógiai Alapítvány"

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Árpád u. 4/a.
képviselő: Ráczné Lovas Erika
A Waldorf pedagógia tanulmányozása annak érdekében, hogy olyan nevelési módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek nem nyomják el a gyermekek cselekvési ösztöneit, megnyilvánulásait, hanem segítik spontán aktivitásukat, alkotó hajlamukat, és kutató-kereső tapasztalat szerzése ösztönzi őket, amelyek érvényre juttatják a gyermeki személyiség szabad megnyilvánulási lehetőségeit. Elősegítik a gyermek szabadságvágyának kifejlődését. Célja a gyermekek alkotó munkájának mechanikai, intellektuális, humánus és szociális tartamú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése (anyagi támogatása) hozzáértő szakemberek bevonásával a téma iránt érdeklődő szülők számára, hogy elméletben és gyakorlatban egyaránt megismerkedhessenek a fent jelölt koncepcióval, Rudolf Stejner filozófiájával, ember- és világképével, a Waldorf pedagógiai módszereivel, Magyarországon való terjesztésének, megvalósításának jelenlegi helyzetével. Az Árpád út 4/a Óvoda 1-2 számú csoport óvodapedagógusainak (minimum 2 fő) Waldorf pedagógussá képzésének támogatása. Szülők, óvodapedagógusok továbbképzése hospitálás formájában a Magyarországon működő Waldorf intézményekben, illetve olyan intézményekben, ahol jelenleg már alkalmaznak Waldorf módszereket. Az Árpád út 4/a. Óvoda 1-2. csoportjában családias jellegű nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezet megteremtése,amely elősegíti a gyermeki személyiség sokoldalú formálását, a gyermeki lélek nmegnyilvánulási formáinak felszabadulását. Az ehhez szükséges tárgyi feltételek (berendezések, játékok, oktatási eszközök, természetes alapanyagok, ) gyűjtése, vásárlása. Az óvoda gyakorlókonyhájának bővítése felszereléssel, ünnepek, névnapok, népszokások, hagyományok gyakorlásához, reformétkezéshez alkalmazkodó étkezési alapanyagok beszerzése. A Waldorf óvodai praxis napi, heti, havi évszakhoz, jeles napokhoz, néphagyományokhoz kötött szokások és ritmusok kialakítása, betartása a magyarországi társadalmi, szociális természeti helyzetnek és adottságoknak megfelelően. Népi-társadalmi-történelmi hagyományőrző szemlélet kialakítása az óvodába járó gyermekek és szüleik körében egyaránt. Magyar néphagyományok, népszokások ápolása, gyakorlása. Népi gyermekdalok, mondókák, mesék, közmondások, szólások irodalmi anyagának felkutatása, gyűjtése. Népdalok, népi gyermekjátékok tanítása, gyakorlása. Jeles napok megünneplése. Népi kézművesség gyakorlása, alkotó játék csoportok szervezésével, szülők, gyermekek számára- agyagozás, fafaragás, barkácsolás, természetes anyagokból, varrás, szövés, merített papír készítése, kosárfonás, gyermekjátékokk, játék eszközök, ajándékok készítése, batikolás, zománc-üvegfestés stb. A gyermekek testi igényének, harmónikus fejlődésének kielégítése euritmával (versek, dalok mozgásbeli megjelenítése) zenés tornával, úszás oktatással, téli játékok, sportok gyakorlásával. A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, kiállítások, múzeumok képtárak látogatásával. Lokálpatriotizmusra, honismeretre nevelés, közvetlen ... >>

DKSK 2011 Kosárlabda és Szabadidő Sportegyesület

(sport,kulturális)

3531 Miskolc, Kalló út 7.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Kosárlabda csapat működtetése, ifjúsági szabadidős tevékenység szervezése, koordinálása, ifjúsági kulturális és sportrendezvények szervezése, szabadidős programok támogatása és támogatók keresése, szabadidős programok népszerűsítése, az ifjúság érdekeinek védelme, az ifjúság egészségvédelmével kapcsolatos szervező tevékenység folytatása. ... >>

DOZSO BUDAI TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Ifjúság út 4. 5/1.
képviselő: Budai Zsolt elnök
A sportegyesület működési területén élő elsősorban fiatalokból álló közösségi, valamint a sportolni vágyó felnőtt helyi lakosok, családok számára mutat fel alternatívát az amatőr és professzionális önvédelmi és harcművészeti sportok gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az egyéb önvédelmi és küzdősportok iránti igény felmérését, illetőleg ezen sportág népszerűsítését, valamint a sportolás révén az egészség, az általános fizikai és mentális képességek fejlesztésén túl a jó erőnlét fenntartásának ápolását, legfőképpen az egészséges életmódra nevelést, illetve a sport társadalmi fontosságának képviseletét. ... >>

Dr.Peja Győző emlékgyűrű Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Rózsa u.13.
képviselő: Péter Barnabás
A Kilián György Gimnázium, ill.jogutódja érdekében kiemelkedő sport, kultúrális, művészeti és oktatási szervezési tevékenység körében kifejtett, természetes személyek munkájának elismerése. ... >>

ÉDEN Alapítvány (Érzelmi alapú Differenciált fejlesztés, Egészséges életmódra Nevelés).

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás Király u.17.
képviselő: Nagy Tamásné
Az óvodás gyermekek szellemi és fizikai fejlődését elősegítő - ÉDEN helyi nevelési program megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése. Az alapítvány segíti a neveléshez - oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését a gyermekek és pedagógusok részére. Támogatást nyújt az óvodába járó gyermekek és szüleik számára az oktatáshoz kapcsolódó kultúrális és sport programok szervezéséhez és lebonyolításához. Segíti a pedagógusok továbbképzésen, szaktamfolyamon való részvételét, támogatja a tapasztalatcserét biztosító szakmai fórumok szervezését, illetve az azon való részvételt, Támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvoda speciális képzettségű pedagógusokat (pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb). alkalmazhasson huzamosabb vagy rövidebb időre. ... >>

Egészségért és Kulturáért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 23.
képviselő: Papp András elnök
Az Akropolisz Miskolc-Tapolca, Görömbölyi u. 23. szám alatti ingatlan felújítása, működtetése, fenntartása, karbantartása és támogatása. A keresztény egyházak és rászoruló személyek szociális támogatása, szenvedélybetegek gyógykezelése, szociális ellátásuknak, foglalkoztatásuknak és a róluk való gondoskodás megszervezése. Nemzetközi és hazai egyházi rendezvények szervezése, a tudomány és a kultura minden területén. Személyiség formálás, közösségi tevékenység végzése. Tudományos képzés, oktatás, idegen nyelv tanulás és továbbképzés elősegítése. Tudományok, sport- és kulturális tevékenységek támogatása. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek sajót- és más tudományos, kulturális jellegű kiadványok támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének előmozdítása, megalakulásuk támogatása. Nemzetközi, de főleg a szomszédos országokkal való cserekapcsolatok kiépítésének előmozdítása, támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

"Egressy Béni" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
képviselő: dr. Horváth Zsuzsanna elnök
A miskolci Egressy Béni Állami Zeneiskolai működési feltételeinek javítása az oktató-nevelő munka színvonalának az iskola pedagógiai és művészi eredményeinek hazai és külföldi támogatása.
A miskolci zenei életben és zeneoktatásban 1950-től haláláig, 1988. október 30. napjáig tevékenykedő Gombás Ferenc gordonkaművész művészi és pedagógiai hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése a méltó emlékállítás érdekében. Rendszeres időközönként Gombás Ferenc nevével jelzett megyei gordonkás találkozó megrendezése.

Közhasznú tevékenység:
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, közművelődési tevékenység. ... >>

"Együtt a gyermekekért Alapítvány"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3527 Miskolc, Fövényszer u. 35.
képviselő: Cservenyákné Juhász Edina
A színvonalas óvodai nevelőmunka objektív és szubjektív feltételeinek javítása, a gyermekeket körülvevő külső és belső környezet folyamatos fejlesztése. A gyermekek harmonikus fejlődését segítő óvodai élet megteremtése. ... >>

"Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.19.
képviselő: Illi Sándor
Az ifjúság és a család védelme, megmentése, gyermekek, egyedülállók, elváltak, idősek, hajléktalanok, szenvedélybetegek lelki gondozása, anyagi támogatása, gyermekek táboroztatása, gyermekprogramok szervezése, egyéni és csoportos lelki gondozás, evangelizációs istentiszteletek szervezése és kultúrális rendezvények szervezése, lebonyolítása (koncertek, tanfolyamok stb.), egyházi jellegű könyvek, kazetták és egyéb kiadványok ... >>

Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Szépvölgy utca 19
képviselő: Gönczi Gyula elnök
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés története feldolgozásának elősegítése, a feltalált és még kutatott repüléstörténeti muzeális emlékek megőrzése, közreadása, a még élő Veterán Repülők emlékeinek kiállítása, publikálása, az e célra szolgáló gyűjtemény létrehozása;
a miskolci, B.-A.-Z. megyei repülés bölcsőjét jelölő sajókáponai emlékmű gondozása;
repüléstörténeti gyűjtemény elhelyezése és gondozása;
a miskolci régióban repülő fiatalok kiképzésének segítése, az arra rászorulók anyagi támogatása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Első Miskolci Társaskör Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 7.
képviselő: Csutorás Géza elnök
Összefogni a Miskolc Városáért tenni akaró és tenni tudó civil kezdeményezéseket,
- fórumot teremteni a Miskolc Város közéletét meghatározó elképzelések megvitatására,
- kulturális és társasági programok szervezésével lehetőséget biztosítani a polgári értékek ápolására,
- olyan alapítvány fenntartása, amely képes az igényes és színvonalas társasági élet megszervezésére.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

"Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület"

(kulturális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5.
képviselő: dr. Várhegyi Krisztina elnök
A társadalmi szervezet célja:

A nemzet - és magyarságtudatot, keresztény értékrendet erősítő zenés irodalmi műsorok összeállítása, előadása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal