Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
4. oldal

"Görömböly sportpályáért és a Görömbölyi Általános Iskola Kultúrális és sportfeladatainak megvalósításáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Kovács u. 1. Görömbölyi Ált.I.
képviselő: Zayné Bojtos Judit elnök
A görömbölyi sportpálya felépítése. Az iskola tanulóinak kulturális és sporttevékenység támogatása. Az iskolában folyó oktatási és nevelési feladatok végrehajtásának támogatása. ... >>

Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3516 Miskolc, Tücsök út 5.
képviselő: Kovács András elnök, Zsófi János alelnök
Az egyesület mindazon kulturális hagyományokat ápolja, amelyek a magyar szőlő és gyümölcstermesztéséhez a gasztronómiához, a borászathoz és pálinkafőzéshez kapcsolódnak, különös tekintettel Miskolc-Görömböly és Miskolc-Tapolca hagyományaira. A görömbölyi pincesor helyi épített örökségvédelem. Szőlő és gyümölcs termesztéséhez, borászathoz és a tudományos fejlődésnek, tájvédelemnek és környezetvédelemnek megfelelően szőlőtermesztési bor és pálinka készítési technológia oktatása, kutatása, ezekkel kapcsolatos tanácsadás, és népszerűsítés. A görömbölyi pincesor és Tapolca közös történelmi hagyományainak a megőrzése, ápolása, és a közös idegenforgalmi lehetőségek kiaknázása. A görömbölyi pincesor hagymányainak és kultúrájának megőrzése, ápolása különös tekintettel az utókor felé történő átadására. Turisztikai tevékenységek, sport versenyek, szabadidős sport tevékenységek és sportos hagyományőrző játékok stb. ... >>

Görömbölyi Fény Egyesület

(intézményi,kulturális)

3516 Miskolc, Bacsinszki A. út 10.
képviselő: Hegyi-Kéri Ágnes elnök
-Miskolc területén elhelyezkedő régebben önálló település- Görömböly kulturális, közösségi életének jobbítása, a település környezeti, kulturális értékeinek és hagyományainak további vitele. Tevékenységünk során fokozott figyelmet kívánunk fordítani az idősek életminőségének javítására, a fiatalok nevelésére és a község élő ruszin hagyományainak tovább vitelére. ... >>

Görömbölyi Kulturális Egyesület

(kulturális)

3526 Miskolc, Szolártsik tér 4.
képviselő: Borkútiné Murányi Mária elnök ... >>

"GyERMEKEINK MOSOLYÁÉRT MISKOLC ALAPÍTVÁNY "

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Álmos u.6. 2/7.
képviselő: Szarka Judit
a gyermeküket egyedül nevelő szülőket anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítse, az érintett családok mindennapjait gondtalanabbá tegye, továbbá - munkahelyteremtő tanfolyamokon való részvételhez támogatást nyújtson -beiskolázási kiadásokhoz való hozzájárulás -elsősegélynyujtó tanfolyamok szervezése -központi gyermekmegörző létrehozása -jótékonysági rendezvények szervezése -nagyobb ünnepek közös lebonyolítása (anyák napja, gyermeknap, mikulás, karácsony) -társadalmi munkások felkutatása (jogsegély, korrepetálás, gyermek felügyelet) -használt gyermekholmik gyűjtése,, majd ingyenes szétosztása (ruha-játék-könyvek-használati tárgyak). Speciális és krízis helyzetek átmeneti megoldásához önkéntes befogadó családok felkutatása, Üdülési lehetőségek megkeresése, táborok szervezése, a részvétel költségeihez támogatás nyújtása Rendszeresen és időszakosan megjelenő, a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek képességeinek fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztése, kiadása Klubhelység létrehozása, fenntartása, szakemberek segítségével irányított klubbfoglalkozások megtartása Az éríntett családok részére kultúrális,sportprogramok szervezése, lebonyolítása Szakemberek bevinásával Jogi-és Életvezetési tanácsadás A csonka családok, a nagycsaládosok, egyéb hátrányos helyzetű családok anyagi és természetbeni juttatásokhoz segítése Munkaerőpiacokon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának elősegítési és kapcsolódó szolgáltatások A rászorúltak foglalkoztatásának elősegítése (munkaközvetítés, a képzés- átképzés lehetőségeinek megismertetése) A tanfolyamokon való részvétel elősegítése Jótékonysági vásárok rendszeres lebonyolítása Szponzorok megkeresése, továbbiakban kapcsolattartás ... >>

Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Egyetem út 1
képviselő: Szegedi Mária
Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakóotthonban nevelkedő gyermekek és fiatalok értelmi, erkölcsi, érzelmi és szellemi fejlődésének elősegítése, mely cél érdekében a következő célkitűzések megvalósítására törekszik az alapítvány:
a./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
b./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
c./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
d./ a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
e./ szociális támogatás, segítségnyújtás
f./ támogatja a gyermekek sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételét, közreműködik azok szervezésében, feltételeik biztosításában
g./ segíti a gyermekeket a természet- és környezetvédelem megismertetésében, megszerettetésében
h./ támogatja az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel kialakítását, részt vesz a megelőző egészségmegőrző munkában (AIDS, drog, alkohol, dohányzás), valamint az integrált sportolás, kulturális és táboroztatási feladatok szervezésében ellátásában
i./ támogatja a felsőfokú oktatásban tanulókat
j./ célkitűzései között szerepel a családon kívül az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek nevelésében, gondozásában, életre történő felkészítésében erkölcsi, anyagi támogatás és segítségnyújtás
k./ kiemelten segíti a tehetséges gyermekek előrehaladását, különböző tevékenységi körökben való részvételüket
l./ támogatja a hátrányos, a veszélyeztetett családból érkezett gyermekek fejlesztő felzárkóztató foglalkozását
m./ elősegíti a gyermekek és családjaik közötti kapcsolatok erősítését, találkozásaikat, az együttes táborozás, üdülés, túrák lehetőségeit
n./ szabadidő- és hobbitevékenység
o./ támogatja az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon szakmai munkáját, részt vesz a továbbképzési feltételek javításában, a nemzetközi kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, valamint szerepet vállal a közös gyermek- és ifjúságvédelmi, bűnüldözési feladatok elvégzésében
p./ közreműködik az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon tárgyieszköz-rendszerbeli fejlesztésében, a családias csoportok felszerelésének korszerűsítésében
r./ elősegíti a kortárscsoporti önismereti, munkavállalási ismeretekre felkészítő csoportok működését
s./ közreműködik a gyermekotthoni csoportok cseréjében, adományok fogadásában, elosztásában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

"Gyermekremény és Életút" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.
képviselő: Palócs Zoltán Győző
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

GYÖKEREK Történelmi Hagyományőrző, Művészet pártoló és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 13
képviselő: Juhász Margit, Kesikné Patkó Gabriella titkár, Veczán Pálné ... >>

Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3528 Miskolc, Barkóczy Ferenc út 1
képviselő: Mátyási Sándor elnök
A kiegyensúlyozott területi fejlődéshez szükséges, a térségi fejlesztésben érdekelt társadalmi, gazdasági és közintézmények közötti hálózati kapcsolatok erősítésének támogatása:
a./ a területi fejlődéshez kapcsolódó tudásbázis fejlesztése, szakmai publikációk, kiadványok, referencia könyvtár létrehozása és speciális képzési programok által,
b./ a hálózatosodás erősítése a fenti célcsoportoknak szóló rendezvények, fórumok szervezésével,
c./ a határmenti közös térségi fejlesztések elősegítése projektek előkészítése és megvalósításának szakmai támogatása által.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése ... >>

Hámori Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 8. 2./1.
képviselő: Biszterszky Gábor elnök, Szőke Péter elnökhelyettes
Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézmények létesítése, működtetése, - beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatást és az integrált oktatást is-, óvodai csoportok, iskolai osztályok szervezése, működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. Az egyesület céljának megfelelő óvoda és iskola működésének alapelvei az alábbiak: az orvosi, antropozófiai, szociológiai, pszichológiai és pedagógiai szakismeretek alapján a gyermek valós szükségleteihez igazodó, ezeket ismerő oktatási, nevelési rendszer működése az óvodában és az iskolában. Az óvoda az iskolás kor előtti 5 évben a gyermkekeket életkorilag heterogén csoportokba szervezve működik. Az óvoda és iskola egyenlő hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi készségek, képességének kifejlesztésére.

Lehetőséget teremteni szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei részére a Rudolf Steiner pedagógiai módszerén alapuló oktatási intézményekben történő oktatásban valól részvételére.

A magyarországi etnikai és nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság, oktatási intézményeivel, azok pedagógusaival, megismertetni Rudolf Steiner pedagógiai módszerét, a módszer alkalmazásának előnyeit, valamint szakmai támogatást biztosítani saját képzési rendszerük átalakításához a steineri módszerek alkalmazása céljából.

Az egyesület támogatja a Rudolf Steiner pedagógiai módszerét alkalmazni kivánó közhasznú szervezeteket tevékenységük megkezdésében, vagy már meglévő szervezetek esetében a működés továbbfejlesztéséhez, problémáik leküzdéséhez támogatást nyújtani.

A Waldorf pedagógia szellemében az egyesület törekszik a speciális szükségletű gyermekek egészséges szellemi és testi fejlődésének és gyógyulásának elősegítésére valamint arra, hogy az ilyen gyermekek önálló életre, életvitelre képesek legyenek és a társadalomba megfelelően be tudjanak illeszkedni. Mindezekhez szükséges az is, hogy a szüleik a róluk való gondoskodás során a szükséges ismeretek birtokában legyenek, az egyesület igyekszik tehát a szülők számára is segítséget nyújtani. ... >>

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3526 Miskolc, Eperjesi út 5.
képviselő: Dr. Dobos László elnök
Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása, kiterjesztésére elsősorban az idősödő és időskorú állampolgárokra, figyelemmel a generációk együttműködésére és a kirekesztettség megelőzésére. A felnőttképzés szolgáltatásainak városi - megyei - regionális és országos kiterjesztése, foglalkoztathatóság elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem,
- állatvédelem,
- környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
- emberi és állampolgári jogok védelme,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- munkaerőpiacon hátányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is -
- euroatlanti integráció elősegítése,
- közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>

Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Stadion út 39. 4/8.
képviselő: Jernei Péter
Ifjúságnevelés és közösségfejlesztés, a gyermekek és fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak valamint szociális érzékének fejlesztése. Az egyesület elő kívánja segíteni, hogy tagjai és a programjain részt vevő fiatalok jellemes egyéniségként a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek.
- Természet- és környezetvédelem, a gyermekek és az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása, a természeti környezet értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés.
- Honismeret és közművelődés, kulturális értékmegóvás és hagyományőrzés, a hagyományos magyar népi műveltség és az európai keresztény kultúra értékeinek megismertetése és ápolása.
- Szabadidős sport és egészségvédelem, elsősorban a természetjáráshoz köthető zöld sportok népszerűsítése és aktív művelése, ennek révén az egészséges életmód követelésére való nevelés.
- A szoicálisan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, számukra el nem érhető programok szervezése kortárs segítők bevonásával.
- Tanácsadás és krízisintervenció a fogyetékossággal élő, és szociálisan rászoruló fiataloknak és felnőtteknek.
- Vezetőképzés és felnőttképzés az ifjúságügy, ileltve a civil szektor területén tevékenykedő személyek és szervezetek számára. ... >>

Hassler Énekegyüttes Közművelődési Egyesület

(kulturális)

3519 Miskolc, Ungvári u.18.
képviselő: Dr. Sándor Zoltán elnök, Erdei Ticia titkár, Pataki Gábor elnökhelyettes, Szűcs Tivadar elnökhelyettes, Telegdy Virág elnökhelyettes ... >>

Hejő-Törzs Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3516 Miskolc, Dapsy László út 2/a.
képviselő: Szemán János elnök
A hagyományos magyar lovas és gyalogos harci mozgáskultúra ápolása, fejlesztése, tanítása és továbbadása az ifjúság fizikális, szellemi lelki nevelése, egészségének megőrzése. A hagyományos magyar harci kultúrával szoros összefüggéseben másodlagos célja a pusztai lova- nomád, valamint a a népi kultúra a népművészet ápolása őrzése az ifjúsággal és a társadalom széles rétegeivel való megismertetése. ... >>

Hejőcsabai Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3508 Miskolc, Templom út 18.
képviselő: Jobbágy Bertalan elnök
Oktatási, nevelési, hitéleti tevékenység támogatása a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközösségben.

Ezen belül különösen:
- A református hitélet megújítása; a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség működésének elősegítése, a Krisztus-hit és a keresztyén erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A hívők összetartozásának tudatosítása, a közösségi érzés elősegítése.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség tulajdonában lévő templom és ingatlanok állagának folyamatos megóvása, szükség esetén felújítása, technikai és más eszközökkel való felszerelése, műemlékvédelem.
- A Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása.
- A fiatalokat kulturális és szabadidős tevékenységükben az idő tartalmas eltöltéséhez való hozzásegítése, nevelésük és erkölcsi fejlődésük támogatása; egyben a családok megerősítése és segítése.

Kulturális- sport- és oktatási, valamint a gyülekezeti hitéleti tevékenységek alakítása, fejlesztése.

Ezeken belül különösen:
- Az iskolai és óvodai gyülekezeti hitoktatás segítése.
- Rászoruló, hátrányos helyzetű - gyermekek egyházi - elsősorban református intézményekben történő taníttatásának támogatása.
- Idősek, magányosok, betegek segítése, támogatásra szoruló emberek gondozása, más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása.
- A miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség testvér-gyülekezeti kapcsolaainak előmozdítása, különös tekintettel a határainkon túl élő magyar gyülekezetekkel történő kapcsolattartásra.
- Táborok, gyermek-hetek, csendes-napok és egyéb református alkalmak és rendezvények támogatása gyülekezetünkben.
- Ismeretterjesztés, nemzeti hagyományaink ápolása, anyanyelvi kultúránk megőrzése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Helyőrségi Nyugdíjasokért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2.
képviselő: elnök Sós István Béla
Miskolc város helyörségében élő és a fegyveres szervekhez tartozó nyugdíjas személyek, illetve hozzátartozóik életminőségének javítása mind kulturális, mind szociális téren. történelmi multunk katonai, katonai hagyományoknak az ápolása. A közbiztonság színvonalasabb ellátásra irányuló tevékenységben való közreműködés. Szabadidő hasznos eltöltésének segítése,támogatása.Tehetséges gyermekek tanításának segítése.Az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>

"Herman Ifjúságáért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.
képviselő: Jelényi Lászlóné
A Herman Ottó Gimnázium oktatási feltételeinek támogatása, és bővítése, a hazai és nemzetközi kapcsolattartással és információszerzéssel összefüggő tanulmányutakon, konferenciákon, versenyeken, pályázatokon való részvétel anyagi támogatása, az idegennyelv tanulás vagy bármely szaktárgyból elért mérhető eredmény díjazása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak anyagi támogatása, a gimnáziumi oktatás, művelődési, sport és művészeti rendezvények támogatása. ... >>

" HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM AZ EGÉSZSÉGES IFJÚSÁGÉRT " Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21.
képviselő: Dudás Imre
A Herman Ottó Gimnázium szabadidős és szakosztályi sporttevékenységének elősegítése, tehetséggondozásának, diákéletének támogatása. E körön belül a legfontosabb területek: szabadidős sport, szakosztályi sport, sporttáborok szervezése, turisztikai, sporttáborok kialakítása, fenntartása, tehetséggondozás, öntevékeny diákkörök, oktatási, kulturális, sportrendezvények, nyelvi tanulmányutak. E területeken a személyi feltételek biztosítása, a végzett munka elismerése a felnőtt segítők körében. ... >>

Herman Ottó Környezetvédelmi, Kultúrális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.13.fsz.9
képviselő: Mócz Levente ... >>

Herman Ottó Tudományos Közhasznú egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Aba utca 5 4/1
képviselő: Gál-Mlakár Viktor ... >>

"Hernády Márton Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. u. 50. fsz.2.
képviselő: Kondás Sándor
Alapfokú művészetoktatási intézmény alapítása és fenntartása ezzel a hátrányos helyzetű régiók fiataljai személyiségfejlesztésének segítése, vízuális nevelésük,kreativításuk, művészeti ambiciók kibontakoztatása, a hazai és határon túli tehetséges fiatalok felkarolása és képességfejlesztésükre rádiós és televziós szinpadi társulat létrehozása, működtetése, a produkcióknak műsorkeret, nyilvánosság biztosítása, a fiatalok részére médiatáborok szervezése, részvétel a média oktatásban, a továbbképzésben, a középiskolai és általános iskolai oktatásban, a kommunikációs készségek és ismeretek fejlesztését szolgáló tréningek szervezése a fiataloknak és a civil szféra szereplőinek, ezzel segíteni aktív szerepvállalásuk a vállalkozói szférában, a civil társadalomban. Rádió és televízió műsorok készítése, közvetítése (országos- regionális és helyi műsorszórókon, továbbá az Interneten) a hazai és külföldi közönség széles rétegeihez,illetőleg rádió- és televízió műsorok kiadása és terjesztése (különféle kép és hanghordozókon, valamint folyóirat, könyv, plakát, szórólap formályában),amelyek ismertetik és népszerűsítik a modellértékű karitatív,pedagógiai, kultúrális hitéleti tevékenységeket, erősítik és motíválják a családi nemzeti, liturgikus közösségi összetartozás élményét és szükségességét, alkalmasak afiatalok oktatására, nevelésére, kultúrált szórakoztatására és lelki testi egészségmegörzésre, segítik a szép magyar beszéd, ének tanítását és művelését stb. Az alapítvány munkatársai média-kommunikásiós képzések, továbbképzésének biztosítása, a határon túli média területén ... >>

HÍD Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Egyesület

(kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 12 III//311
képviselő: Báthori Zoltánné, elnök Kiss Attila, Szögeczki József elnökhelyettes ... >>

"Hódolván Tháliának használunk a Hazának" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Déryné u.1.
képviselő: Halasi Imre
Társadalmi támogatással anyagi eszközök biztosítása annak érdekében, hogy a Miskolci Nemzeti Színház méltán reprezentálhassa régiónk, illetőleg szűkebb pátriánk Miskolc városának a kultúra, valamint a színjátszás iránti elhivatottságát. A Miskolci Nemzeti Színház társulatának, munkatársainak, nyugdíjasainak szociális támogatása, valamint a Színház évadjában kiemelkedő művészeti, szakmai teljesítményt nyújtó jutalmazása. Évadonként a társulat fiatal művészei közül egy fő részére "Az év hangja" elnevezésű díjat osztják ki. ... >>

" Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai" Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3525 Miskolc, Bocskai utca 16 2/3
képviselő: Sárossy Gábor
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében élő, a Magyar Honvédség állományából nyugállományba helyezett hivatásos- és közalkalmazottak, azok özvegyei, hozzátartozói támogatása, az emberi élet során nehéz körülmények közé kerültek gondjaik mérséklése.

1.) Az alapítvány együttműködve a Magyar Honvédség Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó- és Érdekvédelmi Irodával kezdeményezi a katonai szervezet keretében a nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjainak mérséklését.
2.)Hivatásos katonai szolgálat, közalkalmazotti polgári munkaviszony megszűnésével nyugállományba helyezettek és nehéz anyagi körülmények közé került nyugállományúak és özvegyeik, méltányolható esetekben azok eltartóinak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
3.)Hivatásos katonai szolgálat során a szolgálat ellátásával összefüggő egészségi károsodás miatt rokkantsági nyugállományba helyezett (egészségi állapotának tovább romló és nehéz anyagi körülmények közé kerülő) nyugállományú és özvegye illetve méltányolható esetekben azok eltartónak, gondozóinak anyagi támogatása, mindennapos anyagi gondjaik mérséklése.
4.)Vagyoni lehetőségéhez mérten mérsékelni azon nyugállományúak és özvegyeik anyagi gondjait, akik háztartásukban folyamatos ápolást, gondozást igénylő hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka ellátásáról gondoskodnak.
5.)Nyugállományú családja körében férj, feleség, eltartott idős hozzátartozó, fogyatékos gyermek, unoka halála esetén az anyagi gondok mérséklése.
6.)Nyugállományúak és özvegyeik részére kulturális, szabadidős és egészséget szinten tartó programok, gyógyfürdői látogatások szervezése (anyagi helyzet függvényében belépő, szállítási költsége részben vagy egészben történő térítése).
7.)Helyőrségi Nyugdíjas Klub ? mint alapítóval ? együttműködve kapcsolattartás és a kapcsolat ápolása a határokon túl élő magyar kisebbséggel, a Kassai Katonai Nyugdíjas Klubbal.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés,
- szociális tevékenység,
- családsegítés,
- időskorúak gondozása,
- kulturális tevékenység,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3533 Miskolc, Fürdő u. 15.
képviselő: Dr. Gaál Nóra képv. jog önálló, Molnár György elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - családsegítés, időskorúak gondozása, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a fogyatékkal élők elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Idegen Nyelvvel a Megyéért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3531 Miskolc, Bársony János út 25. 4/1.
képviselő: Demkó Rita elnök
Az idegen nyelv megismertetése, megszerettetése, a mögötte lévő kultúra megismertetése. Nyelvtanulásra ösztönzés, nyelvoktatás. A megye értékeinek megismertetése Európában. A megye fellendítése, versenyképességének támogatása a nyelvi kompetenciák erősetése által. A turizmus fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. A kis és középvállalkozások fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. Területfejlesztés és kistérségek fejlesztése a nyelvi kompetenciák erősítése által. Az idegenforgalmi és egyéb kis és középvállalkozók számára segítségnyújtás átfogó idegen nyelvi szolgáltatások szervezése által. Nyelvőrség program kiépítése (mely azonnali segítséget biztosít). Külföldi befektetők és turisták idevonzása. Kommunikációs problémák elhárítása. A régió felzárkóztatása Európához az idegen nyelvi kompetenciák erősítése által. Fiatalok építése. Idősek idegen nyelvtanulásra ösztönzése. Interkultúrális kommunikáció fejlesztése. A régión belüli szervezetek életre hívása. Határon átnyúló kulturális együttműködés elősegítése. Összefogás, más civil szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Ifjú Gitárosok Egyesülete

(kulturális)

3530 Miskolc, Corvin u. 9.
képviselő: Mudri István elnök ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Rákóczi utca 12
képviselő: Zádeczkiné Felhős Enikő elnök
Anyagi támogatás nyújtása az ifjúság körében működő önszerveződő csoportoknak, közösségeknek, egyéni támogatás nyújtása átmenetileg nehéz helyzetbe került fiataloknak, mentális kérdéseket érintő rendezvények, megmozdulások szponzorálása, az ifjúság képzését és továbbképzését, elhelyezkedi problémájának megoldásához kiadvány szerkesztésére, tanácsadás, információs szolgáltatás adása.Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - nevelés és oktatás , képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások - tudományos tevékenység kutatás - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerőkölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

Ifjúságért és Rádiózásért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3524 Miskolc, Klapka György út 12 IV/3
képviselő: Kalló Gyula ... >>

Ifjúságért Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3534 Miskolc, Csipkevirág út 31
képviselő: Szabó Ferenc
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Kulturális tevékenység, - Természetvédelem, állatvédelem, - Környezetvédelem, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - Közhasznú szervezetek számára biztosított-, csak közhasznú szervezetek általi igénybe vehető- szolgáltatások, - Kisebbségi felzárkoztató programok elősegítése, - Kormányhatározatban rögzített és egyéb területfejlesztési feladatokhoz, regionális válságkezelő programokhoz való csatlakozás. Az alapítvány feladati között szerepel a különböző területi koncepciók, programok, projektek kidolgozása és a kapcsolódó különböző tervek, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. A különböző pályázati kiírások pályázati anyagának elkészítése. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a nemzetközi kapcsolatok erősítése.
A közhasznú tevékenységek: - kulturális örökség megóvása, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - tudományos tevékenység, kutatás. Az alapítvány egyéb cél szerinti tevékenységei: - 91.33. máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 80.42. egyéb és felnőtt képzés tevékenység. ... >>

Indonéz-Magyar Kultúrális Egyesület

(kulturális)

3531 Miskolc, Kalló J.u.7.
képviselő: Dr. Bézi László ... >>

Initiále Irodalmi és Társművészeti Egyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Kis-hunyad u.42.
képviselő: Sipos László ... >>

István Nádor Borlovagrend

(kulturális)

3535 Miskolc, Erzsébet sétány 1.Lillafüred
képviselő: Czupper András ... >>

Iszméne Hastáncegyesület

(kulturális)

3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 19 I//4
képviselő: Bordás Beatrix ... >>

" JÁTÉKKUCKÓ " Alapítvány az Áfonyás uti Óvodásokért.

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Áfonyás u.16.
képviselő: Bertáné Baranyi katalin
Az óvodában folyó oktató-nevelő munka támogatása, így különösen: szemléltető eszközök beszerzése, játékok vásárlása, környezetvédelemre és a természet szeretetére nevelés, kirándulások költségeinek fedezése, óvodai játszótér állagának megörzése, a játszótér fejlesztése, óvodai ünnepségek szervezése, költségeinek fedezése, az óvoda tárgyi eszközeinek megóvása, felújítása, tárgyi eszközök beszerzése, szakkönyvekkel, közlönyökkel való ellátása, továbbképzések támogatása, a gyermekek zenei, művészeti, kultúrális nevelése, közlekedési ismeretek fejlesztése, anyanyelvi nevelés és kultúra ápolása, a sport- és egészséges életmódra ... >>

"Jedlik Ányos" Tudományos Ismeretterjesztő Társaság

(oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
képviselő: Schmidt Ferenc elnök ... >>

Jerikó Zenei Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Sibrik Miklós utca 9
képviselő: Gecse Attila, Szekeres Tamás
A Jerikó Fúvósegyüttes működtetése,
- Koncertek, kulturális programok szervezése és tartása országhatáron belül és külföldön,
- A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás,
- Kulturális tvékenység folytatása minden korosztály számára,
- Hátrányos helyzetű csoportoknak zenei programok szervezése,
- A cigányság számára zenei programok szervezése,
- Nemzeti kisebbségek számára kulturális programok szervezése,
- Kulturális örökség megóvása,
- Lelki egészség megőrzéseének elősegítése,
- Kiadványok megjelentetése,
- Zenei oktatás,
- Konferenciák tartása,
- Zenei fejlesztés,
- Családok zene által való segítése,
- Zeneterápia által való segítségnyújtás.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Kulturális örökség megóvása,
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Jezsuita Nevelésért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12
képviselő: Képes Tibor
-A gimnázium működése és fenntatása anyagi alapjának megteremtése az állami támogatás kiegészítéseként, -Az iskolai építkezés befejezésére pénzügyi fedezet biztosítása, -Tanszerfelszerelések és taneszközök folyamatos biztosítása és fejlesztése, - A szegény sorsú tanulók segítése -Jezsuita pedagógiai hagyományok ápolása és továbbadása, tanárok továbbképzésének támogatása, -Kiemelkedő munkát végző pedagógusok, iskolai dolgozók, alkalmazottak anyagi és erkölcsi javadalmazása, - Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása, - A megjelölt célok megvalósítása érdekében ösztöndíj létrehozása   ... >>

Kaishin Aikido Egyesület

(sport,kulturális)

3529 Miskolc, Középszer út 58. fsz/1.
képviselő: Ősz Árpád elnök
Az aikido, mint japán harcművészet tanulásának, gyakorlásának lehetővé tétele, ennek tárgyi, szakmai feltételeinek biztosítása, a harcművészet és a japán kultúra megismertetése, mindezeket elősegítő rendezvények szervezése. ... >>

Kalamajka Bábszínház Egyesület

(intézményi,kulturális)

3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 38. I/2.
képviselő: Fehér Sándor ... >>

"Kapcsolatok " Művelődési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3534 Miskolc, Andrássy u.96.
képviselő: Bányiczki Lászlóné, Dr. Máté László elmök
A megvalósult politikai és társadalmi változások eredményeként a tágabb európai mozgás érdekében a közeli történelmi régiók, kultúrális kapcsolatai kibővítésének és elmélyítésének, a folyamatos együttműködésnek a támogatása. A kultúrális és emberi kapcsolatokban a régiók természetes vérkeringésének visszaállítása. Mindezek szellemében: A kapcsolatfelvétel megteremtése és kapcsolattartás. a közművelődés és az oktatásügy területén a cserelehetőségek és azok biztosítása a régiót érintő tanácskozások szervezése és támogatása. A rendezvények koordinálása, szakmai továbbképzések összehangolása és szakemberek cseréje, az információcsere folyamatos biztosítása, ... >>

Kard és Kereszt Johannita Testvériség Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3529 Miskolc, Vécsey út 2
képviselő: elnök Harsányi Sándor
A középkori lovagi hagyományok és történelem iránt érdeklődők önkéntes közössége, amely kulturális tevékenysége során aktív feladatot vállal a középkori történelmi emlékek feltárásában, hagyományok megőrzésében. ... >>

Kavalkád Művészeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 23.
képviselő: Bárczi Ágnes
A tehetségek ? különös tekintettel a fiatalokra- felfedezése, segítése, tehetségük érvényre juttatása. A színházművészet és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak (irodalom, film ? fotóművészet, építészet, tánc, zene és valamennyi művészeti ág) megismertetése, eljuttatása az ifjúsághoz, bevonása a nevelésükbe. Az ifjúság komplex művészi nevelése, művészet iránti fogékonyság fejlesztése, a szabadidő tartalmas eltöltése. Harmonikus egyéniség kialakítása, ennek érdekében a beszéd és kommunikáció, a tánc ? mozgás ? és viselkedés kultúra fejlesztése. A művészet gyakorlásán keresztül a fiatalok igényes közösségbe való beilleszkedése, egymás elfogadása, tisztelete, a helyes etikai és esztétikai értékítélet kialakítása, a kreatív alkotó munka folyamatának megbecsülése. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének segítése a művészet eszközeivel. Interaktív kapcsolatok kiépítése művészeti iskolákkal, csoportokkal, művészekkel, művész tanárokkal, kulturális intézményekkel határainkon kívül és belül, a határon túli magyar művészeti, kulturális, oktatási intézményekkel, csoportokkal, művészekkel és művész tanárokkal, művészeti szakmai szervezetekkel, művészetbarát, a kultúrát támogatni képes cégekkel, intézményekkel és a művészeti termékeket létrehozó intézményekkel, csoportokkal, művészekkel. ... >>

KELET Irodalmi és Társművészeti Alkotóközösség

(kulturális)

3529 Miskolc, Korrach Mór u. 9.
képviselő: Cseh Károly, Szabó Imre ... >>

Kertészek Hagyományőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Mikes Kelemen út 30.
képviselő: Batta Mihály elnök
A kertészek /zöldség, szőlő-gyümölcsös ültetvényt, vagy egyéb jellegű kertet művelők/ tevékenységének segítése a hagyományos módszerek, szokások, fajták népszerűsítése. Mozgalmak, találkozók, tapasztalatcserék, bemutatók, kiállítások, kertszemlék, baráti összejövetelek, mozgalmak szervezése. Elsősorban az Észak-magyarországi Régióban, de az ország egyéb részein is. ... >>

KINCSKERESŐ Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Pallós u.1.
képviselő: Pongrácz Jánosné
A miskolci Jókai Mór Általános Iskolában tanuló tehetséges gyermekek továbbfejlesztését az érzelmeken alapuló nevelés hatékony lehetőségeinek megvalósítását. Ezt a célt szolgálják a közös szinházlátogatások, irodalmi kirándulások, nyári művészeti - alkotó táborok, eggyüttműködés művészeti és kultúrális szervezetekkel. Támogatja a játszó közösség előadásainak, produkcijójának megvalósítását. ... >>

Kis Szeptim Kulturális Egyesület

(kulturális)

3528 Miskolc, Rába utca 10
képviselő: Lendvai Péter ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal