Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 418
6. oldal

MIKSZE-R Miskolci Kulturális és Szórakoztató Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi út 74. 4/1.
képviselő: Kutás Ákos elnök
Kulturális események, rendezvények szervezése fiatalkorúak, gyermekek számára. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Rendszeres készségfejlesztés és képességfejlesztés a helyi óvodákban, általános iskolákban. Környezetvédelem, célja a felnőtt korú lakosság és az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, környezetvédelemi ismeretterjesztés és a környezet megóvása érdekében rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek céljából ismeretterjesztés, rendezvényszervezés. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, az ezzel kapcsolatos tevékenység körében ezek kultúrájának megőrzése, elősegítése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése, ismeretterjesztő tevékenység, kiállítás szervezése. Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése céljából, aktív sport lehetősek. Egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, ezen belül az egészséges táplálkozás kialakítása. A magyar vendéglátás kultúrájának terjesztése és növelése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

"MILITES CHRISTI TEMPLARIUS" Katonai Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

3535 Miskolc, Bartók B utca 53
képviselő: Szitka Szabolcs
Az alapítvány a középkori katonai hagyományőrzés, valamint a keresztes háborúk korára vonatkozó tudományos és ismeretterjesztő tevékenység folytatására, támogatására jön létre. Feladata a templomos egyházi és katonai hagyományokat őrző szervezetekkel, közösségekkel való harmonikus együttműködés. Az alapítvány tevékenységének általános célkitűzése a templomos és keresztény értékek hirdetése, a történelmi emlékezet elevenen tartása a katonai hagyományőrzés lehetőségeinek felhasználásával.

-a középkorra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek felkutatása, ezen tudományos és népszerűsítő célú publikálása,
-az általános emberi és lovagi értékek hirdetése, népszerűsítése,
-a templomos lovagok méltó emlékének ápolása, templomos emlékhelyek felkeresése, karbantartása,
-az előbbi pontokban felsorolt tevékenységeket megvalósító kezdeményezések támogatása. ... >>

Mindszent Kolping Család

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3530 Miskolc, Mindszent tér (Plébánia)
képviselő: Dr. Sándor Csaba
működési körének jellege: oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és sporttevékenység. ... >>

Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Széchenyi út 28. 1/4.
képviselő: dr Jámbor Igor Roland, elnök Dr. Tóth Gergely, elnökhelyettes Tóth Mátyás
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység ... >>

Miskolc Steelleaders Közhasznú Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

3532 Miskolc, Torontáli út 6. 2/4.
képviselő: Molnár Pálné elnök
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
A cheerleading sportág ismertségének, népszerűségének növelése Magyarországon
Az ICU (International Cheerleader Union) és az ECA (European Cheerleader Associations) szabályrendszerét követő sport lehetőségének megteremtése.
A sportág művelőinek versenylehetőség biztosítása, erre való felkészítése.
A cheerleading sport iránt érdeklődő versenyzők és szurkolók számára sportélmény nyújtása.
A fiatalok edzettségre, helytállásra, küzdelmi tudásra, kitartásra, szellemi és lelki összpontosítás készségére, a fair play megtartására nevelés.
Művészeti és kulturális tevékenység, valamint e hagyományok ápolása.
Művészeti alkotások létrehozása, versenyeztetése és népszerűsítése.
Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális, sport programokba való bekapcsolódás.
Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése.
Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása.
Rendszeres kapcsolattartás a sportág többi művelőivel, a megyei sportintézetekkel. ... >>

Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális,egyéb)

3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
képviselő: Ivacs Lajos elnök
A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmus fejlesztés, szervezés és működtetés annak érdekében, hogy Miskolc gazdasági, kulturális és regionális szerepköre, pozíciója a turizmus generálta bevételek, valamint programok lévén erősödjön. A turisztikában érdekelt változások, szolgáltatók, civil szervezetek és magánszemélyek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete. ... >>

Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8.
képviselő: Horváth Ottóné
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében, illetőleg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben a települési önkormányzat részére kötelező feladatként előírt közoktatási tevékenység támogatása, különös tekintettel a fejlesztési tervben elfogadott célokra és feladatokra. Ezen belül a közalapítvány támogatást nyújt a különböző programok, versenyek, vetélkedők, tanulmányutak, továbbképzések szervezéséhez és díjazásához, a tehetséggondozáshoz, tárgyi eszközök vásárlásához, valamint a diákönkormányzatok működéséhez. ... >>

Miskolc Város Kulturájáért Közalapítvány

(intézményi,kulturális)

Miskolc, Tanácsháztér 8.
képviselő: Borkúti László
A helyi önkormányzatokró szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. (1) bekezdésében a települési önkormányzat kötelező feladatként előírt kulturális tevékenység támogatása, különös tekintettel Miskolc város kulturális életének, rendezvényeinek, közösségeinek, civil szervezeteinek, a művészeti és tudományos értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, hazai, nemzetközi, regionális kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok segítésére. ... >>

Miskolc Város Sakkozó Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Gyula utca 50 IV/ 1
képviselő: Kéméndi Károly
Miskolc megyei jogú Város sakkéletének fejlesztése, a sakk játék tömegsport bázisainak kialakítása, sakkozni vágyó gyermekek és fiatalok számára játék lehetőség teremtése, a sakk 2600 éves üzenetének megismertetése. Az általános iskolák tantervéhez igazodva a gyermekek átfogó logikai, szellemi képességeinek fejlesztése, mely nagyban hozzájárul szellemiségük kialakításához, tanulmányi eredmdényük, munkabírásukhoz javításához iránymutatást számukra a szabadidő kulturált tartalmas eltöltéséhez, ennek érdekében képességfejlesztő, a széles körű tudást, intelligenciát biztosító az iskolai oktatást szervesen kiegészítő kulturális, szabadidős programok szervezése, szakkönyvek, számítógépes programok vásárlása. Kül- és belföldi tanulmányutak, versenyek szervezésének illetve az azokon való részvételnek az anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű ám tehetséges gyermekek és fiatalok edzéslehetőségének és versenyeztetésének anyagi támogatása. ... >>

Miskolc Zenei Felsőoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3535 Miskolc, Vasverő u. 58.
képviselő: Nemes Ferenc
A Zeneművészeti Főiskola új épületének létrehozása. A főiskolán végzett művészeti, pedagógiai, oktatói munka működési feltételeinek javítása eszközök beszerzésével. A kiemelkedő képességű főiskolai hallgatók szakmai tanulmányútjainak támogatása, az arra érdemesek ösztöndíjban részestése. Művészettudományi kutatással, művészeti-pedagógiával foglalkozó diákkörök tevékenységei támogatása. A főiskola saját hallgatói illetve fiatal oktatói számára olyan tárgyi és anyagi eszközök, egyéb lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik nagyhírű külföldi intézményekben továbbképzésen, valamint speciális képzésben való részvételét, nyelvismeretük elmélyítését. Önálló rendezvények létrehozása a főiskola szimfónikus zenekara, énekkara, kamarazenei csoportjai, tanárai részvételével, illetve rangos előadók meghívásával. ... >>

Miskolc-Selyemréti Szent Ferenc Közösségi Házért Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális,egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy Zs. utca 33/ B
képviselő: Holczer József
A Miskolc-Selyemréti Szent István R.K. plébánia és egyházközösség területén élő hívek és nem hívők részére vallási és kulturális rendezvények szervezése, magyar keresztény hagyományok ápolása, nemzeti öntudat erősítése, hátrányos helyzetű gyermekek tanulásának támogatása, roma származású gyermekek esélyegyenlőségénak megteremtése, továbbtanulásuk szorgalmazása, a fenti céloknak megfelelő közösségi ház létesítése. ... >>

Miskolc-Tapolcai Református Templom Építéséért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3519 Miskolc, Tapolcai u. 3.
képviselő: Simon István
Miskolc-Tapolcai Református Egyházközösség részére református templom építése, berendezése, felszerelése és környezetének rendezése. Az elkészült református templom és az azzal szerves egységet képező kulturális közösségi centrum működtetése Miskolc-Tapolca városrész eddig hiányzó kulturális közösségi házának megteremtésével. ... >>

" MISKOLCÉRT " Belvárosért Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

3525 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: Bihall Tamás, Dr. Dobrossy István, Dr. Simon Gábor, Halmai István, Sándorné Dombai Margit
Miskolc Megyei Jogú Város képviselő-testülete kiemelten fontos célkitűzésnek tartja Miskolc Város rehabilitációját, fejlesztését, szebbé tételét. Mindezek megvalósítása érdekében a Közalapítvány célja különösen: - a belvárosi műemlékek, műemlék épületek fokozott védelme, fenntartása, karbantartása (2001. évi LXIV. törvény 41. § (1) bek., valamint 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja),
- a belváros épületeeinek rekonstrukciója,
- parkosítás zöldnövényzet, szökőkutak telepítése,
- szobrok, domborművek, kisplasztikák készíttetése és kihelyezése,
- ún. városbútorok, padok kihelyezése (1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja),
- közvilágítás fejlesztése (1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bek.) kandeláberek kihelyezése,
- a belváros köztisztaságának biztosítása (2000. évi XLIII. törvény 31. § (1) bek.),
- természeti és épített környezet védelme (1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b./ pontja), valamint
- településfejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- környezetvédelem,
- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység ... >>

"Miskolcért Együtt" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Kőporos u. 8. V/1.
képviselő: Dr. Nemcsik Pál
Miskolc város vonzáskörzete területén működő vagy létrejövő egészségügyi, oktatási, humán és kulturális vagy más az infrastrukturális gondokat enyhítő vállalkozások támogatás. Az alapítvány alapvető céljai közé tartozik az évente megrendezésre kerülő Tavaszi Fesztivál pénzügyi támogatása. ... >>

Miskolci Animus Csengettyű Együttes Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles utca 4. 6/36.
képviselő: Czentnár Ferenc elnök
A csengettyű muzsika Magyarországon valamint külföldön történő megismertetése és népszerűsítése. A csengettyű muzsikát előtérbe helyező koncertek szervezése és lebonyolítása, hanglemezek készítése és kiadása. Kulturális és zenetörténeti ismeretterjesztés, gyermekek részére készségfejlesztő játékos zekeoktatás szervezése. ... >>

Miskolci Birkózó és Sumo Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,kulturális)

3535 Miskolc, Árpád út 8. fsz/2.
képviselő: Lestár Miklós elnök
A természet megóvása, a sportkultúra, a tömegsport területén a testgyakorlás népszerűsítése, a sporton alapuló egészséges életmód követésének terjesztése, sportrendezvényekre, versenyekre való felkészítés, továbbá mindezen tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Miskolc városban és a környező településeken lakó, sportkedvelő személyek összefogása, a tömegsport szeretete és védelme, valamint a sportoláson alapuló egészséges életmód elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kultúrált életmódra nevelése. Miskolc város és környéke nemzeti és etnikai kisebbségeivel kapcsolatfelvétel, sportbarátság kialakítása, jellemzően az egyesület támogatásán alapulóan. Az előzőeken túli cél jelen egyesület sportolói sporteredményei hagyományainak ápolása. ... >>

Miskolci Borklub Egyesület

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Huba út 7
képviselő: Sándor Zsolt ... >>

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Arany János utca 37.
képviselő: Béres Márta elnök, Juhász Nóra titkár
a./ a szociális, mentális és egyéb okból nehéz helyzetben lévő családok vagy személyek segítése,
b./ a családi élet ? hagyományos értelemben elfogadott ? értékeinek kialakítása, helyreállítása, megőrzésének elősegítése,
c./ a munkaerőpiacról kirekesztettek visszailleszkedésének elősegítése,
d./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a különböző szolgáltatásokkal,
e./ a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtése,
f./ egyéb művelődési és sportolási lehetőségek biztosítása,
g./ játszóházak, napközis-foglalkoztatások, táborok, csoportok, tréningek megszervezése és működtetése,
h./ a segítők folyamatos tevékenysége, a kiégés megelőzése érdekében segítséget nyújtani,
i./ képzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
j./ bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerőpiaci-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
Az alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az alapítvány ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységének támogatása oktatói, és hallgatói szinten egyaránt;
a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése a pályakezdéskor;
a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtése a Karon végző és végzett diákok számára;
oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása
egyes szakok közötti projektek erősítése, tervezése, lebonyolítása;

egyetemek hasonló szakjai közötti kapcsolatteremtés, közös kutatási, oktatási tevékenységek erősítése;
oktatás- és kutatás-módszertani anyagok kidolgozása;
hallgatók és oktatók belföldi és külföldi mobilitásának erősítése;
kapcsolatok kiépítése külföldi egyetemek bölcseleti és társadalomtudományi képzéseivel;
az alapítvány kari oktatási, kutató munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai Uniós forrásokra;
projektek generálása, lebonyolítása, monitorozása, ösztöndíjak kidolgozása;
a felsőfokú oktatási kereteken túl a nem formális tanulás erősítése, a ME-BTK társadalmi szerepének kiszélesítése;
élhető tanulási környezet biztosítása és fejlesztése;
aktív és alakító tényezőként részvétel a Miskolc központtal létrehozandó tudáscentrum működésében;
Projektek generálása, amely elsősorban az Észak-magyarországi régió társadalmi változásaira keres választ (képzés, szaktanácsadás, kutatás, humán erőforrás fejlesztés, gyermekpolitika, oktatáspolitika, oktatás-nevelés, hátrányos helyzetűek védelme, speciális társadalmi csoportok, emberi jogok területén). Ennek érdekében felnőttoktatási projektek kidolgozása, működtetése, generálása, mentori feladatok ellátása.
A Miskolci Egyetem bölcsészettudományi Karán tanuló hallgatók tanulásának, valétálásának elősegítése; a hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, külföldi tanulmányútjainak, nemzetközi, országos hallatói rendezvények, szakmai programok támogatása; a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar hagyományainak ápolása, megőrzése; a bölcsészhallgatók kedvezményeinek támogatása, melyek az alapítvány céljaival egybeesnek.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

"Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, I.emelet a/4. ép.131.szoba
képviselő: Dr. Kalmár László
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán folyó mérnökképzés (gépészmérnök, műszaki, informatikus mérnök, műszaki menedzser, stb.), továbbképzés, doktori képzés sokoldalú támogatása, a hazai és nemzetközi követelmények figyelembevételével, az oktatás-kutatás feltételeinek javítása, infrastruktúrájának gazdagítása, az eszköz, könyv, folyóirat ellátottság fokozása, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, az oktatói-kutatói kar továbbképzése, magas színvonalú tudományos kutatási tevékenység ösztönzése, hasznosítása, az ipar-gazdaság és a Kar sokirányú kapcsolatának fejlesztése, a hagyományok ápolásának segítése, a hallgatók szakmai-emberi fejlődésének, nyelvtanulásának széleskörű támogatása, a kiemelkedő hallgatói, oktatói-, kutatói- és segédtevékenységek, teljesítmények elismerése. ... >>

Miskolci Egyetemi Diákéletért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi utca 76. 1/1.
képviselő: Rindt Ildikó Melinda
A Miskolci Egyetemen a hallgatók által szervezett rendezvények-, a fennálló diákhagyományok ápolásának támogatása, a diákévek tisztaságának megóvása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem ... >>

"Miskolci Egyetemi Rádió Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

képviselő: Dr. Bazsa Krisztina
A Miskolci Egyetem közreműködésével az alapítvány észak-magyarországi régió szellemi, kulturális életének felpezsdítése érdekében a lakosság, illetve az egyetemi hallgatóság folyamatos megbízható tájékoztatása. A Miskolci Egyetemen működő karok munkatársainak és hallgatóinak szellemi tudását közvetíteni a régió felé. ... >>

MISKOLCI ÉPÍTŐK KLUBJA EGYESÜLET

(intézményi,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3528 Miskolc, Gvadányi József út 32.
képviselő: Csellár Gyula elnök
Az építőipari szakemberek olyan szakmai és kulturális fórumának megteremtése, ahol a szaktársak szakmai és tudományos tevékenységüket bemutathatják, és amely szakmai előadások, vitafórumok során olyan közvetlen szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, melyek segítségével szakmai fejlődésüket és sokoldalúságukat fejleszthetik. Olyan szakmai rendezvények szervezése, melyeken a szaktársak átadhatják egymásnak a szakterületükön megszerzett tapasztalataikat, felhívhatják egymás figyelmét a környezetük alakításával összefüggő problematikákra, a szakmai munka és az emberi kapcsolatok fontosságára. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettek. más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasásig társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. ... >>

Miskolci Fotó Club Egyesület

(intézményi,kulturális)

3531 Miskolc, Győri kapu 27.
képviselő: Kiss István elnök ... >>

Miskolci Fuvósegyesület

(intézményi,kulturális)

3535 Miskolc, Vasverő u. 58.
képviselő: Nemes Ferenc elnök ... >>

Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. utca 20
képviselő: Hangó István
1.) Oktatási, nevelési tevékenység a Miskolci Görgey Artúr utcai Református Óvodában, ezen belül különösen:
- református keresztény óvodai oktatás támogatása,
- keresztény óvodai hitéleti nevelés támogatása,
- képességfejlesztés,
- ismeretterjesztés,
- az óvoda gyermekbarát jellegének erősítése,
- az óvodának,mint intézménynek a gyermekek számára otthonosabbá tétele,
- a fenti célok megvalósítása érdekében az óvoda épületének, környezetének, udvarának és az ott található eszközöknek a folyamatos fejlesztése, karbantartása, új eszközök a református keresztény óvodai oktatást, nevelést segítő kiadványok, könyvek, egyéb tananyagok vásárlása,
- egyéb, a fenti célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozása,
- az óvoda intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése.
2.) Kulturális-, sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése, ezen belül különösen:
- személyiségfejlesztés drámapedagógiai eszközökkel,
- anyanyelvi kultúra megőrzése,
- hagyományok ápolása,
- egészséges életmódra nevelés,
- vizuális kultúra fejlesztése,
- művészetek szeretetére nevelés.
- természeti és társadalmi környezet megismertetése,
- esztétikus környezet megteremtése,
- keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése,
- közvetlen környezetünk megismertetése, megóvása, megvédése,
- természetes anyagból készült játékeszközök beszerzése,
- népművészet, hagyományőrzés.

A fejlesztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, a még hatékonyabb keresztény pedagógiai nevelés érdekében.

3.)Foglalkozási csoportokat összefogó (különösen a református keresztyény óvodai nevelés, oktatás szakmai fejlesztését elősegítő) tevékenység.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység. ... >>

Miskolci Gráciák Egyesület

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Mátyás király utca 13 4/2
képviselő: Pelczné dr. Gál Ildikó
a nők érdekképviselete, kulturális tevékenység, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítse. ... >>

Miskolci Kamarazenei Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc út 19. 7/3.
képviselő: Soós Gábor elnök
A klasszikus zene megismertetése, népszerűsítése, az ifjúság klasszikus zenei kultúrájának fejlesztése, kortárs ezen belül határon túli magyar szerzők műveiknek bemutatása, a hátrányos helyzetű térségekben klasszikus zenei művek bemutatása, a fiatal tehetséges zeneművészek részére szereplési lehetőség biztosítása. ... >>

MISKOLCI KARACS TERÉZ KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3532 Miskolc, Győri kapu 156.
képviselő: Nagy Zoltán
A kollégiumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek biztosításához való hozzájárulás, különös tekintettel a számítástechnikai berendezések, nyelvi, művészeti oktatáshoz kapcsolódó technikai felszerelések biztosítása. Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, saját tanulóinak külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utaztatásának segítése. Kollégiumok közötti vetélkedők szervezése,nyertesek támogatása. Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzáegít az egyetemes és magyar szellemi, kultúrális értékek megismeréséhez, terjesztéséhez, a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez. ... >>

Miskolci Kortárs Képzőművészek Egyesülete

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Műhely utca 17
képviselő: Kavecsánszki Gyula ... >>

Miskolci Kossuthosok Iskolapártoló Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.
képviselő: Bujdos Jánosné, Dr.Mészáros Sándorné, Dr.Palágyi György, Dr.Palágyi Györgyné, Halász Szilárd, Káplár Mihályné, Kerepesi Istvánné, Kovács Lajosné, Környei Lászlóné dr., Lökös Béla, Nagy Lászlóné, Soós Józsefné ... >>

Miskolci Makettezők Egyesülete

(intézményi,kulturális)

3530 Miskolc, Tulipán út 11.
képviselő: Báthori Gábor elnök, Mátrai György elnökhelyettes, Mészáros Zsolt elnökhelyettes
A makettezést, mint hasznos szabadidős tevékenységet minél szélesebb körben megismertesse, elsősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitást, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, technikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkörök, klubok létrehozása, működésük támogatása. Az évente megtartott kiállítás során a tagok és az egyesület által támogatott szakkörök munkáinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

Miskolci Miniatűr Könyvgyűjtők Klubja

(intézményi,kulturális)

3530 Miskolc, Corvin u. 9.
képviselő: Kovács Mihály ... >>

Miskolci Mozdonyvezetők Klubja

(intézményi,kulturális)

3527 Miskolc, Rendező Pályaudvar
képviselő: Novák László ... >>

Miskolci Musical- és Dalszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3531 Miskolc, Vászonfehérítő út 62. 9/1
képviselő: dr. Fenesiné Szádeczki Marianna elnök
Fiatal tehetségek felkutatása, felkarolása, számukra fellépési lehetőségek biztosítása, olyan színházi előadások létrehozása, amelyeken keresztül minden korosztályhoz szólni tudunk (óvodások, kisiskolások, fiatalok, felnőttek). ... >>

Miskolci Múzsa Díj Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: dr Patkó Gyula
Miskolc művészetének fellendítéséért kimagasló tevékenységet végző természetes személyeknek, illetve alapítványnak, egyesületnek, profit és nonprofit szervezetnek adományozható "Miskolc Múzsa Díj" létrehozása, ápolása; egyéb művészeti, illetőleg azzal kapcsolatos tevékenység támogatása. A mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő - elsősorban sport- rendezvények, versenyek szervezése, támogatása, előkészítése. Többek között évente visszatérően a "Miskolci Nemzetközi Kerekes-székes Teniszverseny" rendezése Miskolcon. Egyéb fogyatékos, beteg emberek - kiemelten gyermekek rehabilitációs célú - alkalmankénti támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

"Miskolci Nefrológiai Központ Betegeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76.
képviselő: Dr. Ladányi Erzsébet
A Miskolc, Szentpéteri kapu 76.szám alatt található FMC Nefrológiai Központ betegeinek gyógyítása és szakszerű kezelése. - A Nefrológiai Központ korszerűsítése, modern gyógyító eszközök beszerzése és a gépi berendezések bővítése. - A Központ technikai felszereltségének folyamatos javítása és bővítése. - Egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység, nevelés, oktatás, kulturális-, sporttevékenység.

Az alapítvány céljai az alábbiak szerint egészül ki:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Miskolci Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban ápoltak és az ott dolgozók kulturális és sport tevékenységeinek szervezése és ezen tevékenységek finanszírozása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nefrológiai Központban és Szatellita Dialízis Központokban dolgozók szakmai képzése és továbbképzése. A dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése, ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel.
A helyi lakosság tájékoztatása az alapítvány működéséről és célkitűzéséről. A dializált betegek, életminőségének javítására irányuló helyi és térségi programok szervezése, bekapcsolódás regionális és országos programokba.

A fenti célokkal összefüggő hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, hazai és nemzetközi konferenciálkon továbbképzéseken való részvétel. Konferenciák szervezése.
A fenti célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szentpáli u.1.
képviselő: elnök Lukács Edit Gabriella, Matiscsákné dr.Lizák Marianna titk.
Az alapítvány a Miskolc városában és a környékén élő nők és hátrányos helyzetű csoportok támogatását, segítését, munkaerőpiaci pozíciójuk erősítését, munkaerőpiacra történő re-integrálását tűzte ki célul. Ennek keretében célja az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a diszkrimináció tényezőinek csökkentése térségünkben. Az alapítvány célja, hogy kiemelten közhasznú tevékenységet folytasson a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzés, önsegélyezés, - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a hátrányos helyzetű csoportok diszkrimináció elleni fellépésének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeke képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek re-integrációja, - a hátrányos település struktúrában élő munkaerőpiaci csoportok demokratikus jogainak érvényesítése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, - lobbizás, a női jogok - mint emberi jogok - nyilvános megfogalmazása, védelme, - a társadalmi - nemi szerepek -, tanulmányok (Gender Studies) kutatásának és oktatásának elősegítése, megvalósítása és terjesztése, - szociális tevékenység, családsegítés, humanitárius tevékenységek, - egészségügyi felvilágosító munka, prevenció, mentálhigiéné, - szabadidős tevékenységek, nyári táborok szervezése, - kiadványok készítése, - rendezvények szervezése (konferenciák, találkozók szervezése), - a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a magyar társadalomban, közvélemény formálás, - a feminista irodalom fordítása, publikálása és terjesztése, - "tudatébresztő" szemináriumok rendezése az érdeklődők számára, - sazktanácsadás (jogi, TB, szociális, stb.), - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, euroatlanti integráció elősegítése, jószolgálati tevékenység, részvétel nemzetközi projektekben. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) szociális tevékenység, családsegítés, 2.) tudományos tevékenység, kutatás, 3.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4.) kultúrális tevékenység, 5.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6.) emberi és állampolgári jogok védelme, 7.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, 8.) rehabilitációs foglalkoztatás, 9.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 10.) euroatlanti integráció elősgeítése, 11.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Miskolci Operabarátok Egyesülete

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Déryné u.1.
képviselő: Dr.Emődi Gyula ... >>

MISKOLCI ORTHODOX MUZEUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,kulturális)

3525 Miskolc, Deák tér7
képviselő: dr. Bokányi Ljudmilla
A Magyar Orthodox Egyházi Muzeum egyháztörténeti és egyházművészeti kincseinek széles körű bemutatása, népszerűsítése, megóvása, kezelése, megörzése, ápolása, elsősorban állandó nyilvános kiállításuk feltételeinek biztosítása. ... >>

Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
képviselő: Nagy József
a)A működési területen a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével a tűz-megelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés.
b)A lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról, részvételével és közreműködés az önkormányzat polgári védelmi és veszély-elhárítási tevékenységben.
c)A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, az egyesület népszerűsítése.
d)Az egyesület feladatának ellátására önkéntesen jelentkező személyek szervezése, folyamatos továbbképzése a feladatok ellátása érdekében.
e)Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi ismereteinek folyamatos fejlesztése.
f)Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a saját költségvetésében előirányzott keretösszeggel. ... >>

Miskolci Polgár Kultúrális és Sportalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth utca 16
képviselő: tag Gyulai Tibor, titkár Dr. Kós Ágnes, Tóth Tibor
a.) Miskolc és térségének kulturális- vallási értékeinek felkutatása,ápolása,
b) Ismeretterjesztő előadások szervezése, nyilvános képzések szervezése,
c) Külömböző kiadványok, szórólapok és ismeretterjesztő anyagok megjelentetése,
d) A polgári önszerveződés támogatása. ... >>

Miskolci Romák Kulturális és Hagyományőrző Szervezete

(intézményi,kulturális)

3518 Miskolc-Pereces, Debreczeni Márton tér 11.fsz.3
képviselő: Ruszó József ... >>

Miskolci Sportlövész Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

3526 Miskolc, Szeles út 49.
képviselő: Barnóczki András elnökségi tag, Bársony Csaba elnökségi tag, Menyhárt Attila elnök
Az egyesület célja a dinamikus és a statikus továbbá a hagyományőrző sportlövészetnek, mint sporttevékenységének népszerűsítése és megismertetése a társadalommal, különösképpen, de nem kizárólagosan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén. ... >>

"Miskolci Szalon" Egyesület

(intézményi,kulturális)

3529 Miskolc, Knézich út 2.
képviselő: Incze Erika alelnök, T. Asztalos Ildikó elnök ... >>

MIskolci "Szent Anna Plébánia Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1.
képviselő: Szarvas Péter elnök
A Szent Anna Plébániában lévő temetők fenntartása, működtetése. A Szent Anna Plébánia felújítása, restaurálása, állagának megóvása, Keresztényi nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Gyermek és Ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Jegyesek házasságra való felkészítése Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Ifjúsági táboroztatás szervezése, támogatása Fiatal házasok közösségeinek és külömböző keresztény lelekiségi mozgalmak működésének segítése,támogatása Templomi énekkarok fenntartása, támogatása Lelkipásztori élet fellendítése Külföldi kapcsolatok ápolása, újabbak elősegítése Keresztény szellemű kultúrális programok szervezése, támogatása. A Szent Anna Templom felújítása, restaurálása, állagának megóvása. ... >>

Miskolci Tarokk Egylet

(intézményi,kulturális)

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 15-19.
képviselő: Grand András elnök
A klasszikus magyar tarokk játék szabadidős művelése, nészerűsítése, elterjesztése. A tarokkozás hagyományainak felélesztése. Találkozók, versenyek szervezése. ... >>

MISKOLCI TÁRSASHÁZKEZELŐK Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

3525 Miskolc, Árok utca 101
képviselő: Furdi Lilla
Szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, gyermek- és ifjuságvédelem, esélyegyenlőségi tevékenység ... >>

Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3517 Miskolc, Losonczy út 64.
képviselő: Bendász Ildikó Olga, dr Iván Zsolt, Kolostori Gábor, Orliczki Mihály
Waldorf módszerű oktatási itnézmények létesítése, működtetése (beleértve a középiskolai szintű, valamint a művészeti oktatás és az integrált oktatást is) óvodai csoportok,iskolai osztályok szervezése működésük támogatása, ideértve a pedagógusok képzésének támogatását is. ... >>

"Miskolciak az Avasért" Alapítvány

(intézményi,kulturális)

3527 Miskolc, Kisavas II.sor 47.
képviselő: Dr. Szarka Gábor
a régi avasi pincerendszer feltárása, műemlékvédelme, - az egykori avasi borkultúra ismételt elterjedésének elősegítése s mint kulturális örökség megóvása, - az avasi pincerendszer és a környező terület környezetvédelme, - az Avas, illetőleg az avasi pincesor infrastruktúrális fejlesztésének elősegítése, segítségnyújtás a helyi önkormányzatnak a területet érintő infrastruktúrális beruházások megvalósítása terén, - a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal