Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc szociális civil szervezetek


Találatok száma: 212
3. oldal

Kékvirág Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3530 Miskolc, Arany János utca 25. 7/3.
képviselő: Lámné Kovács Éva elnök
Ismételten munkába segíteni és rehabilitálni a járadékosokat, a tartósan munkanélkülieket, a frissen végzetteket. Számukra szükség esetén megfelelő szakképesítést adó oktatást is biztosítani. Pszichoszociális elsősegélynyújtás a balesetekben vagy tragédiákban résztvevő emberek számára a trauma feldolgozása csoportos és egyéni tanácsadás során. Szenvedélybetegek elterelése céljából közös csoport létrehozása, ahol a hasonló problémákkal küzdő emberek egymásnak tudnak életvezetési segítséget nyújtani. Az elvált szülők gyermekeinek védelmére is hangsúlyt fektetett az egyesület, melynek célja olyan klub megteremtése, ahol a még per vagy elhelyezési szakaszban lévő szülők szakemberek mellett egymással is találkozhatnak és kicserélhetik tapasztalataikat a gyermeknevelés és a láthatás nehézségei kapcsán. Közösségi szolgáltatás terén az egyesület célja, hogy az idősebbekre oda figyeljenek a fiatalok és nekik segítséget nyújtsanak karitatív szempontból. Az egyesület célja, hogy szoros és napi kapcsolatot ápoljon a gyermekvédelem, a civilszervezetek és az ÁFSZ regionális szolgálataival azért, hogy az egyesület az apróbb szociális háló piciny réseit megszüntesse. Az egyesület célja, hogy nagy hangsúlyt fektessen, mind a társadalmi, mind pedig korosztálybeli rétegek odafigyelésére, hogy kevesebb ember szoruljon ki a szociometriai háló perifériájára. ... >>

Kis Szent Teréz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Bíró u. 2/A.
képviselő: Dr. Szarka János
A Miskolc Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség szolgálatának segítése lelki és anyagi dolgokban. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus EGyházközség intézményeinek templom, parókia, ifjúsági ház- felújítása, karbantartása, támogatása. Miskolc-Diósgyőr Görögkatolikus Egyházközség keretében a keresztény igazságokra nyitott fiatalok rendszeres tanúsítása, előadók biztosítása, szemléltető eszközök beszerzése, valamint a könyvtár létesítése. Ösztöndíjak, külföldi csereüdültetések megszervezése. Karitatív tevékenység, főleg fiatal rokkantak életápolása. ... >>

"Kisebbségi Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Árpád u. 126.
képviselő: Dr. Csiba Gábor
a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába, iskolába járásának ösztönzése, - a rászorultak tanszerrel való ellátása, - korrepetálások szervezésével és felzárkóztatásuk elősegítése, - a helyes magatartási és higiéniai, etnikai szokások elsajátítására előadások tartása részükre külső előadásával/ orvos, pap, tanár/ vetélkedőkön pályázatokon való részvételre buzdítás. ... >>

Kisgazdák a Bodrogközért Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Baross G. u. 18.
képviselő: Fábián Károly társelnök, Rajkai Zsolt
Bodrogköz-Hegyköz a korábbi kedvezőtlen és megfontolatlan döntések megfosztották a vasúti közlekedéstől. Az alapítók azt a célt tűzték maguk elé, hogy a vasúti közlekedés ismét megvalósuljon. A térség lakossága igényének megfelelően elő kívánja segíteni a vasút létesítése szervezését, előkészítését és annak megvalósulását, valamint a térség érdekeinek és kultúrájának megismertetését. ... >>

Kisgyermekek Pedagógiai Alapítvány

(szociális)

3526 Miskolc, Kassai utca 19.
képviselő: Házi József Attiláné
2-8 éves korú gyermekek differenciált fejlesztésének, nevelésének elősegítése. ... >>

"Kívánj Egyet" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3530 Miskolc, Szentpáli út n1.
képviselő: Mikovics Szilvia
Beteg emberek műtétéhez, orvosi kezeléséhez nélkülözhetetlen feltételrendszer biztosítása, - a gyermekek, fiatalok és egyéb szociálisan rászorulók helyzetének javításához szükséges tárgyi eszközök biztosítása, ezáltal esélyegyenlőségük előmozdítása, - elősegíteni a lakosság helyes életmódjának és életvezetésének kialakítását, - a családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásához szükséges tanácsadás biztosítása. ... >>

Kiwanis Club Miskolc Fan

(intézményi,szociális)

3530 Miskolc, Felszabadítók útja 5.
képviselő: Bereczné Orosz Margit ... >>

"KOHÉZIÓ ALAPÍTVÁNY" az Észak-magyarországi Civilekért

(oktatási,szociális,kulturális)

3508 Miskolc, Csaba vezér utca 48 II/2
képviselő: Hódiné Szöghy Emese, Kakas Sándor
Az alapítvány fő célja, hogy közhasznú tevékenysége révén hozzájáruljon az Észak-magyarországi civil szektor megerősödéséhez és ezáltal a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítéséhez.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
-tudományos tevékenység, kutatás;
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmai esélyegyenlőségének elősegítése;
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
-munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő kölcsönzést ? és a kapcsolódó szolgáltatások;
-euroatlanti integráció elősegítése;
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

" KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT " Oktatási alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3533 Miskolc, Olvasztár u.1.
képviselő: Farkasné Karres Éva
Támogatni a kiváló képességű tanulók továbbfejlődését, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, anyelvoktatást, a táborozást, versenyeztetést, a kultúrális tevékenységet, az oktatás színvonalának növelését és a tanórákon kívüli foglalkoztatást. ... >>

"Kós Károly" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Latabár E.u.1.
képviselő: kuratórium elnöke Gacsályi Zoltán Csaba
A Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak szakmai fejlődését elősegítő tanfolyamok anyagi támogatása. Az intézményi dolgozók szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. A szakmai képzést továbbfejlesztő tanulmányi utak anyagi támogatása. A szakközépiskolai képzés továbbfejlesztését elősegítő szakmai tantervfejlesztési kutatás anyagi támogatása. A kiemelkedő eredményt (tanulmányi, kultúrális, sport) felmutató tanulók jutalmazása, a felkészítők anyagi elismerése. Az alapítvány elősegíti a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola diákjainak kultúrális tevékenységét, a gyermekek ifjúsági érdekképviseletét, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az iskolai és iskolán kívüli sporttevékenységet. ... >>

"Közösségi Közlekedés Szolgálatában Alapítvány"

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
képviselő: Börzsei Tibor
Az alapítvány a közösségi közlekedés kiszolgálását élethivatás szerűen vállalók élet és munkakörülményeinek és egészségi állapotának javítását, a hátrányos szociális helyzetbe kerülők esélyegyenlőségének elősegítését, továbbá a közösségi közlekedés bármely területéhez kapcsolódóan a szakemberképzés és utánpótlás képzés támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

szociális és családsegítés,
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése,
szakképzés, képességfejlesztés támogatása,
egészség megőrzés, betegség megelőzés elősegítése, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Látássérültek Észak- Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs Központja Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

3535 Miskolc, Ibolya utca 9.
képviselő: Mezősi Tamás elnök
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által ? a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából ? meghirdetett, 4767/2 Látássérült személyek számára az egészségügyi rehabilitációra épülő elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás régiós központjainak kialakítása elnevezésű program keretében a Búzavirág Alapítvány által benyújtott 4767/2/3 számú nyertes pályázat folytatásaként vakok és gyengénlátók részére elemi és foglalkoztatási regionális rehabilitációs központ létrehozása, működtetése és fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; ... >>

Laurus Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális,szociális)

3534 Miskolc, Iván utca 57 IV/2
képviselő: Honti Zalán György ... >>

Létra Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Thököly utca 5 fsz/1
képviselő: Tohai Éva Piroska
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében. Kiemelten: szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, foglalkoztatás elősegítése, demokráciafejlesztés.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-kulturális örökség megóvása,
-műemlékvédelem
-természetvédelem, állatvédelem,
-környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-emberi és állampolgári jogok védelme,
-a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
-sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
-fogyasztóvédelem
-rehabilitációs foglalkoztatás,
-munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
-euroatlanti integráció elősegítése,
-közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások ... >>

LOGOS Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3534 Miskolc, Stadion utca 63. fsz./3.
képviselő: Kovácsné Boros Ilona elnök
Az alapítvány célja:

A gyermekek és a felnőttkorú lakosság egészséges testi-lelki-értelmi fejlődésének elősegítése, a társadalom erkölcsi felemelkedésének előremozdítása.
A határon túli magyarsággal történő kapcsolat fenntartása, szorosabbá tétele keresztény értékek előtérbe helyezése útján.
A keresztény értékrend és családmodell társadalomba történő közvetítése és annak a társadalomban való megszilárdítása.
A keresztény oktatás modernizálása, illetve annak elősegítése külföldi és hazai posztgraduális oktatási módszerek útján, a külföldi keresztény szakirodalom magyar lakosság körében történő, magyar anyanyelven történő elérhetővé tétele.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

LOGOS-HUNGARY Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3534 Miskolc, Stadion utca 63 Fsz/3
képviselő: Kovácsné Boros Ilona
felekezetközi keresztény oktatás, ennek keretén belül különböző szakterületeken tevékenykedő szakemberek szakképzése, - gyermekek erkölcsi nevelőmunkájában való részvétel iskolákban, óvodákban a keresztény értékrenden belül, a résztvevő munkatársak képzése, - telefonos lelki segély szolgálatban, drogellenes tevékenységen belül dolgozó szakemberek oktatása, képzése - felvilágosító munkában - lelki segély szolgálatban - mentálhigiéniás szakemberek képzése, akik a társadalom perifériájára szorult emberek beilleszkedésével foglalkoznak, - oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható - karitatív tevékenység szociálisan rászorulók felé való segítségnyújtás keretén belül. ... >>

Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3529 Miskolc, Testvérvárosok út 14. 8/3.
képviselő: Dr. Kollárné Déri Krisztina elnök
Az EU-s képzési irányokat figyelembe vevő szakképzések fejlesztése, támogatása és oktatása.

Az alapítvány célja továbbá

új, a jelenlegi hazai szakképzési rendszerben nem szereplő szakképzések elindítása,
az ezekhez kapcsolódó képzési programok és tananyagok kidolgozása,
új pályaválasztási irányok, munkakörök kialakítása és ehhez kapcsolódóan a szakképzés hátterének biztosítása,
az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése,
a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével,
munkahelyek megszűnése során felszabaduló munkavállalók (pedagógusok, egyéb közhivatalnokok, stb) átképzése, munkaerő-piaci esélyeinek javítása,
olyan munkavállalók magas szintű továbbképzése, akik valamilyen módon személyi kapcsolatok kezelésével foglalkoznak (pedagógusok, HR szakemberek, pszichológusok, tanácsadók, családsegítők, szociális munkások, stb)
olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet biztosít a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az alapítvány együttműködéséhez a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében,
a filozófia több évezredes eredményeinek felhasználása a szervezetfejlesztésben , a szervezeti kultúra alakításában, az életminőség javításában, valamint az ontológiai coaching (ontological coacing) nevű új diszciplina kifejlesztésében,
olyan szakmai fórumot teremteni coachok számára, amely elsősorban az életminőség javítására, a reziliens magatartás elsajátítására és továbbadására fókuszál,
a minőségi coachképzés meghonosítása, standardizálása és továbbfejlesztése, a hazai coachok szakmai színvonalának növelése,
a coach szakma elterjesztése és elismertetése.

Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység, kutatás;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; ... >>

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3532 Miskolc, Tamási Á. 11.
képviselő: Fábián Katalin ... >>

Magyar Örökbefogadók Országos Egyesülete

(szociális)

3529 Miskolc, Sibrik M. utca 9
képviselő: képviselő Dr. Téglássy Imre ... >>

Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítvány

(szociális)

3533 Miskolc, Kabar u.10.
képviselő: Szalkai Zoltán József elnök
A Szent Ferenc kistestvérei Közösség gondozására bízott templomok rekonstrukciója, evangelizációs központok létrehozása, a közösség új letelepedési helyeinek kialakítása, karitász csoportok létrehozása, pasztorációs kiadványok kiadása, evangelizációs rendezvények támogatása. ... >>

"MARIGOLD" A XXI. század egészséges emberéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Rozgonyi Piroska u. 10.
képviselő: Asztalos Valéria
Kelet és nyugati mozgásterápiák oktatása, megismertetése széles körben, - légzés tréningek, - természetes életmóddal kapcsolatos előadások, oktatások, ismeretterjesztés, - életmód tanácsadás, - meditációs és relaxációs tréningek, - a helyes táplálkozással kapcsolatos előadások tartása, - böjtkúrák szervezése, - továbbképzések, tanfolyamok szervezése, - "életmód táborok" szervezése, - keleti masszázstechnikák oktatása, - jógaterápiák tartása, - a közhasznú célokkal összhangban ösztöndíj alap létrehozása és működtetése kutatásra, oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra és külföldi tanulmány utakra, - szociális tevékenység, családsegítés, - nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - kulturális tevékenység, - természet- és környezetvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi és esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Martintelepi Nyugdíjas Klub

(szociális)

3528 Miskolc, Kisfaludy Károly utca 54
képviselő: Simon Jánosné ... >>

Martintelepi Reformátusokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3528 Miskolc, Tóth Pál u. 9.
képviselő: Csáki István elnök
A helyi lakosok életkörülményeinek javítása az 1997. évi CLVI. törvénnyel összhangban, melynek keretében az alapítvány - mentálhigiénés tevékenységet végez a gyülekezet életét segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, karbantartásában, a református egyház élettevékenységének előmozdítását a gyülekezeti életet segítő technikai feltételek kiépítésében pótlásában, a templom építésében, renoválásában, gyülekezeti ház, lelkészlakás renoválásában, korszerűsítésében részt vesz. Célja a templom, gyülekezeti terem és lelkészlakás/parókia fenntartásához való hozzájárulás. Részt vállal a hitélettel összefüggő épületek vásárlásában, építésében. Részt vállal az ifjúsági és családösszetartó szabadidős, sportolási tevékenységben, hagyományőrzésben. Ezen tevékenység szervezésében, a feltételeknek a biztosításában. Segíti a tehetséges, hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási lehetőségeit. Részt vesz gyermeküdültetésekben, hitéleti konferenciák szervezésében, fogyatékosok, idősök üdültetésében. Alkalmi kiadványokat jelentet meg az alapítvány céljának megfelelően, azzal összhangban, továbbá hozzájárul az ifjúsági hitoktatás fellendítéséhez. Az egyház és a városrész történelmi hagyományainak megőrzésében ápolásában, regionális hitéleti kulturális tevékenység szervezésében, ezzel kapcsolatos továbbképzések lebonyolításában közreműködik. Programok szervezőinek lebonyolítóinak továbbképzésének támogatása. Felekezetek közötti kapcsolat ápolása. Az egyházközség eszközeinek, felszereléseinek folyamatos biztosítása, fejlesztése, ezen belül különös tekintettel a számítástechnikai eszközök vásárlása, meglévők fejlesztése. Az alaptívány szociális tevékenységének keretében: - alkalmankénti segélyezéssel szociális támogatást nyújt, - rászoruló fiatalokat tanulmányaik végzésében segíti - ünnepi alkalmak megszervezésében vesz részt Külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel, tapasztalatcserék finanszírozása. Az alapító reméli, hogy a kezdeményezés csatlakozására serkenti a Miskolc - Martintelepen és annak közelében élő lakosokat, intézményeket és gazdálkodó szerveket, ily módon járulván hozzá a hitéleti tevékenység kiteljesedéséhez annak tartalmasabbá tételéhez és a humanista elvek terjesztéséhez a jövő generációjának neveléséhez. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - szociális tevékenység - családsegítés - időskorúak gondozása - kulturális tevékenység - gyermek és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - nevelés és oktatás ... >>

"Második Otthon" Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.
képviselő: Gulyás Péter
Az alapítvány székhelyén működő kollégium tanulói életkörülményeinek javítása, a kollégiumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek biztosítása, javítása, a tanulók kulturált környezetben történő aktív pihenésének, a szabaidő kulturált eltöltésének, a tanulás feltételeinek megteremtése, elősegítése. - Külföldi cserekapcsolatok kialakítása, a kollégiumi tanulók külföldi utaztatásához való hozzájárulás, külföldi diákok hazai utazásának segítése. - Szociális - karitatív tevékenység felvállalása, az arra rászorulók étkezési-térítési díjának egyszeri vagy többszöri átvállalása ill. az ahhoz való hozzájárulás - Kollégiumon belüli és kollégiumok közötti vetélkedők szervezése, nyertesek támogatása, diáksport népszerűsítése, továbbképzések és előadás-sorozatok támogatása, kulturális és tanulást segítő programok, versenyek körének kialakítása, támogatása, színvonalának fejlesztése, kirándulások szervezése és támogatása - A kollégiumi tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételrendszerének biztosítása, támogatása - A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó diákok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése, megteremtése - Hozzájárulás minden olyan rendezvényhez, amely hozzásegít az egyetemes és magyar szellemi és kulturális értékek megismeréséhez, Terjesztéséhez és a diákság erkölcsi, közösségi nevelésének magasabb szintű műveléséhez, az egészséges életmód kialakításához, ... >>

"Mások- Másképpen" Alapítvány

(szociális)

3525 Miskolc, Sólyom utca 11
képviselő: Jármai Ágota
Az alapítvány célja a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységének összehangolása és e tevékenységek megismertetése. ... >>

Megszólaló Kezek Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3516 Miskolc, II.ker. Görgős u.17.
képviselő: Skornyák József
Az egészséges és mozgássérűlt,érzékszervi fogyatékos,érzelmi és pszichés problémákkal kűzdő gyermekek zenei tehetséggondozása, elsősorban a Kodály módszerre alapozva. A hátrányos helyzetű és sérült gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, a társadalomban nélkülözhetetlen szolidaritás megerősítése, hangszeres zenei és egyéb művészeti területen való foglalkoztatásuk,képzésük lehetőségének megteremtése, valamint azok támogatása. Általános és középiskolai művészeti oktatás támogatása. Kulturális rendezvények látogatásának előmozdítása, hasznos - az életkori sajátosságokat figyelembe vevő - szabadidő eltöltése és a mozgássérült gyermekek mozgási és utazási lehetőségének elősegítése. ... >>

MIKSZE-R Miskolci Kulturális és Szórakoztató Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi út 74. 4/1.
képviselő: Kutás Ákos elnök
Kulturális események, rendezvények szervezése fiatalkorúak, gyermekek számára. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés megcélozva ezzel a fiatal korcsoportot. Rendszeres készségfejlesztés és képességfejlesztés a helyi óvodákban, általános iskolákban. Környezetvédelem, célja a felnőtt korú lakosság és az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelés, környezetvédelemi ismeretterjesztés és a környezet megóvása érdekében rendezvények szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek céljából ismeretterjesztés, rendezvényszervezés. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása, az ezzel kapcsolatos tevékenység körében ezek kultúrájának megőrzése, elősegítése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése, ismeretterjesztő tevékenység, kiállítás szervezése. Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése céljából, aktív sport lehetősek. Egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, ezen belül az egészséges táplálkozás kialakítása. A magyar vendéglátás kultúrájának terjesztése és növelése, találkozók, rendezvények, bemutatók szervezése. ... >>

Minorita Oktatási és Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Hősök tere 5
képviselő: Baksay Gábor, Duber János, Káposztássy Zsolt, Mischinger Ferenc, Tordai Nándor
1.A Kelemen Didák Kollégium működésének, fenntartásának támogatása annak érdekében, hogy azok a diákok is a világnézetűknek, képességüknek megfelelő oktatási intézményben végezhessék tanulmányaikat, akiknek lakóhelye az adott intézménytől eltérő településen található.
2.A kollégiumban elhelyezést nyert növendékek ? a tanórákra történő felkészülésüket is elősegítő ? életkörülményeinek javításához, műveltségük elmélyítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtésének elősegítése.
3.Miskolc környéki, továbbá nemzetiségi és országhatáron kívüli, anyagi lehetőségeiket tekintve hátrányos helyzetű, tehetséges magyar gyermekek középiskolai tanulmányainak támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység;
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel ... >>

Miskolc Fight Team

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

3530 Miskolc, Szemere út 3. 1//2.
képviselő: Mészáros László elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege: sporttevékenység, egyéb

A társadalmi szervezet célja: Az Európai Unió irányelveknek megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei sport tehetségeinek felkutatása, tehetséggondozása, életútjának segítése - különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokra és térségekre. A fiatalok számára helyszín biztosítása küzdő sportok gyakorlására és rendezvények megtartására. ... >>

Miskolc Város Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány

(intézményi,szociális)

3525 Miskolc, Városház tér 8
képviselő: T. Asztalos Ildikó
-Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása,
-az energiafelhasználás szociális terheinek csökkentése,
-a lakosság fűtési, energiafelhasználási hatékonyságának javítása,
-az energiatermeléshez kötődő környezetterhelés hatásainak mérséklése,
-az energiafelhasználás terheinek enyhítésére kiírt pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység,
környezetvédelem ... >>

Miskolc Város Sakkozó Ifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3532 Miskolc, Gyula utca 50 IV/ 1
képviselő: Kéméndi Károly
Miskolc megyei jogú Város sakkéletének fejlesztése, a sakk játék tömegsport bázisainak kialakítása, sakkozni vágyó gyermekek és fiatalok számára játék lehetőség teremtése, a sakk 2600 éves üzenetének megismertetése. Az általános iskolák tantervéhez igazodva a gyermekek átfogó logikai, szellemi képességeinek fejlesztése, mely nagyban hozzájárul szellemiségük kialakításához, tanulmányi eredmdényük, munkabírásukhoz javításához iránymutatást számukra a szabadidő kulturált tartalmas eltöltéséhez, ennek érdekében képességfejlesztő, a széles körű tudást, intelligenciát biztosító az iskolai oktatást szervesen kiegészítő kulturális, szabadidős programok szervezése, szakkönyvek, számítógépes programok vásárlása. Kül- és belföldi tanulmányutak, versenyek szervezésének illetve az azokon való részvételnek az anyagi támogatása. Hátrányos helyzetű ám tehetséges gyermekek és fiatalok edzéslehetőségének és versenyeztetésének anyagi támogatása. ... >>

Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközségért Alapítvány

(intézményi,szociális)

3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 1. II/7.
képviselő: Kléri Pálné
1. A Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanulmányokat folytató, nehéz anyagi körülménye között élő hátrányos helyzetű teológusok támogatása, akik tanulmányi előmenetelükkel is példát mutatnak. Ennek elbírálása a Teológia Tanári Karának javaslata alapján történik. Amennyiben az Alsóvárosi gyületekezetből lenne teológus rászoruló diák, abban az esetben az egyházközség is javasolhatja az odaítélést. 2. A Miskolc-Alsóvárosi Egyházközség missziói tevékenységének támogatása. 3. Szükség esetén az egyházközség gazdálkodásának anyagi 4. Az alapítvány pályázhasson az egyházközség életét támogató, fejlődését kibontakoztató, céljait elősegítő anyagi jutatásokra, támogatásokra. ... >>

Miskolc-Diósgyőr Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3533 Miskolc, Kórház út 1.
képviselő: Barcsa István
Betegek és egyéb rászroulók ellátásához szükséges feltételrendszer biztosítása, - elősegíteni a lakosság egészséges életmódjának, életvezetésének kialakítását, - családok megfelelő érzelmi kötelékei fenntartásában, kialakításában való közreműködés, - a helyi egészségügyi intézmények műszaki fejlesztése, az ilyen egészségügyi intézményekben dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítése, - kisebbségi és egyéb hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának elősegítése. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Az 1997. évi CLVI: tv. 26.§. c.) pontjának (1), (2), (4), (10), (11), (14), (18) pontja szerinti tevékenységének. ... >>

Miskolc-Selyemréti Kolping Család Egyesület

(intézményi,szociális)

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 33/b.
képviselő: Angyal László Gyula elnök ... >>

Miskolc-Selyemréti Szent Ferenc Közösségi Házért Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális,egyéb)

3527 Miskolc, Bajcsy Zs. utca 33/ B
képviselő: Holczer József
A Miskolc-Selyemréti Szent István R.K. plébánia és egyházközösség területén élő hívek és nem hívők részére vallási és kulturális rendezvények szervezése, magyar keresztény hagyományok ápolása, nemzeti öntudat erősítése, hátrányos helyzetű gyermekek tanulásának támogatása, roma származású gyermekek esélyegyenlőségénak megteremtése, továbbtanulásuk szorgalmazása, a fenti céloknak megfelelő közösségi ház létesítése. ... >>

MISKOLC-TAPOLCA ROTARY CLUB ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3519 Miskolc, Bencések u.112.
képviselő: Gulyás István
a társadalom önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyeinek életkörülményeit javító segítségnyújtás(elsősorban a vakok, árvák, beteg gyermekek részére),
- hajléktalanok ruhagyűjtéssel segítése,
- hatékony részvétel a drogmegelőzésben, elsősorban a középiskolás ( 12-18 éves) korosztály köreiben,
- a középiskolások és a felsőoktatási intézmények hallgatói részére külföldi tanulmányutak támogatása, szervezése,
- a határon túli magyarság segítése,
- a barátság ápolása, mely alkalmat ad mások megsegítésére,
- a nemzetközi megértés, a jószándék és a béke ápolása,
- az alapítvány célja szerinti tevékenységekhez nyújtandó anyagi és tárgyi eszközök beszerzése, illetve annak segítése,
- nemzetközi baráti és cserekapcsolatokban résztvevők anyagi támogatása természetbeni juttatás formájában. ... >>

Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Arany János utca 37.
képviselő: Béres Márta elnök, Juhász Nóra titkár
a./ a szociális, mentális és egyéb okból nehéz helyzetben lévő családok vagy személyek segítése,
b./ a családi élet ? hagyományos értelemben elfogadott ? értékeinek kialakítása, helyreállítása, megőrzésének elősegítése,
c./ a munkaerőpiacról kirekesztettek visszailleszkedésének elősegítése,
d./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a különböző szolgáltatásokkal,
e./ a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtése,
f./ egyéb művelődési és sportolási lehetőségek biztosítása,
g./ játszóházak, napközis-foglalkoztatások, táborok, csoportok, tréningek megszervezése és működtetése,
h./ a segítők folyamatos tevékenysége, a kiégés megelőzése érdekében segítséget nyújtani,
i./ képzések, továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
j./ bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerőpiaci-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Karának Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
képviselő: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
Az alapítvány elsődleges célja a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó oktatás, kutatás támogatása. Az alapítvány ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a Kar oktatási, kutatási és tudományos tevékenységének támogatása oktatói, és hallgatói szinten egyaránt;
a Karon jelenleg tanuló, és korábban végzett hallgatók segítése a pályakezdéskor;
a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtése a Karon végző és végzett diákok számára;
oktatáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetűek védelme és támogatása
egyes szakok közötti projektek erősítése, tervezése, lebonyolítása;

egyetemek hasonló szakjai közötti kapcsolatteremtés, közös kutatási, oktatási tevékenységek erősítése;
oktatás- és kutatás-módszertani anyagok kidolgozása;
hallgatók és oktatók belföldi és külföldi mobilitásának erősítése;
kapcsolatok kiépítése külföldi egyetemek bölcseleti és társadalomtudományi képzéseivel;
az alapítvány kari oktatási, kutató munkákat segítendő, pályázik hazai és Európai Uniós forrásokra;
projektek generálása, lebonyolítása, monitorozása, ösztöndíjak kidolgozása;
a felsőfokú oktatási kereteken túl a nem formális tanulás erősítése, a ME-BTK társadalmi szerepének kiszélesítése;
élhető tanulási környezet biztosítása és fejlesztése;
aktív és alakító tényezőként részvétel a Miskolc központtal létrehozandó tudáscentrum működésében;
Projektek generálása, amely elsősorban az Észak-magyarországi régió társadalmi változásaira keres választ (képzés, szaktanácsadás, kutatás, humán erőforrás fejlesztés, gyermekpolitika, oktatáspolitika, oktatás-nevelés, hátrányos helyzetűek védelme, speciális társadalmi csoportok, emberi jogok területén). Ennek érdekében felnőttoktatási projektek kidolgozása, működtetése, generálása, mentori feladatok ellátása.
A Miskolci Egyetem bölcsészettudományi Karán tanuló hallgatók tanulásának, valétálásának elősegítése; a hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, külföldi tanulmányútjainak, nemzetközi, országos hallatói rendezvények, szakmai programok támogatása; a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar hagyományainak ápolása, megőrzése; a bölcsészhallgatók kedvezményeinek támogatása, melyek az alapítvány céljaival egybeesnek.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Miskolci Egyetemi Diákéletért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3526 Miskolc, Pozsonyi utca 76. 1/1.
képviselő: Rindt Ildikó Melinda
A Miskolci Egyetemen a hallgatók által szervezett rendezvények-, a fennálló diákhagyományok ápolásának támogatása, a diákévek tisztaságának megóvása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem ... >>

" Miskolci Gyémántok " Alapítvány.

(intézményi,oktatási,szociális)

3524 Miskolc, Klapka Gy. u.2.
képviselő: Gulyik Zsolt
Anyagi eszközök biztosítása minden olyan civil kezdeményezés elősegítése, amely Miskolc város oktatási, kukzúrális, tudományos fejlődését szolgálja: kiemelt figyelmet fordítva a tehetséges fiatalok támogatására, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Miskolci Kamarazenei Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3535 Miskolc, Kuruc út 19. 7/3.
képviselő: Soós Gábor elnök
A klasszikus zene megismertetése, népszerűsítése, az ifjúság klasszikus zenei kultúrájának fejlesztése, kortárs ezen belül határon túli magyar szerzők műveiknek bemutatása, a hátrányos helyzetű térségekben klasszikus zenei művek bemutatása, a fiatal tehetséges zeneművészek részére szereplési lehetőség biztosítása. ... >>

Miskolci Mentorok Családpedagógiai Közhasznú Egyesület

(intézményi,szociális)

3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 30. 5/2.
képviselő: Kocsis Lászlóné elnök
Az egyesület olyan szociális tevékenységű, közhasznú társadalmi szervezet, amely szociálisan hátrányos, illetve szorult helyzetben lévő, gyermekek és családjuk támogatására alakult. Az egyesület működési területén lévő szociális vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve szorult helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, a helyzethez való vezető okok megelőzését, valamin a szorult helyzet megszüntetésének elősegítését szolgálják. ... >>

Miskolci Múzsa Díj Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
képviselő: dr Patkó Gyula
Miskolc művészetének fellendítéséért kimagasló tevékenységet végző természetes személyeknek, illetve alapítványnak, egyesületnek, profit és nonprofit szervezetnek adományozható "Miskolc Múzsa Díj" létrehozása, ápolása; egyéb művészeti, illetőleg azzal kapcsolatos tevékenység támogatása. A mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő - elsősorban sport- rendezvények, versenyek szervezése, támogatása, előkészítése. Többek között évente visszatérően a "Miskolci Nemzetközi Kerekes-székes Teniszverseny" rendezése Miskolcon. Egyéb fogyatékos, beteg emberek - kiemelten gyermekek rehabilitációs célú - alkalmankénti támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Szentpáli u.1.
képviselő: elnök Lukács Edit Gabriella, Matiscsákné dr.Lizák Marianna titk.
Az alapítvány a Miskolc városában és a környékén élő nők és hátrányos helyzetű csoportok támogatását, segítését, munkaerőpiaci pozíciójuk erősítését, munkaerőpiacra történő re-integrálását tűzte ki célul. Ennek keretében célja az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a diszkrimináció tényezőinek csökkentése térségünkben. Az alapítvány célja, hogy kiemelten közhasznú tevékenységet folytasson a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, önképzés, önsegélyezés, - kultúrális tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a hátrányos helyzetű csoportok diszkrimináció elleni fellépésének elősegítése, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeke képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek re-integrációja, - a hátrányos település struktúrában élő munkaerőpiaci csoportok demokratikus jogainak érvényesítése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, - lobbizás, a női jogok - mint emberi jogok - nyilvános megfogalmazása, védelme, - a társadalmi - nemi szerepek -, tanulmányok (Gender Studies) kutatásának és oktatásának elősegítése, megvalósítása és terjesztése, - szociális tevékenység, családsegítés, humanitárius tevékenységek, - egészségügyi felvilágosító munka, prevenció, mentálhigiéné, - szabadidős tevékenységek, nyári táborok szervezése, - kiadványok készítése, - rendezvények szervezése (konferenciák, találkozók szervezése), - a nőket érintő sajátos problémák tudatosítása a magyar társadalomban, közvélemény formálás, - a feminista irodalom fordítása, publikálása és terjesztése, - "tudatébresztő" szemináriumok rendezése az érdeklődők számára, - sazktanácsadás (jogi, TB, szociális, stb.), - nemzetközi kapcsolatok kialakítása, euroatlanti integráció elősegítése, jószolgálati tevékenység, részvétel nemzetközi projektekben. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 1.) szociális tevékenység, családsegítés, 2.) tudományos tevékenység, kutatás, 3.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4.) kultúrális tevékenység, 5.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6.) emberi és állampolgári jogok védelme, 7.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, 8.) rehabilitációs foglalkoztatás, 9.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 10.) euroatlanti integráció elősgeítése, 11.) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Miskolci Oroszlánok (LIONS) Közhasznú Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,szociális,közbiztonság)

3530 Miskolc, Csabai kapu 6
képviselő: Varga László
A Miskolci Lions Klub, valamint a hazai és nemzetközi lionizmus által támogatott karitatív célok megvalósulásához pénzügyi hozzájárulás, Miskolcon élő beteg vagy testi fogyatékos gyermekek gyógyításához, életkörülményeinek javításához anyagi segítségnyújtás, jótékony célú rendezvények anyagi bázisának megteremtése. ... >>

MIskolci "Szent Anna Plébánia Alapítvány"

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Szent Anna tér 1.
képviselő: Szarvas Péter elnök
A Szent Anna Plébániában lévő temetők fenntartása, működtetése. A Szent Anna Plébánia felújítása, restaurálása, állagának megóvása, Keresztényi nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Gyermek és Ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet Jegyesek házasságra való felkészítése Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Ifjúsági táboroztatás szervezése, támogatása Fiatal házasok közösségeinek és külömböző keresztény lelekiségi mozgalmak működésének segítése,támogatása Templomi énekkarok fenntartása, támogatása Lelkipásztori élet fellendítése Külföldi kapcsolatok ápolása, újabbak elősegítése Keresztény szellemű kultúrális programok szervezése, támogatása. A Szent Anna Templom felújítása, restaurálása, állagának megóvása. ... >>

MISKOLCI TÁRSASHÁZKEZELŐK Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

3525 Miskolc, Árok utca 101
képviselő: Furdi Lilla
Szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, gyermek- és ifjuságvédelem, esélyegyenlőségi tevékenység ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal