Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc szociális civil szervezetek


Találatok száma: 212
5. oldal

"Tanulás egy életen át" Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Görgey A. u. 24.
képviselő: Vajda Károly
a.) a felnőttek élethosszig tartó tanulásának elősegítése, b.) olyan személyek oktatása, oktatásának elősegítése, esélyegyenlőségének javítása, akik állami, munkahelyi forrásokból nem jutnak megfelelő támogatáshoz, c.) oktatáshoz, képzéshez szükséges kiadványok, segédanyagok összeállításának, készítésének, kiadásainak elősegítése, d.) korszerű oktatási módszerek - távoktatás, nyitott szakképzés - elterjesztésének elősegítése, e.) az alapítvány működésével olyan társadalmi összefogás kialakítását igyekszik elősegíteni, mely az alapítvány célját anyagi hozzájárulással támogatja. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: a.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, b.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások folytatja. ... >>

"Tanuló régió" Észak-Magyarországi Felnőttképzési Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3515 Miskolc-Egyetemváros, Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ
képviselő: Kelemen Katalin
Az Észak-magyarországi régióban elősegíteni az eredménye felnőtt képzést és továbbképzést. Közreműködni a tudás alapú társadalom kialakításában. Elősegíteni a térségben élő hátrányos helyzetű és fogyatékos emberek képzését, átképzését, ezzel támogatva a munka világába való elhelyezkedésüket. Közreműködni a régióban élő emberek család-gyermek-természet-környezetvédelmi képzésében, továbbképzésében, az etnikai kisebbséget képzők képzésében, jogi tanácsadásában, az EU ismeretek megismertetésében, szenvedélybetegségek megelőzése érdekében szervezett csoport és kulturális rendezvények szervezésében. A régió felnőttképzéséhez, továbbképzéséhez is kapcsolódó konferenciák, szakmai rendezvények szervezése, módszertani kiadványok, kutatások, szakmai tapasztalatcsere utak támogatása. ... >>

Teljes Szívvel Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3529 Miskolc, Park utca 3. 1/2.
képviselő: Koleszár András
A mentálhigiénés kultúra fejlesztése; segítségnyújtás az emberek lelki egészségének megtalálásában, megtartásában. Ennek érdekében különböző mentálhigiénés tevékenységet folytató szervezetek és magánszemélyek, önkéntesek és önkénteseket foglalkoztató szerveztek, önsegítő csoportok munkájának segítése, összehangolása információátadással, közös fórumok létrehozásával. Mentálhigiénés prevenció, lelki gondozás, személyiségfejlesztés, idősgondozás, krízishelyzetbe került személyek támogatása önkéntesek bevonásával. Olyan kulturális események szervezése, amelyek a lakosság mentális egészségvédelmét szolgálják.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
kulturális tevékenység ... >>

TERRA ALTRIX ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3535 Miskolc, Baráthegyalja utca 68
képviselő: Jófalvi Viktória, Kottmanné Bárány Zsuzsanna, Sztacho Zoltánné
a./ A szociális és egészségügyi szempontból átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek segítése, (csonka családok, egyedül maradt idősek, gyermekek, szenvedélybetegek, kisebbségek, hajléktalanok, fogyatékkal élők és menekültek) rehabilitációjának kialakítása és fenntartásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai munka támogatása, prevenciós és gyakorlati oktatás segítése, terepmunka támogatása.
b./ A célcsoport, hátrányos szociális helyzetbe került emberek érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése. Szociális problémák és megoldási alternatívák (különösen a megelőzés) minél szélesebb körű ismertetése, oktatása, előadások szervezése.
c./ Az egészségnevelés támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, tanácsadások, ismeretterjesztő programok szervezése, mint elméleti és gyakorlati ismeretek egyaránt, gyermek- és ifjúsági sportfoglalkozások szervezése, támogatása.
d./ Nemzetközi tevékenység, baráti és cserekapcsolatok kialakítása.
e./ Természetvédelem, helyi értékek, népművészeti értékek, (védett természeti értékek ? közöttük állatok) megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása, helyreállítása. Együttműködés a társadalom önszerveződő csoportjaival. Természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, képzés, kulturális fejlesztés, tábori programok szervezése.
f./ Az alapítványi célokat támogató, illetve megvalósító kiadványok
(könyv, folyóirat, szórólap, stb.) írása, fordítása, kiadása, forgalmazása.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
természetvédelem,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás. ... >>

"Több, mint legenda..." Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 4 Fszt
képviselő: Derzsényi Diána, Kopcsó Gábor, Rózsa Edit
a./ A miskolci hagyományok megőrzése, azok megismertetése, különös tekintettel a ?Miskolci Kocsonya Legendára?.
b./ Miskolc újrafelfedezése, értékeinek bemutatása, különleges adottságainak népszerűsítése, a miskolci identitás erősítése,
c./ A ?büszke vagyok városomra? cél megvalósítása, a város természeti, kulturális értékeinek, épített örökségének, különlegességeinek értékközvetítése.
d./ A város múltjában híressé vált, de elfeledett, illetve napjainkban a városért érdemben tevő személyek megismertetése.
e./ PR, kommunikációs, marketing és rendezvényszervező tevékenység folytatása a város márkanevének, idegenforgalmának erősítése érdekében,
f./ Környezeti, szellemi, művészeti értékek és hagyományok feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
g./ Civilszervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban.


Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Út a fény felé" Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3535 Miskolc, Hegyalja utca 7 VIII/4
képviselő: Soltész László
Olyan családok támogatása, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek, és a gyermekük vagy gyermekeik megélhetése veszélyeztetve van. Ezeknek a családoknak az élelmezési, ruházkodási és lakásfenntartási költségeihez való hozzájárulás, a szakszerű orvosi ellátás és az esetleges külföldi orvosi kezelés (főleg utazási) támogatása, gyógyszerek kiváltásához segítségnyújtás, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való támogatás, ezen családoknak albérleti lehetőség keresése, beiskolázási támogatás. ... >>

Védőpajzs Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3531 Miskolc, Bársony J.u.43.VII/2.
képviselő: Horváth László
Kutatni és propagálni az egészséges életmód, a társadalommal megismertetni,elfogadtatni az újszerű tudományos- orvostechnikai módszereket, óvni a természetet, a kultúrált emberi környezetet, korszeű technológiák tudományos ismeretterjesztő tanfolyami oktatási az ifjúság és sportolók támogatása, alkotó és előadóművészek támogatása, munkahelykeresés, munkahelyteremtés fiatalok számára, segítségnyújtás a betegségben szenvedőknek, egészségkultúrát propagáló kiadványok, promóciós anyagok szerkesztése, terjesztése, konferenciák, tanfolyamok jótékonysági előadások szervezése, rendezése,kapcsolattartás más civil nonprofit szervezetekkel, segítségnyújtás természetes személyek konkrét élethelyzeteiben. A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése - kiadványok szerkesztése és terjesztése - egyéb tanulmányok készítése,hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, segítségnyújtás az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, információs vonal felállítása, az Internet elérésével a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele nyújtása, nappali iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, bonyolítása, a célokkal kapcsolatos egyéb feladatok ellátása. ... >>

VIDÉKI TELEPÜLÉSEK ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3529 Miskolc, Ifjúság út 6. 3/5.
képviselő: Balogh László
A vidéki Magyarország településeinek összefogása egy, egységes és kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési rendszerbe. Az alapítvány anyagi, erkölcsi, kulturális, szakmai, oktatási, nevelési, származáskutatási, emlékhely és múzeum megnyitási, és egyéb támogatást nyújt mindazoknak, akik elfogadják az alapítvány, alapító okiratának célkitűzéseit és csatlakoznak a Vidéki Településekért Alapítványhoz.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

"Vissza az életbe" Egyesület

(szociális)

3530 Miskolc, Király utca 4 IX/2
képviselő: Jármai Ágota, Pázmándi János alelnök ... >>

VITALITÁS Egészség-,Életminőség-és Életszínvonal Megörző Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

3525 Miskolc, Mátyás király utca 50 fsz/4
képviselő: Siska Miklós
Minden olyan magyar állampolgárságú,illetve Magyarországon letelepedési joggal rendelkező nem magyar állampolgárságú személy, aki jelenleg valamilyen fő- vagy mellékállású jogviszonyban dolgozik vagy nyugdíjas, és az alapítvány megítélése szerint életkörülményei, életstílusa, egészsge javításra szorul, akkor e személyek és gyermekeik részére az alapítvány pénzben vagy tárgyi eszközben támogatást nyújt. az adomány megítélése végett az alapítvány előzetes környezettanulmányt készít.
Az alapítvány céljául tűzi ki a természetes élővilág, állatvilág (környezet) eredeti állapotának megőrzését, annak elősegítésére tervezett programok, események támogatását.
Céljai közé tartozik még az oktatási és sportprogramok támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Zöld Pajzs az energiamegtakarításért Alapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34.
képviselő: Piskóti Tibor Lajos
A lakosság energiamegtakarítást eredményező programjaiban való részvételi lehetőségek biztosítása, meghatározott összegű és idejű támogatás nyújtásával, azon állampolgárok számára, akik anyagi nehézségeik miatt nem tudnának részt venni a programokban.
Felvilágosító munkát végezni a lakosság széles köreiben a környezettudatos gondolkodás kialakításában.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
környezetvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. ... >>

Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3530 Miskolc, Nagyváthy u.5.
képviselő: Kovácsné Szegedi Ildikó
A Zrínyi Ilona Gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek magasabb szinten való biztosításához hozzájárulás. Az itt tanuló hátrányos helyzetű diákok anyagi támogatása, a diákok szabadidős, tömegsport és kultúrális tevékenységének az iskolai rendezvények támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal