Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Miskolc tűzoltó civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

"Barlangkutató Észak-Magyarországi Mentőszolgálatának Alapítványa"

(tűzoltó)

3530 Miskolc, Szemere u. 6.
képviselő: Dr. Komlóssy Attila, Ónodi László
Az Észak-Magyarországon bekövetkezett, elsősorban földalatti és barlangi kötéltechnikát igénylő felszíni baleseteknél segítségnyújtás,a helyszíni mentések, a mentési gyakorlatok személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtése. Más mentésre (OMSZ) és kimentésre (PV, tűzoltók) létrehozott szervek által elérhetetlen helyről (barlang) történő mentés, elsősegélynyújtás, kimentés szervezése és végrehajtása. ... >>

Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
képviselő: Nagy József
a)A működési területen a birtokában lévő technikai eszközök igénybevételével a tűz-megelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés.
b)A lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról, részvételével és közreműködés az önkormányzat polgári védelmi és veszély-elhárítási tevékenységben.
c)A tűz elleni védekezés és a tűzoltóság helyi történeti emlékeinek, hagyományainak ápolása, az egyesület népszerűsítése.
d)Az egyesület feladatának ellátására önkéntesen jelentkező személyek szervezése, folyamatos továbbképzése a feladatok ellátása érdekében.
e)Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi ismereteinek folyamatos fejlesztése.
f)Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a saját költségvetésében előirányzott keretösszeggel. ... >>

Miskolci Tűzoltók Sportegyesülete

(tűzoltó,intézményi,sport)

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
képviselő: Újvári Béla elnök
A közösségi szellem építése, egészségünk megőrzése, környezetünk védelme, és az európai kultúrának megfelelő életmód és viselkedés gyakorolása és népszerűsítése. Bármi nemű sporttevékenység hobbi szintű illetve versenyszerű folytatása amelyre a tagság igényt tart. Sport rendezvények szervezése, lebonyolítása, segítése, illetve támogatása. Az egyesület tagjainak igénye szerinti szabadidő tevékenység szervezése, lebonyolítása népszerűsítése. Sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos tevékenységek lehetőségeinek megteremtése. Tűzoltó sportok, szakmai versenyek folytatása, népszerűsítése, támogatása, szervezése. Tűzoltók fizikai felkészülésének segítése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"SZENT FLÓRIÁN MISKOLCÉRT ALAPÍTVÁNY"

(tűzoltó,intézményi,sport,kulturális)

3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15.
képviselő: Dr. Mihalecz Péter elnök
A Miskolci Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek (technikai, műszaki, szolgálati) fejlesztésének támogatása, tűzvédelmi anyagok, eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése felújítása, továbbfejlesztése. A tűzvédelmi szervező, oktató, megelőző tevékenység támogatása, a korszerű ismerethordozó és közvetítő rendszerek alkalmazásának segítése, a tűzoltósport támogatása. A tűzoltóság hagyományőrző tevékenységének ápolása. ... >>
1. oldal