Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagybajom egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

"Dél-Dunántúli Fauna Vadászati Társaság"

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7561 Nagybajom Rózsalugas, Nagybajom külterület 0423/1.
képviselő: Csányi Erika
A vadászati társaság célja, hogy a vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint földtulajdonosi (használói) - érdekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokraa figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásssal óvja vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, emellett a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségének keretei között - az egészségmegőrzés, rekreáció, valamint ismeretterjesztés és hagyományőrzés céljával - sportvadászati lehetőségeket biztosítson. Ennek biztosítéka az önkormányzattal bíró szervezet, amely egyesíti magában a demokratikus elvét, a szakmai irányítás köveltelményeivel együtt. ... >>

Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület

(egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 19.
képviselő: Pirka Mátyás
Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza a fiatalság elköltözését a településről. ... >>

Nagybajomi Közbiztonsági Környezetvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület - Nagybajomi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

7561 Nagybajom, Rózsa utca 23.
képviselő: Takács Nikoletta
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység. AZ EGYESÜLET és a polágárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabályváltozások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók, - bűnmegelőzési feladatok változásai, - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; redőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feadatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldüző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Nevelőszülők "Együtt-Egymásért" Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik gyakorlása kötelezettségeik megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Képzések, tréningek, előadások szervezése. A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. ... >>

Tűzoltó Egyesület Nagybajom

(tűzoltó,egyéb)

7561 Nagybajom, Vásártér utca 1.
képviselő: Dr.Barna Angéla
a.) működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése, b.) a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés, c.) a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés, d.) tagjainak közösségi életre történő nevelése, e.) nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>
1. oldal