Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagybajom kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatalos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása, jogaik gyakorlása kötelezettségeinek megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. a./ Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 3./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

"Dél-Dunántúli Fauna Vadászati Társaság"

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7561 Nagybajom Rózsalugas, Nagybajom külterület 0423/1.
képviselő: Csányi Erika
A vadászati társaság célja, hogy a vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint földtulajdonosi (használói) - érdekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokraa figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásssal óvja vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, emellett a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségének keretei között - az egészségmegőrzés, rekreáció, valamint ismeretterjesztés és hagyományőrzés céljával - sportvadászati lehetőségeket biztosítson. Ennek biztosítéka az önkormányzattal bíró szervezet, amely egyesíti magában a demokratikus elvét, a szakmai irányítás köveltelményeivel együtt. ... >>

Fauna és Flóra Természetvédelmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7561 Nagybajom, Rózsalugas, Nagybajom külterület hrsz.0423/1.
képviselő: Sumbzky Gábor
A természet- és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, Nemzeti Parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az őshonos környezet értékeinek felkutatása, az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természet értékeinek népszerűsítése. A vizes élőhelyek, lápok revitalizációjának elősegítése, a vízhez kötődő őshonos erdőállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő vadgazdálkodási-, vadászati tevékenység elősegítése, a hagyományos vadászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A mindenkori agrárgazdálkodási keretbe illő vadgazdálkodási módszerek fejlesztése, üzemi bevezetése, kül- és belföldi elterjesztése. A vadászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos állatfajok fennmaradásának elősegítése. ... >>

"Nagybajomért" Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: Fejér István
Nagybajom városban a - képviselőtestület közfeladatai ellátásának folyamatos biztosítása érdekében - az egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, tisztább környezet megteremtése, kultúra megőrzése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály bevonásával. Szakmai továbbképzések, rendezvények szervezése, közösségi épületek állagmegóvása, helyi lakosságot érintő információs tevékenység ellátása. ... >>

Nagybajomi Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Fő utca 41.
képviselő: elnök Bek Rózsa
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése és ezek érdekvédelme. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenységek folytatása. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. A vállalkozók jó hírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása. ... >>

"Nagybajomi Református Egyházért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 69.
képviselő: Fejér István
A Nagybajomi Református Egyházközséghez tartozó, az elődők által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása, továbbépítése. A gyülekezeti hitélet és a református közösséghez tartozás elősegítése, az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Ennek megfelelően: a./ Református hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b./ Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása, és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c./ Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök feltételeinek biztosítása. d./ Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi támogatása. g./ Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h./ Testvérgylekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i./ Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli és írásbeli közreadása. j./ A protestáns polgári hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Nevelőszülők "Együtt-Egymásért" Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik gyakorlása kötelezettségeik megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Képzések, tréningek, előadások szervezése. A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. ... >>

ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(kulturális)

7561 Nagybajom, Kossuth utca 20.
képviselő: Fers Ernőné
Idősek, nyugdíjasok segítése, emberi kapcsolatok javítása. - A helyi hagyományok, szokások megőrzése, annak népszerűsítése nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok körében is. - A fentiek érdekében rendezvények megszervezése, megtartása. - A városi rendezvények során aktív közreműködés. - Minden olyan lehetőség felhasználása, ami az idősebb generáció tapasztalatai, tudása továbbadását is biztosítja. ... >>
1. oldal