Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagybajom oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatalos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása, jogaik gyakorlása kötelezettségeinek megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. a./ Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 3./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

"Csecsemőotthonért Alapítvány"

(oktatási,szociális)

7561 Nagybajom, Templom utca 1.
képviselő: elnök Nagy Róbertné, titkár Belovics Anita
1./ A környezetünkben élő hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása. 2./ A gyermekvédelemben dolgozók szakmai képzésének támogatása, szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése. 3./ Gyermekvédelmi kiadványok költségeihez való hozzájárulás. 4./ Az alapítványi bevételek növelése érdekében erkölcsi támogatók megnyerése, rendezvények szervezése. ... >>

GYERMEKEKÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 10.
képviselő: elnök Gerse Imréné
Általános iskolás gyermekek neveléséhez, oktatásához, számítógépes ismeretek elsajátításához szükséges anyagi alapok kiegészítése, a tehetséges tanulók támogatása. ... >>

"Nagybajomért" Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: Fejér István
Nagybajom városban a - képviselőtestület közfeladatai ellátásának folyamatos biztosítása érdekében - az egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, tisztább környezet megteremtése, kultúra megőrzése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály bevonásával. Szakmai továbbképzések, rendezvények szervezése, közösségi épületek állagmegóvása, helyi lakosságot érintő információs tevékenység ellátása. ... >>

Nagybajomi Atlétikai Club

(sport,oktatási)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: elnök Szabó Tamás
1. A labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, korcsoportonkénti csapatok létrehozása, működésük biztosítása. 2. Szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. 3. Az egészséges életmódra való nevelés testmozgás megszerettetése. 4. Minden olyan kezdeményezés felkarolása, amely valamilyen módon kötődik a sporthoz (pl. asztalitenisz, sakk, lábtenisz, asztali foci stb.). 5. Olyan rendezvények szervezése, és azokon való részvétel, amely a sportot érinti. 6. Szakmai továbbképzések biztosítása. 7. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. 8. A versenysport és tömegsport működtetése, koordinálása, annak tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Nagybajomi Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Fő utca 41.
képviselő: elnök Bek Rózsa
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése és ezek érdekvédelme. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenységek folytatása. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. A vállalkozók jó hírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Nagybajomi Közbiztonsági Környezetvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület - Nagybajomi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

7561 Nagybajom, Rózsa utca 23.
képviselő: Takács Nikoletta
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység. AZ EGYESÜLET és a polágárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabályváltozások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók, - bűnmegelőzési feladatok változásai, - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; redőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feadatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldüző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

"Nagybajomi Óvoda Angyalkert" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7561 Nagybajom, Fő utca 48.
képviselő: Domján Lászlóné
1. Az óvodai foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása. 2. Rendezvények szervezése. 3. Kirándulások lebonyolítása. 4. Az alapítványi bevételek növelése érdekében erkölcsi támogatók megnyerése, rendezvények szervezése. ... >>

"Nagybajomi Református Egyházért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 69.
képviselő: Fejér István
A Nagybajomi Református Egyházközséghez tartozó, az elődők által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása, továbbépítése. A gyülekezeti hitélet és a református közösséghez tartozás elősegítése, az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Ennek megfelelően: a./ Református hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b./ Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása, és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c./ Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök feltételeinek biztosítása. d./ Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi támogatása. g./ Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h./ Testvérgylekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i./ Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli és írásbeli közreadása. j./ A protestáns polgári hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Nevelőszülők "Együtt-Egymásért" Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik gyakorlása kötelezettségeik megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Képzések, tréningek, előadások szervezése. A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. ... >>
1. oldal