Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Arany János Diákszövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Suba Lajos titkár, Tatai István elnök
az élet értéke, hazaszeretet, a nemzeti műveltség ápolása ... >>

Baráti Társaság Nyugdíjas Klub

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Rákóczi út 5.sz.
képviselő: Kovács László
A tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Kirándulá- sok, rendezvények szervezése. ... >>

Duna - Tisza-köze - Homokhátsági Leader Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Liszt F. uz. 10.
képviselő: Mészáros István elnök önállóan
A térség gazdasági felzárkóztatásának elősegítése. A térségben működő vállalkozások, civil szervezetek közötti együttműködés szervezése. A fejlesztési tevékenységek összegyűjtése és dokumentálása. ... >>

Jobb Nagykőrösért

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Abonyi u. 64.
képviselő: Zágráb Nándor elnök
A közfürdők medencéinek vízforgatóval való ellátásának segítése. ... >>

Magyar LEADER Szövetség a Vidék Megújításáért

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Liszt Ferenc u. 10.
képviselő: dr. Hajas Pál alelnök, Mészáros István alelnök, Szabadi János elnök
Az Európai Unióban is alkalmazott, a subszidiaritás, a partnerség és a programozás elvén alapuló LEADER típusú vidékfejlesztés eszmeiségének ápolása, fejlesztése, terjesztése a magyar társadalomban. Valamennyi Magyarországon működő HVM (Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport, angol nyelvhasználatban LAG=Local Action Group) közös érdekének védelme, képviselete hazai és EU szinten. A szövetség bekapcsolása az EU vidékfejlesztésének vérkeringésébe. ... >>

Magyar Református Diakónusok Egyesülete

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
képviselő: Bíró Anikó elnök önállóan, Nagy Réka alelnök, Török Piroska pénztáros
A magyarországi református egyház dia- kónusai számára szakmai konferenciák szervezése, lelki együttlétek szervezé- se, rászorultak támogatása. ... >>

Nagykőrös a XXI. században Alapítvány

(sport,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Lőrincpap utca 1/a.
képviselő: Katona Sándor elnök
Nagykőrös város lakosságának figyelmét felhívni a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre, kiemelt gondot fordítani a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvilágosító munkára, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatására, a rehabilitáció szervezésére, bonyolítására, a felnövekvő nemzedék egészséges életre való nevelése a sporton keresztül. ... >>

Nagykőrösi Ifjúságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Zrínyi u 92.
képviselő: Danka Gyula /elnök/
Nagykőrösi fiatalok figyelmének felhívása a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre és az ezek elleni fellépésre, egészségügyi felvilágosítás, ezen belül kiemelten a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvílágosító munka, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása, szervezése, a felnövekvő nemzedék egészséges életre nevelése a sporton keresztül, szabadidősport támogatása. ... >>

Nagykőrösi Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

2750 Nagykőrös, Maros u. 23.
képviselő: Cselkó attila elnökhelyettes, Dudás Sándor elnök
A hazai FCI-be tartozó munkakutya és sportkutya fajták állományának fenntartása, népszerűsítése, szakszerű kiképzés irányítása, használati alkalmasságának megismertetése, sportversenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2750 Nagykőrös, Tázerdő dűlő 116.
képviselő: Erdeti Károly Sándor elnök - önállóan
A vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer használatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szaksezrű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakítá-sával a tagjai részére, lehetőségeinek keretei között sportvadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Klub

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Dalmady Gy. u. 3-5.
képviselő: Sóber József elnök, Sóber Józsefné, Soós Mihályné
A város nyugdíjasainak a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltéséhez különböző programok, kirándulások szervezése. ... >>

Nagykőrösi Városi polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2750 Nagykőrös, Kossuth L. u. 20.
képviselő: B. Balogh István elnök ... >>

Önkormányzati Önkéntes Tüzoltóság

(tűzoltó,egyéb)

2750 Nagykőrös, Rákóczi u.5.sz.
képviselő: Köteles Lajos elnökhelyettes, Tóth Sándor elnök
tűzvédelem ... >>

Search and Rescue Speciális Mentő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2750 Nagykőrös, Bántősi Bánom d. 38.
képviselő: Fülemen Erhard elnök
Bajbajutott vagy eltűnt emberek felkutatásának támogatása a saját eszközeivel történő segítségnyújtás szakemberek bevonásával. Mentőkutyák képzése. ... >>

Ungváry Sándor Alapítvány

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Suba Lajos
Azidegen nyelvek, valamint a történe- lemtanulásban kiemelkedő eredményt el- érő református tanulók támogatása a Nagykőrösi Arany János Református Gim- názium tanulói körében. ... >>

Zöld Mozgalom

(egyéb)

2750 Nagykőrös, Béke út 59.
képviselő: Köteles Lajos
A haza és a lakosság védelme, az ésszerű nemzetgazdaság létrehozása, valamint a magyar érdekek képviselete és gazdasági védelme. ... >>
1. oldal