Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Arany János Diákszövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Suba Lajos titkár, Tatai István elnök
az élet értéke, hazaszeretet, a nemzeti műveltség ápolása ... >>

Arany Kapu Közép- és Dél-Pest Megyei Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Derkovits u. 7.
képviselő: Dávid Krisztina ( alelnök ), Károly Tamás ( alelnök ), Nyerges József ( elnök )
Érdekvédelmi szövetség ... >>

Duna - Tisza-köze - Homokhátsági Leader Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Liszt F. uz. 10.
képviselő: Mészáros István elnök önállóan
A térség gazdasági felzárkóztatásának elősegítése. A térségben működő vállalkozások, civil szervezetek közötti együttműködés szervezése. A fejlesztési tevékenységek összegyűjtése és dokumentálása. ... >>

Haza Vár-lak Alapítvány

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Barcsai u. 4.sz.
képviselő: Godó Józsefné Kátai Livia, Tóth Irén titkár mindketten önálló
A keresztény hitvallás gyakorlásának elősegítése, idegen földre szakadt ma- gyarok hazavárása, a Magyarok Világ- szövetségének programjába való aktív részvétel, környezetvédelem. Idősek, hátrányos helyzetüek, szociális rászo- rulók támogatása, állami gondozott fi- atalok lakáshoz juttatásának elősegí- tése, gyermekfelügyelet, az országban tartózkodó menekültek megsegítése, csereüdültetés lebonyolítása. ... >>

Hazáért Otthonért Polgári Egyesület

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 20. II/53.
képviselő: Parázs György elnök
Érdekképviselet ... >>

Magyar LEADER Szövetség a Vidék Megújításáért

(érdekképviselet,egyéb)

2750 Nagykőrös, Liszt Ferenc u. 10.
képviselő: dr. Hajas Pál alelnök, Mészáros István alelnök, Szabadi János elnök
Az Európai Unióban is alkalmazott, a subszidiaritás, a partnerség és a programozás elvén alapuló LEADER típusú vidékfejlesztés eszmeiségének ápolása, fejlesztése, terjesztése a magyar társadalomban. Valamennyi Magyarországon működő HVM (Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport, angol nyelvhasználatban LAG=Local Action Group) közös érdekének védelme, képviselete hazai és EU szinten. A szövetség bekapcsolása az EU vidékfejlesztésének vérkeringésébe. ... >>

Nagycsaládosok Nagykőrösi Egyesülete

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Kovács Sándor u. 1.
képviselő: Fanczal István elnökhelyettes, Tormáné Zöldi Szilvia elnök
nagycsaládosok érdekvédelme, élet, anyaság tiszteletére nevelés ... >>

Nagykőrös és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Derkovits u.7.sz.
képviselő: Nagy Ferenc elnök ... >>

Nagykőrösi Cégvezetők Klubja

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Téglagyári u.2/a.sz.
képviselő: Csernus Tamás elnök ... >>

Nagykőrösi Fiatalok Szövetsége

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Ujvilág u.10.sz.
képviselő: Dajka József ... >>

Nagykőrösi Gyümölcstermesztő Gazdák Egyesülete

(érdekképviselet)

2750 Nagykőrös, Temetőhegy dűlő 3.
képviselő: Bánfi Zoltán ( önállóan ) ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmady u. 3-5.
képviselő: Dávid Zsigmond ( elnök )
A város nyugdíjas lakosság részére a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltése különböző programok, kirándulások szervezése. Előadások, élménybeszámolók szervezése, városi és kistérségi programok szervezése, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Testi és mentális egészségmegőrzés, sporttevékenység folytatása, kapcsolatépítés- és tartás a kistérségi és testvérvárosi nyugdíjas szervezetekkel, más külföldi partner szervezetekkel. Együttműködés a célok és feladatok megvalósítása érdekében Nagykőrös Város Önkormányzatával. ... >>
1. oldal