Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 3.sz.
képviselő: Dr. Benczúrné Szabó Katalin elnök
A Názáret Római Katolikus Óvodába járó gyermekek számára optimális tárgyi fel- tételeket teremtsen, az eszközellátott- ságot bővítse, javítsa. ... >>

BASAFA Közhasznú Alapítvány a Kárász utcai Óvoda Óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.sz.
képviselő: Baloghné Papp Orsolya
Az óvodába járó gyermekek számára op- timális tárgyi feltételeket teremtsen, az eszközellátottságot bővítse, javít- sa. ... >>

FELSZEGI Közhasznú Alapítvány a Kossuth Lajos utcai óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos u. 45.sz.
képviselő: Kádárné Varga Klára elnök
Az óvoda tárgyi felszereltségeinek fej- lesztése. ... >>

Fény Az Alkonyatban Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,szociális)

2750 Nagykőrös, Szurdok dülő 5.sz.
képviselő: Varga Péter Pál
Szociális otthonok létrehozása, műküd- tetése. Családsegítés, időskorúak gon- dozása. E tevékenységgel kapcsolatos mezőgazdasági termékek előállítása, raktározása, szállítása. ... >>

Filó Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Szolnoki u.2.sz.
képviselő: Agócs Judit, Dr. Nagy István elnök, Mucsi Zsófia
Református iskolák működési feltételeinek megteremtése. ... >>

Gyermekeinkért - Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Vadas u.2.sz.
képviselő: Horváth Gáborné
Tehetségfejlesztő munka, teheséges gyemekek támogatása és ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Kincses Sziget Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Sziget u. 3.sz.
képviselő: Dudás Dóra ( önállóan )
A Nagykőrös, Sziget u. 4. szám alatt lévő óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása. óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Kollégiumi Ifjuságért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Fogarasi u. 22.
képviselő: Kovács Gabriella elnök
Tanórán kívüli oktatás, diákönkormányzatok fejlesztése, nevelés. ... >>

Kolping Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Mentovich u. 2.sz.
képviselő: Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma (elnök)
A Nagykőrösi Kolping Általános Iskola támogatása, segítségnyújtás pályáza- tokhoz. Az iskola tárgyi felszerelésé- nek fejlesztése. ... >>

Korszerű Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u.39-41.sz.
képviselő: György-Nagyné Támadi Zsuzsánna elnök
A nagykőrösi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola oktatási rendszerének korszerűsítése. ... >>

Kossuth Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kinizsi u.4.sz.
képviselő: Pálfiné Székely Zsuzsanna
Az általános iskolában folyó nevelő munka támogatása. ... >>

Kőrös-Royal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2760 Nagykőrös, Örkényi út 66/a.
képviselő: Gulyás József elnök
Tagjai, Nagykőrös város és vonzáskörzetének lakosai, valamint az ezen a területen fekvő iskolák sport-, szabadidős-, és kulturális tevékenységének segítése, biztosítása, versenyek tanfolyamok, táborok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. A rendszeres szabadidős tevékenység testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési ill. egyéb szabadidős és kulturális lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A futsal sportág népszerűsítése, Nagykőrösön való meghonosítása és megerősítése. Kiemelt célja a labdarugó utánpótlás kezetlés minél magasabb szintű elsajátítása, ill. gyakorlása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kristály-Griff Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 21.
képviselő: Leskó Adrián elnök
Kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása, továbbtanulásának segítése, iskolai tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, drogperevenciós előadások, egyéb kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.sz.
képviselő: Csernus Tamás elnök önállóan, Dr. Törös Klára titkár önállóan
A Nagykőrösi Városi Kórház és Rende- lőintézet működési feltételeinek, tár- gyi eszközeinek fejlesztése. Az ápoltak és a kórház dolgozóinak kultúrális és sporttevékenységek szervezése. A kórhá- zi dolgozók támogatása. Együttműködés más hasonló profilú intézményekkel. ... >>

Nagykőrösi Batthyány Uti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány út 20.sz.
képviselő: Kovács Antalné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoport- szobai és udvari játékszerek, foglalko- zási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költsé- geinek fedezésére kivánjuk fordítani. ... >>

Nagykőrösi Eötvös Úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Eötvös Károly u. 8.
képviselő: Halászné Varga Mária ( elnök )
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása, játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlása, kirándulások, kulturális rendezvények látogatásának óvodai rendezvények költségeinek fedezése. ... >>

Nagykőrösi Ifjúság Úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Ifjúság út 22.
képviselő: Halászné Varga Mária
Az ifjúság úti óvoda tárgyi felszere- lésének gyarapítása, óvodai rendezvé- nyek, kirándulások anyagi támogatása. ... >>

Nagykőrösi Kalocsa Balázs úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs út 1.sz.
képviselő: Németh Borbála Piroska
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások, kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánják fordítani. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nagykőrösi Kazinczy Ferenc úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Kazinczy Ferenc u. 11.sz.
képviselő: Benke Klára
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyara- pítása, óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Nagykőrösi Kossuth Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kinizsi út 4.
képviselő: Tóthné Zoller Klára
A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola, nevelő, oktató munkájának támogatása. A tárgyi feltételek javításának támogatása. ... >>

Nagykőrösi Római Katolikus Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3.
képviselő: Jauk József
A katolikus óvoda és iskola működésének segítése, templomi énekkar támogatása, templom és berendezése karbantartása, Nyársapáti templom építésének a támogatása, ... >>

Nagykőrösi Tanitványok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u.43.sz.
képviselő: Nagy István
A nagykőrösi református közép- és főiskolai nehéz anyagi helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Papp Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Székelyhidi Valéria
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola 2 diákjának támogatása az angol-német nyelv tantárgyaiból. ... >>

Petőfi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.
képviselő: Iván Istvánné elnök, Nyerges István alelnök
A nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségeinek bizotsítása. ... >>

Pro Scola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 3.sz.
képviselő: Sasné Bárány Piroska
Az iskola technikai felszerelésének korszerűsítése, felújítás, új eszközök beszerzése. A Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskola technikai felszereletségtének korszerűsítése, felújítása, új eszközök beszerzése, a kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, a Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskolában tanuló azon diákok támogatása, akik anyagi körülményeik folytán angol vagy német nyelvi táborozáson, intenzív képzésben részt venni nem tudnak, de nyelvi tehetségükön túl valamennyi tárgyból jó eredményt érnek el, a jó előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Sporttal az egészségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Suba Lajos
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és óvónői Szakközépiskola sportéletének támogatása. ... >>

STUDIUM LINGVAE Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.sz.
képviselő: Dr.Makai Katalin
Arany János Általános Iskola rászoruló diákjainak támogatása angol-német tantárgyból. ... >>

TÁLENTUM Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium tehetséges tanulóinak támogatására

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Nagy Lidia
A tanulók támogatásán kivül az iskola berendezési, oktatási eszközállományánakgyarapítására, az épület állagának meg- óvására stb. is nyujt támogatása, ha a befizetés erre a célra történik. ... >>
1. oldal