Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Gimnáziumban 1971. Évben Érettségizett IV.B. Osztály Emlékére

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Dr. Felmájer Péter, Tóth Tibor
Az Arany János Gimnáziumban tanuló diákok, tanárok díjazása a magas szintű oktatás ösztönzésére, nevelési oktatási, kulturális tevékenység. ... >>

Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Gináziumban 1971.évben érettségizett IV.B. osztály emlékére

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Dr. Feldmájer Péter titkár, Tóth Tibor elnök
Az alapítvány neveként megjelölt gimná- ziumban tanuló diákok, tanárok díjazá- sa, a magas szintű oktatás ösztönzésére nevelési, oktatási kulturális tevékeny- ség. ... >>

Antológia Kulturális Egyesület

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Dévai u.7.sz.
képviselő: Kalocsa Mónika ... >>

Arany János Múzeum - Nemzeti Emlékhely Alapítvány

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.19.sz.
képviselő: Apró Zoltánné
Kulturális, tudományos, műemlékvédelem és a határon túli magyarsággal kapcsolatos célkitűzések megvalósítása. Nemzeti Történelmi Emlékhely megvalósítása. ... >>

Bor Kalán Nagykőrösi Hagyományőrző Ijászegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Tompa u. 17.sz.
képviselő: Dr. Papp Kornél elnök, Kiss Attila Csaba alelnök, Köteles Attila alelnök
Sportcélú szabadidő eltöltés, íjászat szervezett formában való gyakorlása, oktatása, népszerűsítése, a magyarság kultúrtörténelmével kapcsolatos ismeretterjesztő és ismeretszerző tevékenység folytatása. ... >>

Galuska Ifjusági és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Rákóczi u.5.sz.
képviselő: Kovács István elnök ... >>

Helyettük, Értük, Velük Alapítvány

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Szolnoki u. 65.
képviselő: Dr. Fruttus István Levente elnök
A nagykőrösi Egyesített Szociális Intézmény által működtetett értelmi fogyatékosok, napközi otthonban elhelyezett gondozottak részére, kulturális programok, kirándulások szervezése, egyéni fejlődést elősegítő eszközök beszerzése. Tevékenység elősegítése. ... >>

Japán Kultúra Magyarországon Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Zrinyi M. u. 59.
képviselő: Hatvani László elnök
A japán kultúra, hagyományok, a japán nyelv magyarországi megismertetése, a két ország állampolgárai kulturális, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai cserekapcsolatainak erősítése, különösen a fiatal korosztály körében. ... >>

Klein Dezsőné Emlékalapítvány a nagykőrösi zsidó élet fennmaradásáért

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Losonczy u. 3.sz.
képviselő: Dr. Feldmájer Lea
A nagykőrösi zsidó temető rendbentartása, a zsidó hitközség támogatása. A helyi kézimunkaszakkör mint város kulturális örökségének támogatása. A magyarországi zsidó temetők rendbe- hozatalának és rendben tartásának támo- gatása, fotó dokumentáviójának és ehhez kapcsolódó, a nyilvánosság által hozzá- férhető internetes oldal készítésének támogatása. ... >>

Kossuth Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kinizsi u.4.sz.
képviselő: Pálfiné Székely Zsuzsanna
Az általános iskolában folyó nevelő munka támogatása. ... >>

Kőrös-Royal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2760 Nagykőrös, Örkényi út 66/a.
képviselő: Gulyás József elnök
Tagjai, Nagykőrös város és vonzáskörzetének lakosai, valamint az ezen a területen fekvő iskolák sport-, szabadidős-, és kulturális tevékenységének segítése, biztosítása, versenyek tanfolyamok, táborok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. A rendszeres szabadidős tevékenység testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési ill. egyéb szabadidős és kulturális lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A futsal sportág népszerűsítése, Nagykőrösön való meghonosítása és megerősítése. Kiemelt célja a labdarugó utánpótlás kezetlés minél magasabb szintű elsajátítása, ill. gyakorlása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kristály-Griff Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 21.
képviselő: Leskó Adrián elnök
Kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása, továbbtanulásának segítése, iskolai tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, drogperevenciós előadások, egyéb kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Nagykőrös - Haaksbergen Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Kovács István
A már meglévő testvérvárosi kapcsolatok ápolása, együttműködés a hasonló helyi szervezetekkel, vagy a testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó személyekkel. Kapcsolatfelvétel a nagykőrösi civil szervezetekkel, egyesületekkel,intézmé- nyekkel. Nevelés és oktatás, képesség- fejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrá- lis tevékenység, gyermek és ifjúságvé- delem, érdekképviselet, euroatlanti in- tegráció elősegítése. ... >>

Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.sz.
képviselő: Csernus Tamás elnök önállóan, Dr. Törös Klára titkár önállóan
A Nagykőrösi Városi Kórház és Rende- lőintézet működési feltételeinek, tár- gyi eszközeinek fejlesztése. Az ápoltak és a kórház dolgozóinak kultúrális és sporttevékenységek szervezése. A kórhá- zi dolgozók támogatása. Együttműködés más hasonló profilú intézményekkel. ... >>

Nagykőrös Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Dr. Szelei Flóra
Nagykőrös és környéke kulturális szükségleteinek kielégítése, kultúra közvetítés, megőrzés, teremtés, külföldi testvérvárosi kapcsolatok ápolása. ... >>

Nagykőrös Testvérvárosi Kapcsolataiért Alapítvány

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Derkovits u. 7.sz.
képviselő: Tasi Attila
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, együttműködés a testvérvárosokban működő hasonló helyi szervezetekkel. Új testvérvárosi kapcsolatok kialakításának kezdeményezése. Nyelvtanuláshoz segítségnyújtás. Szakmai utak szervezése az Európai Unióban lévő testvérvárosokhoz az EU-s csatlakozásra való felkészülés keretében, az ottani tapasztalatok felhasználása az Európai Unióba való belépéshez. Kulturális és sport programok szervezése Nagykőrösi csoportok, alkotók egyesületek kiutaztatása. Alkotótáborok szervezése. Tanácsadó szolgálat az érdeklődőknek. Kiadványok készítése, éves programajánló készítés. Kapcsolattartás helyi és testvérvárosi médiákkal. ... >>

Nagykőrösi Arany János Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Dr. Czirákiné Kőházi-Kis Tímea
nevelés és oktatás ... >>

Nagykőrösi Arany János Társaság

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Suba Lajos - elnök önállóan ... >>

Nagykőrösi Batthyány Uti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány út 20.sz.
képviselő: Kovács Antalné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoport- szobai és udvari játékszerek, foglalko- zási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költsé- geinek fedezésére kivánjuk fordítani. ... >>

Nagykőrösi Eötvös Úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Eötvös Károly u. 8.
képviselő: Halászné Varga Mária ( elnök )
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása, játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlása, kirándulások, kulturális rendezvények látogatásának óvodai rendezvények költségeinek fedezése. ... >>

Nagykőrösi Kalocsa Balázs úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs út 1.sz.
képviselő: Németh Borbála Piroska
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások, kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánják fordítani. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nagykőrösi Karácsony Sándor Közéleti Kör

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.sz.
képviselő: Dr. Szenczi Árpád elnök, Szabóné Irházi Zsuzsanna ( titkár ), Técsy Zsolt ( alelnök ) 2 együttes képv.
Érdekképviselet, kultúra. ... >>

Nagykőrösi Városfejlesztő Kulturális - Sport - Turisztikai Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Liszt F. u. 10.
képviselő: Gál András alelnök önállóan, Mészáros István elnök önállóan
Érdekfeltáró, érdekközvetítő, érdekegyeztető és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmady u. 3-5.
képviselő: Dávid Zsigmond ( elnök )
A város nyugdíjas lakosság részére a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltése különböző programok, kirándulások szervezése. Előadások, élménybeszámolók szervezése, városi és kistérségi programok szervezése, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Testi és mentális egészségmegőrzés, sporttevékenység folytatása, kapcsolatépítés- és tartás a kistérségi és testvérvárosi nyugdíjas szervezetekkel, más külföldi partner szervezetekkel. Együttműködés a célok és feladatok megvalósítása érdekében Nagykőrös Város Önkormányzatával. ... >>

Nagykőrösi Városvédő és Szépítő Egyesület

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Dalmady Gy.u.5.sz.
képviselő: Papp István ... >>

Papp Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Székelyhidi Valéria
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola 2 diákjának támogatása az angol-német nyelv tantárgyaiból. ... >>

Spartans Bűnmegelőzési és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Október 23. tér IV/B. 4/88.
képviselő: Dobos Sándor ( elnök )
Széles tömegek részére a fiataloktól az idősekig rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a szabadidős sportalkalmak elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Bármely személy részére, de külön kiemelve fegyveres szervek személyi állományát, sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Szabó Károly Olvasó Társaság

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6.
képviselő: Kissné Balogh Éva elnök
Nagykőrös és vonzáskörzete irodalmi, történeti kultúrális hagyományainak őrzése. ... >>

SZERVER 2000 Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Tatai István
A Nagykőrösi Arany János Gimnázium szá- mítástechnikai oktatásának támogatása és fejlesztése. ... >>

Tormási Egylet Klub Egyesület

(kulturális)

2750 Nagykőrös, Örkényi u.25.sz.
képviselő: Dr. Ványi Ambrus elnök ... >>
1. oldal