Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 45
1. oldal

Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Gimnáziumban 1971. Évben Érettségizett IV.B. Osztály Emlékére

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Dr. Felmájer Péter, Tóth Tibor
Az Arany János Gimnáziumban tanuló diákok, tanárok díjazása a magas szintű oktatás ösztönzésére, nevelési oktatási, kulturális tevékenység. ... >>

Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Gináziumban 1971.évben érettségizett IV.B. osztály emlékére

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 9.sz.
képviselő: Dr. Feldmájer Péter titkár, Tóth Tibor elnök
Az alapítvány neveként megjelölt gimná- ziumban tanuló diákok, tanárok díjazá- sa, a magas szintű oktatás ösztönzésére nevelési, oktatási kulturális tevékeny- ség. ... >>

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 3.sz.
képviselő: Dr. Benczúrné Szabó Katalin elnök
A Názáret Római Katolikus Óvodába járó gyermekek számára optimális tárgyi fel- tételeket teremtsen, az eszközellátott- ságot bővítse, javítsa. ... >>

BASAFA Közhasznú Alapítvány a Kárász utcai Óvoda Óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.sz.
képviselő: Baloghné Papp Orsolya
Az óvodába járó gyermekek számára op- timális tárgyi feltételeket teremtsen, az eszközellátottságot bővítse, javít- sa. ... >>

Bor Kalán Nagykőrösi Hagyományőrző Ijászegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Tompa u. 17.sz.
képviselő: Dr. Papp Kornél elnök, Kiss Attila Csaba alelnök, Köteles Attila alelnök
Sportcélú szabadidő eltöltés, íjászat szervezett formában való gyakorlása, oktatása, népszerűsítése, a magyarság kultúrtörténelmével kapcsolatos ismeretterjesztő és ismeretszerző tevékenység folytatása. ... >>

FELSZEGI Közhasznú Alapítvány a Kossuth Lajos utcai óvodásaiért

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos u. 45.sz.
képviselő: Kádárné Varga Klára elnök
Az óvoda tárgyi felszereltségeinek fej- lesztése. ... >>

Filó Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Szolnoki u.2.sz.
képviselő: Agócs Judit, Dr. Nagy István elnök, Mucsi Zsófia
Református iskolák működési feltételeinek megteremtése. ... >>

Gasztrorandevú Alapítvány a Gasztronómiáért

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Örkényi út 72.
képviselő: Ments András
A vendéglátásban és idegenforgalomban dolgozó szakemberek, tanuló ifjúság szakmai képzettségének emelése. Regionális és nemzetközi versenyek rendezése. Az újabb anyagok és technológiák megismer-
tetése. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Ady E. u. 16.sz.
képviselő: Sziládi Ambrus ( elnök )
A Nagykőrösi Egyesített Szociális Intézményben elhelyezettek életkörülményeinek javítása, az időskorúak létfeltételeinek jobbítása. Célja továbbá, hogy az Intézményben elhelyezettek és a házi gondozásban részesülők ellátása anyagi-műszaki feltételeit magasabb szintre emelje. Az alapítvány célja az is, hogy elősegítse a szakmai feltételek és a tárgyi feltételek javítását, támogassa az intézmény dolgozóinak szakképzését. ... >>

Gyermekeinkért - Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Vadas u.2.sz.
képviselő: Horváth Gáborné
Tehetségfejlesztő munka, teheséges gyemekek támogatása és ehhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Kéz a Kézben Alapítvány

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 3.
képviselő: Baginé Mészáros Katalin
Az enyhe fokban sérült általános isko lás korú tanulók védelme, beilleszkedésének segítése,üdültetése. E gyerekek körében is a tehetséggondozás megvalósítása. ... >>

Kincses Sziget Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Sziget u. 3.sz.
képviselő: Dudás Dóra ( önállóan )
A Nagykőrös, Sziget u. 4. szám alatt lévő óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása. óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Kollégiumi Ifjuságért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Fogarasi u. 22.
képviselő: Kovács Gabriella elnök
Tanórán kívüli oktatás, diákönkormányzatok fejlesztése, nevelés. ... >>

Kolping Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Mentovich u. 2.sz.
képviselő: Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma (elnök)
A Nagykőrösi Kolping Általános Iskola támogatása, segítségnyújtás pályáza- tokhoz. Az iskola tárgyi felszerelésé- nek fejlesztése. ... >>

Korszerű Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u.39-41.sz.
képviselő: György-Nagyné Támadi Zsuzsánna elnök
A nagykőrösi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola oktatási rendszerének korszerűsítése. ... >>

Kossuth Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kinizsi u.4.sz.
képviselő: Pálfiné Székely Zsuzsanna
Az általános iskolában folyó nevelő munka támogatása. ... >>

Kőrös Alapítvány

(sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, József A.u.1.sz.
képviselő: Szilágyi Attila
A tudományos, kutatási, környezetvédel- mi, szociális, oktatási és sport tevé- kenység, az öregek, hátrányos helyze- tűek támogatása. ... >>

Kőrös-Royal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2760 Nagykőrös, Örkényi út 66/a.
képviselő: Gulyás József elnök
Tagjai, Nagykőrös város és vonzáskörzetének lakosai, valamint az ezen a területen fekvő iskolák sport-, szabadidős-, és kulturális tevékenységének segítése, biztosítása, versenyek tanfolyamok, táborok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. A rendszeres szabadidős tevékenység testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési ill. egyéb szabadidős és kulturális lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A futsal sportág népszerűsítése, Nagykőrösön való meghonosítása és megerősítése. Kiemelt célja a labdarugó utánpótlás kezetlés minél magasabb szintű elsajátítása, ill. gyakorlása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kristály-Griff Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 21.
képviselő: Leskó Adrián elnök
Kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása, továbbtanulásának segítése, iskolai tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, drogperevenciós előadások, egyéb kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Munkanélküliek és Álláskeresők Nagykőrösi Egyesülete

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Zrinyi u.2.sz.
képviselő: Vass József ( elnök )
Álláskeresők érdekképviselete, azok támogatása munkához, továbbképzésével segítése. ... >>

Munkanélküliek és Álláskeresők Nagykőrösi Egyesületének Alapítványa

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Zrinyi u.2.sz.
képviselő: Tóth István
A munkanélkülivé váltak támogatása, társadalmi helyzetük megszilárdítása. A pályakezdő fiatalok támogatása. Átképzési és vállalkozási formák támogatásával segítségnyújtás az elhelyezkedésben. Az alapító egyesület munkájának támogatása. ... >>

Nagykőrös - Haaksbergen Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Kovács István
A már meglévő testvérvárosi kapcsolatok ápolása, együttműködés a hasonló helyi szervezetekkel, vagy a testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó személyekkel. Kapcsolatfelvétel a nagykőrösi civil szervezetekkel, egyesületekkel,intézmé- nyekkel. Nevelés és oktatás, képesség- fejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrá- lis tevékenység, gyermek és ifjúságvé- delem, érdekképviselet, euroatlanti in- tegráció elősegítése. ... >>

Nagykőrös Polgárosodásáért

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Zalán u. 13.
képviselő: Tóth Barna elnök
Feldolgozni a rendszerváltás eredményeit, hatását, ennek érdekében tudumányos előadások, konferenciák szervezése. Apolgárosodás folyamatának oktatás keretében történő feldolgozása. Oktatás és kultúra támogatása. Kiemelkedő diákok ösztöndíjban való részeítése, a humán és reál tantárgyak vonatkozásában. ... >>

Nagykőrös Város Kinizsi Modellező Klub

(sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Rákóczi u.5.sz.
képviselő: Tóth István
Rendszeres, sportolás testedzés, felüdülés biztosítása, tagjainak nevelése, tehetséggondozás, technikai sport fejlesztése. ... >>

Nagykőrösi Arany János Gimnáziumért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Dr. Czirákiné Kőházi-Kis Tímea
nevelés és oktatás ... >>

Nagykőrösi Batthyány Uti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány út 20.sz.
képviselő: Kovács Antalné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoport- szobai és udvari játékszerek, foglalko- zási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költsé- geinek fedezésére kivánjuk fordítani. ... >>

Nagykőrösi Eötvös Úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Eötvös Károly u. 8.
képviselő: Halászné Varga Mária ( elnök )
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítása, játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlása, kirándulások, kulturális rendezvények látogatásának óvodai rendezvények költségeinek fedezése. ... >>

Nagykőrösi Ifjúság Úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Ifjúság út 22.
képviselő: Halászné Varga Mária
Az ifjúság úti óvoda tárgyi felszere- lésének gyarapítása, óvodai rendezvé- nyek, kirándulások anyagi támogatása. ... >>

Nagykőrösi Kalocsa Balázs úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs út 1.sz.
képviselő: Németh Borbála Piroska
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások, kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánják fordítani. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nagykőrösi Kazinczy Ferenc úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Kazinczy Ferenc u. 11.sz.
képviselő: Benke Klára
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyara- pítása, óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Nagykőrösi Kossuth Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kinizsi út 4.
képviselő: Tóthné Zoller Klára
A Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola, nevelő, oktató munkájának támogatása. A tárgyi feltételek javításának támogatása. ... >>

Nagykőrösi Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

2750 Nagykőrös, Maros u. 23.
képviselő: Cselkó attila elnökhelyettes, Dudás Sándor elnök
A hazai FCI-be tartozó munkakutya és sportkutya fajták állományának fenntartása, népszerűsítése, szakszerű kiképzés irányítása, használati alkalmasságának megismertetése, sportversenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Nagykőrösi Római Katolikus Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3.
képviselő: Jauk József
A katolikus óvoda és iskola működésének segítése, templomi énekkar támogatása, templom és berendezése karbantartása, Nyársapáti templom építésének a támogatása, ... >>

Nagykőrösi Tanitványok Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Kecskeméti u.43.sz.
képviselő: Nagy István
A nagykőrösi református közép- és főiskolai nehéz anyagi helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmady u. 3-5.
képviselő: Dávid Zsigmond ( elnök )
A város nyugdíjas lakosság részére a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltése különböző programok, kirándulások szervezése. Előadások, élménybeszámolók szervezése, városi és kistérségi programok szervezése, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Testi és mentális egészségmegőrzés, sporttevékenység folytatása, kapcsolatépítés- és tartás a kistérségi és testvérvárosi nyugdíjas szervezetekkel, más külföldi partner szervezetekkel. Együttműködés a célok és feladatok megvalósítása érdekében Nagykőrös Város Önkormányzatával. ... >>

Papp Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Székelyhidi Valéria
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola 2 diákjának támogatása az angol-német nyelv tantárgyaiból. ... >>

Petőfi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.
képviselő: Iván Istvánné elnök, Nyerges István alelnök
A nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségeinek bizotsítása. ... >>

Pro Scola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 3.sz.
képviselő: Sasné Bárány Piroska
Az iskola technikai felszerelésének korszerűsítése, felújítás, új eszközök beszerzése. A Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskola technikai felszereletségtének korszerűsítése, felújítása, új eszközök beszerzése, a kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, a Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskolában tanuló azon diákok támogatása, akik anyagi körülményeik folytán angol vagy német nyelvi táborozáson, intenzív képzésben részt venni nem tudnak, de nyelvi tehetségükön túl valamennyi tárgyból jó eredményt érnek el, a jó előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Search and Rescue Speciális Mentő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2750 Nagykőrös, Bántősi Bánom d. 38.
képviselő: Fülemen Erhard elnök
Bajbajutott vagy eltűnt emberek felkutatásának támogatása a saját eszközeivel történő segítségnyújtás szakemberek bevonásával. Mentőkutyák képzése. ... >>

Sporttal az egészségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Suba Lajos
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és óvónői Szakközépiskola sportéletének támogatása. ... >>

STUDIUM LINGVAE Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.sz.
képviselő: Dr.Makai Katalin
Arany János Általános Iskola rászoruló diákjainak támogatása angol-német tantárgyból. ... >>

SZERVER 2000 Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
képviselő: Tatai István
A Nagykőrösi Arany János Gimnázium szá- mítástechnikai oktatásának támogatása és fejlesztése. ... >>

TÁLENTUM Alapítvány a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium tehetséges tanulóinak támogatására

(intézményi,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Nagy Lidia
A tanulók támogatásán kivül az iskola berendezési, oktatási eszközállományánakgyarapítására, az épület állagának meg- óvására stb. is nyujt támogatása, ha a befizetés erre a célra történik. ... >>

Tehetséges Pedagógusokért Alapítvány

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.sz.
képviselő: Fazekas Istvánné
Támogatás, szakmai előmenetel biztosítása, tanfolyamok szervezése, kutatás, publikálás. ... >>

Toldis Ifjúságért Nagykőrös Alapítvány

(oktatási)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.24.sz.
képviselő: KIsné Rózsa Ibolya elnök
tehetséges szociálisan rászorult gyerekek támogatása. ... >>
1. oldal