Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös sport civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

3 pOOOnt Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Kossuth L. u. 17.
képviselő: Szűcs Paula Mária elnök
a rugby sport megismertetése és népszerűsítése, hallássérültek és nyugdíjas korúak közösségi szervezése ... >>

Arany János Mgtsz Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.3.sz.
képviselő: Sz.Tóth László elnök ... >>

Bokrosi Lovassport Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 17/c. IV.em.13.
képviselő: Berdó Gábor ( elnök )
Az Egyesület szervezi a lovaglással kapcsolatos sporttevékenységet a verseny- és szabadidősport, az egészségmegőrzés céljából végzett testedzés, mozgáskultúra fejlesztése és az ezekre vonatkozó igény felkeltésének területén. ... >>

Bor Kalán Nagykőrösi Hagyományőrző Ijászegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2750 Nagykőrös, Tompa u. 17.sz.
képviselő: Dr. Papp Kornél elnök, Kiss Attila Csaba alelnök, Köteles Attila alelnök
Sportcélú szabadidő eltöltés, íjászat szervezett formában való gyakorlása, oktatása, népszerűsítése, a magyarság kultúrtörténelmével kapcsolatos ismeretterjesztő és ismeretszerző tevékenység folytatása. ... >>

Dalmady Diáksport Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 3.sz.
képviselő: Ambrus Zoltán Csabáné elnök
Tanulásban és értelmileg akadályozott személyek sportolása, versenyeztetése, utaztatása. ... >>

FELVONÓ Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10. I.em.1.
képviselő: Sáreczky Richárd ( elnök )
A síelés és a curling területén folytatott tevékenység, a sportolásra történő ösztönzés ... >>

Kinizsi Horgász Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Gyopár u. 12.
képviselő: Horváth Sándor elnök
A horgászat fejlesztése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Kőrisfa Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Dózsa György út 1.sz.
képviselő: Parázs György
Sport tevékenység, tanfolyamok, szakmai összejövetelek. ... >>

Kőrös Alapítvány

(sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, József A.u.1.sz.
képviselő: Szilágyi Attila
A tudományos, kutatási, környezetvédel- mi, szociális, oktatási és sport tevé- kenység, az öregek, hátrányos helyze- tűek támogatása. ... >>

Kőrös Motorsport (Közhasznú) Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Fekete d. 2.
képviselő: Wágner Zsolt elnök
sportversenyek, bemutatók szervezése ... >>

Kőrös-Royal Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2760 Nagykőrös, Örkényi út 66/a.
képviselő: Gulyás József elnök
Tagjai, Nagykőrös város és vonzáskörzetének lakosai, valamint az ezen a területen fekvő iskolák sport-, szabadidős-, és kulturális tevékenységének segítése, biztosítása, versenyek tanfolyamok, táborok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. A rendszeres szabadidős tevékenység testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési ill. egyéb szabadidős és kulturális lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A futsal sportág népszerűsítése, Nagykőrösön való meghonosítása és megerősítése. Kiemelt célja a labdarugó utánpótlás kezetlés minél magasabb szintű elsajátítása, ill. gyakorlása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kőrösi Főnix Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Temetőhely dűlő 24/b.
képviselő: Tóth Dénes ( elnök)
A testépítő sport művelése, az ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása és folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás. Az egyesület részt vesz az ifjúság nevelésében, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításában, a minőségi sportfeladatokra való felkészítésben. ... >>

Kristály-Griff Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 21.
képviselő: Leskó Adrián elnök
Kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása, továbbtanulásának segítése, iskolai tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, drogperevenciós előadások, egyéb kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Mészáros János Tsz Sportkör

(sport)

képviselő: Pásztor István ... >>

Nagykőrös a XXI. században Alapítvány

(sport,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Lőrincpap utca 1/a.
képviselő: Katona Sándor elnök
Nagykőrös város lakosságának figyelmét felhívni a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre, kiemelt gondot fordítani a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvilágosító munkára, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatására, a rehabilitáció szervezésére, bonyolítására, a felnövekvő nemzedék egészséges életre való nevelése a sporton keresztül. ... >>

Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális)

2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.sz.
képviselő: Csernus Tamás elnök önállóan, Dr. Törös Klára titkár önállóan
A Nagykőrösi Városi Kórház és Rende- lőintézet működési feltételeinek, tár- gyi eszközeinek fejlesztése. Az ápoltak és a kórház dolgozóinak kultúrális és sporttevékenységek szervezése. A kórhá- zi dolgozók támogatása. Együttműködés más hasonló profilú intézményekkel. ... >>

Nagykőrös Kosárlabda Sportjáért

(sport)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.24.sz.
képviselő: Bencsik Géza
A kosárlabda-sport támogatása. ... >>

Nagykőrös Testvérvárosi Kapcsolataiért Alapítvány

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Derkovits u. 7.sz.
képviselő: Tasi Attila
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, együttműködés a testvérvárosokban működő hasonló helyi szervezetekkel. Új testvérvárosi kapcsolatok kialakításának kezdeményezése. Nyelvtanuláshoz segítségnyújtás. Szakmai utak szervezése az Európai Unióban lévő testvérvárosokhoz az EU-s csatlakozásra való felkészülés keretében, az ottani tapasztalatok felhasználása az Európai Unióba való belépéshez. Kulturális és sport programok szervezése Nagykőrösi csoportok, alkotók egyesületek kiutaztatása. Alkotótáborok szervezése. Tanácsadó szolgálat az érdeklődőknek. Kiadványok készítése, éves programajánló készítés. Kapcsolattartás helyi és testvérvárosi médiákkal. ... >>

Nagykőrös Város Kinizsi Modellező Klub

(sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Rákóczi u.5.sz.
képviselő: Tóth István
Rendszeres, sportolás testedzés, felüdülés biztosítása, tagjainak nevelése, tehetséggondozás, technikai sport fejlesztése. ... >>

Nagykőrösi Basafa Szabadidő és Tömegsport Közhasznú Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Bárány u. 1/a. II/9.
képviselő: Fanczal István elnökhelyettes, Kovács Zsolt titkár, Makra Csaba elnök ... >>

Nagykőrösi Csókáserdei Vadásztársaság

(sport)

2750 Nagykőrös, Zalán u.21.sz.
képviselő: Faith Tibor elnök ... >>

Nagykőrösi Futball Club

(sport)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 26. sz.
képviselő: Máté József ( elnök ) ... >>

Nagykőrösi Hangács Vadásztársaság

(sport)

2750 Nagykőrös, Csókáserdő d. 1.
képviselő: Farkas Ferenc elnök, Kovács György titkár
vadászat ... >>

Nagykőrösi Ifjúságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Zrínyi u 92.
képviselő: Danka Gyula /elnök/
Nagykőrösi fiatalok figyelmének felhívása a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre és az ezek elleni fellépésre, egészségügyi felvilágosítás, ezen belül kiemelten a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvílágosító munka, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása, szervezése, a felnövekvő nemzedék egészséges életre nevelése a sporton keresztül, szabadidősport támogatása. ... >>

Nagykőrösi Ifjúsági és Tömegsport Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Fogarasi út 17.sz.
képviselő: Dr. Szenci Árpád alelnök, Palai Lajos elnök ... >>

Nagykőrösi Ifjusági Sporttelep Alapítvány

(sport)

2750 Nagykőrös, Ceglédi u.19.sz.
képviselő: Deák György
A testnevelés, sportolás, kultura támogatása, műemlékvédelem. Sportmuzeum megvalósítása. ... >>

Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Deák tér 2.sz.
képviselő: Búz Ferenc ... >>

Nagykőrösi Kyokushin Karate Klub

(sport)

2750 Nagykőrös, Deák Ferenc tér 2.sz.
képviselő: Ábrahám Edit ( elnök ), Szabóné Bálint Anita ( titkár ) ... >>

Nagykőrösi Lokálpatrióta Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Jókai u. 25.sz.
képviselő: Nagy Zoltán elnök
Kultúra, sport ... >>

Nagykőrösi Lovas Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Vízállás-Gátér d.10.sz.
képviselő: Molnár Dezső elnökhelyettes, Molnárné Szóláth Erzsébet elnök ... >>

Nagykőrösi Lövész Sport Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Hársfa u. 15.sz.
képviselő: Ambrus Zoltán (elnök) ... >>

Nagykőrösi Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

2750 Nagykőrös, Maros u. 23.
képviselő: Cselkó attila elnökhelyettes, Dudás Sándor elnök
A hazai FCI-be tartozó munkakutya és sportkutya fajták állományának fenntartása, népszerűsítése, szakszerű kiképzés irányítása, használati alkalmasságának megismertetése, sportversenyek, bemutatók szervezése. ... >>

Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2750 Nagykőrös, Tázerdő dűlő 116.
képviselő: Erdeti Károly Sándor elnök - önállóan
A vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer használatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szaksezrű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakítá-sával a tagjai részére, lehetőségeinek keretei között sportvadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Zöldfa u. 1.
képviselő: Bányai Viktor elnök
Kosárlabdázással kapcsolatos sporttevékenység szervezése a verseny- és szabadidősport, továbbá egészségmegőrzés céljából. ... >>

Nagykőrösi Szabadság Vadásztársaság

(sport)

2750 Nagykőrös, Csókáserdő dűlő 1.
képviselő: Farkas Ferenc elnök
A népgazdaság érdekeivel összhangban korszerü vadgazdálkodással tagjai ré- szére kultúrált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Nagykőrösi Toldi Teke Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Temetőhegy d.3.sz.
képviselő: Tóth István elnök ... >>

Nagykőrösi Városfejlesztő Kulturális - Sport - Turisztikai Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Liszt F. u. 10.
képviselő: Gál András alelnök önállóan, Mészáros István elnök önállóan
Érdekfeltáró, érdekközvetítő, érdekegyeztető és érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmady u. 3-5.
képviselő: Dávid Zsigmond ( elnök )
A város nyugdíjas lakosság részére a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltése különböző programok, kirándulások szervezése. Előadások, élménybeszámolók szervezése, városi és kistérségi programok szervezése, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Testi és mentális egészségmegőrzés, sporttevékenység folytatása, kapcsolatépítés- és tartás a kistérségi és testvérvárosi nyugdíjas szervezetekkel, más külföldi partner szervezetekkel. Együttműködés a célok és feladatok megvalósítása érdekében Nagykőrös Város Önkormányzatával. ... >>

Napsugár Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Ady E. u. 16.
képviselő: Horváth Albert elnök ... >>

Petőfi Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Vadas u. 2.
képviselő: Iván Istvánné elnök, Nyerges István alelnök
A nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségeinek bizotsítása. ... >>

PHAROS Mozgáskorlátozottak Rehabilitációs Alapítványa

(sport,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmadi Győző u.2.sz.
képviselő: Dr.Chikán Csaba
Mozgáskorlátozottak rehabilitációs köz- pontjának létrehozása, sportolási lehe- tőség megteremtése. ... >>

Pityke Kosársuli Sportegyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Zöldmező u. 25/B.
képviselő: Velkey István elnök
A kosárlabdasport megkedveltetése, eh- hez működési feltételek biztosítása. Versenyek, rendezvények szervezése. ... >>

Pro Scola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 3.sz.
képviselő: Sasné Bárány Piroska
Az iskola technikai felszerelésének korszerűsítése, felújítás, új eszközök beszerzése. A Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskola technikai felszereletségtének korszerűsítése, felújítása, új eszközök beszerzése, a kimagasló szakmai munkát végző pedagógusok anyagi támogatása, a Nagykőrösi Arany János Református Gyakorló Általános Iskolában tanuló azon diákok támogatása, akik anyagi körülményeik folytán angol vagy német nyelvi táborozáson, intenzív képzésben részt venni nem tudnak, de nyelvi tehetségükön túl valamennyi tárgyból jó eredményt érnek el, a jó előmenetelű, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása. ... >>

Spartans Bűnmegelőzési és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2750 Nagykőrös, Október 23. tér IV/B. 4/88.
képviselő: Dobos Sándor ( elnök )
Széles tömegek részére a fiataloktól az idősekig rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a szabadidős sportalkalmak elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Bármely személy részére, de külön kiemelve fegyveres szervek személyi állományát, sport, szabadidős, kulturális programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. Egészségfejlesztés, egészségi állapot szinten tartását célzó programok lebonyolítása. Fiatalkorúak bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése oktató jellegű kulturális, szabadidős, sport programok szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Sporttal az egészségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.sz.
képviselő: Suba Lajos
Nagykőrösi Arany János Gimnázium és óvónői Szakközépiskola sportéletének támogatása. ... >>

TRIPLA-X Lovassport Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Bokros dűlő 78/a.
képviselő: dr. Csákó Tamás ( elnök ), Tóbiás Károly ( elnökhelyettes )
lovassport tevékenység ... >>

Túri Farm Lovasklub Egyesület

(sport)

2750 Nagykőrös, Szurdok d. 32/b.
képviselő: Michael J. Bullman elnök
Lovassport, nevelése, népszerűsítése. ... >>
1. oldal