Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykőrös szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Együtt a Másság Értékeiért Társadalomfejlesztési Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2750 Nagykőrös, Kárpát u. 13.
képviselő: Oravecz Tünde Zita elnök önállóan
A társadalmi tolerancia fejlesztése. A hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek lebontása. Programok, előadások szervezése, elsősorban fiatalok körében. ... >>

Fény Az Alkonyatban Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,szociális)

2750 Nagykőrös, Szurdok dülő 5.sz.
képviselő: Varga Péter Pál
Szociális otthonok létrehozása, műküd- tetése. Családsegítés, időskorúak gon- dozása. E tevékenységgel kapcsolatos mezőgazdasági termékek előállítása, raktározása, szállítása. ... >>

Gondoskodás Alapítvány

(oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Ady E. u. 16.sz.
képviselő: Sziládi Ambrus ( elnök )
A Nagykőrösi Egyesített Szociális Intézményben elhelyezettek életkörülményeinek javítása, az időskorúak létfeltételeinek jobbítása. Célja továbbá, hogy az Intézményben elhelyezettek és a házi gondozásban részesülők ellátása anyagi-műszaki feltételeit magasabb szintre emelje. Az alapítvány célja az is, hogy elősegítse a szakmai feltételek és a tárgyi feltételek javítását, támogassa az intézmény dolgozóinak szakképzését. ... >>

Kolping Suli Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Mentovich u. 2.sz.
képviselő: Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma (elnök)
A Nagykőrösi Kolping Általános Iskola támogatása, segítségnyújtás pályáza- tokhoz. Az iskola tárgyi felszerelésé- nek fejlesztése. ... >>

Kristály-Griff Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2750 Nagykőrös, Batthyány u. 21.
képviselő: Leskó Adrián elnök
Kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy sportteljesítményt elért, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása, továbbtanulásának segítése, iskolai tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, drogperevenciós előadások, egyéb kulturális rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Nagykőrös a XXI. században Alapítvány

(sport,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Lőrincpap utca 1/a.
képviselő: Katona Sándor elnök
Nagykőrös város lakosságának figyelmét felhívni a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre, kiemelt gondot fordítani a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvilágosító munkára, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatására, a rehabilitáció szervezésére, bonyolítására, a felnövekvő nemzedék egészséges életre való nevelése a sporton keresztül. ... >>

Nagykőrös Városért Közalapítvány

(szociális)

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.sz.
képviselő: Bencsik Géza elnök
Nagykőrös Város fejlődése, a lakosság életkörülményeinek javítása. ... >>

Nagykőrösi Ifjúságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

2750 Nagykőrös, Zrínyi u 92.
képviselő: Danka Gyula /elnök/
Nagykőrösi fiatalok figyelmének felhívása a fejlődés fontosságára, a város vonzáskörzetében élőkkel kapcsolatos törődésre, a környezetet károsító tevékenységekre és az ezek elleni fellépésre, egészségügyi felvilágosítás, ezen belül kiemelten a lágy és kemény drogok fogyasztásának veszélyeire való felvílágosító munka, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása, szervezése, a felnövekvő nemzedék egészséges életre nevelése a sporton keresztül, szabadidősport támogatása. ... >>

Nagykőrösi Kazinczy Ferenc úti Óvodáért Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2750 Nagykőrös, Kazinczy Ferenc u. 11.sz.
képviselő: Benke Klára
Az óvoda tárgyi felszerelésének gyara- pítása, óvodai rendezvények támogatása. ... >>

Nagykőrösi Városi Nyugdíjas Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmady u. 3-5.
képviselő: Dávid Zsigmond ( elnök )
A város nyugdíjas lakosság részére a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltése különböző programok, kirándulások szervezése. Előadások, élménybeszámolók szervezése, városi és kistérségi programok szervezése, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység folytatása. Testi és mentális egészségmegőrzés, sporttevékenység folytatása, kapcsolatépítés- és tartás a kistérségi és testvérvárosi nyugdíjas szervezetekkel, más külföldi partner szervezetekkel. Együttműködés a célok és feladatok megvalósítása érdekében Nagykőrös Város Önkormányzatával. ... >>

Pest megyei Regionális Fogyatékosokat Összefogó és Támogató Egyesület

(szociális)

2750 Nagykőrös, Mentovich u. 12.
képviselő: Sevecsekné Bujdosó Erzsébet elnök
Működési területén felmérni a fogyatékos emberek helyzetét. Munkalehetőségek felkutatása. Szabadidős programok szervezése. ... >>

PHAROS Mozgáskorlátozottak Rehabilitációs Alapítványa

(sport,szociális)

2750 Nagykőrös, Dalmadi Győző u.2.sz.
képviselő: Dr.Chikán Csaba
Mozgáskorlátozottak rehabilitációs köz- pontjának létrehozása, sportolási lehe- tőség megteremtése. ... >>

Tipegők Bölcsödei Alapítvány

(szociális)

2750 Nagykőrös, Kárász u. 3.sz.
képviselő: Forgács Balázsné elnök
A Kárász utcai bölcsödébe járó gyermekek részére jobb tárgyi feltételek biztosítása. Programok szervezése a gyermekek képességeik fejlesztése. ... >>

Tűzoszlop Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2750 Nagykőrös, Vitéz u. 3.
képviselő: Cselóczki Attila József (önállóan)
Az alapítvány működésével, bibiliai tanítással, a keresztény erkölcs és értékrend képviseletével segíteni szeretni
- a családi kapcsolatok megújítását, megerősítését és a család értékének fenntartását,
- a szenvedélybetegségek megelőzését és a szenvedélybetegek gyógyulását,
- a szociálisan rászorultak anyagi és lelki támogatását,
- a betegek lelki és testi gyógyulását,
- a nem egészséges családban felnőtt gyerekeket és fiatalokat,
- az értékrendi válságban lévőket és a sérült háttérrel rendelkező embereket. ... >>
1. oldal