Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykovácsi kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
képviselő: Krauzer Ernő
Az Egyesület , mint a sportot kedvelők civil szervezete , céljául tűzte ki , hogy a magyar és a külföldi sportesemények kapcsán programokat, versenyeket szervezzen , sportszakosztáyokat hozzon létre, működtessen illetve kulturális programokat szervezzen és bonyolítson le. ... >>

Alternatív Kulturális Közösségek Uniója Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 11/a.
képviselő: Horgas Péter elnök
Alternatív kulturális központ létrehozása. ... >>

Andrássy Kurta János Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 55.
képviselő: Andrási Bálint Miklós önállóan
Andrássy Kurta János életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása, képzőművészeti és irodalmi alkotásainak megismertetése, népszerűsítése, a Sárospataki Képtár kezelésében lévő Andrássy Kurta János gyűjtemény támogatása, anyagi támogatás a közterületeken álló szobrai megóvásához. ... >>

Barcza Család Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Tompa M. u. 27.
képviselő: Barcza Búlcsú (titkár), Barcza Gábor (alelnök), Barcza Károly (alelnök), Barcza Máté (elnök), Barcza Norbert (alelnök)
A Barcza család történetének kutatása, a kutatás támogatása, családtörténeti kiadványok készítése. ... >>

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 85.
képviselő: Pataki Ildikó
Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen: a 12-15 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra. Ifjúsági klubhelyiség, illetve egy közösségi színtér létrehozását, kialakítását. Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését. A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is oly módon, hogy a határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatokat a felek táborozással, közös rendezvényekkel megerősítik. ... >>

Feeling Táncsport Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Völgy u. 3.
képviselő: Telek Szilvia, Varró Krisztina
Az egyesület a közoktatás rendszerébe tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező, úgynevezett alapfokú művészet oktatási intézményt hoz létre, tart fenn és működtet. Vállalja a táncoktatásban résztvevők, a sportolók oktatási, versenyzési edzőtáborozási célú utaztatását. Az egyesület a tevékenységgel kapcsolatban nemzetközi kapcsolatokat ápol. ... >>

Iuvenalia XXI Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szeles u.4.sz.
képviselő: Szopkó Márk
A fiatalok között az európai polgári értékrendbe illeszkedő családi értékek elterjedését előmozdítsa kiadványok szerkesztése és terjesztése, tanulmányok és kutatások végzése, rendezvények szervezése és egyéb más megfelelő eszközök útján. Az alapítvány különösképp segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetben lévő régiók, határon túli magyar fiatalok kulturális helyzetének, művelődési, szórakozási lehetőségeinek javításához. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, más szervezetekkel történő együttműködés képezi az alapítvány feladatát. - ... >>

Kőgeszteli Hagyományőrző Sportegyesület

(sport,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Puskás T. u. 4.sz.
képviselő: Györgyi János elnök ... >>

Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 10.
képviselő: Janits Béla elnök, Temesvári Péterné dr.Bart Marietta, Varga Éva titkár ... >>

Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 56.
képviselő: Dr. Zsigmond Lívia együttesen, Varga Róbert kuratóriumi elnök
A református egyházközség működésének elősegítése. A Nagykovácsi Református Templom fenntartása, előkészület újabb templom építésére. Idős, támogatásra szoruló emberek segítése. Fiatalok tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítése. ... >>

Nagykovácsi Rézpatkó Néptánc Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kossuth u.101.sz.
képviselő: Mészáros Ágens elnökhelyettes, Sörösné Pálosi Ida elnök
A Nagykovácsi Rézpatkó Gyermek- és Ij- júsági Néptánccsoport működési feltéte- leinek biztosítása. A magyar és más né- pek hagyományainak ápolása, terjesztése tanítása, kutatása, a Nagykovácsiban és környékén élő fiatalok összefogása, számukra példa-, illetve életforma mu- tatása. A község kutúrális életének fellendítése, koncertek, táncházak, népművészeti találkozók, népművészeti táborok szervezése idehaza és a határon túl. ... >>

Nagykovácsi Társas Kör

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Pipacs u. 14.sz.
képviselő: Beliczai István elnökhelyettes, Gecsey Mihály elnök
A településen élők hazaszeretetének, a nemzeti kultúrának, tudománynak, nemzettudatának, összatartozás érzetének ápolása, védelme, fejlesztése. Könyvek kiadása, előadások stb. ... >>

Nagykovácsi Varjúvár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u.13.sz.
képviselő: Albert Éva
Gyermekszínház létesítése, működtetés,népi hagyományok felelevenítése, zenei képzés, egészséges életmódra való nevelés. ... >>

NAME Nagykovácsi Alkotó Művészek Egyesülete

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u.72/A.
képviselő: Oberfrank Pál elnök
Kulturális tevékenység. ... >>

Renaissance Mission Egyház

(kulturális,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi utca 8.
képviselő: Kovács Magyar András
Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, vallási közösséget, egyházat hoznak létre. Az Egyház a régi magyar Táltos kultúra tanainak terjesztése, tanítása, hagyományainak, értékeinek megismertetése, ápolása fejlesztése, bővítése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Tártkapu a Kreatív Életért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Pók út 2/A.
képviselő: Balogh Andrea önállóan, Lőrinczy Attila önállóan, Varga Katalin önállóan
A pszichiátriával mint betegséggel együtt élők rehabilitációs tevékenységének támogatása. A művészeti készségekkel rendelkezők tehetségének kidomborítása, fejlesztése, alkotásaik közszemlére tétele. ... >>

TRANS-DARE Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Erdősétány utca 79.
képviselő: elnök Bánfi Balázs Miklós
Tudományos kutatás: A világ tradicionális népei kultúrájának, nyelvének, stb. tudományos szintű vizsgálata a nyelvészet, régészet, stb. eszközével. Ezen népek országainak földrajzi megismerése. Ismeretterjesztés: A kutatómunka eredményeinek bemutatása a lehető legszélesebb társadalmi szférának, publikációk megjelentetésével, előadások, fotókiállítások, stb. bemutatásával. Kulturális tevékenység: Az ismeretterjesztés keretein belül megfogalmazott tevékenységek jelentős része a magyar kultúra fejlődését szolgálja. Olyan művészek támogatása, akik a kutatott népek kultúrájának feltárásában és megismerésében részt kívánnak venni. ... >>

Tudomány, Művészet, Média az Egységes Európáért Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Károlyi Mihály u. 15.
képviselő: Vermes Péter
Az Európai Unió tagországait és Magyarországot összekötő múlt örökségét tudatosítva támogatja és elősegíti Magyarország európai integrációját, tudományos tevékenységgel, ismeretterjesztéssel, kulturális tevékenységgel, a kulturális örökség megóvásával az alapító okiratban részletesen megjelölt tevékenységek útján. ... >>

Vállalkozók Nagykovácsiért Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Templom tér 2.sz.
képviselő: Dr.Réthy László elnök
Nagykovácsi környezetvédelmét, kulturális tevékenységének információs társadalmának fejlesztését, a kulturális örökség megóvását, a vállalkozások segítését, fejlesztését, ezen irányú tudományos kutatás fejlesztését tekinti célnak. ... >>

Zsíroshegyi Kilátások Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Mecsek u. 10.
képviselő: Máriási Lilla ( elnök )
Nagykovácsi Zsíroshegy infrastrukturális és kulturális fejlesztésének előmozdítása. A közbiztonság javítására lépéseket tenni, tömegközlekedés fejlesztésére, a közösségi rekreációs és sport lehetőségek bővítése. ... >>
1. oldal