Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykovácsi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
képviselő: Krauzer Ernő
Az Egyesület , mint a sportot kedvelők civil szervezete , céljául tűzte ki , hogy a magyar és a külföldi sportesemények kapcsán programokat, versenyeket szervezzen , sportszakosztáyokat hozzon létre, működtessen illetve kulturális programokat szervezzen és bonyolítson le. ... >>

Balatonfői Yacht Club Vízisport és Mentő Egyesület

(sport,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19.sz.
képviselő: Dr. Viszkei András titkár, Viszkei Márton elnök
Vízi rendezvények szervezése, rendezése, vízisport, gyermekoktatás, edzésszervezés, amatőr vízisport versenyek támogatása, vízi életmentés. ... >>

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 85.
képviselő: Pataki Ildikó
Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen: a 12-15 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra. Ifjúsági klubhelyiség, illetve egy közösségi színtér létrehozását, kialakítását. Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését. A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is oly módon, hogy a határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatokat a felek táborozással, közös rendezvényekkel megerősítik. ... >>

Boróka Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Erdész u. 10.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Freinet pedagógiai szellemiséggel műkö- dő óvoda tárgyi és anyagi eszközökkel való támogatása. A pedagógiai szakmai továbbképzés szellemi központjának kia- lakítása Nagykovácsi községben. ... >>

Feeling Táncsport Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Völgy u. 3.
képviselő: Telek Szilvia, Varró Krisztina
Az egyesület a közoktatás rendszerébe tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező, úgynevezett alapfokú művészet oktatási intézményt hoz létre, tart fenn és működtet. Vállalja a táncoktatásban résztvevők, a sportolók oktatási, versenyzési edzőtáborozási célú utaztatását. Az egyesület a tevékenységgel kapcsolatban nemzetközi kapcsolatokat ápol. ... >>

Környezet a gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.101.sz.
képviselő: Borbélyné Csiszér Andrea Eszter
A helybéli gyermekek egészségének és a környezetének védelme, tehetséggondozás. ... >>

Lingua - Progress Oktatásfejlesztő Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Bükk u. 15.
képviselő: Nagy Zoltán
A nyelvtudás, nyelvoktatás támogatása. ... >>

Magyar Apiterápiás Társaság Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Széna u. 7.
képviselő: Dr. Körmendy-Rácz János elnök önállóan
Természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával elérni a természetes méhészkedés tudásanyagának növelését, kutatást, a megszerzett tudás gyakorlatba történő áthelyezését, oktatást, minőségi követelmények felállítását és betartását. ... >>

Magyar Tanoda Alapítvány a nemzeti újságírásért

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Petőfi sándor u. 19.sz.
képviselő: Terebesi Éva elnök
Újságírók oktatásának támogatása. ... >>

Nagykovácsi Harangszó Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Petőfi u.19.sz.
képviselő: Szmicsek Sándor
A helyi rászorultak támogatása, az azonos nevű kiadvány, az oktatás és nevelés, valamint az egyházközség támogatása. ... >>

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Dózsa Gy.u.39.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Nevelési, oktatási feltételek javítása, idegennyelv, tanítás támogatása, az oktatókszakmai továbbképzésének támo- gatása. ... >>

Nagykovácsi Varjúvár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u.13.sz.
képviselő: Albert Éva
Gyermekszínház létesítése, működtetés,népi hagyományok felelevenítése, zenei képzés, egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Mátra u. 35.sz.
képviselő: Varga Mária elnök
Waldorf eszmeiségre épülő óvoda létrehozása, működtetés, a módszer fejlesztése és terjesztése. ... >>

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 68.
képviselő: Gáspár Kornélia, Gát Anna
Nagykovácsi és környékén élő fiatalok zenei tanulása, tehetséges növendékek felkutatása, felkarolása, a zenei kultúra fellendítése, koncertek, előadások, táborok szervezése. ... >>

Ölelés Babahordozó Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2094 Nagykovácsi, Gyertyán u. 6.
képviselő: Szentmarjay-Kertész Lívia ( elnök )
A babahordozás népszerűsítése, és a babahordozással kapcsolatos tévhitek oszlatása a társadalomban, szakszerű információátadás a hordozással, hordozási technikákkal, hordozóeszközökkel kapcsolatban, társadalmi párbeszéd kezdeményezése a témában. ... >>

SíTV Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 91.
képviselő: Németh Balázs elnök
Sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, oktatás, szabadidő hasznos eltöltése, rendezvények és táborok szervezése. ... >>

Szociális Munkások Közép-magyarországi Regionális Egyesülete

(oktatási,szociális)

2094 Nagykovácsi, Gyopár u 1.
képviselő: Berzsinszky Andrea /elnök/
A szakmai különböző területein dolgozó szociális munkások tevékenységének összehangolása, részvétel a szakmában dolgozók és az e pályára készülök, valamint önkéntes egítők tájékoztatásában, képzésében, továbbképzésében. ... >>

Tártkapu a Kreatív Életért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Pók út 2/A.
képviselő: Balogh Andrea önállóan, Lőrinczy Attila önállóan, Varga Katalin önállóan
A pszichiátriával mint betegséggel együtt élők rehabilitációs tevékenységének támogatása. A művészeti készségekkel rendelkezők tehetségének kidomborítása, fejlesztése, alkotásaik közszemlére tétele. ... >>
1. oldal