Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagymaros kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Dunakanyar és környéke Postagalambászok Tagszövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

2626 Nagymaros, Ipolysági u. 19.
képviselő: Nagy Ottó ( elnök )
A postagalamb sport hagyományok ápolása, fejlesztése, postagalamb tenyésztés, versenyeztetés, röptetés. ... >>

Dunakanyar Fúvósegyüttes

(kulturális)

2626 Nagymaros, Művelődési Ház
képviselő: Újvári Gábor, Várda Gyula
A vidék fúvószenekari hagyományainak újraélesztése, folytatása, koncertek rendezése, a kulturális élet szinesebbé tétele. ... >>

Dunakanyari Vizisport Egyesület

(sport,kulturális)

2626 Nagymaros, Mihályhegyi u. 1/a.
képviselő: Fazekas Endre elnök, Imre János elnökhelyettes, Kautz István elnökhelyettes
Vizisport és sportklub-élet hagyományainak ápolása, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Jeszenszky Alapítvány - a korszerű táncoktatásért

(oktatási,kulturális)

2626 Nagymaros, Vasút út 22.
képviselő: Csermely György
A fiatal tehetséges magyar táncművészek korszerű táncoktatásának és továbbképzésének támogatása. ... >>

MISZTRÁL Fesztivál Alapítvány

(kulturális)

2626 Nagymaros, Arany János u. 3.sz.
képviselő: Heizingerné Mödlinger Éva
Kulturális rendezvények szervezése, népzenei hagyományok ápolása. ... >>

Nagymaros Fiataljaiért Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2626 Nagymaros, Fő tér 10.
képviselő: Gyöngyösi Gyula kuratóriumi elnökhelyettes önállóan (a bankszámla felett az alapító okirat szerint együttesen, Jakus Roland (önállóan)
A helyi fiatalság számára színvonalas szabadidő és kulturális programok támogatása. Hátrányos helyzetű fiatalok nevelésének támogatása. Fiatalok önálló életkezdéséhez segítségnyújtás. ... >>

Nagymaros Kulturális Egyesület

(kulturális)

2626 Nagymaros, Fő tér 10.sz.
képviselő: Mikes Zoltán (elnök) ... >>

Nagymarosi Borbarátok Köre

(természetvédelem,kulturális)

2626 Nagymaros, Molnár utca 15.
képviselő: Heninger Károly, Mojzes Péter
A nagymarosi szőlő és bortermelés kultúrájának színvonalának emelésén munkálkodjanak. Az egyesület célja a bortermelés társadalmi presztisének növelése, a Nagymarosnak és környékének a borvidék közé való felemelése, a Nagymaros és környéke bortermelő tevékenységének megismertetése Magyarországon és Európa szerte, felhívva a figyelmet az egyedülálló természeti és kulturális értékekkel rendelkező Dunakanyar kincseire. Az egyesület kiemelt feladata a Nagymarosról és környékéről való információnyújtás, különféle (magyar és külföldi ) borvidékekkel való kapcsolat kiépítése és tartása, a hagyományok felújítása, ápolása, a minőségi bortermelés megőrzése, A Dunakanyar történelmi, művészeti, ökológiai, építészeti, kulturális emlékének védelme, a borfogyasztás kultúrájának és a pince kultúrának fellendítése. Az egyesület céljának tekinti továbbá azon gasztronómiai hagyományok ápolását és fejlesztését, melyek a kulturált borfogyasztás tanainak terjesztéséhez kapcsolódhatnak. Az egyesület célja elérése érdekében rendezvényeket, előadásokat, borkóstolókat, borversenyeket szervez. Létrehozza Nagymaros és környéke borútját. Az egyesület Nagymaros és környéke bortermelőinek információs szolgáltatást nyújt. ... >>

Nagymarosi Diákokért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2626 Nagymaros, Fehérhegy 2.sz.
képviselő: Garami Mária elnök, Szlépkáné Árvai Ágnes titkár
A gyermekek és fiatalok egyéni és kö- zösségi szabadidő eltöltésének iskolai és iskolán kívűli nevelésének a támo- gatása, kulturális és sportprogramok szervezése. ... >>

Nagymarosi Férfikórus Alapítvány

(kulturális)

2626 Nagymaros, Rákóczi u. 15.sz.
képviselő: Rotbauer Antal
az induló vagyon 50%-a leköthető, annak kamatai és az adományok felhasználhatók A kórumuzsika, a kórusban éneklés, és annak helybéli énekes hagyományok támogatása. A nagymarosi fiatalok zenei művelődésének segítése, a magyar zenei kultúra terjesztése. Nagymaros város zenei életének támogatása, a nagymarosi ének- és kóruséneklés feltételeinek javítása. Kiemelkedő teljesítményt nyúj- tó karnagyok kórustagok munkájának el- ismerése és támogatása. ... >>

Nagymarosi Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

2626 Nagymaros, Mainzi u. 26.sz.
képviselő: Garami Mária ügyvezető elnök, Kovács Andrea elnök ... >>

Porta Carpathica Kulturális, Oktatási és Nemzetközi, Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

2626 Nagymaros, Nagyhenc dűlő 12024/2 hrsz.
képviselő: Balog Péter elnök önállóan, Czéher György ügyvezető alelnök önállóan
Pásztorhagyományok eleven tartásban tevékenyen részt vállalva létrehozni, "Porta Carpathica védjeggyel ellátott telephelyeket, ahol az érdeklődők számára szervezett rendezvényeken a XXI. században is korszerű módon lehet bemutatni a Kárpátok különböző tájairól gyűjtött állatokat és tartásukkal kacsolatos eszközök használatát. A Kárpátokban élő kalibázó pásztorkutyák megmentése, a kiválasztott kutatási területen, elsősorban a Gyimesekben történő kutatása, elemzése, egyedszámának felbecsülése, egyedeinek regisztrálása egyfajta tenyészprogramban való felhasználásuk céljából. ... >>

PRIM-KERT GALÉRIA Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2626 Nagymaros, Nap u.4.sz.
képviselő: Kisné Köblitz Birgit
Kiállítások, koncertek, előadások szervezése és lebonyolítása, képzőművészeti oktatások szervezése és lebonyolítása, rendezvények, szimpóziumok szervezése, művészeti kiadványok és köztéri és egyedi képzőművészeti alkotások támogatása, művészeti jellegű tanulmányutak támogatása, művészeti jellegű pályázatokon való részvétel, a Duna-kanyarban alkotóművészek menedzselése. ... >>
1. oldal