Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyárlőrinc oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Egészséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.
képviselő: Pénzváltó István
A nyárlőrinci általános iskolás korú gyerekek egészséges testi fejlődését elősegítő tevékenységek támogatása, tárgyi és személyi feltételek javítása. ... >>

Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. utca 34.
képviselő: Kovácsné Kővágó Ágnes kuratóriumi elnök
a nyárlőrinci idős és rászoruló embereket, családokat támogassa az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésével, a rászoruló fiatalok nevelési, oktatási munkájának az Alapítvány tevékenységén kerüsztüli megkönnyítésével, a még sikeresebb nevelőtevékenység folytatásához segítség nyújtásával, a tárgyi feltételek javításával, illetve szakmai és speciális továbbképzések támogatásával, a kulturális, műemlék-és környezetvédelmi célok támogatásával, elősgítésével. ... >>

Nyárlőrinci Almatermelő Gazdakör

(oktatási)

6032 Nyárlőrinc, II. ker. 37.
képviselő: Mák János ... >>

Nyárlőrinci Csigaház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Petőfi S. utca 12/a.
képviselő: Virbinszki Józsefné kuratóriumi elnök
Családi napközis keretek között, 10 hetestől - 14 éves korosztályú gyermekek napközbeni, - korosztálytól függő - szakszerű gondozása, nevelése - igény szerint - 06-19 óra között. A gyermekek nevelés körében, a gyermekek testi, szellemi fejlődésének elősegítése és a társadalmi együttélési szabályoknak megfelelő erkölcsi nevelése, indokolt esetben a szubjektum által determináltan szükséges integrált nevelés. Társadalmi beilleszkedésük, szocializációjuk elősegítése. Az egészséges életmód elsajátítása, valamint a természet és az emberi környezet védelme. Mindezen célokat tekintve, az alapítvány szolgáltatását igénylő családok, családi és társadalmi céljai megvalósításának elősegítése. ... >>

Nyárlőrinci Szőlőtermelő Gazdakör

(oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Úttörő u.16.
képviselő: Szomjú Lajos ... >>

Szülőföld Humánökológia Közhasznú Nyílt Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6032 Nyárlőrinc, II. körzet 174.
képviselő: Bankovics András kuratóriumi tag, Csíkszentmihályi Károly kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a természet- és környezettudatos szemlélet propagálása, korosztályra tekintet nélkül, mind iskolai, mind iskolán kívüli oktatási formák, illetve projektek keretében. Az alapítvány emellett ?azaz, ezzel összhangban- hangsúlyt fektet a népi életmód, kultúra azon aspektusainak felelevenítésére, melyek máig szóló mondanivalóval bírnak az alapítvány fő célja tekintetésben. Támogatni kívánja különösen a Homokhátság természeti, környezeti és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését. Céljai elérése érdekében szeretnénk létrehozni és működtetni egy természetismereti és természet-, környezetvédelmi oktatóközpontot. Mivel az alapítvány tevékenységének bázisát egy (vagy több) homokhátsági tanya képezné, ezen keresztül mód nyílik arra is, hogy az alapítvány felhívja a figyelmet a térség tanyavilágát jellemző problémákra, illetve az azokat vizsgáló kutatások eredményeire is, csatlakozva ezzel már létező vidékfejlesztési programokhoz is. A fenti célok megvalósítása keretében hangsúlyt kíván fektetni az ökoturizmus koncepciójának népszerűsítésére is. Lehetőséget szeretne biztosítani arra is, hogy a fenti célok a fogyatékkal élő emberek számára is elérhetőek legyenek. ... >>
1. oldal