Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 468
1. oldal

4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület

(oktatási)

7632 Pécs, Aidinger J. út utca 32. IX/37
képviselő: elnök Dr. Schadt Györgyné
A társadalomtudományi ? elsősorban a szociológiai ? oktatás és kutatómunka támogatása, valamint szociológiai vizsgálatok megvalósításával és az eredmények közzétételével elősegíteni a társadalmi folyamatok megismerését, a szociális problémák és konfliktusok hatékonyabb kezelését. ... >>

A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7627 Pécs, Bártfa utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné sz. Balázs Edit Blanka, kurtóriumi titkár Nagy Zsuzsanna
a Pécs, Bártfa utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés, az ezzel összefüggő tevékenységek, események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

A Dr. Majorossy utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Kerék Judit Ágnes
Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének támogatása. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés. Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Kultúrális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja utca 13.
képviselő: elnök Tari József
A FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKAR működésének segítése. A zeneirodalom alkotásaiból minél többnek ismertté és népszerűvé tétele, illetve intézményes keretek teremtése a tehetséggondozáshoz. A fúvószenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtése. Az utánpótlás nevelésében, oktatásában anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával való szerepvállalás. A hasonló egyesületekkel, a Fúvószenekarhoz hasonló zenekarokkal való kapcsolattartás, a bányászünnepek megtartásában, a bányászhagyományok ápolásában való részvétel. A menzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában való közreműködés. ... >>

A GYERMEK ÁLDÁS ! (Tudományos harc a boldog anyaságért) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17. I//6.
képviselő: elnök Dr. Bódis József
A férfi és női meddőség kutatásával, gyógyításával kapcsolatos kutatómunka továbbfejlesztésének elősegítése, a hazai gyakorlat számára kialakított módszerek általánossá tétele a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosításával, valamint az ehhez szükséges anyagi, technikai bázis megteremtésével. A hazai gyakorlat számára megfelelő szakemberek képzése, az in vitro fertilizáció, embrió transzfer program mindennapos gyakorlattá tétele. ... >>

A határokon Túli Magyar Ifjúságért Alapitvány

(oktatási,egyéb)

Pécs, dr. Veress Endre utca 6.
képviselő: Varga Ferenc
A határainkon túli magyar ifjúság támogatása, a nemzettudat és az anyanyelv ápolása vonatkozásában, a tehetséges és anyagilag rászoruló diákok magyar nyelvű tanulmányainak és képzésének támogatása. ... >>

A Köztársaság téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Pécs, Köztársaság tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Hertelendi Ágnes
Az óvoda működésének anyagi támogatása. ... >>

A muzsika hangja a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Pécs, Rákóczi utca 68.
képviselő: kuratórium elnök Megyimórecz István
a pécsi Városközponti Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (Pécs, Rákóczi út. 68.) keretein belül folyó oktató-nevelő munka és művészeti tevékenység támogatása. ... >>

A pécsi férfi kosárlabda utánpótlásért és tömegsportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Teszler Sándor
Pécs város közigazgatási területén kosárlabda sportágban férfi utánpótlás korú játékosokat nevelő, azokat versenyeztető, továbbá tömegsport rendezvényeket szervező sportszervezetek, iskolák, illetve a kiemelkedően tehetséges utánpótláskorú játékosok, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és edzők támogatása pénzbeli- vagy/és természetben nyújtott adományokkal a működési feltételek javítása, illetve a sporttevékenység minél magasabb színvonalon történő végzésének elősegítése céljából. ... >>

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Ércbányász utca 8. I./1.
képviselő: elnök Fedeles Tamás
történettudományokkal foglalkozó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi, főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő tevékenységük folytatásában, illetve hozzájárul a meg nem szerzett tudás elsajátításához. Segítséget nyújtani a magukat tovább képezni akaró diákok és már végzett bölcsészek számára, konferenciákon, rendezvényeken való részvétel útján, kulturális programok szervezése révén. A fiatalok számára könyvek, szakirodalmak, periodikák, újságok terjesztése, amelyek más helyen nem érhetőek el. A történettudomány fiatal kutatóinak segítése. Javítani az egyetemisták, főiskolások tanuláshoz való esélyét, számítógépes adathordozók előállításával, honlap üzemeltetéssel, valamint egyéb eszközök útján. A hallgatók tudományos kutatásban való részvételének elősegítése. Kutatás feltételeinek biztosítása magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyar fiatalok beilleszkedésének előmozdítása az oktatásba, különös tekintettel a felsőoktatásra. ... >>

A Pszichiátria Haladásáért és Fejlesztéséért" Alapítvány

(oktatási)

7623 Pécs, Rét u.2.
képviselő: Dr.Fekete Sándor, Dr.Trixler Mátyás
Oktatási feladatok támogatása, korszerű gyógyító,-megelőző tevékenység ... >>

A Szakszervezeti Szociális Munka Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Szigeti u.12.
képviselő: Borsányi Lászlóné Fritz Zsuzsanna, Dr. Kajtárné dr. Nagy Juli titkár
az egészségügy és a felsőoktatás területén működő szakszervezetek szociális munkájának támogatása, segítése ... >>

A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekeiért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 3.
képviselő: elnök Lampert Gáborné
Az Óvoda gyermekeinek érdekében a technikai, tárgyi eszközök fejlesztése, szakmai (nevelési) programjainak színvonalas megvalósítása érdekében a szülői aktivitás növelése, egészséges környezet biztosítása, a gyermekek egészséges életmódara nevelése. Németnemzetisége kultúra ápolása és a nemzetiségi hagyományok őrzése. ... >>

A-Z Autó és Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 38. III/12.
képviselő: elnök Sántha Zoltán
tagjai és más személyek részére megteremteni a motorsport keretein belül a rendszeres és igényes kapcsolatteremtést, az autó- és motorsport gyakorlásának lehetőségét. Szabadidő hasznos eltöltése, sport és testnevelési céllal. Utánpótlásnevelés biztosítása a sport, esetleg a versenysport részére. Tehetséges amatőr sportolóknak szabadidős, vagy versenyszerű autó és motorsport lehetőség biztosítása. Fiatalok megismertetése az autó- és motorsporttal, versenyzés örömével. Más országok hasonló nonprofit egyesületeivel való kapcsolatfelvétel. Saját internetes oldal kialakítása, naprakészen tartása. ... >>

Agócsy László Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
képviselő: kuratórium elnök Dobos Lászlóné
Az alapfokú művészetre nevelés, így különösen zene oktatása a nemzeti alaptanterv és a kerettanterv alapján oktatási törvénynek megfelelően, mely megalapozza a művészi kifejező készséget, előkészítő zenetagozatú művészeti szakközépiskola, óvónőképzői, tanítóképzői, főiskolai és egyetemi továbbtanulásra. ... >>

Alajos utcai Közművelődési Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratórium elnöke Kasza Tibor, kuratóriumi titkár Pagony Zsuzsanna
Baranya megyében elsősorban a kereskedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában dolgozók és magánalkalmazottak, tanulók, nyugdíjasok - valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződők közössége - művelődési, tanulási, át-, vagy továbbképzési, szabadidő, sport és szórakozási lehetőségének segítése, megvalósítása, tevékenységek anyagi támogatása, cél szerinti besorolása, kulturális szabadidős és hobbi tevékenység, egyéb. ... >>

Alapítvány a Pécs, Bimbó utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Bimbó utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Miszlovicsné Farkas Ildikó
az óvoda anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány a Pécsi Klinikai Radiológia Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Ifjuság u. 13. Rad.Klinika
képviselő: Dr. Battyány István kur. elnök
A Pécsi Radiológiai Klinaka alapvető költségeihez való hozzájárulás, betegellátás színvonalának emelése, eszközök, segédanyagok beszerzésének támogatása, könyvek, információs anyagok beszerzése és kiadásának támogatása, oktatók, előadók dijazásának és az oktatással kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása, képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiával foglalkozó szakdolgozók hazai és külföldi kongresszusi részvételének támogtása, tudományos rendezvények szervezése, szakdolgozók szakmai továbbképzésének támogatása, kiemelkedő szakdolgozók jutalmazása, szakmai programok, ünnepségek, rendezvények támogtása, ... >>

Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére

(oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök dr. László Gyula, kuratóriumi tag dr. Kovács Katalin, társelnök Huszti Zoltán
Baranya megye gazdasági életének segítése, fejlesztése, a megváltozott gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás elősegítése.
A külföldi támogatások fogadókészségének megteremtése.
Nemzetközi kapcsolatok (ideértve a nemzetközi gazdasági együttműködéseket is) előmozdítása, amelyek arra hivatottak, hogy feltárják és összehangolják a pénzügyi, gazdasági, technológiai és kulturális forrásokat.
A vállalkozások gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi feltételeinek kialakítása, és az ehhez szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése.
Vállalkozások részére fejlesztési ajánlatok kidolgozása.
A vállalkozásokat elősegítő oktatási tanácsadási, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
a vállalkozói magatartás és kultúra kialakítása, fejlesztése, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely vállalkozások jobb és hatékonyabb működését segítheti elő, a gazdasági tevékenység minőségi javítását szolgálja, ideértve azon programok támogatását is, amelyek a pályakezdő fiatalok életpálya esélyeit növelik, és vállalkozóvá válásukat segítik. ... >>

Alapítvány az ALS betegségben szenvedők lehetséges megsegítésére, kezelésük elősegítésére

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét u. 2. (PTE-ÁOK Neur.Klin)
képviselő: Dr. Gáti István elnök
Ezen ritka és az orvostudomány jelenlegi ismeretei szerint gyógyíthatatlan betegségben szenvedők megsegítése minden lehetséges módon. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása hasonló célú és tevékenységű szervezetekkel a külföldi kutatási, gyógyítási eredmények hazai megismertetése érdekében. A betegsében szenvedők külföldi egészségügyi intézményekben vizsgálatokon való részvételének megteremtése. A súlyos neuromuscularis betegségben szenvedők kivizsgálásának, kezelésének, életminőségének javítását támogatja. Ezen betegcsoportokon belül az amyotrophiás lateralsclerosis és hasonló gyors progressziójú motoneuron betegségek és izomdisztrófiák a támogatásban elsőbbséget élveznek. Támogatja az alapítvány az esetleges külföldi intézetek vizsgálatait, kezelési költségeit. A betegek számára a betegségükkel kapcsolatban összejöveteleket szervez. Támogatja a betegek kezelésében résztvevő egészségügyi személyzet szakképzését, ezzel összefüggésben a hazai és külföldi konferenciákat. ... >>

Alapítvány az Egészséges Újszülöttekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Kórház-Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya műszerparkja színvonalának emelése, az osztály munkatársai szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Alapítvány az orvosképzés fejlesztésének támogatására

(oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: elnök Dr. Bogár Lajos
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen folyó orvosképzés színvonalának javítása. ... >>

ALIUS Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Sirály utca 48.
képviselő: kuratórium elnöke dr. István Miklós
az állami iskolarendszerben nem képezhető (sérült) gyermekek támogatásának, nevelésének, oktatásának fejlesztésének, önálló életkezdésük támogatásának elősegítése. A sérült gyermekeket nevelő családoknak nyújtott segítség megszervezése. A sérült gyermekek élete teljes körű egészséges és örömteli megvalósulásának szolgálata. A sérülésből eredő hátrányok mérséklése, a lehető legjobb alkalmazkodás elősegítése, viszonylagos önállóságra tanítás. A speciális szakmai és szociális szolgáltatások létrehozásának elősegítése. Szervezői munkával a gyermekek nyaraltatásának, munkába lépésének és elhelyezkedésüknek az elősegítése. ... >>

Alsós Diákjainkért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7632 Pécs, Aidinger János utca 41.
képviselő: kuratórium elnöke Kozsahubáné Bata Zsuzsanna, kuratóriumi titkár Farkas Róbert
az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első négy évfolyama tanulóközösségének a tanulmányok folytatátáshoz, illetőleg a tanulmányok megfelelő tárgyi feltételeinek biztosításához anyagi és természetbeni támogatás nyújtása. A tanulók képességfejlesztésének, a körükben végzett ismeretterjesztésnek a támogatása. Különböző területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. A tanulók versenyeztetésének támogatása, részvételi díj, útiköltség megtérítésével. Az egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek bővítése, tanulmányi kirándulások támogatása, a kulturált iskolai környezet megteremtése, fenntartása. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése. Az első négy évfolyamon eredményesen dolgozó pedagógusok munkájának elismerése, a tanítók, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Alternativ Színházi Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: a kuratórium elnöke Mikuli János
Az Alternatív Színházi Műhely Alapítvány komplex színházi események megvalósítását tűzi ki célul, mely magában foglalja az alternatív színházi előadások létrehozását és befogadását, illetve átfogó képzési programokkal a város oktatási intézményei számára kíván olyan kínálatot nyújtani, melyban ez általános iskolásoktól az egyetemistákig kerülhetnek a színház közelébe, a színházzal napi kapcsolatba a nézőink és/vagy színházcsinálóink. ... >>

Angle Kulturális és Oktatási Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7629 Pécs, Fehérhegyi utca 6.
képviselő: elnök Petrovics Mária
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, oktatási, kulturális tevékenységek szervezése révén. Kisebbségi nyelvek, elsősorban a roma nyelv, kultúra ápolása, gondozása, roma kulturális örökség megóvása, hagyományok megőrzése. Nemzetközi, lovári roma nyelv ápolása, oktatása, sztenderizációjához való hozzájárulás, szegregációs oktatásban résztvevő roma gyerekek integrációja a többségi oktatási intézményekben. Hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élő csoportok, gyerekek oktatási helyzetének kutatása. Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Hátrányos helyzetű roma származásúak, főleg nők, idősek testi és szellemi fogyatékkal élők munkaerőpiaci reintegrációja. Kezdő roma civil szervezetek segítése, új autonóm egyesületek létrehozásában való segítségnyújtás. ... >>

Anikó Diákalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Anikó utca 1.
képviselő: képviselő és kuratóriumi tag Kummerné Palágyi Ágnes Judit, képviselő és kuratóriumi tag Ritzné Brúder Anita, kuratórium elnök Vezér Andrásné
az Anikó utcai Általános Iskola keretében működő tagozatok részére a biztos anyagi háttér megteremtése, a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, az iskolai diákmozgalmak és rendezvények támogatása, a nyelvoktatás és diáksport tanórán kívüli formáinak, valamint technikai szükségleteinek biztosítása. ... >>

Apádék Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
képviselő: kuratórium elnök Jani Péter
iskolai diák-közélet szerveinek és rendezvényeinek támogatása, tanulók anyagi segítése. ... >>

APODOSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Petőfi utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Helyei Kristóf
-Kulturális fesztiválok, koncertek, előadások megrendezésének;
-kortárs művészeti ágak népszerűsítésének;
-a kultúra különböző területein ? irodalom, film, színház, tánc, zene, képzőművészet, iparművészet ? tevékenykedő alkotók találkozásának, kommunikációjának, közös projektek elkészültének;
-filmművészeti alkotások létrejöttének, bemutatásának;
-kulturális témájú, tudományos-ismeretterjesztő televízió, rádióműsor létrejöttének, bemutatásának;
-a hátrányos helyzet problémájával foglalkozó filmművészeti alkotások televízió-, rádióműsorok létrejöttének, bemutatásának;
-a kortárs táncművészetben alkotó koreográfusok, táncművészek, alkotóműhelyek előadásainak létrejöttének;
-színházi területen tevékenykedő alkotók, színművészek, rendezők alkotásainak létrehozásának;
-klasszikus és kortárs zeneszerzők, zenészek megjelentetésének, felléptetésének;
-fiatal művészek magyarországi és külföldi tanulmányainak;
-alkotóművészek magyarországi és külföldi kutatásainak;
-alkotóművészek külföldi vendégszerepléseinek;
-alkotóművészek oktatásának, mesterkurzusok rendezésének;
-kulturális menedzsment magyarországi oktatásának és fejlesztésének;
-alkotóművészi mecenatúra magyarországi kialakításának;
-hátrányos helyzetű művészek alkotásai létrejöttének bemutatása, magyarországi és külföldi tanulmányainak, magyarországi és külföldi kutatásainak, külföldi vendégszerelésének;
- hátrányos helyzetű emberek kulturális integrációját segítő projektek létrejöttének segítése, támogatása. ... >>

Ápolásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnök Bogláriné Szilágyi Erzsébet
Elsősorban a Baranya Megyei Kórházban, az ápolás, gyógyítás, diagnosztika területén tevékenykedő egészségügyi dolgozók oktatásának, továbbképzésének megsegítése, támogatása. Az új technológiák, gyakorlatok bevezetésének szorgalmazása és támogatása. Az ápolók és asszisztensek motiválása és megtartása évente egy alkalommal. Ápolók és asszisztensek jutalmazása, emléklap és kitűző átadásával az Ápolók Nemzetközi napja alkalmával. A jutalom odaítéléséről a Baranya Megyei Kórház dolgozóinak jelölése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. ... >>

Apró Léptek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Tompa Mihály utca 13.
képviselő: kuratórium elnök Dorsics Orsolya, kuratóriumi titkár Schubertné Rákossy Johanna
a Pécs Megye Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Fecskefészek Gyermekotthona személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása, az intézmény hatékonyabb működésének támogatása, a benne nevelkedő kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. Az intézményben elhelyezett sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai fejlesztésének megszervezése, annak segítése, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A O-4 éves korú, az intézménnyel kapcsolatba kerülő hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, annak megszervezése, kivitelezése, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok támogatása, olyan programokkal, melyek a szociális kompetenciát erősítik, ismeretet terjesztenek, illetve képességeket fejlesztenek. Az intézménybe gyermekvédelmi alap,- illetve szakellátás keretében felvett gyermekek családjainak segítése, a családok nevelő funkciójának erősítése. Az intézetbe felvett gyerekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, mozgásfejlesztés és sporttevékenység révén. Az alapítvány céljával megegyező témájú nyomtatott, audio-vizuális, illetve multimédiás kiadványok készítése, szerkesztése, kiadása, terjesztése. Konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Aprók Háza Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lippai Csabáné, kuratóriumi titkár Valkó Lajosné
az Apáczai Csere János Nevelési Központ 3. számú Óvodájában folyó színvonalas nevelő munka feltételeinek biztosítása és fejlesztése, a gyermekek egyéni képességfejlesztését szolgáló eszközök megteremtése, az óvónők szakmai továbbképzésének segítése, valamint szakmai programok megvalósitása. ... >>

Apróka Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
képviselő: képviselő Garai Zsuzsanna
a pécsi Budai Nagy Antal u. 5. szám alatti óvoda és az oda járó óvodások támogatása. ... >>

Apróval az Aprókért Óvodafejlesztési Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 90.
képviselő: Rezsdovicsné Szabó Éva kur.elnök, Varga Csilla kur.titkár
a pécsi Zsolnay vilmos uti óvoda és a hozzá tartozó mindenkori tanintézményeiben folyó óvodai nevelés támogatása ... >>

Arany BIT Informatikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,szociális)

7624 Pécs, Fogaras utca 18.
képviselő: kuratóriumi tag Budai István, kuratóriumi tag Herbály István, kuratóriumi tag Meretei Balázs
A magyar, s azon belül is Dél-Dunántúl információs társadalmának fejlesztése, az információs technológiák széles körű elterjesztése. Új, korszerű és versenyképes informatikai módszerek, illetve a hasznos és értéket képviselő informatikai és internetes tartalmak fejlesztése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs társadalomhoz való csatlakozásának elősegítése, kistelepülések, informatikailag elmaradott régiók informatikai kultúrájának fejlesztése, a informatikai elmaradottság felszámolása, az interneten vagy más nyílt kommunikációs hálózatokon történő munkavégzés támogatása. ... >>

Aranyhajó Alapítvány

(oktatási,szociális)

7635 Pécs, Donátusi út 148.
képviselő: kuratórium elnöke Szabóné Magenheim Anett
A gyermekek, fiatalok és családjaik lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. A jó közérzet elérésének elősegítése. Az integráció, mint pedagógiai és társadalmi cél támogatása. A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség kialakulásának prevenciója, korrekciója. A családban történő nevelés elősegítése. Olyan feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek a személyiségüket és képességeiket a maguk lehetőségeinek felső határáig kiműveljék, és családjuk ebben hatékony támaszuk legyen. Az általunk szervezett tevékenységek közben a gyermekek maguk fedezzék fel a világot, a különböző produktumok létrehozása révén is érezzék: képesek értékek létrehozására, melyek elismerést váltanak ki környezetükben, ezáltal pozitívan hat énképük fejlődésére. A társadalmi szerep- és felelősségvállalás előmozdítása, a szervezetek és magánszemélyek ösztönzése egy társadalmi és közösségi szempontból kiemelt prioritású ügy felkarolására. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjuk támogatása. A gyermekek szocializációját tekintve az alapítvány célja, hogy a másodlagos szocializáció hatékony színterévé váljon; olyan érték- és normarendszert közvetítsen a gyermekek számára, amely interiorizálásával a gyermekek elsajátítják, és maguk is alkotóan alkalmazni tudják a társadalom kultúráját. ... >>

Aranyháló Alapitvány

(oktatási)

7623 Pécs, Megyeri u.5.
képviselő: Dr. Simony Emőke
szociális alap ellátó intézmény és fogyatékosokat támogató hálózat létrehozása, müködtetése, munkanélküliek segitése, szakemberek képzésének támogatása ... >>

Aranyszalag Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7632 Pécs, Dr. Hal József utca 4/a.
képviselő: elnök Németh Ferenc
A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, társadalmi elismertségének növelése óvodás kortól minél szélesebb rétegek bevonásával. Rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. Fiatalok megismertetése az egészséges életmóddal, a sportolás, a versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

Árnyékszínház Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Hegyalja utca 43.
képviselő: elnök Szilágyi Eszter
színházi előadások létrehozása, elsősorban felnőttek számára. Kapcsolattartás más hasonló színházi formációkkal, egyesületekkel, fesztiválok látogatása, ezeken való részvétel, dokumentáció készítése, találkozók esetleg sorkshop rendezése. Középiskolások színházi képzése. Beavató színházi előadások létrehozása, sorozat. Irodalmi estek létrehozása, versestek, ünnepi összeállítások. Kiállításmegnyitók, performance-ok, videoprojektek létrehozása. Gyakorlati foglalkozások biztosítása a PTE BTK színház-szakos hallgatói részére. Kortárs magyarországi és határon túli drámák felolvasó színházi formában való előadása, illetve feldolgozása előadásra. ... >>

Árpád Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7632 Pécs, Aidinger J. utca 41.
képviselő: kuratóriumi elnök Kondorné Sziklai Andrea
A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola működő városi beiskolázású nyolcosztályos gimnázium oktató-nevelő munkájának, iskolai képzésének anyagi támogatása. ... >>

Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Liliom utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Trebbin Brigitta
az Ajtósi Dürer Úti Óvoda nevelési, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális; ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Anikó Utcai Óvoda Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7636 Pécs, Visnya Ernő utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Benczes Gáborné
Az alapítvány célkitűzése az óvoda nevelési tevékenységének támogatása, a differenciált nevelés feltételeinek javítása, a gyermekek tanulási, művelődési és szabadidős sportolási lehetőségeinek javítása, bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása, az egészséges -a természetes környezettel harmonizáló- környezet kialakítása, a korszerű óvodai nevelést, ismeretterjesztést szolgáló eszközök beszerzésének támogatása, gyermekvetélkedők, ünnepélyek, rendezvények támogatása és számítástechnikai eszközök bővítése, képességfejlesztés lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Az Aradi Vértanúk Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 14.
képviselő: kuratórium elnöke Juhos Szilvia
Az Aradi Vértanúk Úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészéges testi és személyiségfejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyes tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kultúrális, ismeretterjsztő és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállományok vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Egyetem utcai Általános Iskola Oktatási-Nevelési-Környezetvédelmi és Sport Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7626 Pécs, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Góbi János
Az iskolai munka anyagi támogatása. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

B.Á.R.T.F.A. Belőlünk, Általunk, Rólunk Tanuló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Sarlós Józsefné
A Bártfa Utcai Intézmény Egység oktató, nevelő munkájának támogatása a tanulásban és tanításban. Képességfejlesztésben és tehetséggondozásban; oktatáshoz és szabadidős tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében. Önképzőkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben; sporttevékenységben; évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidős programok szervezésében; kulturális nevelésben; ösztöndíjak létesítésében; alapfokú művészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban; tanulmányi utak, kirándulások szervezésében. Tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben; felzárkóztató tevékenységben; tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében. Egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában; tanulók jutalmazásában; könyvtár fejlesztésében; testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében; nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában. Az egészséges életmód megismertetésében; a kultúrált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában, valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében ... >>

Babits Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: képviselő Szabóné Bárdos Csilla
Elismerni az iskola azon diákjainak munkáját, akik folyamatosan kimagasló tanulmányi eredményt vagy országos sikert értek el, és ezzel az iskola hírnevét öregbítették. ... >>

Babits Gimnázium Magiszter Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: kuratóriumi elnök Rózsahegyi Ágnes
Oktatási ellátás biztosítása. Segítségnyújtás az iskola dolgozói részére szakkönyvek és módszertani segédanyagok beszerzéséhez. ... >>

Babits-Komarov Baráti Kör

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: alelnök Weinreich László, elnök Lengvárszky Attila
Felkutassa a volt diákokat és e szervezeten keresztül érettségit követően is tartsa velük a kapcsolatot. Életpályájukat a jövendő generáció segítése érdekében figyelemmel kísérje, erősítse az öreg- és jelenlegi diákok Alma Materhez kötődését. Segítse az iskola pedagógiai programjának, nevelési céljainak megvalósítását, ápolja és bővítse hagyományait. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva segítse az iskola tehetséges, illetve hátrányos helyzetű tanulóit. Adjon tájékoztatót tagjainak az iskola és az egyesület rendezvényeinek helyéről, időpontjáról, jellegéről. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal