Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 197
1. oldal

3. Szektor Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7621 Pécs, István utca 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajnal Zsolt
Komplex, a társadalom szempontjából közhasznú programok működtetése, menedzselése és támogatása. ... >>

7-es Kör Társaság székhelye: Szigetvári Városi Kórház Alkoholgondozó

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Kisdeindol-Hegyhát dűlő 13.
képviselő: elnök Ács József
Az egészséges természetes életmód eszméinek terjesztése, segítségnyújtás szenvedélybetegségben szenvedőknek az állam törvényeit tiszteletben tartva, továbbá olyan emberek átmeneti védett szállással való segítése, - a szállás szervezeti és működési szabályzata alapján ? akik teljes mértékben fel kívánnak hagyni az ivással. ... >>

A Dr. Majorossy utcai óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Dr. Majorossy I. utca 10.
képviselő: kuratórium elnök Kerék Judit Ágnes
Különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének támogatása. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének elősegítése. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés. Óvodapedagógusaink szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Vidék kis- és középvállalkozásainak fejlesztésére

(oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 13.
képviselő: elnök dr. László Gyula, kuratóriumi tag dr. Kovács Katalin, társelnök Huszti Zoltán
Baranya megye gazdasági életének segítése, fejlesztése, a megváltozott gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás elősegítése.
A külföldi támogatások fogadókészségének megteremtése.
Nemzetközi kapcsolatok (ideértve a nemzetközi gazdasági együttműködéseket is) előmozdítása, amelyek arra hivatottak, hogy feltárják és összehangolják a pénzügyi, gazdasági, technológiai és kulturális forrásokat.
A vállalkozások gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi feltételeinek kialakítása, és az ehhez szükséges ismeretek megszerzésének elősegítése.
Vállalkozások részére fejlesztési ajánlatok kidolgozása.
A vállalkozásokat elősegítő oktatási tanácsadási, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
a vállalkozói magatartás és kultúra kialakítása, fejlesztése, kutatási tevékenység kezdeményezése, támogatása.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely vállalkozások jobb és hatékonyabb működését segítheti elő, a gazdasági tevékenység minőségi javítását szolgálja, ideértve azon programok támogatását is, amelyek a pályakezdő fiatalok életpálya esélyeit növelik, és vállalkozóvá válásukat segítik. ... >>

Alapítvány dr. Toller László gyógyulásának elősegítésére

(egészségügyi,szociális)

7634 Pécs, Fagyal utca 2/ B.
képviselő: a kuratórium elnöke Betlehem István, a kuratórium titkára Simon István János
A 2006. június 19. napján közlekedési balesetet szenvedett Dr. Toller László, Pécs Város Polgármesterének gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához (felépüléséhez) szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind a beteg otthonában, családja körében. ... >>

Angle Kulturális és Oktatási Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7629 Pécs, Fehérhegyi utca 6.
képviselő: elnök Petrovics Mária
hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, oktatási, kulturális tevékenységek szervezése révén. Kisebbségi nyelvek, elsősorban a roma nyelv, kultúra ápolása, gondozása, roma kulturális örökség megóvása, hagyományok megőrzése. Nemzetközi, lovári roma nyelv ápolása, oktatása, sztenderizációjához való hozzájárulás, szegregációs oktatásban résztvevő roma gyerekek integrációja a többségi oktatási intézményekben. Hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők, idősek, testi és szellemi fogyatékkal élő csoportok, gyerekek oktatási helyzetének kutatása. Hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Hátrányos helyzetű roma származásúak, főleg nők, idősek testi és szellemi fogyatékkal élők munkaerőpiaci reintegrációja. Kezdő roma civil szervezetek segítése, új autonóm egyesületek létrehozásában való segítségnyújtás. ... >>

APODOSZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Petőfi utca 69.
képviselő: kuratóriumi elnök Helyei Kristóf
-Kulturális fesztiválok, koncertek, előadások megrendezésének;
-kortárs művészeti ágak népszerűsítésének;
-a kultúra különböző területein ? irodalom, film, színház, tánc, zene, képzőművészet, iparművészet ? tevékenykedő alkotók találkozásának, kommunikációjának, közös projektek elkészültének;
-filmművészeti alkotások létrejöttének, bemutatásának;
-kulturális témájú, tudományos-ismeretterjesztő televízió, rádióműsor létrejöttének, bemutatásának;
-a hátrányos helyzet problémájával foglalkozó filmművészeti alkotások televízió-, rádióműsorok létrejöttének, bemutatásának;
-a kortárs táncművészetben alkotó koreográfusok, táncművészek, alkotóműhelyek előadásainak létrejöttének;
-színházi területen tevékenykedő alkotók, színművészek, rendezők alkotásainak létrehozásának;
-klasszikus és kortárs zeneszerzők, zenészek megjelentetésének, felléptetésének;
-fiatal művészek magyarországi és külföldi tanulmányainak;
-alkotóművészek magyarországi és külföldi kutatásainak;
-alkotóművészek külföldi vendégszerepléseinek;
-alkotóművészek oktatásának, mesterkurzusok rendezésének;
-kulturális menedzsment magyarországi oktatásának és fejlesztésének;
-alkotóművészi mecenatúra magyarországi kialakításának;
-hátrányos helyzetű művészek alkotásai létrejöttének bemutatása, magyarországi és külföldi tanulmányainak, magyarországi és külföldi kutatásainak, külföldi vendégszerelésének;
- hátrányos helyzetű emberek kulturális integrációját segítő projektek létrejöttének segítése, támogatása. ... >>

Apró Léptek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Tompa Mihály utca 13.
képviselő: kuratórium elnök Dorsics Orsolya, kuratóriumi titkár Schubertné Rákossy Johanna
a Pécs Megye Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Fecskefészek Gyermekotthona személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása, az intézmény hatékonyabb működésének támogatása, a benne nevelkedő kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. Az intézményben elhelyezett sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai fejlesztésének megszervezése, annak segítése, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A O-4 éves korú, az intézménnyel kapcsolatba kerülő hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, annak megszervezése, kivitelezése, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok támogatása, olyan programokkal, melyek a szociális kompetenciát erősítik, ismeretet terjesztenek, illetve képességeket fejlesztenek. Az intézménybe gyermekvédelmi alap,- illetve szakellátás keretében felvett gyermekek családjainak segítése, a családok nevelő funkciójának erősítése. Az intézetbe felvett gyerekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, mozgásfejlesztés és sporttevékenység révén. Az alapítvány céljával megegyező témájú nyomtatott, audio-vizuális, illetve multimédiás kiadványok készítése, szerkesztése, kiadása, terjesztése. Konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Apróka Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
képviselő: képviselő Garai Zsuzsanna
a pécsi Budai Nagy Antal u. 5. szám alatti óvoda és az oda járó óvodások támogatása. ... >>

Arany BIT Informatikai Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,szociális)

7624 Pécs, Fogaras utca 18.
képviselő: kuratóriumi tag Budai István, kuratóriumi tag Herbály István, kuratóriumi tag Meretei Balázs
A magyar, s azon belül is Dél-Dunántúl információs társadalmának fejlesztése, az információs technológiák széles körű elterjesztése. Új, korszerű és versenyképes informatikai módszerek, illetve a hasznos és értéket képviselő informatikai és internetes tartalmak fejlesztése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok információs társadalomhoz való csatlakozásának elősegítése, kistelepülések, informatikailag elmaradott régiók informatikai kultúrájának fejlesztése, a informatikai elmaradottság felszámolása, az interneten vagy más nyílt kommunikációs hálózatokon történő munkavégzés támogatása. ... >>

Arany Híd Alapítvány

(sport,szociális)

7621 Pécs, Apáca utca 15
képviselő: kuratórium elnök Kisida István, kuratóriumi elnökhelyettes Primné Radó Beáta
megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs támogatása. Segítségnyújtás a megváltozott munkaképességű személyek egészséges életmódjának kialakításához és életkörülményeik javításához. Bemutatók szervezése, amelyen a rendszeresen sportoló megváltozott munkaképességűek és mozgássérültek megismertetik és megszerettetik a sportot, illetve a versenysportot társaikkal. Előadások, találkozók szervezése, cserekapcsolatok kiépítése, hirdetés, reklám és propaganda tevékenység ellátása az alapítványi cél megvalósítása érdekében és munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatása. ... >>

Aranyhajó Alapítvány

(oktatási,szociális)

7635 Pécs, Donátusi út 148.
képviselő: kuratórium elnöke Szabóné Magenheim Anett
A gyermekek, fiatalok és családjaik lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. A jó közérzet elérésének elősegítése. Az integráció, mint pedagógiai és társadalmi cél támogatása. A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség kialakulásának prevenciója, korrekciója. A családban történő nevelés elősegítése. Olyan feltételek biztosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek a személyiségüket és képességeiket a maguk lehetőségeinek felső határáig kiműveljék, és családjuk ebben hatékony támaszuk legyen. Az általunk szervezett tevékenységek közben a gyermekek maguk fedezzék fel a világot, a különböző produktumok létrehozása révén is érezzék: képesek értékek létrehozására, melyek elismerést váltanak ki környezetükben, ezáltal pozitívan hat énképük fejlődésére. A társadalmi szerep- és felelősségvállalás előmozdítása, a szervezetek és magánszemélyek ösztönzése egy társadalmi és közösségi szempontból kiemelt prioritású ügy felkarolására. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek és családjuk támogatása. A gyermekek szocializációját tekintve az alapítvány célja, hogy a másodlagos szocializáció hatékony színterévé váljon; olyan érték- és normarendszert közvetítsen a gyermekek számára, amely interiorizálásával a gyermekek elsajátítják, és maguk is alkotóan alkalmazni tudják a társadalom kultúráját. ... >>

Art-Éra Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

(szociális,kulturális)

7625 Pécs, Kisboldogasszony utca 15.
képviselő: elnök Zentai Tamás
a magyar kultúra és társadalom megismerése és megismertetése, az ezzel kapcsolatos ismeretek feltárása és terjesztése, valamint a kultúra és a társadalom közötti kapcsolat feltérképezése; olyan kulturális és társadalomtudományi műhellyé válás, amelynek keretében a társadalmi és kulturális folyamatok értő és elemző módon kerülnek feltárásra, a határon túli magyarság önazonosságának és kulturális, nyelvi identitása megőrzése, elősegítése az egyetemes magyar kultúra terjesztésének és a magyar-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztésének, erősítésének jegyében, valamint a külhoni magyarság szociális körülményeinek javítása; az öntudatában megerősödött, múltjára és kultúrájára büszkén tekintő külhoni magyarság kialakulásának támogatása. A hátrányos helyzetű kistérségek és települések felzárkóztatása a helyi kulturális élet megszervezésének és a turizmus -elsősorban az öko-turizmus- fellendítésének segítségével, közreműködés az ilyen irányú programok szervezésében és lebonyolításában, segítségnyújtás a kistelepülések, kistérségek, régiók számára az Európai Unió regionális felzárkóztatását célzó programjainak hatékonyabb kihasználásában; a környezeti javak megőrzésére való törekvés, a környezeti sokszínűség, biodiverzitás megóvása, az ökológiailag fenntartható fejlődés elvének és gyakorlatának támogatása, illetve az ezekkel összefüggő információk terjesztése a társadalom felé; részvételi demokrácia elősegítése, a társadalmi önszerveződés gyakorlati megvalósítása. ... >>

Az emberi láb egészségéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7624 Pécs, Petőfi utca 70. fdsz./1.
képviselő: képviselő dr. Gyenis Dezső
az emberi láb érszűkületes, reumás, lábszárfekélyes megbetegedéseinek a természetgyógyászat eszközeivel való gyógyítása, a gyógyítóhálózat országos kifejlesztése. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

Babits-Komarov Baráti Kör

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: alelnök Weinreich László, elnök Lengvárszky Attila
Felkutassa a volt diákokat és e szervezeten keresztül érettségit követően is tartsa velük a kapcsolatot. Életpályájukat a jövendő generáció segítése érdekében figyelemmel kísérje, erősítse az öreg- és jelenlegi diákok Alma Materhez kötődését. Segítse az iskola pedagógiai programjának, nevelési céljainak megvalósítását, ápolja és bővítse hagyományait. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújtva segítse az iskola tehetséges, illetve hátrányos helyzetű tanulóit. Adjon tájékoztatót tagjainak az iskola és az egyesület rendezvényeinek helyéről, időpontjáról, jellegéről. ... >>

Baldauf Gusztáv Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szabadság utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Sramó András
a Baranya Megye személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézményeinek anyagi támogatása. Hozzájárulás a régió szociális ellátórendszerének forrásteremtéséhez hazai és EU-s pályázatok útján. A régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményei működésének támogatása hazai és EU-s pályázatok útján. Elősegíteni és támogatni Pécs Megye Jogú Város szociális ellátórendszeréhez tartozó intézmények közötti kapcsolattartás a szociális ellátás minőségének biztosítása és javítása érdekében. Azon időkorú - Baranya megyében élő - emberek segítése és anyagi támogatása, akik szociális vagy egészségügyi rászorultság miatt kényszerülnek igénybe venni a szociális ellátórendszer valamely, személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást, nyújtó tartós bentlakásos intézmények szolgálatát. Regionális, szakmai konferencia szervezése és támogatása. Olyan programok, konferenciák szervezése és anyagi támogatása, amelyek a szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmények lakóinak életminőségét javítják. Anyagilag segíteni és támogatni a régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményeit. Kiadványok, szakmai jellegű anyagok, médiumokban való megjelenésének anyagi támogatása. ... >>

Bálint Alapítvány az Állami Gondozottakért

(intézményi,oktatási,szociális)

7633 Pécs, Építők u. 9.
képviselő: Maxim Jószefné, Páváné Kurnik Zsuzsanna
az iskola állami gondozott tanulóinak támogatása ... >>

Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7629 Pécs, Komjáth Aladár utca 2.
képviselő: elnöK Talló Zoltán, ügyvivő elnök Molnár Ferenc
Hátrányos helyzetű állampolgárok, hátrányos helyzetű gyermekeik támogatása, alapvetően szociális és kulturális céllal alakul. Segíti az óvodás, iskoláskorú gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezését, oktatási, kulturális programok szervezését. Segítséget nyújt személyiségük nyitottá válásához, közösségi alkotótevékenységhez. A gyermek kreativitási készségének kibontatásával, elősegítésével, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítésével. Rászoruló családok részére tanácsadást nyújt. ... >>

Baranya Megyei Etnikai és Roma Szervezet

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 54. fdsz.//2.
képviselő: elnök Veszprémi Imre
a roma kulturális értékek megismertetése, megőrzése; a diszkrimináció csökkentése; a roma kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű személyek támogatása;családsegítés;szociális, rászorultsági alapon történő étkeztetés, alkohol- és dorgfüggőség ellen küzdő betegek segítése, támogatása;
hajléktalanok támogatása. ... >>

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: a kuratórium elnöke dr. Szemelyácz János
a szenvedélybeteg fiatalokat ellátó és foglalkoztató intézet működtetése, az itt dolgozó szakemberek továbbképzésének támogatása és szociális támogatás nyújtása. ... >>

Baranya Speciális Mentők Egyesülete

(szociális,egyéb)

7633 Pécs, Esztergár L. utca 1/ C. 4//2.
képviselő: alelnök Szabó Kinga, elnök Baranyai Szilárd, titkár dr. Wéber László
karitatív tevékenység folytatása az ország területén a speciális mentés minél magasabb szintre emelése és a bajba jutottak mihamarabbi kimentése a veszélyeztetett övezetből, szakszerű ellátása esetleges kármegelőzés és mentési technikák népszerűsítése, gyakorlása térítésmentesen. ... >>

Belügyi Szervek Baranya Megyei Nyugdíjas Klubja

(kulturális,szociális)

7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.
képviselő: elnök Tóth Béla
A belügyi nyugdíjasok és hozzátartozóik összefogása, mozgósítása különböző rendezvényekre, eseményekre. Érdekeinek képviselete, jogainak védelme. Ezen belül különös gondot fordít megbecsülések erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítése. ... >>

Best of Besto Nonprofit Regionális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: Kálmán Lilla titkár, képviselő, Teppert Zsanett kuratórium elnöke, képviselő
Megfelelő információáramoltatás, ennek érdekében többnyelvű információs központok, mobilkönyvtár létrehozása. Információs kiadványok kiadása, terjesztése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kultúrális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Művelődési, közéleti események, művészeti programokszervezése. hagyományőrzés, hagyományőrző csoportok és programok támogatása. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségében vidék - és közösségfejlesztő programok szervezése. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés. nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. felnőttképzést folytató intézmény múködtetése. Kiemelkedő képes-ségek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése.Felnőttképzés. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Fogyasztóvédelem - fogyasztói védelem. Emberi és állampolgár jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvás érdekében. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segitésére irányuló szociokultúrális tervek/projektek/ szervezése. ... >>

BÓBITA Gyermeküdültetési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42
képviselő: kuratóriumi elnök Sznyida András
Szociálisan rászorulók bármely okból hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli nevelésének, szabadidős elfoglaltságának, üdültetésének és táborozásának az elősegítése, illetve megszervezése. ... >>

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület

(kulturális,szociális)

7621 Pécs, József utca 4.
képviselő: elnök dr. Kosztics István
A Baranya megyében élő cigány lakosság, későbbiekben pedig Dél-Dunántúli Régió cigányságának kulturális, közművelődési, szociális, foglalkoztatási, jogi és környezetvédelmi érdekképviselete. ... >>

Családok Átmeneti Otthonáért Alapítvány

(szociális)

7632 Pécs, Gárdonyi Géza utca 36.
képviselő: képviselő Trubics René
a hajléktalanná vált, krízishelyzetbe került családok, gyermeküket egyedül nevelő anyák támogatása, élethelyzetük javítása, elsősorban átmeneti időre szállás biztosítása számukra. Segítségnyújtás, családi és gyermeknevelési funkciók megfelelő ellátásához, szakemberek segítségével gyermekvédelmi prevenció megvalósítása, a gondozottak részére munkalehetőség biztosítása. ... >>

Családvarázs a Harmonikus Családért Egyesület

(szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 13. III./9.
képviselő: elnök Lesznik Anita
A család társadalmi szerepének növelése, harmonikus működésének elősegítése, a családon belül és a családok között generációs kapcsolat helyreállítása. ... >>

Cseperedő Alapítvány Pécs

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 63.
képviselő: kuratórium elnöke Tőkéné Gungl Anikó Ágnes, kuratóriumi alelnök Auguszt Mátyásné, kuratóriumi titkár Rumszauer Ilona
a pécsi, 13-as számú, Ajtósi Dürer utcai bölcsödébe járó gyermekek személyiségfejlesztése, szocializációjának elősegítése, nevelése, oktatása, képességfejlesztése, azaz a bölcsödei alkotó tevékenységhez anyagi és eszköztámogatás. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és családjuk segítése, a családi szocializáció erősítése érdekében játszóházak, szabadidős tevékenységek mentálhigiénés programok szervezése és lebonyolítása. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, komplex programok, fejlesztő tevékenységek szervezése és lebonyolítása. ... >>

Csoda Bölcsőde Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

7632 Pécs, Nagy Imre utca 59.
képviselő: kuratórium elnök Várnagy Szilvia, kuratórium titikár Szakál Tiborné
az Apáczai Nevezési és Általános Művelődési Központ Bölcsődéjében nevelkedő gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését biztosító, személyi és tárgyi feltételrendszer javítása. Az intézmény egység szakszerűbb, hatékonyabb működésének támogatása, a gondozott kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. A Bölcsődébe felvett sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának biztosítása, támogatása, ennek érdekében a személyi és tárgyi környezet kialakítása és működtetése. ?Segíts nekem, hogy magam csinálhassam? nevelési program elindítása, Montessori pedagógia alkalmazásának támogatása a bölcsődében. A szülőkkel való együttműködés formáinak bővítése. A bölcsőde udvarának, játékainak fejlesztése, EU előírásoknak megfelelő megfeleltetése. Hazai vagy EU tagállamain belül rendezett, gondozással- neveléssel, bölcsődei élettel kapcsolatos konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, tanulmány utakon való részvétel támogatása. ... >>

CULT-Fusion Közhasznú Kulturális, Turisztikai és Oktatási Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 140.
képviselő: alelnök Koch Ivett, elnök Édelmann Józsefné, titkár Koncz Balázs
A magyar kulturális értékeink feltárása, művészeti ágak fúziójával növelni a kultúránk megbecsülését, értékét. Kulturális értékhez való általános hozzáférés javítása, hátrányos helyzetű területek és csoportok felzárkóztatása, természeti, épített és kulturális értékes megőrzése. Környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. ... >>

Dékány Miklós Alapítvány

(kulturális,szociális)

7624 Pécs, Attila utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Németh Péter, kuratórium társelnöke Dr. Perjési Pál
A Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógyszerész Szakának hallgatója, a tragikus körülmények között elhunyt Dékány Miklós emlékének ápolása. Az egyetemi civil közösség kulturális, ifjúsági, szabadidős tevékenységének ösztönzése. Az egyetemi élet során végzett közösségi munka (kultúra, társadalmi élet, közösségi kapcsolatok) elősegítése, támogatása. Közösségi téren végzett munka elismerése. ... >>

Déldunántúli Áramszolgáltató Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet,szociális)

7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.
képviselő: elnök Nyers János
A munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése, védelme és a szolidaritás elvének érvényesítése. A szociálisan nehéz, súlyos helyzetbe kerülő tagok lehetőség szerinti támogatása, segélyezése. ... >>

DÉLI FÉNY Epilepsziával Élők Dél-dunántúli Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 4.
képviselő: elnök Hrubi Józsefné
A társadalmi szervezet célja: Az epilepsziával mint betegséggel annak gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés mind az epilepsziások mind az egészséges személyek között. Felvilágosítás, oktatás kapcsolatfelvétel- és tartás oktató- és egészségügyi intézményekkel, mely által egyfelől kiküszöbölhető, csökkenthető lesz az epilepsziásokkal szemben mutatkozó társadalmi előítélet és diszkrimináció, másfelől aktív segítség várható el az egészségesek részéről. Kölcsönös segítségnyújtás egymás segítő támogatása. Tanácsadás, iránymutatás az élet fontos területein, mint pl. munkavállalás, pályaválasztás stb. Távlati célként személyre szóló jogi tanácsadás. Az epilepsziásokat megillető szociális juttatások és érdekérvényesítési lehetőségek körének megismertetése, érdekvédelmi fórumok szervezése, érdekvédelmi újság terjesztése. Az epilepsziások gyógyíttatásának elősegítése támogatások felkutatásával. Közös szabadidős programok, klubösszejövetelek, kirándulások, stb. szervezése és finanszirozása. szülők ill. családtagokból álló támogató hálózat kiépítése. Kapcsolattartás az ország területén hasonló céllal működő egyesületekkel szervezetekkel. Kapcsolattartás egyéb betegek csoportjaival (pl. cukorbetegek egyesületei, stb.) ... >>

Derűs Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 3.
képviselő: a kuratórium titkára Bellai Tünde, kuratóriumi elnök Köntös Gyula
A gyermeket váró és a három év alatti, illetve iskolás kor előtti gyermeket nevelő család, és a kisgyermekeket gondozó, nevelő intézmények hatékonyabb működésének támogatása, a kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. ... >>

Devi Art Alapítvány

(szociális,kulturális)

7633 Pécs, Építők útja 9.
képviselő: kuratórium elnöke Fodor Ildikó
hátrányos helyzetű értelmi fogyatékos fiatalok képzőművészeti nevelésének anyagi támogatása.
... >>

Drogprevenciós Munkacsoport

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szendrey J. utca 6.
képviselő: elnök dr. Szemelyácz János, ügyvezető elnök Dr. Kovács Éva ... >>

Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület

(szociális)

7629 Pécs, Corvin utca 10.
képviselő: elnök Nagy Béla
az egyesület tagjai kialakítják egyeztetett véleményüket és közös érdekeiket megfogalmazzák a társadalmi és politikai élet minden szintjén, melyet Pécsett, valamint a Dél-Dunántúli régióban élő cigányság, mint nyilvánosság előtt és a környezetükben működő egyéb szervezetek előtt kifejezésre juttatnak. ... >>

Dzsaj Bhím Közösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 21.
képviselő: képviselő Orsós János
Buddhista vallási tevékenység, vallásos cselekmények, szertartások végzése. A közösség hitvallása a Dr. Bábászáhéb Bhím Ráo Rámdzsí Ámbédkar által 1956. októberében alkotott 22 fogadalom (Bávísz Pratidzsnyá) szövegén alapszik. Nevelési, oktatási intézményekben vallásoktatás, a vallásgyakorlás hozzáférhetőbbé tétele szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúsági intézményben gondozottak és büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak számára. Kulturális és nevelés-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény-működtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Egészségesebb Vidékért Egyesület

(szociális)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 80. fszt./2.
képviselő: elnök Orbán László
A vidéken, elsősorban Zók községben élők életfeltételeinek javítása. ... >>

Egészségünkért - 2005 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Berek utca 17.
képviselő: elnök Dr. Deák Gábor
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer egy részének biztosításával. Cél a betegségek korai felismerése, megelőzése és az egészség gyors helyreállítása. További cél megteremteni a lakosság esélyegyenlőségét az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése során, valamint a szolgáltatások szakmai feltételeinek, színvonalának javítása. Az alapítvány céljai részletesen: - diagnosztikai és therápiás műszerek beszerzése, - egyéb gépek, berendezések, felszerelések, eszközök, műszerek beszerzése, - korszerű orvostechnológia bevezetése, - higiénés rendszer fejlesztése, korszerűsítése, - egészségügyi szakmai képzés és továbbképzés támogatása, megszervezése, - az egészségügyben dolgozók munkafeltételeinek javítása, - alternatív gyógymódok bevezetésének támogatása, - minőség irányítási rendszer bevezetése és működtetése, egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, - hátrányos helyzetű régiók aktív munkakorú lakossága egészségi állapotának javítása, információtechnológia, infrasruktúra fejlesztésével, - a munkaerő versenyképességének javítása az egészségmegőrzés segítségével, - egészségügyi kultúra fejlesztése, - régiós együttműködés kialakítása és fejlesztése, - szélessávú távközlési informatika fejlesztése, - tudományos kutatás támogatása, - akadálymentesítés, rehabilitációs tevékenység, egészségügyi szűrések támogatása, - egészségügyi szakmai mintaközpont létrehozása. ... >>

Egy Hajóban Gyermek és Ifjúságvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7623 Pécs, Szabadság utca 5.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Tímár Csaba, kuratóriumi tag dr. Krausz Róbert, kuratóriumi tag dr. Tímár András, kuratóriuum tagja dr. Tímárné Rétí Tímea
Az alapítvány a rászoruló gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára is célként fogalmazza meg, hogy az abban tevékenykedni szándékozóknak hosszú ideje felhalmozódott tapasztalait és eredményeit a kiemelkedően közhasznú szervezeti jogállásból adódó szélesebb körű törvényes lehetőségek kihasználásával hasznosítsa. Az alapítvány fő céljai közvetett módon, szoros összefüggésben szolgálják az alapvető célok (gyermek,- és ifjúságvédelem) megvalósulását, segítik azok elérését, annak érdekében, hogy a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek esélyegyenlősége, versenyképessége, munkaerő piacon történő elhelyezkedése, jövőbeni társadalmi szerepük javuljon. A gyermek és ifjúságvédelem, valamint e prioritásként kezelt céllal szoros összefüggésben és ahhoz igazodóan, annak segítségével és módszerével kezelten az alapítvány létrehozásának további céljai az alábbiak:
A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, gyógyító-, egészségügyi szociális tevékenység nyújtása részükre, szociális érzékenységük növelése, valamint társadalmi inadaptációs zavaraik leküzdése. Rehabilitációs tevékenység folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. A családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében a marginalizálódott fiatalok formális és informális oktatása, a pedagógiai lehetőségek komplex módon való alkalmazásával megvalósítva. Különböző társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok informális nevelése, kulturális örökségük, műemlékeik, történelmi hagyományaik, identitásuk megőrzése. Az alapítvány célja a gyermekek és fiatalok kimozdításának elősegítése, foglalkoztatásuk biztosítása, elszigetelődésük csökkentése a sport általi nevelés, a természetvédelem, az állat- és környezetvédelem alkalmazásával, új módszerek bevezetését és elfogadtatását, alternatívák kidolgozását kívánja elérni az egészséges test, környezet és élet szellemiségében. Az ifjúságvédelem terén az alapítvány célja a fiatalok tolerancia küszöbének emelésével diszkriminációmentes környezetet alakíthasson ki a fiatalok körül. Az alapítvány célja a nemzeti, etnikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk miatt hátrányos helyzetben élő fiatalok esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezen fiatalok magas fokú képzettségének elősegítése, a munkaerőpiacon való képzésüknek, foglalkoztatásuknak elősegítése. Az alapítvány tevékenységeinek ellátása érdekében céljának tekinti tagjai személyes, segítő és szervezési készségeinek fejlesztését, hazai és külföldi eredmények, módszerek megismerését, oktatását és terjesztését, ezzel kapcsolatban az alapítvány tagjainak folyamatos információ cseréjét, hazai és külföldi továbbképzését és kölcsönös tanulási lehetőségek biztosítását, rendezvények szervezését, együttműködésre és kapcsolatfejlesztésre törekszik az ezen témákkal foglalkozó hazai és k ... >>

Egy-MÁSÉRT Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7630 Pécs, Kakukk utca 12/B.
képviselő: kuratórium elnöke Staubach Erzsébet
A mozgáskorlátozottak, szellemi fogyatékosok, árvák, öregek és ápolásra szorulók részére kialakított otthonok, továbbá állatmenhelyek anyagi és erkölcsi segítése. A Magyarországon élő segítségre szorulók életszínvonalának, életkörülményeinek javítása, az Európai Unióban megszokott és elfogadott szintre történő emelése. ... >>

Együtt az Idősekért és Elesettekért Alapítvány

(szociális)

7634 Pécs, Pálma utca 6.
képviselő: kuratórium elnöke Tándori Jánosné
Emberi, társas kapcsolatoknak a kialakítása, amely elősegítheti a valódi otthon érzetét, és amely késlelteti vagy megakadályozza az elmagányosodást. A szociális otthonban élő idős emberek fizikai ellátását, életkörülményeiknek javítását elősegítő felszerelések, berendezések juttatása. A fentiek megvalósítását leginkább elősegítő szakemberek (különösen orvosok, ápolók) támogatása, munkakörülményeinek javítása. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megszerzése és a rászorulóknak juttatása. Ajándékozás, akár személyes ünnepek (születésnap, névnap), vagy egyéb ünnepekre (Karácsony, Húsvét). Nemzetközi kapcsolatok létesítése a színvonalas ápolás emelésének érdekében szakmai szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

Együtt Baranyáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Nagy Lajos király útja 11.
képviselő: elnök Kiss Jánosné
Társadalmi és érdekképviseleti tevékenység végzése a Baranya megyében élő roma kisebbség felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése érdekében. Elősegítse az iskolai oktatást, illetőleg azon való részvételt; a foglalkoztatást, ezáltal a munkanélküliség csökkentését; a kulturális rendezvények szervezését, az azon való részvételt; sportolást, az azon való részvételt; a technikai fejlesztést; együttműködést, kapcsolattartást, illetve közös programok szervezését illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel; a kapcsolatok építését és fenntartását hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Élet Beszéde Karizmatikus Keresztény Egyház

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7625 Pécs, Havi-hegyi út 39.
képviselő: egyházfő Király Márk pásztor
vallásos cselekmények, szertartások végzése, nevelési oktatási intézményekben vallásoktatás, hitélethez szükséges kiadványok, kegytárgyak előállítása, értékesítése, egyházi célra használt épületek részleges hasznosítása, vallásgyakorlás hozzáférhetővé tétele szociális, egészségügyi gyermek, ifjúságvédelmi intézményben gondozottak, büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak számára, kulturális, nevelés-oktatási, szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézményműködtetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. ... >>

Emberke Családsegítő Alapítvány

(szociális)

7621 Pécs, Szent Mór utca 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Belénessy Réka Mária, kuratóriumi tag Farkas Judit
a családok támogatása a gyermekvállalással kapcsolatos nehézségek leküzdésében. A csecsemő érkezésével megváltozik a családok élete. Gyakran olyan problémákkal kell az édesanyáknak szembenézniük, melyek megoldása nagyszülő, vagy más ráérő, tapasztalt családtag hiányában szinte lehetetlen. Egy olyan központ létrehozását tervezzük, amely már a terhesség idejében fogadná az édesanyákat, olyan programokat, előadásokat szervezne, ahol nemcsak felkészülni lehetne a gyermekkel való együttélésre, hanem lehetőséget nyújtana ismerkedésre, tapasztalatcserére, hiszen legtöbbet egymástól tanulhatunk. Gyermekfelügyelet és családi napközi szervezésével olyan alternatív nappali ellátást szeretnénk nyújtani, amely rugalmasan alkalmazkodik a családok életéhez. Ezáltal az édesanyák biztonságban tudhatják gyermeküket, míg dolgaikat intézik, vagy éppen kikapcsolódnak, de megkönnyíteni a munkahelyre való visszatérést is. Külön szeretnénk foglalkozni a gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel és az ő speciálsi problémáikkal. A gyermekvállalás ne a családok életét beárnyékoló problémahalmaz, hanem a lelki-szellemi gazdagság forrása legyen. Családi napközi-hálózat kiépítése, helyettes szülő-hálózat működtetése, illetve 6 hónappos kortól zenés-és nyelvi programok szervezése gyermekek részére. ... >>

Érted-Veled Baranyában Alapítvány

(szociális,egyéb)

7635 Pécs, Erdész utca 10.
képviselő: Csertán Gézáné, kuratóriumi titkár Czirják Ferenc
Mozgáskorlátozottak segítése. ... >>

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége Baranya Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

7633 Pécs, Acsádi utca 8.
képviselő: elnök Bali Boglárka
A Dél-Dunántúli Régió területén lévő értelmileg akadályozott emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehablitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Az értelmileg akadályozottak öntevékenységének, önredenlkezése lehetőségeinek elősegítése, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakulásával. Az értelmileg akadályozottak munkahelyhez jutásának segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal