Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 197
2. oldal

Esély a művészetre- esély a sportra Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Nagy Imre út 20/1. II//1.
képviselő: kuratóriumi elnök Petőfi Áron Zsolt, kuratóriumi tag és képviselő Bobály Viktória, kuratóriumi tag és képviselő Huck Róbert, kuratóriumi tag és képviselő Szikszai Zsolt
valamennyi korcsoport számára a művészet és a sport gyakorlásának, a kultúra, a művészet és a sport által közvetített szellemi és fizikális értékek megismerésének, ezen a területeken a tehetséges személyek fejlődésének, a hátrányos helyzetűek, bármilyen szempontból segítségre szorulóknak a kultúra, a művészet és a sport terén végezhető tevékenység kiszélesítésének biztosítása. ... >>

Esélyt a tehetségnek Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Somogyi Ferencné, kuratóriumi titkár Szálteleki Mihályné
hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkarolása, tanulmányaik segítése, tanulmányi előmenetelükhöz szükséges tárgyi eszközök nyújtásával, valamint a közép-, felsőoktatásban való továbbtanulásukhoz szükséges felzárkóztató foglalkoztatások, nyelvtanfolyamok biztosítása egyéni adottságaikra tekintettel. ... >>

Eszter és Péter Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Jókai utca 25.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szili Katalin
Baleset következtében árván maradt Rozs Eszter és Rozs Péter anyagi támogatása iskoláztatásukkal, neveltetésükkel és gondozásukkal kapcsolatban. ... >>

Etnikai Fórum Pécsi Szervezete

(oktatási,szociális)

7630 Pécs, Csaba utca 11/1.
képviselő: elnök Kovács Róbert
működési területén élő romák munkanélküliségének megelőzése, a munkanélküliségből származó hátrányos helyzet javítása, roma fiatalok felkarolása, oktatása, roma értelmiség kialakulásának elősegítése, környezetvédelem, környezetvédelemmel kapcsolatos pozitív szemlélet kialakítása, romák szociális helyzetének javítása, működési területén élő romák érdekérvényesítésének elősegítése, foglalkoztatási pozíciójának javítása, emberi jogainak érvényesülése. ... >>

Ezüstpatak" Családsegítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7632 Pécs, Wallenstein Zoltán u. 7.IX.27.
képviselő: Bajkó Bálint kuratóriumi elnök
Az egészséges életmódot elősegítő programok szervezése a betegségek megelőzése érdekében. A betegségek utáni mielőbbi társadalmi beilleszkedés elősegítése anyagi támogatással. Az időskorú és beteg emberek étkeztetésének,gyógyszer ellátásának, tisztálkodásának,bevásárlásának segítése,továbbá az otthoni környezetben való ellátásának támogatása. A hátrányos helyzetű családok segítése, a család ... >>

Faág Baráti Kör Egyesület

(oktatási,szociális)

7625 Pécs, Hunyadi út 54.
képviselő: elnök Balog Péter, első titkár Vezdén Katalin, másodtitkár Kereszturi László
Az állami gondozásból kilépő fiatal felnőttek társadalomba való beilleszkedésének, esélyegyenlőségének elősegítése. A nagykorúvá vált fiatal otthonteremtésének az elősegítése, utógondozói ellátás létrehozása, közösségi ház keretein belül. Az idősebbek és a fiatalok egymás segítésének a támogatása az egyesület tagságán belül, az önálló életvezetés előkészítése céljából. Klub működtetése, alkotóműhely létrehozása. Egészséges életmód elősegítése, primer szekunder prevenció az állami gondozásban részesülők számára. Továbbtanulás és munkahelyhez való jutás elősegítése, koordinációs tanácsadó iroda működtetése, felzárkóztatás és a tehetséggondozás témákban programok indítása. E témában képzések, konferenciák, táborok szervezése. Családi háttér nélkül felnövekvő, gyermekvédelmi gondoskodásban élő cigány származásúak számára roma identitást alakító, erősítő programok megvalósítása. Felnőttképzés és továbbképzés szervezése. Egy pedagógia tevékenység, csoportos és egyéni tanulmányi segítségnyújtás tanodai keretek között. Jogvédelem. Kapcsolattartás roma szervezetekkel, intézményekkel, civil kezdeményezésekkel. ÚJ roma civil kezdeményezések segítése, információs és szakmai szolgáltatásokkal.
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban élő roma/cigány és nem roma/cigány fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése. Jogi tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás és foglalkozások. ... >>

Felhőtlen Éveket Nyugdíjasoknak Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Burai Tünde
hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű nyugdíjasok, időskorúak egészségvédelme, egészséges életmód, betegségmegelőzés ösztönzése, az életminőség javítása, művelődési, művészeti és közösségi életének, valamint az információs társadalomba való beilleszkedésének segítése, mely által könnyebben tudomást szerezhetnek az állami és önkormányzati segélyprogramokról, juttatásokról. ... >>

Fiatal Művészekért Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Hunmgária utca 13.
képviselő: kuratórium elnöke Jávorka Gergely
a hátrányos helyzetű művészetekkel (képzőművészet, zene, irodalom, színház és egyéb művészeti ágak) foglalkozó, vagy foglalkozni kívánó fiatalok támogatása. ... >>

Fogd a kezem Alapítvány

(szociális)

7634 Pécs, Kovács B. utca 10.
képviselő: elnök dr. Varga Kovács István, titkár Szvacsekné Jahn Margit ... >>

Forrás Gyermek-és Ifjúságvédő Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 1. I/10.
képviselő: kuratórium elnök Nagy Tamás
a gyermek- és ifjúságvédelem területén életvédelem, egészségvédelem, oktatás-ismeretterjesztés, képességfejlesztés, kulturális tevékenység, a fiatalok közösségi életének szervezése és életre való felkészítése, esélyegyenlőség megteremtése, a kirekesztett és hátrányos helyzetű gyerekek segítése ... >>

Free Mobility Egyesület a Mozgássérültek Szabadabb Mozgásáért

(sport,egészségügyi,szociális)

7621 Pécs, Megye utca 21.
képviselő: elnök Somogyvári Imre
A protézissel és ortézissel élők életminőségének javítása, rehabilitációjuk elősegítése, mozgásfejlesztés, sporttevékenység, táboroztatás, szabadidős tevékenység, a legújabb technikai és orvosi megoldások megismertetése az érintettekkel, a protézisekkel és ortézisekkel kapcsolatos kutatások, innovációk támogatása, a tagok érdekérvényesítésének elősegítése mind Magyarországon, mind az Európai Unióban. ... >>

Generáció Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális)

7630 Pécs, Mohácsi út 53.
képviselő: elnök Kalányos Ildikó
A Baranya megyei hátrányos helyzetű egyének és társadalmi csoportok - kor, nem, és hovatartozás feltétele nélkül - részére családsegítő koncepció kidolgozása és megvalósítása, szociális és egyéb oktatási, közművelődési, természet és környezetvédelmi feladatok megoldása. ... >>

Gyükésiek Öntevékeny Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1
képviselő: elnök Máté István
Pécs város Gyükés elnevezésű településrészén élő, dolgozó emberek érdekeinek képviselete, a gyükésiek egészsége megőrzésének elősegítése, támogatása. Gyükésiek múltjának tudományos célú felkutatása és dokumentálása; a gyükésiek jobb információs helyzetbe hozása a helyiek képzése és ismeretterjesztése révén. A településrész sajátos arculatának megőrzése, fejlődésének és ismertségének előmozdítása. Gyükés hagyományainak ápolása. Gyükés épített és természeti értékeinek (környezetének) védelme. Gyükés műemlékeinek védelme; a gyükési területen élő munkaerőpiac hátrányos helyzetűnek számító emberek foglalkoztatásának és képzésének elősegítése, társadalmi integrációjuk előmozdítása; a gyükési fiatalok szocializációjának elősegítése, esélyeik növelése. Gyükés területén élő nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók kultúrája megőrzésének elősegítése. Gyükés közterületeinek - különösen a közutak - fokozott védelme az állag megóvása és javítása. Az euroatlanti integráció elősegítése, a településrész nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése. ... >>

Halmozottan Sérült Gyermekek Szüleinek Egyesülete

(szociális)

7624 Pécs, Acsády utca 8.
képviselő: elnök Kósa Sándorné
olyan szülőközösséget hozzon létre, amely tágítja a munka, a játék, a szórakozás lehetőségeit, segíti a szülőket és az eddiginél kevésbé elszigetelt életet teremt gyermekeinek és családjuk számára. Főlvállalja, hogy segítsen mind a gyermekek, mind a szülők, a rokonok, mind a közösség érintkezését és teljesebb beépülését az épek világába. Speciális problémáit a szülők és a szakemberek számára egyaránt írásban és szóban, nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Segíti, szervezi az önállóbb életvitel, a munka, a tanulás lehetőségeit. Tájékoztató érdekegyeztető fórum, mind magánemberek, mind csoportok számára. ... >>

Hátrányos helyzetű gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szőnyi Ottó utca 8/ B. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Dóra Lajos
szociális alapon hátrányos helyzetű és többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szerteágazó támogatása, kiemelt módon a művészeti, kulturális és sport tevékenységek terén. Az ifjúság nevelése, oktatása, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtése érdekében az alapítvány vagyonának növelés. Személyiségközpontú, hatékony, élményszerű és sokoldalú oktatási nevelési lehetőségek kidolgozása, alkalmazása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A művészeti nevelés tanórán kívüli lehetőségeinek fejlesztése és támogatása. ... >>

HELP 57 Szociális Segítségnyújtó Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7632 Pécs, Wallenstein Zoltán utca 8. 8/25.
képviselő: Hufnágel Nóra titkár, Pankász Borbála kuratóriumi elnök
A hajléktalanokat, a szenvedélybetegeket és az ellátásra szoruló időskorúakat, a nagycsaládosokat, valamint a gyermeküket egyedül nevelőket széles körben tájékoztassa az általuk igénybe vehető ellátási formákról, szolgáltatásokról, továbbá javítsa ezen kedvezményezetti, támogatotti kör szociális körülményeit, fokozza egzisztenciális biztonságát. Az alapítvány közreműködik továbbá e kedvezményezetti, támogatotti kör szabadidejének hasznos eltöltése, megromlott fizikai, pszichés állapotuk javítása ügyében is. ... >>

Hip-Hop Elements a Mozgás és Táncművészetért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Bessenyei utca 6.
képviselő: kuratórium elnök Rieberger Norbert
tehetséggondozás, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, adománygyűjtés; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; fogyatékos gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Hogy létezzünk!(?) Egyesület

(szociális)

7622 Pécs, Gyöngy utca 12.
képviselő: elnök Bubelényi Attila ... >>

Honvéd Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Kisfaludy utca 5.
képviselő: elnök Érsek Sándor, titkár Tihanyi Jenő
Pécs városában élő honvéd nyugdíjasok tömörítése, érdekeik képviselete és védelme. A tagság kulturális, szórakozási igényeinek kielégítése, szociális problémáik megoldásának elősegítése. Az időskorú, magányos beteg tagok egészségügyi gondjainak enyhítése, kegyeleti ügyeik intézésének segítése. A tagokról való gondoskodás klubszerű tevékenységi formákkal történő előmozdítása. ... >>

Humán-Info Dél-dunántúli Régió Alapitvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Szemelyácz János, kuratóriumi tag Sárkány Antal, kuratóriumi tag Urbánné Zákányi Eszter
a széles értelemben vett hátrányos helyzetű, diszkriminációt és exklúziót elszenvedni kényszerülő egyének és csoportok - különösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok, aktív koruak és idősek; nők, tartós munkanélküliek, szenvedélybetegek , nemzeti és etnikai kisebbségek; homoszexuálisok; értelmi, mozgásszervi és más organikus fogyatékkal élők; mentális és pszichiátriai betegek - szocioökonómiai státusának komplex, elsősorban alkalmazott társadalomtudományi (pszichológia, szociálpolitika, szociológia, szociális munka, ezek határ- és származtatott területei) alapokon nyugvó javítása. ... >>

Idővonat Olvasótábor Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7632 Pécs, Keszüi út 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Laufer Péter
A Baranya megyei un. kulturálisan hátrányos helyzetű tanulók és a határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának segítése. A tanulók megismertetése a nagy történelmi korszakok összefüggéseivel. Ezzel a gyermekek iskolán kívüli művelődésének, az oktató és nevelőmunka közművelődési tevékenységgel történő kiegészítésének tudatos szervezését vállalják. Az alapítvány programja az olvasásra, a könyv- és könyvtárhasználatra épül, de az alternatív oktatási rendszerek, a film, a színház, a zene és a többi művészeti ág, valamint a tömegtájékoztatási eszközök hatásaival is számol. Az ?Idővonat? fantázianevű olvasótábor fontos állomás a határainkon túli magyar nemzetiségekkel való kapcsolat kiépítésében, magyarságtudatuk, nyelvismeretük fejlesztésében. ... >>

Ifjúsági Unió Pécs

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: alelnök Tóthné Heizler Zsuzsanna, elnök Háber János
a régió társadalmi és kulturális életében történő részvétele az ifjúságot érintő döntésekben a helyi és régiós képviseletekben tagság érdekeinek érvényesítésére törekvés. A fiatalokkal az őket övező kultúra, környezet megismertetése és annak elérése, hogy tegyenek annak megóvása érdekében gyakorlatban tanulják meg, sajátítsák el a helyes életvitelt. Ismeretterjesztő programok, lehetőségekkel az információs társadalom szélesebb, elsősorban a fiatalok körében történő megvalósítása, sport programokkal, korszerű táplálkozási ismeretek átadása egészségünkért, rendezvényeinek, közhasznú szolgáltatásainak nyilvánossá, (tagjain kívüliek számára is hozzáférhetővé) tétele, a természeti és épített környezet érdekeinek megvédése, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése. A gyermek és fiatalkorúak érdekeinek képviselte a civil és hatósági fórumok előtt, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása.
Civil szervezetek kapacitás fejlesztése, humán erőforrásainak erősítése. ... >>

Innovatív Technológia Fejlesztésekért Kutatás-fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Major utca 17. fdsz./2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Németh András, kuratórium tag Biró Tibor
az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való hozzájárulás. Az alapítvány célként tűzi ki, hogy minél magasabb legyen a magyar részvételi arány az innovációs, illetve kutatás-fejlesztési EU programban és más nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésekben, támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát. Ösztönzi és támogatja a regionális, illetve hátáron átnyúló kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs együttműködéseket. Segíteni kívánja a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai, illetve vállalkozási felkészültségének javítását. Egészségmegőrzés és ezzel összefüggésben gyógyító és rehabilitációs tevékenység nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megkönnyítése. A kulturális tőke fejlesztése révén a tudásalapú gazdaság egyik alappillérének a képzés eredményességének és hatékonyságának növeléséhez történő hozzájárulás. Hátrányos helyzetű álláskeresők, csökkent munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának, képzésének elősegítése. A földrajzi, nemzeti, etnikai, vallási és egyéb tulajdonsága miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, esélyegyenlőségük kivívásában való közreműködés, illetőleg az életkörülmények, a foglalkoztathatóság, a gazdasági fejlesztések szintjén a felzárkóztatás, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás megkönnyítése, ezáltal pedig az elszigetelődés fokozatos leküzdése. A fenntartható környezeti fejlődés előtérbe kerülésének következményeként az alapítvány kiemelt figyelmet fordít mint a hazai, mind a külföldi környezeti, táji és kulturális örökség megóvására, hozzájárul a megújuló energiaforrások eddiginél nagyobb mértékű hasznosításának népszerűsítéséhez, támogatja komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a szelektív hulladékkezelés elterjesztését, modern hulladékgyűjtő és- feldolgozó üzemek létesítését. A közlekedés fejlesztésének támogatása, az akadálymentesítés szorgalmazása, hogy a mozgáskorlátozottak diszkriminációja csökkenjen. ... >>

Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: elnök Gergál Tímea
Magyarországon élő gyerekek, családok, közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása. Társadalomtudományok körébe tartozó szociális munka, különösen iskolai szociális munka fejlesztése, segítő szakmák módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása, támogatása. Magyarországon élők egészségének megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése, deviancia prevenciója. ... >>

Istenkúti Közösségért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Fábián Béla utca 9.
képviselő: társadalmi elnök Knyihár Éva, ügyvezető elnök Peták Péter
a helyi alapellátások fejlesztése, különös tekintettel a helyi iskola újraindítására, kulturális tevékenység, amely a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányul, a hátrányos helyzetű -elsősorban az istenkúti peremkerületben élő- csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szociális háló megteremtése, közművelődési, oktatási, sport és szabadidős programok szervezése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, különös tekintettel a 4-18 éves korosztály igényeire és érdeklődésére, képzések szervezése, lebonyolítása, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősé-gének elősegítésére irányuló képzések és a civil szervezetek, illetve a civil társadalom fejlesztésére irányuló képzésekre, természetjárásra és egészséges életmód kialakítására ösztönző programok szervezése, a helyi közösségek foglalkoztatottságának és munkaerő-piai reintegrációjának elősegítése, képzéseken és foglalkoztatási programok indításán keresztül, környezetvédelem környezeti tudatformálás, közösségfejlesztés. ... >>

István Aknáért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, István akna 14.
képviselő: elnök Mesztenyei Józsefné
István aknán élők érdekképviselete, társadalmi kirekesztődésének megelőzése;
-a szegregálódott városi területeken élő leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok helyzetének javítása, a társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése;
- hátrányos helyzetű lakosság csoportokkal különösen a romákkal szembeni előítéletek csökkentése, az etnikai diszkrimináció és a hátrányos helyzet visszaszorítása;
- az István aknán élő iskolás korú gyerekek tanórán kívüli felzárkóztatásának megszervezés, tanulási hátrányainak csökkentése;
-István akna természeti környezetének rendbetétele érdekében a lakók bevonásával folyamatos akciók szervezése;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani az István aknán élő fiatalok szabadidejének eltöltéséhez, közéleti, társadalmi ismereteik megszerzéséhez, érdekeik védelméhez;
-az egyesület célul tűzi ki, hogy István aknán közösségi tér jöjjön létre, a helyi lakosok minél szélesebb körű bevonása érdekében;
-az egyesület segítséget kíván nyújtani a leszakadó városi területen élő, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzési programba való bevonásához és foglalkoztatásához;
- az egyesület hozzá kíván járulni az István aknán élők kisebbségi identitásának megőrzéséhez, nyelvi képzések szervezésével, a cigány hagyományok megőrzésével, ünnepeik megtartásával. ... >>

Jó Barát Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7627 Pécs, Dagály utca 4.
képviselő: kuratórium elnöke Benkovics Gábor
A szenvedélybetegek egészségügyi utógondozásának segítése a rászoruló családok valamint időskorúak gondozása, a Pécsi Baptista Gyülekezet munkatársainak képzése, gyermekek és fiatalok részére táborozások szervezése, a Krisztus hívő gondolkodás és irodalom fejlődését elősegítő kiadványok szerkesztésének támogatása. ... >>

Jó Szó Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

7621 Pécs, Gábor utca 4. II//7.
képviselő: kuratóriumi elnök Édes Tünde, kuratóriumi titkár Fehér Krisztina
a kórházakban az önkéntes beteglátogatókon keresztül lelki segítségnyújtás a beteglátogatók szakmai és mentális támogatása, idősek lelki-mentális támogatása, krízis- és gyászfeldolgozás, önkéntesek és szakdolgozók rekreációs programjainak koordinálása, kapcsolattartás hasonló vagy kapcsolódó célú szervezetekkel, az önkéntes beteglátogatók kulturális programjainak támogatása, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások, pályázati források igénybevétele és nyújtása. ... >>

Jobb-Lét Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7626 Pécs, Béla utca 14.
képviselő: elnök Hóka Emese, titkár Jósa Bálint, titkár Németh Zoltán
A hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok, az idősek, a betegek életében lehetőséget biztosítani az emberi kapcsolatok újraértelmezésére; a kirekesztettség érzésének enyhítésére; felhívni a figyelmet az elesettekre és segíteni megoldani gondjaikat, javítani mindennapjaikon. További célja, hogy aktív tevékenységével visszaállítsa az ember és az állatok közötti természetes harmóniát, és kellemesebb környezetet biztosítson minkét félnek. ... >>

Jókai Lakásszövetkezet Szociális Alapítvány

(szociális)

képviselő: elnök Dr. Sasvári László
A Lakásszövetkezet rászorult tagjai szociális gondjainak enyhítése érdekében hozzájárul a lakásszövetkezeti közös költségekhez, közüzemi díjak rendezéséhez, kötelező lakásbiztosítás díjához, indokolt esetben gyógyszerek különbségtérítéséhez, élelmiszer csomag-vásárláshoz, szociális, jogi tanácsadás díjazásához. ... >>

Kallódó Gyermekekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

7623 Pécs, Ifjúság útja 3/b.
képviselő: kuratóriumi elnök Péterfia Zoltán
nehéz helyzetben levő személyek, családok szociális támogatása, valamint jelen alapítvány céljával hasonló célú szervezetek létrehozása, támogatása, tevékenységük bemutatása, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tanulásának segítése, erkölcsös életszemlélet, egészséges családi és közösségi élet kialakítása. Don Bosco nevelési módszerének széleskörű elterjesztése; kulturális, szabadidős sporttevékenység szervezése; hátrányos helyzetű fiatalok munkába állásának elősegítése. ... >>

Kapisztrán Ifjúsági Alap Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

Pécs, Szent István tér 23.
képviselő: Mayer Mihály pécsi püspök
Hívő, keresztény fiatalok segítése tanulmányaik elvégzésében, munkájukban, vallásos tevékenységükben. Karitatív jellegű támogatás az arra rászoruló, vallásukat gyakorló fiatalok részére. Pályázatok kiírása és jutalmazása a vallás és a hittudomány művelésére vagy ezzel összefüggő egyéb témákban. Díjak kitűzése és kiadása az ifjúsági vallásos nevelés érdekében végzett munkában kiemelkedő személyeknek. Az Alapítvány anyagi és erkölcsi fejlesztése és megbecsülése érdekében végzett kiemelkedő munkáért. Az ifjúság példaadó vallásos élete és tevékenysége érdekében kifejtett munkáért. A rászoruló idős, beteg emberek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív munkáért. ... >>

Katolikus Papi Hivatásokért Alapítvány

(szociális)

7625 Pécs, Péter utca 40.
képviselő: Bosák Nándor, ügyvezető elnök Hambuch Imre
a katolikus papi hivatás felkeltése érdekében a tanulmányokat folytatók támogatása, családtagok, idős papok szociális támogatása, és segítőszolgálat működésének támogatása. ... >>

Kerek Világ Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Páva Zsolt, kuratóriumi titkár Kővári János
Világnézettől, anyagi helyzettől függetlenül minden rászoruló ember gondozása, támogatása, ökumenikus keresztény szellemben. Olyan gondozó-rehabilitációs centrum kialakítása, mely fentiekben meghatározott célok komplex megvalósítását biztosítja: általános iskolai oktatás, szociális szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, szabadidős és sport tevékenységek, szakmai képzés, szakmai továbbképzés, munkahelyteremtés, munkaközvetítés és foglalkoztatás formájában, valamint az állampolgári és emberi jogok védelmét elősegítő szolgáltatásokkal. Felnőttképzés. ... >>

Kerekesszék-Klub Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7632 Pécs, Krisztina tér 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Hargitai Tibor, titkár Hegedűs Ágnes
a mozgáskorlátozott emberek, mint a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak szociális, pedagógia, valamint foglalkoztatási rehabilitácójának elősegítése, elsődlegesen Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Mozgáskorlátozottak Klubjának, továbbá a társadalom más hátrányos helyzetű tagjainak (különösen a fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, megváltozott munkaképességűek, idősek) önálló életvitelének segítése. ... >>

Kéz a Kézben a Jövőért, Roma Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7693 Pécs-Hird, Kosztolányi Dezső utca 1.
képviselő: elnök Baranyai Adrienn
a Pécsett élő roma lakosság, a hátrányos helyzetű népesség felzárókoztatásának, beilleszkedésének elősegítése. Az iskolai oktatás, illetőleg az azon való részvétel támogatása. A fogllakoztatás elősegítése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. Kulturális rendezvények szervezése és az azokon való részvétel biztosítása. A környezet megóvása, az azzal összhangban történő élés elősegítése. Együttműködés, kapcsolattartás, illetve közös programok szervezése illetékes területi önkormányzattal, intézményekkel, társadalmi szervezeteikkel, a kapcsolatok építése és fenntartása hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

7630 Pécs, Mohácsi út 103.
képviselő: elnök Labodáné Lakatos Szilvia, vezetőségi tag Kolompár Kálmán, vezetőségi tag Raffael István
a hátrányos helyzetű roma gyerekek oktatása, nevelése céljából korrepetálás biztosítása pedagógus segítségével, a romák esélyegyenlőségének elősegítése, elsősorban az általános jogi védelem és jogi tanácsadás biztosításával, a roma nyelvű, kultúra ápolása, kulturális rendezvények (táncház, roma nyelvű mese és prózamondó versenyek folklórklub stb.) segítésével, a romákat érintő információk közvetítése, (Pécsi TV heti magazinja, egyesületi lap stb.) a roma közösségi élet fellendítése (romabál, romaklub, kiadmányok roma nyelvre fordítása). ... >>

Kicsikék Alapítvány

(szociális)

7631 Pécs, Kulturház utca 50.
képviselő: kuratóriumi elnök Sörös Gyuláné
a kisgyermekes és a gyermeket váró családok támogatása, a kisgyermeket nevelő intézményen belül, mind az anyagi, tárgyi, személyi lehetőségek fejlesztésével. Fokozottabb odafigyelés a szülőkkel való tartalmas kapcsolatokra, a jó együttműködés kialakítására. ... >>

Kisgyermekes Anyák Nevelési és Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

7627 Pécs, Zsigmond utca 32.
képviselő: elnök Maróy Ditta
a várandósok illetve kisgyermekes anyáknak és apáknak szóló ismeretterjesztő előadások, börzék, konferenciák, tanfolyamok, csoportfoglalkozások szervezése és lebonyolítása. A fiatalok és a kisbabájukat váró nők/párok nemi szerepe, szülésre, a szülői szerepre felkészítő tanfolyamok, míg a kisgyermekes anyák számára olyan programok ajánlása, amelyeken babájukkal együtt vehetnek részt, vagy amennyiben ez nem lehetséges gyermek felügyelet biztosítása. ... >>

KOLPING Gyermeknevelési Alapítvány

(szociális)

Pécs, József u. 31.
képviselő: Uzsaly Zoltán ... >>

Konszenzus Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Visnya E. utca 5.
képviselő: elnök Pál Attila
a Magyarországon valamint a határon túli magyarság körében tapasztalható gazdasági-szociális-társadalmi feszültségek csökkentése, különös tekintettel a munkanélküliekre, kisvállalkozókra, szenvedélybetegekre, és romaszármazásúakra. Az egyesület további célja egy olyan gazdasági-társadalmi konszenzus megteremtése, mely elősegíti a működésben érintett csoportok felzárkózását és fejlődését. ... >>

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális)

7634 Pécs, Hóvirág utca 12/1.
képviselő: elnök Oppé László
10-18 éves fiatalok egészséges életmódra nevelése általános iskola felső tagozatán, középiskolák-ban, valamint egyéb rendezvényeken AIDS drog, alkohol, stressz, dohányzás megelőzés és családi életre nevelés témákban felvilágosítás nyújtása, oktatás biztosítása. ... >>

Közös Erővel Könnyebb Egyesület

(szociális,kulturális)

7632 Pécs, Melinda utca 63. IV./29.
képviselő: alelnök Tóth Gábor, elnök Koleszár Béla
Összefogás a hátrányos helyzetű emberek és családok életminőségének javításáért, gyermekeink védelméért, hagyományaink, kultúránk ápolásáért, környezetünk megőrzéséért, fogyatékos embertársaink segítéséért. ... >>

Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/ b.
képviselő: elnök Izsák Mónika
egy olyan diáktanácsadó központ kialakítása, amely segíti az egyetemi és főiskolai karok diákjait az egyetemhez kötődő kiegészítő tevékenységük gördülékeny folytatásában, illetve hozzájárul szabadidős tevékenységük ésszerű eltöltéséhez. Ennek keretében kulturális programokat szervez (irodalmi estek, vitafórumok szervezése) és sportprogramokat bonyolít le (labdarugó és fallabda bajnokságok stb.). A fiatalok beilleszkedési problémáinak orvoslása, (szakemberek bevonásával) mentálhigiénés tanácsadás, stresszkezelés, drog-, alkohol- és AIDS-prevenciós tanácsadás. Az egyesület célja ifjúsági és diáktanácsadó központ működtetése, a fiatalok személyes és szakmai kompetenciájának fejlesztése érdekében képzések, tréningek, előadások, szemináriumok, valamint szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása. ... >>

KRIZANTÉN, lélek-test harmonizáló és önfejlesztő Egyesület az új emberért

(egészségügyi,szociális)

7691 Pécs-Hird, Vöröshegy dűlő 49520. hrsz.
képviselő: elnök Árvai László
Olyan ismeretek megszerzése és az egyesületen belüli megtanulása, amelyek lehetővé teszik a tagok jellemének fejlesztését, önmagukban a szeretet kiteljesítését, a lelki megtisztulás és a béke megteremtését, és megtartását minden élethelyzetben, hogy ezzel másoknak is ugyanezen az úton segítséget tudjanak nyújtani. Ehhez ad útmutatást Jézus Krisztus élete, tanítása, a Szeretet, az Elfogadás és az Igazságosság alapelve, Krizantén -egy tanító, bölcs egységszellem- üzenetei. A betegek, a szegények, a mozgássérültek, hátrányos helyzetűek és gyerekek megsegítése. ... >>

kultúrAktív Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7625 Pécs, Mikszáth Kálmán utca 9.
képviselő: alelnök Sebestyén Ágnes, elnök Tóth Eszter Melinda
A környezet, a kultúra, a művészetek iránti érdeklődés fejlesztése. Az emberek, főleg a gyermekek és fiatalok és az őket nevelők társadalmi esélyegyenlőségének és kulturális fejlődésének szolgálata, s ezáltal a nagy nyilvánosság számára a kulturális szolgáltatások hozzáférhetővé tétele. Tudományos kutatások, innovatív képességfejlesztő és ismeretterjesztő módszerek kidolgozása, mely által a hátrányos helyzetű csoportok hátránya csökken, mivel közvetítésre, átadásra kerül számukra a természeti és épített környezet, a kultúra, a művészetek, mely elősegíti számukra a társadalmi esélyegyenlőség biztosítását. Régiók, kistérségek jellegzetes környezetének, természeti értékékek és kulturális örökségek megőrzése és közvetítése a társadalom széles rétege számára. A nemzeti kultúrák széleskörű megismertetése a határon túli magyar, a nemzetközi és hazai hasonló célokkal működő civil szervezetekkel. A kultúra közvetítés egyben magában foglalja a szociálisan rászorultak támogatását is. ... >>

Lángnyelv Alapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Szent István tér 10.
képviselő: helyettes Dr. Sárkányné Lengyel Mária, kuratóriumi elnök Laurent Fleuret
A pécsi Leőwey Klára Gimnázium Magyar Francia Két tannyelvű Tagozatán folyó nevelési program támogatása: a tagozat kiemelkedő eredményeket elérő tanulói és tanárai számára további fejlődés elősegítése; a hazai és nemzetközi ismeretterjesztés lehetőségének megteremtése atnulók és pedagógusok számára; a jelenleginél színvonalasabb képzés anyagi és technikai bázisának megteremtése; Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának elősegítése. ... >>

Lashi butyi (jó munka) Roma Közhasznú és Foglalkoztatási Egyeület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Szabolcsi utca 33.
képviselő: elnök Petrovics Natasa
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése, szociális helyzetének javítása, különös tekintettel a romákra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a nőkre és a megváltozott munkaképességű személyekre.
A környezet- és természetvédelem, az egészséges életmód, a sportolás, a kulturális emlékek és hagyományok ápolásának oktatással, ismeretterjesztéssel való elősegítése. ... >>

Lássuk Egymást Szövetség Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

7624 Pécs, Édesanyák útja 13. II//4.
képviselő: elnök Káplár Mátyás
a keresztény értékrendű ifjúság - különösen Baranya és Tolna megye -, valamint az őket támogató ifjúsági munkában tevékenykedő személyek részére biztosítani a civil életben való aktív részvételt minden olyan területen, ami az ember társadalmi elfogadtatását, egyenrangúságát, méltóságát szilárdítja, elősegíti a lélekben és testben egészséges ember személyes és szociális fejlődését, valamint megnyílását az elesettek és rászorulók védelme, ápolása irányában. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal