Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs szociális civil szervezetek


Találatok száma: 197
4. oldal

Pécsi-Somogyi Reménység Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7691 Pécs-Somogy, Csap utca 33.
képviselő: kuratóriumi elnök Feik Ottó
a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működési feltételeinek és keresztyén missziós programjának támogatása. Ezen belül a Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet működésének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra felújításának és fejlesztésének támogatása. Ezen túl egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, nevelés és oktatási tevékenység, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység és hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének megteremtése, határon túli magyarok kulturális vallási, szociális tevékenységének támogatása. ... >>

People First - A társadalom Elfogadásért - Magyarországi Központi Egyesület

(oktatási,szociális)

7634 Pécs, Varsány utca 18
képviselő: elnök Poprócsi Tímea
Segíti és támogatja a sajátos nevelést és képzést igénylő emberek önálló életvitelét az oktatás képzés- munka szabadidő terén, a társadalmi el-, és befogadásuk érdekében. Segíti az előítéletek, megbélyegzések lebontását, az alapvető emberi jogok ismeretét és használatát a mindennapi életben. ... >>

PICINY KEZEK ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Papnövelde u.18-20.
képviselő: Kóta Judit elnök
óvodáskorú, hátrányos helyzetű gyermekek gondozását szolgáló intézmény létesítése, meglévő ilyen intézmény támogatása. ... >>

PIÉRT Üdülő" Alapítvány

(szociális)

7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1-3.
képviselő: a kuratórium elnöke Polics József
Az alapító jogi személyek, valamint esetleges jogutódaik alkalmazásában álló mindenkori dolgozói, nyugdíjasai és családtagjai egészsége megőrzését segítő üdülési és pihenési feltételek biztosítása, bővítése. ... >>

Pirkadat Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7632 Pécs, Pannónia utca 15
képviselő: kuratórium elnöke Varga-Gasparits Evelin
Hazánk gazdasági fejlődésének, állampolgárok létbiztonságának megteremtése érdekében a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, teret adva a helyi, lokális közösségek szerveződésének, törekedve Magyarország déli régiójában szociális felzárkóztatására, társadalmi gazdasági szereplők szociális helyzetének javítására, rászorulók támogatására.
Az elmaradott térségek szociális felzárkóztatása, a fejlődésük elősegítése, a társadalmi gazdasági szereplők szociális helyzetének javítása, a rászorulók támogatása. A társadalom hátrányos helyzetű csoportjai, és egyéb társadalmi, gazdasági szereplők számára nyújtandó hatékony segítségnyújtás.
A Magyar Köztársaság mindenkori hatályos nemzeti fejlesztési tervében meghatározott céloknak és prioritásoknak megfelelés, azzal összhangban működés, és az Európai Uniós értékeket szem előtt tartva, az aktuális kihívásokra alternatíva felkínálása. ... >>

Pius Kolping Család Egyesület

(szociális)

7634 Pécs, Bolgár köz 22.
képviselő: Hirthné Tilk Erna ... >>

Plussz-Kincskeresők Tehetségkutató, Fejlesztő és Gondozó Gyermek-Ifjúsági-Család Érdekvédelmi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7632 Pécs, Szántó Tibor utca 11. fdsz./1.
képviselő: kuratórium elnök Molnárné Árvai Mónika Katalin, kuratóriumi tag Jenovai Zsolt
hátrányos szociális helyzetű, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése. Kapcsolatfelvétel oktatási, kulturális, sport intézményekkel, kiemelkedően tehetséges gyermekek, fiatalok felkutatása, képzése, hosszú távon gondozása. Kulturális, oktatási program szervezése. Oktatás, képességfejlesztő tanfolyamok szervezése, támogatása. Kulturális érdeklődés fejlesztése. Szociális, kulturális, társadalmi fejlődési problémák kezelése. Család és közösségi hagyományőrzés. Mentálisan, egészségileg sérült gyermekek és azok családjának érdekvédelme, segítségükre természetben, anyagi jellegű segítségnyújtás, ennek megszervezése. Drogprevenciós előadások, rendezvények szervezése. Médiatár felállítása. Szemléletváltozás előmozdítása, személyiség fejlesztés. Diákmunka lehetőség felkutatása, felmérése, közvetítése. Érdekvédelmi feladatok. Ifjúsági jogsegélyszolgálat segítése. Ifjúság egészséges életmódszemlélet kialakításának elősegítése. Kulturális, port táborok szervezése. Intézmények, sport, kulturális, szabadidős tevékenységeinek elősegítése. ... >>

Polgári Fórum Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális)

7624 Pécs, Szent István tér 17.
képviselő: elnök dr. Révész Mária
közéleti kulturális fórumok, rendezvények szervezése, emberi, állampolgári jogok védelme, magyarság történelmi, kulturális, természeti, környezeti értékeinek védelme, karitatív tevékenység szervezése és támogatása, kapcsolattartás hasonló célú szervezetekkel, polgári körök munkájának segítése, összefogása, tájékoztatásuk, javaslatok megfogalmazása, véleménynyilvánítás önkormányzati és közéleti kérdésekben. ... >>

Porkoláb Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7625 Pécs, Papnövelde utca 7-11.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Bencze Béla, kuratóriumi titkár Bencze Gabriella
a büntetés-végrehajtási intézetben dolgozók munkába maradásának segítése, oktatása, képzése, szupervíziója. Munkakörülmények és feltételek javítása. Alkohol és kábítószer függőség kialakulásának megelőzése. Rehabilitációs, illetve rekrációs lehetőségek kialakítása a dolgozók egészségügyi, pszichikai és fizikai állapotának fenntartása és javítása érdekében. Az intézetben dolgozók egymás közötti kapcsolatának elmélyítése. ... >>

Pro Bono Plasztikai Sebészek a Betegekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Csoronika dűlő 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Rezek Ödön
a szociálisan rászoruló betegek számára ? egyéb finanszírozási lehetőség hiányában ? esztétikai és helyreállító műtétek biztosítása, támogatása, karitatív alapon. ... >>

Regionális Szociális Felemelkedésért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7621 Pécs, Ferencesek utca 42.
képviselő: kuratórium elnöke Szkladán Gábor Tamás, kuratóriumi titkár Varga-Gasparits Evelin
Magyarország dél-dunántúli régiójának szociális felzárkoztatása. Ennek keretében szociális otthonok, idősek napközi otthona, egészségügyi intézmények, gyermekotthonok és drogambulanciák létre-hozása, működtetése, illetve a már meglévő -az alapítványi célok megvalósításán munkálkodó- intézmények és szervezetek támogatása. A régióban élő hátrányos helyzetű személyek -ide értve a kissebbségben élőket- részére az esélyegyenlőség biztosítása az oktatás, a képességeik fejlesz-tése, valamint a foglalkoztatás területén. Az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Reintegráció Alapítvány

(szociális)

7623 Pécs, József A. utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Wugrik Katalin
segítségnyújtás az idős embereknek életminőségük javításában, az elmagányosodás megelőzésében, illetve a családi, társadalmi kapcsolatok visszaszerzésében. Segítségnyújtás traumán átesett embereken, elvesztett kézségeinek visszaszerzésében, illetve a hiányának elfogadásában. Munkahelyek teremtése olyan emberek számára, akik a munkaerőpiacon hátrányban vannak. ... >>

Remény Onkohematológiai Betegek Gyógyítását Támogató Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7632 Pécs, Kamilla utca 7.
képviselő: kuratórium elnök dr. Losonczy Hajna
Az alapítvány létrehozója, Gábor fia emlékére Kis Nagy Gábor külföldi gyógykezelésre emberbaráti okból gyűjtött pénzből megmaradt összeget, a Ptk.67/A. §-a alapján az onkohematológiai betegek gyógyitására ajánlja fel. Cél még az onkohematológiai betegeknek állampolgárságra tekintet nélkül elsősorban, de nem kizárólagosan hazai, koszerű kezelése és ezzel összefüggő anyagi eszközök biztosítása a szükséges gyógyszerek és gyógyitó eszközök, berendezések, a gyógyitást biztosító vizsgálati anyagok, a kórfelismerés elősegítése, az ezeknek, valamint a betegeknek a vizsgálati illetve a gyógyellátási célállomásokra jutását biztosító szállítási és egyéb költségek támogatása, biztosítása illetve ezekhez anyagi alapok nyújtása. Az onkohematológiai betegeket kezelő orvosok szakmai továbbképzése a betegek korszerűbb és jobb ellátása érdekében. ... >>

Rigóder-Domb Érdekvédelmi Fórum Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

7627 Pécs, Bittner Alajos utca 80.
képviselő: elnök dr. Gallovich Éva
a pécsi Rigóder-Domb környékén élő emberek érdekeinek képviselete, egészségének védelme, hátrányos helyzetű emberek segítése, a foglalkoztatási helyzetének javítása, kisebbségek esélyeinek növelése, gyermekek és fiatalkorúak támogatása, a településrész sajátos arculatának kialakítása, épített és természeti környezet védelme, megóvása, népszerűsítése, múltjának kutatása, fejlődésének és ismeretségének előmozdítása. ... >>

ROMIPRO (Romák Magyarországi Integrációs Programja) Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7628 Pécs, Komlói út 102.
képviselő: elnök János Attila, elnökhelyettes Benkő Béla, elnökhelyettes Sóki Judit Erika
Dél-Dunántúlon élő roma társadalom felmérése, rendszerezése, hátrányos helyzetű családok, roma családok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, lakáshoz juttatása, munkába állásuk, vállalkozóvá válásuk segítése szakmatanítással, oktatással, információs segítő iroda kialakításával. Segítő diszpécser-szolgálat felállítása, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a napi problémák, lakhatási, munkahelyi, oktatási, egészségügyi gondok megoldásában. Egészségügyi prevenció és megelőzés. Lelkigondozás, vallási kultúra megismertetése, bibliai ismeretek oktatása. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása, iskoláztatásban, oktatásban való segítése. Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok tehetségkutatása, zenei, művészeti nevelésének segítése, oktatása. Szakmával, végzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek részére szakmai képzés, oktatás, továbbképzés szervezése. Informatikai, ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványos szerkesztése, terjesztése. Szellemi műhely létrehozása, a roma integráció kérdésének bemutatása, kutatása, oktatása, tárgyalása érdekében. Roma kultúra, cigányság, nem cigányság körében történő népszerűsítése. ... >>

Sérültek és Segítőik Egyesülete

(szociális)

7623 Pécs, Mártírok útja 5.
képviselő: elnök Hajdú Tibor
hatékony fórum teremtése minden olyan kezdeményezésnek, mely elsősorban Baranya megye területén a fogyatékkal élő emberek és családjaik társadalmi hátrányait kiegyenlíti, emberi és állampolgári jogaikat, társadalmi integrációjukat, szociális biztonságukat, esélyegyenlőségüket biztosítja. A fogyatékkal élő emberek öntevékeny kezdeményezésének elősegítése, segítségnyújtás ahhoz, hogy lehetőségeikhez és képességeikhez mérten munkahelyhez jussanak. Ennek érdekében a fogyatékkal élő emberek részére munkahelyet teremtő vállalkozások, szervezetek támogatása. A fogyatékkal élő emberek üdültetése. A fogyatékkal élő személyek hazai szervezeteivel való kapcsolattartás. ... >>

Smith-Lemli-Opitz Szindrómás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7636 Pécs, Kerülő út 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Tímár György
A magyar SLO szindrómában érintett betegek és családjaik megkapják mindazon ismereteket és gyógykezeléseket, ami a legjobban segíti őket abban, hogy életminőségüket javítsák. ... >>

Somogy, Vasas, Hird Közösségéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, "C" utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Szalainé Csery Claudia
sport, egészségvédő és szabadidős tevékenységek támogatása Somogy, Vasas, Hird településrészek területén. Ezen településrészeket érintően kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Településfejlesztési és közösségfejlesztési célok megvalósítása a kulturális, sport, rekreációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák- és sportolói csereprogramok lebonyolítása. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti-és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők, a gyermekek és az idősek szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeinek elősegítése. Az épített és természeti környezet védelme, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Sopianae Leo Club

(kulturális,szociális)

7623 Pécs, Mártírok útja 7.
képviselő: elnök Szaffenauer Judit
a fiatalok számára fórumot biztosít a közösséget érintő kérdések nyílt megvitatására, kikötve ugyanakkor, hogy a klub tagjai nem lehetnek szélsőséges politikai pártok és vallási szekták tagjai. Aktív tevékenységet fejt ki a közösség polgári, kulturális, szociális és morális jólétének előmozdítása érdekében, nemzetközi kapcsolatai révén a fiatalok közötti barátság, megértés előmozdítására törekszik. ... >>

Sporttal a Drogmentes Baranyai Ifjúságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Péchy Blanka tér 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Diófási Tamás
A baranyai gyermekek és fiatalkorúak egészségének megőrzése, védelme, közérzetének javítása az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokon keresztül. Ennek érdekében az alapitvány szabadidős tevékenységeket, összejöveteleket, sportrendezvényeket, sporttáborokat szervez. Az egészség megőrzésével, védelmével, különösképpen a drogmegelőzéssel, egészséges életmóddal, táplálkozással és a jobb fizikai közérzet kialakításával kapcsolatos előadások, ismeretterjesztőket tart, közreműködés ilyen tartalmú kiadványok szerkesztésében, s a címzettekhez való eljuttatásában. ... >>

Szabolcs Alapítvány

(szociális)

7628 Pécs, Csokonai utca 15.
képviselő: kuratórium elnöke Gál György, kuratóriumi tag Kittl János, kuratóriumi tag Rónai Gergely
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, környezetvédelem. ... >>

Széchenyi Diákságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, Király utca 44.
képviselő: kuratórium elnöke Kőváriné Kovács Andrea
A hatékonyabb tanulmányi munkát elősegítő eszközök, berendezési tárgyak beszerzése. Az intézmény által szervezett ifjúságvédelmi, drogmegelőzési, gyermekbántalmazással, gyermeki jogokkal és kötelességekkel, családon belüli erőszakkal kapcsolatos előadások tartása, kiadványok megjelentetése. Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. A tehetséges diákok számára pályázatok kiírása. Támogatás a hátrányos helyzetben lévő jó tanulóknak. Az iskolán belüli házi versenyek, vetélkedők helyezettjeinek jutalmazása. Az iskolák közötti versenyeken való részvétel, valamint a szakmai intézmények rendezvényeinek, látogatásainak a támogatása. Kulturális, szakmai és közösségi munka, valamint a sport terén elért jó eredmények jutalmazása. A szűkebb és tágabb környezet műszaki, gazdasági életének, technikai vívmányainak megismertetése. A környezetvédelem megismertetése és gyakorlati alkalmazása. Iskolai, kulturális, sport szakmai rendezvények támogatása. Az iskola évkönyv elkészítése. Bel- és külföldi tanulmányi kirándulások támogatása, történelmi, népi és művészeti emlékek széles körben való megismertetése. ... >>

SZIGET- Uránvárosi Családokért Egyesület

(szociális)

7633 Pécs, Dombai utca 3.
képviselő: társelnök Sohár Tamás, ügyvezető elnök Koska Éva ... >>

SZOCIÁLIS GONDOZÁSÉRT Alapítvány

(szociális)

Pécs, Tüzér utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bakán Péterné
Az intézeti szociális ellátás és a területi szociális gondozás eszközrendszerének bővítése, korszerű ápoláshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésének elősegítése. Emberbaráti segítséget, támogatást nyújtani elsősorban olyan idős személyek vagy családok ? lehetőség szerinti ? megsegítésére, akik önhibájukon kívül legalapvetőbb emberi létfeltételekhez sem jutottak szükségleteiknek megfelelő mértékben. Támogatni kívánja a szociális jótékony klubokat, közösségeket, humán vállalkozásokat. ... >>

Szociális Szolgáltatásokért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7624 Pécs, Ferencesek utca 42.
képviselő: elnök Ambrus László, elnökhelyettes Gyurok Ernőné dr.
a magyarországi szociális infrastruktúra kiépítéséhez és az általános szociális segítő és gondozói feladatok elvégzéséhez való segítségnyújtás, a tanácsért és segítségért hozzáfordulók, szükséget szenvedők és mások, elsősorban fiatalok, idősek, betegek és fogyatékosok segítése.
A kultúra és képzés területén olyan szakmai programok ösztönzése, előmozdítása és megvalósítása, amelyek Németországban vagy Magyarországon élő, bármilyen etnikai vagy vallási hovatartozású emberek közös tevékenységének eredményeként, egymás megértésének nemzetközi szándékát fejezi ki és célkitűzésüket tekintve Európa humanitárius, demokratikus és föderális fejlődését szolgálják.
Az egyesülő Európa keretében a német-magyar partnerségi kapcsolatok tudományos, politikai és humanitárius síkon való elmélyítése. ... >>

Szolgálatban a Jövőért Alapítvány

(szociális)

7622 Pécs, Siklósi út utca 22. fsz./8.
képviselő: kuratórium elnök Hajdu János Dezsőné
az örömhír terjesztése, az élő Krisztus Jézus akaratának teljesítése azzal, hogy elsősorban gyermekeknek, fiataloknak, elesett embereknek az örömhír üzenetével történő karitatív jellegű szolgáltatás biztosítása, valamint szociális tevékenység a tört családok, szegények, hajléktalanok, árvák, munkanélküliek, cigány családok irányában. ... >>

Szolgáló Szeretet Alapítvány

(szociális)

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 15.
képviselő: a kuratórium elnöke Kotróné Schmidt Zsuzsanna
Állami gondozott gyermekek és magányos öregek támogatása. ... >>

Szülőföld Alapítvány

(szociális)

7635 Pécs, Csoronika dűlő 38.
képviselő: kuratóriumi elnök Salamon Csaba, kuratóriumi titkár Dr. Kálmán Endre
Információs központ kialakítása és támogatása. -A magán munkaerő közvetítői tevékenység keretében- a hátrányos helyzetű roma állampolgárok elhelyezkedési lehetőségeinek, munkaerő piaci helyzetének javítása. ... >>

Támasz Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7626 Pécs, Sándor utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Fonai László
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának kialakítása, üzemeltetése és a szállás lakóinak gondozása. A hajléktalanok más átmeneti: albérlet, szükséglakás, stb., vagy végleges lakásmegoldásának elősegítése, az ehhez szükséges foglalkoztattás és egyéb egészségügyi, szociális, kulturális, stb. szolgáltatások szervezése. A fenti cél megvalósulása érdekében a hajléktalan emberek ellátása alapellátás szintjén: népkonyha, nappali melegedő, utcai szociális munka szolgáltatások nyújtásával, átmeneti gondozás keretében: női és férfi hajléktalanok átmeneti szállója, női és férfi éjjeli menedékhelyek, tartós bentlakásos ellátás szintjén: hajléktalanok ápoló otthona működtetésével, egészségügyi szolgáltatások biztosításával. Módszertani tevékenység keretében a regionális módszertani központokra vonatkozó jogszabályban megnevezett feladatok ellátása. Innovatív programok és szolgáltatások biztosítása a célcsoportnak. ... >>

Támogatási Közalapítvány

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Schmidt Emilia
rászorultak, elesettek, öregek, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekeinek támogatása, civil és karitatív szervezetek szociális célú programjainak, kezdeményezéseinek megvalósulása útján. ... >>

Tegyünk az idősekért Alapítvány

(intézményi,szociális)

7621 Pécs, Tímár u. 5.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabó Kitti
A Tímár utcai idősek Otthonának anyagi támogatása. ... >>

Tehetség-Vár Társadalomtudományi Egyesület

(oktatási,szociális)

7621 Pécs, Felsőmalom utca 3. I/6
képviselő: alelnök Di Blasio Barbara, elnök Marton Melinda, gazdasági vezető Paku Áron
Társadalomtudományi kutatások, programok, tevékenységek szervezése, lebonyolítása; hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók segítése. További célja a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés és képességfejlesztés. ... >>

Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete

(szociális)

7633 Pécs, Dr. Veress E. út 6.
képviselő: Tamás Barnabás
A Magyarországon létrejövő gyermekönkormányzatok működésének segítése. A Hazai és nemzetközi kapcsolatteremtés, ennek koordinálása, a gyermekönkormányzatok népszerűsítése. ... >>

TÉT Humánus Gondolkodású Fiatalok Egyesülete

(szociális)

Pécs-Vasas, Pf. 1.
képviselő: Dessey István elnökhelyettes, Dr. Simon Zoltán elnök, Győriné Miklósi Éva elnökhelyettes ... >>

TOC Alternatív Etnikai Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7629 Pécs, Feketegyémánt tér 1.
képviselő: elnök Komáromi Sándor
a pécsi lakosság egészséges környezettudatra való nevelése, a lakosság szociálisan hátrányos helyzetű rétegének segítségnyújtás, a munkanélkülieknek munkába való visszaintegrálásának elősegítése oktatási és képességfejlesztő tanfolyamokkal. ... >>

TRILLA Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7634 Pécs, Makár tető 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Balog Pál
a gyermekek komplex és szakszerű képző- és zeneművészeti oktatásának, nevelésének, elősegítése annak érdekében, hogy a művészetek által élmény gazdaggá tett gyermekkoruk a jövőjükben döntő hatással legyen a személyiségük értékes fejlődésére, pozítiv életvitelükre, művészetek iránti vonzódásukra, valamint multikulturális környezetbe való beilleszkedésükre. A megszűnő állami mecenatúra szerepét pótlandó a művészetek támogatásán keresztül a társadalomnak a magas színvonalú, értékes alkotói és előadói művészetek iránti érdeklődése, igényei szükséglete ösztönzése és formálása. A hátrányos helyzetű, illetve sérült gyermekek védelme, felzárkóztatása, a rendelkezésre álló feltételekkel és tudással, küzdelem esélyeik egyenlőségéért, helyzetük javításáért és a társadalmi szolidaritásért. A zene, a kultúra és a művészetek területein tehetséges fiatal személyek és csoportok felkutatása és felkarolása. Céljai megvalósításában közreműködő oktatóknak, alkotó- és előadóművészeknek szakmai fejlődésükhöz, előremenetükhöz, illetve fellépési/bemutatkozási lehetőségeik megteremtéséhez való anyagi és szakmai segítségnyújtás. A magyar nemzet népművészetének országhatáron belüli megőrzése és hagyományainak ápolása, valamint a magyar kultúra nemzetközi színtereken történő népszerűsítése. ... >>

Tudásháló az Infokommunikációs Technológiák Fejlesztéséért

(oktatási,szociális)

7633 Pécs, Szigeti út 85.
képviselő: kuratórium elnök Duma Viktória, kuratórium titkár Tütős Norbert
az informatika, infokommunikáció felsőfokú oktatásának támogatása, az informatikai oktatásban, képzésben résztvevők segítése, az infokommunikációs technológiák kutatásának fejlesztésének támogatása, valamint mindezek körében a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Tudásháza Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7627 Pécs, Vadász u. 60.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Krisztina
A magyar oktatás és nevelésügy fejlesztéséhez való közvetlen hozzájárulás. Helyi kezdeményezés alapján felépítendő személyközpontú óvoda és iskola létrehozása. Az óvoda- és iskolarendszer kialakítása, működtetésének támogatása. Tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó, felkészítő foglalkozások támogatása. Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztató fejlesztésének támogatása. Integrációs felkészítés támogatása. Sajátos nevelési igényű gyerekek részére pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogatása. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének támogatása. ... >>

Vadrózsa Gyermekegyenlőségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

7636 Pécs, Nagy Ferenc tér 4.
képviselő: kuratórium elnöke Csonka Anna
A halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat segítő-támogató komplex program tervezése, létrehozása és bonyolítása Pécsett és környékén.
- A Cigány/roma kisgyermekek szocializációs feltételeinek javítása, közösségi integrációjuk elősegítése, cigány/roma identitásuk erősítése, korai fejlesztése, magyar nyelvtudásuk növelése. Fokozott odafigyeléssel és segítségnyújtással a sajátos nevelési igényű gyermekekre.
- A családok segítése képzéssel, testi-lelki egészségüket szolgáló preventív progamokkal, szabadidős rendezvényekkel.
- A fent részletezett céloknak megfelelő intézmény, módszertani központ fenntartásának lehetővé tétele, segítése ? amennyiben és amikor az ehhez szükséges feltételek teljesülnek.
- Más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködés a gyermekszegénység leküzdése, az esélyegyenlőség segítése érdekében.
- A területen munkálkodók és szolidáris állampolgárok segítése ? játszóházakkal, klubokkal, rendezvényekkel, kiadványokkal, továbbképzéssel, konferenciával, előadással, tanácsadással-, személyes hatékonyságuk, módszertani kultúrájuk és látásmódjuk fejlesztése. ... >>

Vadvirág" Alapítvány

(szociális)

7627 Pécs, Rózsa u. 8.
képviselő: Szalaki Bernadett
Volt állami gondozott gyermekeknek lakóotthon biztosítása 3 éves kortól felnőtté válásukig, továbbá a normál életvitelhez szükséges (szállás, étkezés, tisztálkodás, stb.) dolgok biztosítása, otthont nyújtó intézmény kialakitása, illetve a gondozottak kreativitásának fejlesztése. ... >>

Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7633 Pécs, Radnóti M. utca 4.
képviselő: kuratórium elnök Lóki Zoltánné sz. Bencze Éva Andrea
nevelési és oktatási tevékenység tárgyi feltételeinek javítása; az óvodások értelmi fejlődésének elősegítése; a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának támogatása. ... >>

VASAS ÉS HIRD TANULÓIFJÚSÁGÁÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

Pécs-Vasas, Bencze József utca 13/1.
képviselő: gazdasági vezető Köcs Jánosné, kuratóriumi elnök Zámbó György, kuratóriumi titkár Vassné Szántó Mária
Vasasi Általános Iskola és Hirdi Tagiskolája tanulóifjúságának érdekében, tanulásuk, szellemi fejlődésük, neveltetésük szintjének javítása és elősegítése érdekében támogatja és elősegíti az erre irányuló törekvéseket. ... >>

Vasutasok Otthona Pécsi Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, dr.Váradi Antal utca 7/2.
képviselő: elnök Molnár Géza, elnökhelyettes dr. Orosdyné Bogárdi-Mészöly Éva
a vasutas és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, segítése, az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti bérleti díj felszámolásával az egyesület céljai megvalósítása érdekében, kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek működtetése, a Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar munkájának támogatása, nemzetközi és országos kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása, tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások szervezése és biztosítása, együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, rekrációs szabadidős szórakoztató programok szervezése, egyéb nemzetközi kulturális kapcsolaatokat szolgáló tevékenység a belvárosban, a város centrumában kellemes, esztétikus környezetben művelődési, szórakozási és társas együttlét lehetőségeinek biztosító hely, fórum a város polgárai részére, kulturális hagyományok ápolása, megőrzése a jövő számára, a hátrányos helyzetű csoportok önszerveződésének elősegítése. ... >>

Visszatérés Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

Pécs, József Attila utca 7.
képviselő: kuratórium elnök dr. Pintér András
az alapítvány célja továbbá, hogy gondoskodjon ezen hátrányos helyzetű személyek részére egészségügyi és szociális ellátásról, egyebek mellett oly módon, hogy a súlyos állapotú, vagy a kiskorú beteg szülője, törvényes képviselője részére biztosítja, hogy a megjelölt személy mellett tartózkodjon az intézményben való tartózkodás alatt. Alapítványi célként jelölik meg az alapítók, hogy a fenti megjelölt betegcsoport az orvosi rehabilitáción belül gyógykezelést, gyógyászati eljárást és foglalkoztatás terápiát vehessen igénybe. Alapítványi cél végül az is, hogy a megjelölt betegcsoportnak a beavatkozást követő rekunstrukciója, továbbá funkciószavart okozó vele született vagy szerzett rendellenességek korrekciója is biztosított legyen. ... >>

Völgyhíd Alapítvány a Fiatalokért Foundation Viaduct for the youth Talbrücke Stiftung für die Jugendlinche

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7627 Pécs, Felsővámház utca 73.
képviselő: kuratóriumi elnök Rabb Szabolcs
részvétel országos és régió szinten a társadalmi és kulturális életben, ifjúságot érintő döntésekben a helyi, régiós és országos képviseletekben a fiatalok érdekeinek érvényesítése, az ifjúságot övező kultúra környezet, ezek megóvása, a helyes életvitel, a környezet értékeinek megvédése sportprog-ramokkal, korszerű táplálkozási ismertek átadásával az egészségért való tenniakarás, a fiatalok képzése és munkahelyi elhelyezkedésének megkönnyítése, gyermek- és fiatalkorúak érdekeinek képviselete a civil és hatósági fórumok előtt, az ifjúság szerepének lehetőségeinek a segítése az euroat-lanti beilleszkedésben, kapcsolattartás határon túli -leginkább magyar- mozgássérült pályakezdő fiatalokkal foglalkozó szervezetekkel, tapasztalatcsere alapítványokkal, csereüdültetés közös szervezése, mozgássérült fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése és támogatása, elsősorban mozgássérült fiatalokat nevelő családok lelki és információs segítése, nyilvános rendezvények és szolgáltatások szorgalmazása. ... >>

Zichy Gyula Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9. I/103.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Beöthe Tamás Zsolt
Magyarországon működő, illetve létesítendő katolikus oktatási, nevelési, művelődési intézmények támogatása, különös tekintettel a magyarországi egyházi intézményekben folyó ifjúságnevelés támogatására. Ifjúsági, szociális tevékenység, ezen belül a cserkész és egyéb hasonló jellegű ifjúsági mozgalom segítése. Családok segítése. Kulturális tevékenység, kulturális rendezvények, kezdeményezések szervezése és ösztönzése a szolidaritás, a társadalmi igazságosság, a béke, a nemzetközi együttműködés és a rossz szociális helyzetben élők, illetve a fejlődő országok megsegítése témáiban;
sporttevékenység. A Jezsuita Intézmények Diákjai Egyesületének (rövidített neve: JIDE) erkölcsi és anyagi támogatása; a rászorulók, betegek, mozgássérültek és szellemi fogyatékosok megsegítését szolgáló tevékenység előmozdítása, és tagjai útján közvetlen végzése;
a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók emberi fölemelkedését és társadalmi beilleszkedését szolgáló kezdeményezések megfogalmazása, és fölkarolása. A nemzedékek közötti párbeszéd és jobb együttélés ösztönzése, építve a különösen becses értékekre, amelyet az idős emberek jelenléte jelent a társadalomban és azokra az energiákra, amelyek az ő életükben rejlenek. A nemzetközi szolidaritás előmozdítása a fejlődés, a népek közötti béke és együttműködés érdekében; az ökumenikus törekvések és a különböző vallások közötti párbeszéd ösztönzése, meghívásra felajánlott előadó szereplésének az elfogadása. ... >>

ZSIRART Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7630 Pécs, Fátyol utca 22.
képviselő: kuratórium elnöke Strumpf Árpádné sz.: Voronyák Mária Zsuzsa, kuratóriumi titkár Srp Gyuláné sz.: Keil Rita
az OEP által nem támogatott azon eszközök, technikai berendezések beszerzési költségeihez, programok és kiállítások megszervezéséhez szükséges költségek előteremtése, amelyek mindegyike segítséget nyújt és biztosítja, hogy a marfan syndroma betegségben szenvedő, a szívműtétje utáni késői élesztés miatt motoros aphazia állapotában levő Stumpf Árpád József életminőségét javítsa a memóriájából betegsége miatt törlődött 29 év ismeretanyagának folyamatos visszaszerzése érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal