Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Pilis, Rákóczi úti Óvodai Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
képviselő: Berkiné Hegyi Klára ( elnök )
Támogatja az óvoda tevékenységét, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerü pedagógiai programok bevezetése. ... >>

Epres Alapítvány a Pilisi Széchenyi utcai Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.
képviselő: Tóth Tamás elnök
Iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyek. ... >>

NAPSUGÁR a Pilisi Kávai úti Óvoda Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Kávai u.19.sz.
képviselő: Sedró Sándorné elnök
Az óvodai oktatáson keresztül és közvetlenül is támogatni az óvoda célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

Pesterzsébet -Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2721 Pilis, Kossuth u. 89.
képviselő: dr. Bencsik István ( elnök )
A kutyatartók segítése, képzése. Kultúrált szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítani. Kóbor, elárvult egyedek felkarolása. Erősíteni az emberi kapcsolatokat, a közösséget formálni. ... >>

Pilis Nagyközség Óvodai Intézmény Attila úti Tagóvódája "Szivárvány" Telepi Óvodai Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Attila u.8.sz.
képviselő: Füredi Istvánné Molnár Mária
Óvodai technikai eszközök bővítése, tárgyi feltételek javítása, óvodai ren- dezvények szervezése, sporttevékenység támogatása. ... >>

"SEGITÜNK" a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. sz.
képviselő: Major Pálné ( elnök )
Támogatja az iskolai tanórán kivüli foglalkozásokat, szakköröket, kiváló eredményü diákokat, tanulmányi sport- versenyek szervezése, anyagi finanszí- rozása, hátrányos helyzetü tanulók bel- földi és külföldi cserekapcsolatok, ki- rándulások támogatása, új pedagógiai programok bevezetése, kiemelkedő pedagógusok,dolgozók támogatása, nyugdijas pedagógusok esetenkénti támogatása. ... >>

Zene mindenkié, a Pilisi Általános és Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L.u.30.sz.
képviselő: Haluszka Klára
A zeneoktatás feltételeinek javítása, versenyek, rendezvények, tanulmányutak szervezése, támogatása, zenei kapcsolatok építése és ápolása. Tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása. ... >>
1. oldal