Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Pilis, Rákóczi úti Óvodai Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
képviselő: Berkiné Hegyi Klára ( elnök )
Támogatja az óvoda tevékenységét, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerü pedagógiai programok bevezetése. ... >>

Epres Alapítvány a Pilisi Széchenyi utcai Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.
képviselő: Tóth Tamás elnök
Iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyek. ... >>

Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Bicskei u. 16.
képviselő: Czinkos Éva elnök önállóan, Szendrei Dóra elnökhelyettes önállóan, Tóth Beáta titkár önállóan
Magyar nyelvterületen élő, magyar anyanyelvű, irodalom és művészet iránt érdeklődő, vagy ezen ágakban alkotó tehetséges fiatalok felkutatása, közösségben való tömörítése, tevékenységük segítése, támogatása, alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való megjelenítésének elősegítése. Országos irodalmi és művészeti pályázatok kiírása, értékelése (szakmai zsűri segítségével), díjazása, publikális segítése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók (CD-DVD, Internet, rádió-és tv felvételek) megjelenésének elősegítése, terjesztése, időszakos kiadványok megjelentetése, terjesztése, találkozók, kiállítások szervezése. Weblapok működtetése, művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából. ... >>

NAPSUGÁR a Pilisi Kávai úti Óvoda Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Kávai u.19.sz.
képviselő: Sedró Sándorné elnök
Az óvodai oktatáson keresztül és közvetlenül is támogatni az óvoda célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

Nép és Gazdakör Pilis

(természetvédelem,kulturális)

2721 Pilis, Dózsa György u. 2.
képviselő: Szabó Márton Elemérné
A tagok érdekeinek képviselete,szakmai,jogi,kereskedelmi összefogása,gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés, értékesítés javítása, föld termőerejének fokozása, természetvédelem, helyi hagyományok őrzése. ... >>

Pilis Nagyközség Óvodai Intézmény Attila úti Tagóvódája "Szivárvány" Telepi Óvodai Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Attila u.8.sz.
képviselő: Füredi Istvánné Molnár Mária
Óvodai technikai eszközök bővítése, tárgyi feltételek javítása, óvodai ren- dezvények szervezése, sporttevékenység támogatása. ... >>

Pilisi Hírközlési Egyesület

(kulturális)

2721 Pilis, Kossuth L . u. 30.
képviselő: Tóth Zoltán elnök
Közszolgálati televízió üzemeltetése, hagyományok, emlékek megörökítése az utókornak, információáramlás biztosítása, rendezvények szervezése. ... >>

Pilisi Motoros Egyesület

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Báró szőlő hrsz. 6591/1.
képviselő: Ilg Péter alelnök, Lukács László elnök
A helyi motoros baráti kör egyesítése, érdekképviselet, túrák, találkozók, rendezvények szervezése, amatőr versenyek, zenei fesztiválok, részvétel a térség közösségi kulturális életében. (sport- és kulturális tevékenység) ... >>

Pilisi Nemzeti Összefogás Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Baltáserdő u. 9.
képviselő: Kovács Attila ( elnök )
A kulturális javak és a kulturális örökség elemeinek megóvása, megőrzése, felkutatása,. A lakókörnyezet kulturáltságának megőrzése, a természeti környezet megóvása, környezetvédelem. Magánszemélyek és közösségek közügyek iránti nagyobb érdeklődésének az elősegítése és támogatása, a fenti célok fontosságának elfogadtatása. ... >>

Pilisi Összefogás Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Táncsics M. u. 15/A.
képviselő: Domonyi Károly alelnök önállóan, Hadas Jánosné tikár önállóan, Kertesi Tamás elnök önállóan, Kovács Gábor alelnök önállóan
A helyi település fejlesztésében aktív részvétel. A helyi oktatási intézmények támogatása és fejlesztése. Kulturális programok szervezése és rendezése. Együttműködés hasonló profilú szervzetekkel. ... >>

Pilisi Zenész Egyesület

(kulturális)

2721 Pilis, Ady E. u 6.
képviselő: Nagy Sándor (elnök)
A zenekultúra művelése, a zene egyetemleges, hagyományainak őrzése, értékeinek át örökítése, a társas zenélés tradídiójának gondozása, elsősorban Pilis város kultúrális életében. ... >>

PilisVárosért Közalapítvány

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth L.u.47.sz.
képviselő: Simó Gáborné elnök önállóan, Soltész Józsefné titkár önállóan
A község arculatának formálása, szabadidőpark kialakítása, kulturális és sportlétesítmények támogatása. ... >>

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Nyáregyházi u. 29.
képviselő: Varga Jánosné Sztanó Erzsébet
Az egyesület célja az élet, mint az univerzális evolúció megnyilvánulása - benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk - mint legfőbb értékünk összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése. Az Egyesület célja a fentiek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. ... >>
1. oldal