Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Pilis, Rákóczi úti Óvodai Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
képviselő: Berkiné Hegyi Klára ( elnök )
Támogatja az óvoda tevékenységét, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerü pedagógiai programok bevezetése. ... >>

Epres Alapítvány a Pilisi Széchenyi utcai Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.
képviselő: Tóth Tamás elnök
Iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyek. ... >>

Internetes Oktatás Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2721 Pilis, Petőfi Sándor u. 14.sz.
képviselő: Jernei Jánosné elnök, Kis Tókus jegyző, Sándor Pálné titkár
Megismertetni az emberekkel szerte a világon az internet lehetőségeit a távoktatás terén. ... >>

Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Bicskei u. 16.
képviselő: Czinkos Éva elnök önállóan, Szendrei Dóra elnökhelyettes önállóan, Tóth Beáta titkár önállóan
Magyar nyelvterületen élő, magyar anyanyelvű, irodalom és művészet iránt érdeklődő, vagy ezen ágakban alkotó tehetséges fiatalok felkutatása, közösségben való tömörítése, tevékenységük segítése, támogatása, alkotásaiknak a széles nyilvánosság előtt való megjelenítésének elősegítése. Országos irodalmi és művészeti pályázatok kiírása, értékelése (szakmai zsűri segítségével), díjazása, publikális segítése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók (CD-DVD, Internet, rádió-és tv felvételek) megjelenésének elősegítése, terjesztése, időszakos kiadványok megjelentetése, terjesztése, találkozók, kiállítások szervezése. Weblapok működtetése, művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából. ... >>

NAPSUGÁR a Pilisi Kávai úti Óvoda Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Kávai u.19.sz.
képviselő: Sedró Sándorné elnök
Az óvodai oktatáson keresztül és közvetlenül is támogatni az óvoda célkitűzéseinek megvalósítását. ... >>

Pesterzsébet -Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2721 Pilis, Kossuth u. 89.
képviselő: dr. Bencsik István ( elnök )
A kutyatartók segítése, képzése. Kultúrált szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítani. Kóbor, elárvult egyedek felkarolása. Erősíteni az emberi kapcsolatokat, a közösséget formálni. ... >>

Pilis Nagyközség Óvodai Intézmény Attila úti Tagóvódája "Szivárvány" Telepi Óvodai Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Attila u.8.sz.
képviselő: Füredi Istvánné Molnár Mária
Óvodai technikai eszközök bővítése, tárgyi feltételek javítása, óvodai ren- dezvények szervezése, sporttevékenység támogatása. ... >>

Pilisi Összefogás Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Táncsics M. u. 15/A.
képviselő: Domonyi Károly alelnök önállóan, Hadas Jánosné tikár önállóan, Kertesi Tamás elnök önállóan, Kovács Gábor alelnök önállóan
A helyi település fejlesztésében aktív részvétel. A helyi oktatási intézmények támogatása és fejlesztése. Kulturális programok szervezése és rendezése. Együttműködés hasonló profilú szervzetekkel. ... >>

Pilisi Római Katolikus Egyházért Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 3.sz.
képviselő: Sándor László elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"SEGITÜNK" a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. sz.
képviselő: Major Pálné ( elnök )
Támogatja az iskolai tanórán kivüli foglalkozásokat, szakköröket, kiváló eredményü diákokat, tanulmányi sport- versenyek szervezése, anyagi finanszí- rozása, hátrányos helyzetü tanulók bel- földi és külföldi cserekapcsolatok, ki- rándulások támogatása, új pedagógiai programok bevezetése, kiemelkedő pedagógusok,dolgozók támogatása, nyugdijas pedagógusok esetenkénti támogatása. ... >>

Társasági Kutyák Országos Klubja

(oktatási,érdekképviselet)

2721 Pilis, Táncsics Mihály u. 14.
képviselő: Görbe Benjamin
Az egyesülethez tartozó fajták tenyésztése, kiképzése, az állatvédelem támogatása, egyéb humánus célok támogatása, a klub- tagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatte- remtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Zene mindenkié, a Pilisi Általános és Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L.u.30.sz.
képviselő: Haluszka Klára
A zeneoktatás feltételeinek javítása, versenyek, rendezvények, tanulmányutak szervezése, támogatása, zenei kapcsolatok építése és ápolása. Tehetséges tanulók támogatása, jutalmazása. ... >>
1. oldal