Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis sport civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Boldog Gyermekkor Pilis, Rákóczi úti Óvodai Intézmény Alapítványa és Közhasznú Szervezete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Rákóczi u. 42.
képviselő: Berkiné Hegyi Klára ( elnök )
Támogatja az óvoda tevékenységét, szakmai folyóirat beszerzése, pályázatokhoz anyagi háttér biztosítása, kirándulásszervezés, sporttevékenység, újszerü pedagógiai programok bevezetése. ... >>

Dísz- és Röpgalambtenyésztő Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Bicskei u.27.sz.
képviselő: Cserna János ... >>

Epres Alapítvány a Pilisi Széchenyi utcai Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Széchenyi u. 28.sz.
képviselő: Tóth Tamás elnök
Iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, informatikai eszközök fejlesztése, iskolai szabadidős programok szervezése, tanulmányi, kulturális, sportversenyek. ... >>

HARMATRÁZÓ-TURUL Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Bence u.14.sz.
képviselő: Boldoczki Pál elnök, Hoffman Antal titkár ... >>

Kis-Quattro Rally Team Sport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Petőfi u. 21.sz.
képviselő: Boldog Zoltán titkár, Boldog Zoltánné elnök ... >>

Magyar Rodeo Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Kölcsey u. 58.
képviselő: Nádor József ( önállóan )
A rodeo sport megismertetése minél szélesebb körben Magyarországon. Célja találkozók, versenyek szervezése, a rodeohoz kapcsolódó közösség kialakítása. ... >>

Pesterzsébet -Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2721 Pilis, Kossuth u. 89.
képviselő: dr. Bencsik István ( elnök )
A kutyatartók segítése, képzése. Kultúrált szabadidő eltöltésének lehetőségét biztosítani. Kóbor, elárvult egyedek felkarolása. Erősíteni az emberi kapcsolatokat, a közösséget formálni. ... >>

Pilis Nagyközség Óvodai Intézmény Attila úti Tagóvódája "Szivárvány" Telepi Óvodai Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2721 Pilis, Attila u.8.sz.
képviselő: Füredi Istvánné Molnár Mária
Óvodai technikai eszközök bővítése, tárgyi feltételek javítása, óvodai ren- dezvények szervezése, sporttevékenység támogatása. ... >>

Pilisi Diáksport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Kossuth L.u.46.sz.
képviselő: Balázs Györgyné elnök, Juhos János elh, Székely István ... >>

Pilisi Gerje Horgász Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Bajcsy Zs.u.9.sz.
képviselő: Gajdos Károly elnök
Tagjai horgászérdekei képviselete, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése ... >>

Pilisi Labdarugó Klub

(sport)

2720 Pilis, Dózsa György u. 33.sz.
képviselő: Bencze Zoltán alelnök, Duchaj Ildikó titkár, Tóth Mihály elnök
A sportélet fejlesztése ... >>

Pilisi Motoros Egyesület

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Báró szőlő hrsz. 6591/1.
képviselő: Ilg Péter alelnök, Lukács László elnök
A helyi motoros baráti kör egyesítése, érdekképviselet, túrák, találkozók, rendezvények szervezése, amatőr versenyek, zenei fesztiválok, részvétel a térség közösségi kulturális életében. (sport- és kulturális tevékenység) ... >>

Pilisi Petőfi Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Bucka tanya 1.
képviselő: Lendér Csilla titkár, Rubi Károly elnök
A jogszabályok megtartásával korszerű vadgazdálkodással tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Széchenyi köz 29.
képviselő: Magyar Zoltán - elnök
A testkultúra fejlesztése, elsősorban a városi sportélet fellendítése, a városi sporttevékenység szervezett segítése, a városi tömeg- és szabadidő sport beindítása, népszerűsítése, megszervezése, feltételek megteremtése, fejlesztése. Tagjainak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása. Más, elsődlegesen sporttal foglalkozó szervezetek és a sportegyesület közötti együttműködés szervezése, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Pilisi Tömegsport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Rákóczi u. 40.
képviselő: Hoffer Antalné, Hrobár Pál ... >>

PilisVárosért Közalapítvány

(sport,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth L.u.47.sz.
képviselő: Simó Gáborné elnök önállóan, Soltész Józsefné titkár önállóan
A község arculatának formálása, szabadidőpark kialakítása, kulturális és sportlétesítmények támogatása. ... >>

PKSK Postagalambsport Egyesület

(sport)

2721 Pilis, Dózsa Gy.u.2.sz.
képviselő: Havasi Mihály ... >>

Puskás Imre Vadásztársaság

(sport)

2721 Pilis, Csaba u. 13.sz.
képviselő: Dr. Sipos Zoltán elnök, Szabados Gyula titkár ... >>

Segítjük, Óvjuk Sorsodat Alapítvány

(sport,egészségügyi)

2721 Pilis, Nagy Sándor u.21.sz.
képviselő: Novotny József
Kiskorú beteg gyermekeknek gyógyszeres és terápiás kezeltetése, a femerülő or- vosi, esetleges műtéti költségekhez va- ló hozzájárulás. Gyógyulásukat, utóke- zelésüket elősegítő üdülési vagy sport- programok szervezése, támogatása. A be- tegségek megelőzése érdekében végzett egészségügyi ismeretterjesztésekhez, kutatásokhoz szükséges anyagi fedezetek támogatása és felkutatása. ... >>

"SEGITÜNK" a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. sz.
képviselő: Major Pálné ( elnök )
Támogatja az iskolai tanórán kivüli foglalkozásokat, szakköröket, kiváló eredményü diákokat, tanulmányi sport- versenyek szervezése, anyagi finanszí- rozása, hátrányos helyzetü tanulók bel- földi és külföldi cserekapcsolatok, ki- rándulások támogatása, új pedagógiai programok bevezetése, kiemelkedő pedagógusok,dolgozók támogatása, nyugdijas pedagógusok esetenkénti támogatása. ... >>
1. oldal