Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilis természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

A jövő Gyermekeiért Alapítvány a Fővárosi Általános Iskola Diákotthon és Gyer- mekotthon Alapítványa

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.sz
képviselő: Osvalda Zoltánné
A személyiség fejlődését hatékonyan biztosító diákottnoni nevelés felté teleinek megújítása, az ifjúság új erkölcsi értékrendjének kialakítása. A diákotthoni növendékek személyiségét építő, kreativitásukat fejlesztő öntevékenység létrehozása és azok anyagi támogatása..Önmegvalósításra, kibontakozásra, egészséges mentális és testi életmódra, a demokratikus önszerveződő társas élet motiváló diákotthoni pedagógiai realizálása. Tehetséggondozás, illetve a szociális hátrányos helyzetűek részére ösztöndíjak kiírása. A diákotthoni diáksport, az egészséges életmód eszményének kialakítása a bentlakásos diákok szemléletében. Káros szenvedélyek kialakulásának elterjedésének megelőzése, preventív ismeretterjesztési formák támogatása. A diákotthoni művelődési lehetőségek bővítése, a meglévők továbbfejlesztése, értékes hagyományok ápolása. Hon-és nemzetismereti programok létrehozása, ennek érdekében tanulmányi kirándulások és természetjárások rendszeres szervezése. A családi életre felkészítés érdekében nevelési program kialakítása és megvalósítása, felvilágosítás és ismeretterjesztés. A hatékonyabb diákotthoni pedagógiai munkavégzés érdekében az információ és oktatás technikai rendszer fejtése és kiegészítése. A diákotthoni környezet otthonossá tétele és fejlesztése. A pedagógusok szakmai továbbfejlesztését biztosító tapasztalatcserék szervezése, továbbképzések támogatása. ... >>

Nép és Gazdakör Pilis

(természetvédelem,kulturális)

2721 Pilis, Dózsa György u. 2.
képviselő: Szabó Márton Elemérné
A tagok érdekeinek képviselete,szakmai,jogi,kereskedelmi összefogása,gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés, értékesítés javítása, föld termőerejének fokozása, természetvédelem, helyi hagyományok őrzése. ... >>

Pilisi Nemzeti Összefogás Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Baltáserdő u. 9.
képviselő: Kovács Attila ( elnök )
A kulturális javak és a kulturális örökség elemeinek megóvása, megőrzése, felkutatása,. A lakókörnyezet kulturáltságának megőrzése, a természeti környezet megóvása, környezetvédelem. Magánszemélyek és közösségek közügyek iránti nagyobb érdeklődésének az elősegítése és támogatása, a fenti célok fontosságának elfogadtatása. ... >>

Rózsatanya Hagyományőrző Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2721 Pilis, Nyáregyházi u. 29.
képviselő: Varga Jánosné Sztanó Erzsébet
Az egyesület célja az élet, mint az univerzális evolúció megnyilvánulása - benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk - mint legfőbb értékünk összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése. Az Egyesület célja a fentiek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. ... >>
1. oldal