Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisvörösvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 26
1. oldal

ADENSSA Közhasznú Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Kálvária u. 15.
képviselő: Bogár-Chrenkó Anikó ( elnök )
Sporttevékenység, kultúrális, szabadidős, oktatási és hobby tevékenység. ... >>

Épülő virgonc gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 8.
képviselő: Fehér Gyula Józsefné sz:Balázs Kornélia, Horváth Rigler Katalin, Sinkó László
Normál napközi otthoni nevelés biztosítása értelmi sérült gyermekek részére keresztény nevelési háttérrel, három éves kortól 18 éves korig; Környezetbe való beilleszkedés segítése; A napközi otthonban egyéni fejlesztési és szabadidős programok megvalósítása; Naponta reggel 7-től este 20 óráig történő nyitvatartás a dolgozó szülők segítése érdekében." ******* - Normál napközi otthoni nevelés biztosítása értelmi sérült gyermekek részére keresztény nevelési háttérrel 3 éves kortól 23 éves korig. - Óvodás korig integráció lehetősége, hogy a testvérpárok együtt tudjanak nevelődni. - Képzési kötelezettséget vállalunk az egyéni fejlesztésre szorulók részére, 3-23 éves korig. ******* Gyógypedagógiai szakszolgálat működtetése, korai fejlesztő felkészítés. Sérült gyermekek részére átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház, vagy panzió működtetése. ... >>

Eszterlánc Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Széchenyi u. 5.sz.
képviselő: Bellovits Istvánné elnök önállóan, Bihariné Nick Aranka tikár önállóan
A pilisvörösvári német nemzetiségű óvoda felszerelésének javítása,közös- ségi rendezvények támogatása. ... >>

Fénysugár Egészségvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dózsa köz 1.
képviselő: Manhercz Balázs
A természetgyógyászat, illetve az orvostudomány eredényeit felhasználó egészségmegőrző, betegségkezelő eljárások támogatása. Az egészséges életre nevelés és a prevenicós felvilágosító oktatások, tanfolyamok támogatása és elterjesztése. A sportolási lehetőségek biztosítása az egészségmegőrzés érdekében. Szellemi kikapcsolódást nyújtó kulturális rendezvények támogatása, szervezése. ... >>

GRADUS Egyesület

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 3
képviselő: Matt Mária
Keresztényi alapokra épülő német nyelvű katolikus intézményi keret létrehozása a nevelés, oktatás kultúra területén. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Hősök tere 3.
képviselő: Fogarasi Hajnalka elnök
A gyermekek fejlődését célzó rendezvények támogatása, német nyelvű, keresztény szellemű óvodaépület építése, vagy a meglévő bővítése, korszerűsítése, kultúra, nyelvi, zenei képzés. Nevelők és továbbtanulók támogatása. ... >>

Hétpettyes Gyermekvilág Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Dobó István utca 99.
képviselő: Kis Róbertné elnök
Budapesten és környékén működő gyermekintézményekben művészeti, kulturális programok támogatása. Pedagógus továbbképzés támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt segítése a fenti programokban. ... >>

Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147.
képviselő: Lantosné Berkesi Judit ( elnök )
A Pest Megyei Önkormányzat Pilisvörösvári Speciális Otthonában elhelyezett fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi beilleszkedés elősegítése, részükre szervezett kulturális, szabadidős és sportprogramok támogatása. Az ellátottak üdülésének elősegítése, az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó intézményi dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása, az intézmény tárgyi feltételeinek gazdagítása. ... >>

Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Vásártér 1.sz.
képviselő: Dr.Lieber Márton, Farkas Gáborné, Koós Ferenc
A vásártér l.sz.alatti német nemzetiségi általános iskola tanulóinak díjazása. ... >>

Ligeti Cseperedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.
képviselő: Gemela Gáborné
A hatókörzetben működő óvoda n4evelési munkájának támogatása. ... >>

Ludotéka Játékpedagógiai és Képességfejlesztő Alapítvány

(oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 33.sz.
képviselő: Szakszonné Mohácsik Ágnes
Az oktatási és szociális igényekhez i- gazodó szolgáltatások kialakítása és fejlesztése. Bekapcsolódás a komplex oktatási és szociális ellátórendszerbe, valamint a gyermekek veszélyeztetettsé- gének jelzése, szerepvállalás a gyer- mekvédelem jelzőrendszerében, együttmű- ködés állami, önkormányzati egyházi és civil intézményekkel. ... >>

Magyarországi Anatóliai Juhászkutya Klub

(sport,oktatási,egyéb)

2085 Pilisvörösvár, Bocskai u. 69.
képviselő: Kürsad Kilic ( elnök )
Az anatóliai juhászkutya magyarországi állományának fenntartása és népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének irányítása, használati alkalmasságának javítása. A fajtára vonatkozó populáció genetikára alapozott törzskönyv megvalósítása és ennek - mint a Magyar EB Törzskönyv (MET) részére - vezetése. A fajta tenyésztői, kiképzői és kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása, valamint kedvtelésük társadalmilag is elismert gyakorlásának biztosítása. A fajtával kapcsolatban kinológiai tudományos kutatást végez, kutatást támogat, fajtakutya kiképzésével foglalkozókat oktat, fajtával kapcsolatos ismeretterjesztést végez, sportversenyeket szervez. ... >>

Muttnyánszky Ádám Szakképzési Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 8.sz.
képviselő: Molnár Sándor elnök, Müller János
A közoktatásról és a szakképzésről szó- ló törvényben megfogalmazott szakmai képzési, valamint nevelés-oktatási fel- adatok ellátásának segítése. ... >>

Pereputty Családokat Segítő Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Budai-Nagy Antal u. 12/a.
képviselő: Juhász Dóra, Kocsor Judit, Korbuly Ágnes
Örökbefogadási helyzetben lévő családok problémáinak kutatása. Ezzel összefüggésben mentálhigiénés programok kidolgozása, ezek ismereteinek terjesztése. Információk tárolása, szakmai programok kidolgozása. ... >>

Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 134.
képviselő: Gilián Mária elnök
Iskola átfogó szakmai anyagának megalkotása, iskola megalapítása és támogatása. ... >>

Pilisi Kulturális Örökségünk Védelméért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 47.
képviselő: Molnár Sándor elnök
Kézműves szakmák oktatásának támogatása. Hagyományőrző tevékenység és szervezetek támogatása. A működési területén lévő műemlékek építészeti tárgyak védelme. ... >>

Pilisi-Kistérség Otthon Segítünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2085 Pilisvörösvár, Kossuth L. u. 14.
képviselő: Dr. Szabados Judit
Még nem iskoláskorú gyermekeket nevelő családok segítése. Kisgyermeket nevelő nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. Szociálisan hátrányos helyzetű családok segítése. ... >>

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Gyermekekinkért

(intézményi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5.
képviselő: Majnek Pálné
Az I. számú német nemzetiségi óvoda nevelési, oktatási feltételeink javítása, fejlesztése, óvónők szakmai képzésének elősegítése, könyvek, szakkönyvek vásárlásának támogatása. ... >>

PRO Talent Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Templom tér 19.sz.
képviselő: Hegyvári Istvánné, Krizsán Pál, Stocker Anikó ( elnök )
Tehetséges gyermekek továbbképzésének támogatása, ugy anyagi, személyi, mint tárgyi feltételek megteremtésével. Arra érdemes tanulók jutalmazása. ... >>

Segítsd a Sérülteket Alapítvány

(oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 92.
képviselő: Kanyó András
Mozgásában korlátozott, csökkent látó és hallóképességű, vagy más módon sérült emberek támogatása, képzésük, továbbá foglalkoztatásuk lehetőséggének felkutatása. ... >>

SZABADOS Küzdősport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 1947/1.hrsz.
képviselő: Babetta Zoltán elnökhelyettes önállóan, Szabados Attila elnök önállóan, Szekeres Gábor titkár önállóan
Pilisvörösvár és vonzáskörzetében a szabadidős önvédelmi és küzdősport oktatásának azonos egyesületen belüli szervezése, a küzdősporttal foglalkozók, a verseny-, diák- és különböző önvédelmi sportokat űzők érdekeinek védelme, a küzdősportok terjesztése,országon belüli eredményességének növelése, mozgósítása a sportágban folyó tevékenységre valamint népszerűsítésének fejlesztése. ... >>

Szent Márton Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 71.sz.
képviselő: Freisleben Éva (együttesen), Krupp Jánosné (együttesen), Polányi Katalin (önállóan)
A székhelyen lévő óvoda működésének biztosítása. A tárgyi felszereltség fejlesztése. A helyi német nemzetség kultúrájának megismertetése. ... >>

TARAB Institute Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Bányakápolna u. 4.
képviselő: Baán Zoltán
Kutatás a tibeti filozófia, pszichológia és pszichoterápia területén olyan elmélet és gyakorlat alapján, melyet Tarab Tulku PhD fejlesztett ki és adott át.
A Tibeti halottaskönyv elmélete és gyakorlata alapján olyan szociális munkásképzés kifejlesztése, melynek alapján a képzést elvégzők kérése hospice tevékenységet végeznek a súlyos betegek és haldoklók mellett. ... >>

Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Szabadság u.21.sz.
képviselő: Buza Jánosné elnök, Nick Jánosné titkár
A német nemzetiségi iskola támogatása. A cél kibővült: A nemzetiségi hagyomá- nyok megőrzése, ápolása, kulturális kapcsolatok erősítése. A Német Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium és Külkereskedelmi Szakközép- iskola szellemi és müszaki szinvonalá- nak emelése, állagának javítása, kar- bantartása, korszerüsítése, bővítése, illetve ezek megvalósításához szükséges szellemi és anyagi segítségnyújtás. ... >>

VÍVÓPALÁNTA Alapítvány

(sport,oktatási)

2085 Pilisvörösvár, Fő út 134. (Hrsz.: 1691/13.)
képviselő: Szlávy Géza, Ujszászi Magdolna, Varga Gábor elnök
A vívósport és öttusa sportág népszerűsítése, ezen belül az ifjúsági sportoktatás biztosítása, fejlesztése. ... >>

Vörösvár és Környéke Kultúrális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2085 Pilisvörösvár, Fő u. 69.
képviselő: Simonics Zoltán elnök
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet működési területén kultúrális, sport, oktatási, szociális, környezetvédelmi tevékenység ... >>
1. oldal