Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pomáz intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Mesekuckó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Eötvös u 2. II/6.
képviselő: Erdeiné Kelemen Gyöngyi /elnök/
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. ... >>

Hét Krajcár Alapítvány A Pomázi 2.Számú Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Beniczky u. 11.sz.
képviselő: Szemán Rózsa elnökhelyettes, Vaizerné Schek Mária
A Pomázi 2. sz. Óvoda nevelő és oktató munkájának segítése, anyagi támogatása. Testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése és biztosítása. A gyermekek elhe- lyezési körülményeinek javítása, az óvoda épületének bővítése, valamint az udvar felszereltségének javítása és korszerűsítése. A gyermekek egészségmerzése, egészségvédelme, képességfejlesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet. A gyermekek környezetvédelemre nevelése. ... >>

Huncutka Alapítvány a Pomázi 1-es Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, József Attila u.4.sz.
képviselő: Sütő Lászlóné elnök
A cim alatti óvodába járó gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az épület bővítése, tornaszoba, foglalkoz- tató helyiség kialakítása. Játékok, szemléltető eszközök beszerzése. ... >>

ICURI PICURI Alapítvány a Pomázi IV.számú Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Jókai u.2.sz.
képviselő: Szabontai Katalin (elnök)
Az óvoda által gondozott gyermekek egészséges életmódjának megteremtésé- hez, testi, szellemi és lelki fejlődés- hez szükséges hiányzó szemléltető és készségfejlesztő eszközöket, játákokat biztosítani. ... >>

Magyarországi Iskolapszichológiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Iskola u.2.sz.
képviselő: Dr.Katona Nóra ... >>

Napsugár a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2013 Pomáz, Beniczky u.53.sz.
képviselő: Lázárné Vince Mónika elnök
Az iskola oktató munkáját segítő eszközök, könyvtár bővítése, nyelvtanulás, vetélkedés, sport és egyéb rendezvények költégeinek támogatása. ... >>

Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány (NEHA)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2013 Pomáz, Körte u. 31.
képviselő: Endrei Károly
Az egészségügy műszaki ellátását javítandó külföldi és belföldi technikai eszközök, berendezések beszerzése és elosztása, anyagi támogatás biztosítása, ingatlanok és egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok megszerzésével és átadásával, kórházi műszerek és berendezések, magasabb technikai színvonalú berendezések, új és referencia jellegű készülékek, csúcstechnológiák telepítése, intézmények támogatása, oktatási tevékenység, belföldi és külföldi szakemberképzés, kongresszusok, konferenciák szervezése. ... >>

Pomázi Cigányokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Pataksor 6.sz
képviselő: Kreizler Jenő
Nehéz anyagi helyzetben lévő cigányok támogatása. Iskolás korú fiatalok támogatása, iskolai felszerelés, étkezési hozzájárulás pénzbeni támogatása. ... >>

Pomázi Magiszter Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Széchenyi u.19.sz.
képviselő: Kovács András
Általános iskolás gyermekek iskola utáni szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, megvalósítása, anyagi támogatás. ... >>

Pomázi Nebulókért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2013 Pomáz, Mátyás király u.2.sz.
képviselő: Bihariné Kis Zsuzsanna elnök
Nyelvtanulás,külföldi cserekapcsolatok kiépítése, vetélkedők, iskolai kirándulások, diák sportversenyek támogatása. Az iskola jelenlegi és volt tanulói részére betegségmegelőző programok támogatása és a megbetegedett tanulók gyógyító, műtéti költségeihez támogatás nyujtása. ... >>

Sajtkukac Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Damjanich u. 39/a.
képviselő: Vékony Viktória
Elsősorban Budapest és vonzáskörzetében élők részére óvodai ellátás, testnevelés és úszásoktatás szervezésnek segítése, támogatása. Egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, rehabilitációs célú úszás- és egyéb tanfolyamok biztosítása, illetve ezek biztosításának támogatása. ... >>

TÁTIKA Alapítvány a Pomázi III.sz.Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2013 Pomáz, Beniczky u.84.sz.
képviselő: Bojer Mónika
Az óvoda gyermekeinek testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, képes- ségfejlesztés, egészséges környezet biztosítása. ... >>

Tündérkert és Mesepalota Egyesület

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Katona József u. 2.
képviselő: Kántor Mihály /elnök/
Óvodás gyermekek nevelése, felkészítése további képzésükre. Gyermekek részére szórakoztató rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal