Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pusztakovácsi természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Pusztakovácsi Egymásért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 11.
képviselő: Nagy Lászlóné
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Pusztakovácsi közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"Pusztakovácsiért" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 56.
képviselő: Csatári Attiláné
A település közművelődési, kultúrális életének támogatása, az oktatás elősegítése /a kiváló tanulmányi eredményeket elérő tanulók jutalmazása/, civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok támogatása, a település fejlesztésének elősegítése és az infrastruktúrális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása, a település kereskedelmi ellátottságának emelése, gépjárműbeszerzés, köztiszta-sági céljellegű gépek beszerzése, működtetése, segítségadás és támogatás a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló családoknak, kiemelten a cigánycsaládoknak. A Pusztakovácsiból elszármazó, de a településsel kapcsolatot tartani kívánók részére a település lakóival közös rendezvények tartása /falunap,egyéb rendezvények/. Mindezek értelmében az alapítvány maga is felvállalja a programok szervezését, a feladatok összefogását, csoportok működtetését. Felvállalja a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekképviseletét, támogatását. Közreműködik természetvédelmi oktatásban, nevelésben és szemlélet formálásában. Elősegíti a természeti értékek felkutatását, annak védelmét és megőrzését. Közreműködik a természetvédelemmel kapcsolatos mindennemű feladat ellátásában. Elősegíti a lakosság szabadidős sportolási lehetőségének bővítését. Elősegíti a fiatal korosztályok körében népszerű sportok rendezvényeinek megtartását, támogatását. Közreműködik sportversenyek támogatásában, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködik a település közbiztonságának és a bűnmegelőzés támogatását biztosító önszerveződő civil csoportok koordínálását. ... >>
1. oldal