Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rudabánya szociális civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

RUDA-KAI Kultúrális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

3733 Rudabánya, Sport út 13.
képviselő: Kerepesi István elnök
A régió fiataljainak, valamint a sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás megismerésére, gyakorlására.

Megyei rendezvényeken az egyesület képviselete, új kapcsolatok kialakítása és a már a meglévő kapcsolatok tovább fejlesztése és kiszélesítése.
A keleti harcművészetek ? elsősorban a kyokushin karate ? megismertetése és ezen keresztül a hagyományos sport megszerettetése, népszerűsítése valamennyi korosztályban.
Kulturális rendezvények szervezése, sportolók, előadó művészek meghívásával.
Modern technikai vívmányok bemutatása, megismertetése.
Figyelem felhívás és tudatos életmód kialakítása, egy egészségesebb életre való áttérés elősegítése.
A térségben élő emberek számára biztosítani egy olyan közösségi teret, amely lehetősége nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, kulturális sport programok szervezésével.
A gyermek és ifjúsági korosztály sport és kulturális nevelésében való tevékeny részvétel.
Programjai nyitottságával lehetőséget ad a társadalmi kohézió erősítésére, a hasonló gondolkodású állampolgárok és családjaik egymásra találására.
Támogatja az egységes lokálpatriotizmus kialakulását és helyi szerveződését.
Támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat, részt vesz a hátrányos helyzet feltárásban, problémák felderítésében, megoldások kidolgozásában, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítésével és társulásukban való részvétellel megoldásokat keres.
Elősegíti a roma fiatalok többségi társadalomba való integrációját.
Kapcsolatokat létesít hasonló gondolkodású, érdeklődési körű külföldi sport és kulturális szervezetekkel.
Civil szervezetként hozzájárul a térségi középosztály kulturális megerősítéséhez. ... >>

"Ruda-Suli Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3733 Rudabánya, Petőfi u. 22.
képviselő: Szél Miklós
Rudabánya községben és annak közvetlen környezetében élő fiatalok képességeinek sokoldalú fejlesztése és az ehhez szükséges vagyoni és tárgyi feltételek biztosítása. - Az iskolai okttaás és nevelés feltételeinek javítása, fejlesztése. A diákok számára kiírt pályázatok támogatása. - Kultúrális tevékenység segítése, rendezvények támogatása, ifjúsági szabadidős programok szervezése és támogatása annak érdekében, hogy a fiatalok szellemi és testi fejlődése is biztosítható legyen. - A községben működő zenei, művészeti, ifjúsági csoportok támogatása. - Az iskolai diáksport ösztönzése, egészségügyi, mentálhigiénés felvilágosító, tájékoztató jellegű programok szervezése, egészséges életmódra nevelés támogatása. - A hátrányos helyzetű ám tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának támogatása ösztöndíjakkal. - A község értékeinek tudományos-történeti bemutatására hivatott ... >>
1. oldal