Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Siklós kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

A Siklósi Köztársaság Téri Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 7.
képviselő: Vágvölgyi Istvánné kur. elnök
a siklósi Köztársaság téri Óvoda gyermekeinek harmónikus személyiségfejlődésének támogatása. Egészséges, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a tsti képességek fejlődésének elősegitése, a prevenciós és korrekciós testi nevelés feladatainak ellátása, a tanulás a játékban elv megvalósitásához az eszközkészlet bővitése, a szociális és intelektuállis hátrányopk csökkentése, az esélyegyenlőség javítása érdekében a differenciált község és képességfejlesztést szolgáló eszközök beszerzése, a családokkal való tevékeny együttmüködés, közös rendezvények szervezésee, az ismeretterjesztés fórumainak kiterjesztése, az óvoda hagyományainak ápolása ... >>

AGAPÉ Szociális és Hitéleti Alapítvány

(szociális,kulturális)

7800 Siklós, Mária utca 7.
képviselő: képviselő és tag Kajus Józsefné, kuratóriumi elnök Dr.Ludézer-Vaskor Annamária, kuratóriumi titkár Nádasi Tibor
létminimum alatt élő emberek, családok létfenntartásának megsegítése hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi életbe való beilleszkedésének megsegítése, lelki és kulturális gondozása, munkanélküli fiatalok foglalkoztatási gondjainak megoldása egyedülálló, az idős emberek gondozása, szociális gondozás keresztyén szellemű közösségben a Siklósi Református Gyülekezet és más keresztyén közösségek hitéleti tevékenységének anyagi, erkölcsi és társadalmi támogatása, beleértve az e célt szolgáló beruházások felújítások és eszközbeszerzések támogatását is. A célcsoportjaiként megjelölt létminimum alatt élő emberek, családok, hátrányos helyzetű fiatalok, munkanélküli fiatalok, idős emberek fizikai és lelki egészségének javítása, megőrzése. ... >>

Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Köztársaság tér 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Banáné Gyuró Julianna
Az alapfokú művészeti iskola tanulói testi, szellemi fejlődésének segítése; az oktatáshoz szükséges eszközök vásárlásával az oktatás színvonalának emelése; a tanulmányi munka pénzügyi támogatása; és az alapfokú művészeti iskola rendezvényeinek támogatása. ... >>

Apró Paták Lovas Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós-, Postaszállás 11.
képviselő: elnök Bohár László
a lovassport népszerűsítése az ifjúság körében, lovasoktatás, versenyek, rendezvények szervezése, utánpótlás-nevelés, hagyományápolás; sérült és fogyatékkal élő emberek számára lovaglási lehetőségek, gyógylovaglás (hippoterápia) megszervezése és biztosítása. ... >>

Damashi Küzdősport Egyesület

(sport,kulturális)

7800 Siklós, Kanizsai Dorottya utca 15.
képviselő: elnök Dr. Pápai István
A keleti harci művészetek közé tartozó, életszerű, arányos önvédelem sajátos módozatainak a hagyományos ősi keleti kultúrákban gyökerező módszereit az európai szemlélettel egyesíteni úgy, hogy a keleti kultúrákban honos fegyvertelen önvédelmet és harci eszközök használatát, az ellenük való védekezést nevelő sportág művelését, fejlesztésének folytatása úgy, hogy tagjainak szellemi és testi megerősödésére törekedni. Az általa művelt KYOKUSHIN KARATE harcművészeti át egyebek mellett magában foglalja a harcművészeti ág egyebek mellett magában foglalja a harcművészeti ágak és küzdősportok közül a karate, a thai-boksz, a ju-jitsu, az aikido, a cselgáncs, a birkózás és ökölvívás eszközeit és edzésmódszereit. Erősíti művelőinek összpontosító képességét, fegyelmét és fizikai erőnlétét, amelyet tartós gyakorlással és elméleti ismeretek elsajátításával érnek el. Elve az, hogy minél kisebb erőkifejtéssel és sérelemokozással, minél nagyobb biztonságot nyújtson a közelharcban a támadó ellen. Versenyei nyilvánosak, nemzetközileg meghatározott és elismert szabályok szerint folynak. Az általuk művelt harcművészeti ág és személyiségerősítő tevékenység, így illeszkedik szervesen ? európai felfogással ? a BUDO gyűjtőnévvel illetett hagyományos japán harci művészetek közé. ... >>

Dél-Baranyai Sokacok-Horvátok Egyesülete Drustvo Sokaca-Hrvata Juzne Baranjet

(kulturális)

Siklós, Kossuth tér 15.
képviselő: elnök Torjánácz Anna, titkár Pávics János ... >>

Fogjunk össze! Gyermekekkel a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Hajdu Imre u. 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Heidfogelné Seregélyes Edit
Oktatási, kulturális tanulók támogatása. ... >>

Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület, Siklós

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: elnök Juhász Edina, elnökhelyettes Felhoffer Attila, titkár Rónási Kata
a kulturális örökség, a környék fúvószenekari hagyományainak megóvása, ápolása, fúvószenekari koncertek, iskolarendszeren kívüli tanulmányi versenyek, találkozók, egyéb rendezvények, utazások szervezése és lebonyolítása. Siklós Város Ifjúsági koncert-fúvószenekarának eszköz- és működési feltételeinek megteremtése. Zenei nevelés Kodály Zoltán szellemisége alapján. A fúvószene társadalmi rangjának emelése. Kapcsolattartás hazai és külföldi zenekarokkal, verseny- és fesztiválirodákkal és fúvószenei szervezetekkel, hatán túli magyar kulturális szervezetekkel. A kortárs magyar fúvószene felkarolása, felkérések új művek írására, kotta- és hanghordozók kiadása. ... >>

Konzervatív Baráti Kör Siklós Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Aradi utca 7.
képviselő: elnök Matisáné Klement Júlianna
a fontolva haladás programjának felvállalása konzervatív ideológia alapjaként, nemzeti elkötelezettség elsődlegessége, hagyományok ápolása, morális példamutatás adása a társadalom alapegységére, családra építve, a politikai kultúra helyi szintű fejlesztésének előmozdítása. ... >>

Közösségi Kulturális Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Kossuth tér 15.
képviselő: Zakariás Anita elnök ... >>

Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület Siklós

(kulturális)

7800 Siklós, Mária utca 7.
képviselő: elnök Kaiser József
A Siklóson élő német nemzeti kisebbség szoros együttműködése a város és a környék lakosságával, a német nemzeti kisebbség érdekeinek megfogalmazása, képviselete, jogainak érvényesítése. ... >>

Müvészet a Társadalomért" Alapítvány

(kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 2.
képviselő: Komor István ... >>

Pelikán Néptáncegyüttes Egyesület

(kulturális)

Siklós, Hajdú Imre utca 3/A.
képviselő: elnök Balogh János
segíteni a néphagyomány, különösen a néptánc és a népzenei értékek felkutatását, ápolását, megőrzését és beillesztését a kulturális életbe. ... >>

Siklós Kistérségi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Kossuth tér 3.
képviselő: alelnök Horváth József, alelnök Pólya Márton, elnök Hoffmann Kálmán
a kistérség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, felzárkózását, esélyegyenlőség megteremtését biztosított civil bázis létrehozásának elősegítése. Működésük szakmai támogatása, koordinálása, érdekeik védelme, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Az állampolgári jogok biztosításának, érdekvédelmének képviselete. Nők, ifjúság körében speciális problémák feltárása, megoldáskeresés. Tenkes Népfőiskola és az Ifjúsági Információs Pont működtetésének támogatása. Természetes környezet megtartása, az épített környezet megőrzése a jövő nemzedék számára. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés, egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Siklósért Megalkuvás Nélkül Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7800 Siklós, Zenthe Ferenc tér 12.
képviselő: elnök Jandura Károly
Siklós város erkölcsi, gazdasági, kulturális fejlesztésének és megújulásának megteremtését elősegíteni. Demokratikus értékeken nyugvó - egyesület tagjai számára is biztosított ? közéleti szerepvállalás lehetőségén keresztül a korrupciómentes, átlátható és mindeni számára nyilvános gazdálkodás megteremtését erősítse. Az emberi méltóságon és felelősségvállaláson alapuló, munka becsületének és az egyéni, valamint közösségi jogokat biztosító elveken nyugvó helyi közösségek és családok megerősítését támogassa. A település kulturális tevékenységének alakításában részvétel, a hagyományőrzés, a kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítésével, a helyi amatőr művészek felkarolásával. Siklós város természetes környezetének megóvásán keresztül egy környezetbarát, egészséges, élhető város létrejöttét támogassa. Siklós város szervezeteinek, közösségeinek és lakóinak összetartó erejének növelését elősegítse. ... >>

Siklósért Turisztikai Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Felszabadulás utca 3.
képviselő: elnök Malatinszky Csaba
Siklós város kulturális és közösségi életének fejlesztése, a város kulturális értékeinek és programjainak, turisztikai látványosságainak a széleskörű közönség számára megismerhetővé, elérhetővé tétele a magán és közszféra hatékony együttműködésének jövőbeni fejlesztésével. ... >>

Siklósi Borbarátnők Egyesülete

(kulturális)

7800 Siklós-Vár, Vajda J. tér 1.
képviselő: elnök Benedekné Kovács Zsuzsanna, elnökhelyettes Dakáné Kun Zsuzsanna ... >>

Siklósi "Dolce" Hegedű Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: elnök Zavagyákné Dolgos Éva
A vonós zene művelése és népszerűsítése, a hangszeres játék fejlesztése és a gyakorlás biztosítása a tagok számára. ... >>

Siklósi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Gordisai út 0378/50
képviselő: elnök Puskás Zoltán
Magyarországi hadi-, történelmi hagyományok őrzése, ápolása, ennek kapcsán történelmi találkozók szervezése, azokon való részvétel, ifjúság nevelése a történelem szeretetére élő történelem órák szervezésén keresztül. ... >>

Siklósi Katolikus Nevelési Alapítvány"

(kulturális)

7800 Siklós, Vajda tér 3.
képviselő: Dr. Keresztes Pál plébános ... >>

Siklósi Polgári Kör

(kulturális)

7800 Siklós, Hajdu u.13.
képviselő: Mehring István, Schneider Péter, Varju Krisztina titkár ... >>

Siklósi Szalon Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 4.
képviselő: kuratóriumi tag Angyal Mária, kuratóriumi tag Császár Ferenc, kuratóriumi titkár Kovács Ferenc, kurtóriumi elnök Molnár Antal
A Siklósi Szalon vezető magyar művészek alkalmi, baráti együttműködése során kialakult, rendszeresen megrendezésre kerülő olyan "pódium" bemutatók együttesének elnevezése, amely évek óta művészeti stílusoktól függetlenül szolgálja a különböző művészeti ágak népszerűsítését, a művészek, műveik megismertetését a közönséggel. Ezen Szalon biztosítása érdekében az alapítvány célja:
- Támogatóival, szerződött partnereivel kötött megállapodásokban foglaltak teljesítése.
- A Siklósi Szalon kiállításának nyári megrendezése Siklóson, katalógus kibocsátása és a Szalon kiállítási anyagának országos vándoroltatása, kétévenként külföldi bemutató megszervezése.
- A Szalon résztvevőinek anyagából olyan műgyűjtemény létrehozása, amely a kereskedelmi forgalomba kerülve az alapítvány vagyonának folyamatos gyarapítását teszi lehetővé. A gyűjtemény törzsanyaga egy állandó kortárs magyar kiállítás vázát jelenti.
- Évente egy alkalommal a siklósi várban a Szalon résztvevői által felajánlott művek árverése, amely árverésből befolyt összeg a tehetséggondozásra és az alapítvány vagyonának gyarapítására fordítódna.
- Az alapítvány szervezi a Siklósról elszármazó művészek, előadók (képző-, ipar-, zene) patronálását, kiállítását, bemutatóját.
- Művész- közönség- találkozók szervezésével segítséget nyújt a Szalon tagjainak közvetlen kapcsolatba kerüléséhez a környezettel.
- A társművészekkel történő szoros együttműködésre törekszik, rendezvényeit a komplexitás szellemében szervezi.
- Szabadétir szoborpark létesítése. ... >>

Siklósi Vállalkozók Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7800 Siklós, Kossuth tér 1.
képviselő: Rudolf Zsolt
A Siklóson élő vállalkozóknak az összefogása, szakmai-jogi-kulturális véleménycserére lehetőség biztosítása országos és helyi információk alapján, illetve a helyi kulturális és gazdasági életbe bekacsolódás biztosítása. ... >>

Siklósi Vár- és Múzeumbaráti Kör

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Vajda János tér 8.
képviselő: elnök dr. Simor Ferenc, elnökhelyettes Tóthné Botz Györgyi, titkár Benedekné Kovács Zsuzsanna
Siklóson és vonzáskörzetében a hely-, nép- és honismereti munkában tevékenykedő egyének és közösségek, felnőtt és ifjúsági csoportok, szerveződések, iskolai szakkörök összefogása és szakmai támogatása. A szülőföld, a lakó- és munkahely, szűkebb és tágabb haza történetének, természeti és gazdasági értékeinek, népéletének kulturális hagyományainak megismerése és megismertetése, tiszteletének és gyarapításának szolgálata. ... >>

Siklósi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7800 Siklós, Iskola utca 25.
képviselő: kuratórium elnöke Konyhás Sándor, kuratóriumi elnökhelyettes Horváth Lászlóné, kuratóriumi titkár Juhász Tiborné
a zeneiskola tanulóinak és együtteseinek támogatása. ... >>

Tenkes Szak-Lo Sportegyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7800 Siklós, Széchenyi utca 70.
képviselő: elnök Riczu Sándor, titkár Riczu Julietta
A gasztronómiai hagyományok megőrzése, ismertetése, ápolása; a lovassport széles körben történő népszerűsítése; gasztronómiai és lovassport kapcsolatok létrehozása, ápolása, fejlesztése; a lovak védelme, a lovakkal kapcsolatban az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése. ... >>

Tenkes Vegyeskari Egyesület

(kulturális)

7800 Siklós, Kossuth tér 15.
képviselő: alelnök Felhoffer Attilláné, elnök Szklenár Istvánné, titkár Szigetvári Antalné
a Siklósi Művelődési Központ és a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Vegyeskarának (továbbiakban: Vegyeskar) zavartalan működését segíti elő. ... >>

Vass Zoltán Értékmentő Alapítvány

(kulturális)

7800 Siklós, Bartha M. u. 13.
képviselő: kuratóriumi elnök Vass Zoltán
Az ország egész területén és a más országok magyar ajkú területein megmenteni a régi magyar hagyományokat, tudásközpontot felépíteni, létesíteni, fenntartani. A tudásközpont láthatóságának folyamatos biztosítása a nagy nyilvánosság részére. Szövő- és más kézműves műhelyek, oktató,- és bemutatótermek létesítése. A népi építészet, a kézművesség, az állattartás, a gazdálkodás, az iparművesség, a hagyományos népművészeti és gasztronómiai, illetve az ezekhez tartozó rég elfeledett, vagy már alig művelt értékek megmentése. ... >>
1. oldal