Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentendre egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Arbor Mentőalapítvány

(egészségügyi)

2000 Szentendre, Bogdányi u. 27.
képviselő: dr. Juhász Györgyi önállóan, Kondás Zoltán Zsolt elnök önállóan
Szentendre és vonzáskörzetében a betegellátás javítása. A mentéshez szükséges berendezések, eszközök beszerzésének támogatása. A mentősök anyagi helyzetének és munkakörülményeinek támogatása. ... >>

Dunakanyar Alkoholizmus Ellenes Klub

(egészségügyi)

2000 Szentendre, Dózsa Gy.u.8. /MHK Klub/
képviselő: dr. Salamon Éva elnök, Dudor József titkár
Öngyógyító, életmentő tevékenység kifejtése, az alkoholizmus elleni kűzdelem, a rehabilitált alkohol betegek utógondozásában való tevékeny részvétel. ... >>

Egészséges Városért Közalapítvány

(egészségügyi)

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.sz.
képviselő: Gerőcs Katalin
Város lakosságának egészségügyi állapotáról információ biztosítása, lakosság egészségét befolyásoló tényezők, egészségmegelőzés szervezése. ... >>

Egészségesebb Ifjúságért Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Sztaravodai út 16/A.
képviselő: Dukai Miklós, Dukai-Regős Orsolya, Késmárkyné Demeczky Mária
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. Az egészség építésének, megőrzésének, helyreállításának segítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A környezetvédelem elősegítése. Közreműködés a magyarországi ifjúság oktatásában, összefogás a polgárok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért. Részvétel az egészségpolitika alakításában. Társadalmi vélemények közvetítése az egészségügyi és szociális szolgálatirányítói felé. A különböző népcsoportok és korosztályok közötti párbeszéd elősegítése. ... >>

Első Amerikai - Magyar Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Kengyel u.5.sz.
képviselő: Dr. Kovács Sándor (önálló), Dr.Gérecz István (önálló)
egészségügyi oktatás, képzés, továbbképzés ... >>

Elsősegély Állatvédő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

2000 Szentendre, Római Sánc u. 2/b.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Anyagi támogatás biztosításával segítség nyújtása az állategészségügy területén dolgozóknak, az oktatásban résztvevők közvetlen (ösztöndíj, anyagi támogatás) és közvetett (felsőfokú képzésben résztvevőknek gyakornoki hely biztosítása) támogatása, állatgondozási, állategészségügyi ismeretterjesztő tevékenység végzése kiadványok, szórólapok terjesztésével, kurzusok szervezésével, gazdátlan állatok egészségügyi ellátása, egészségvédelme, macskaotthon létrehozása, fenntartása megunt kisállatok átmeneti elhelyezése, új gazda keresése, külföldi és hazai állatvédő szervezetekkel kapcsolat kiépítése, fejlesztése. ... >>

Emberélet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 25. fszt. 7.
képviselő: Wahrné Horváth Nóra elnök
Szociális, egészségügyi, mentálhigiéniás programok támogatása, melynek célja a társadalom perifériájára szorult, hátrányos helyzetű csoportok segítése. ... >>

Jáde Egyesület

(egészségügyi)

2000 Szentendre, Tél u. 3/B.
képviselő: Krémer Sára
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Kezet nyújtunk Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Szőke L. u. 6.
képviselő: Gyöngy Istvánné
A betegek házi ápolása, gondozása, egészséges életmódra nevelés, időskorúak és elhunyt személy hozzátartozóinak segítése, ápolás tanítása, oktatás és konferencia szervezése, hospice, egészségügyi szolgáltatás, fekvőbeteg intézményi ellátás, ápolási eszközök beszerzése, biztosítása. ... >>

Mágusnő Rend Közhasznú Társadalmi Szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2000 Szentendre, Boldogtanyai u. 19.
képviselő: Kemenyeczki Edit ( elnök )
A családok összetartó erejének erősítése a nők (családanyák) fizikai és szellemi és lelki egyensúlyának megőrzése, oktatás, ismeretterjesztés, terápiás és egyéb gyakorlati foglalkozások útján. Egészséges életmód-szemlélet kialakítása a táplálkozás, sport és szabadidős tevékenységek valamint a művészetek kulturális tevékenységek területén. Az erkölcsi értékek megszilárdítása, az anyaság és nőiesség, illetve a nők személyiségének, önértékelésének fejlesztése, megerősítése. Generációk összefogása, a több generációs együttélés hagyományának felélesztése, a nagyszülők szerepének visszaállítása a család életében a gyermekek nevelésében, idősekről történő gondoskodás a családon belül. Az Udaipur-i holisztikus oktatási rendszer meghonosítása, ilyen típusú bölcsődék, óvodák, iskolák működtetése. Gyermekek több oldalú intelligenciájának (intuitív, logikus, vizuális, musicalis, testi) harmonikus kifejlesztése. Holisztikus szemléletű felnőtt oktatás. ?Jövő Kórháza? néven homeopátiás, illetve alternatív gyógymódok alkalmazására szokosodott gondozó központ(ok) létrehozása és működtetése. Engedélyhez nem kötött egészség megőrzésre irányuló ingyenes szolgáltatások (szeretet-, lélek- és frissítő-masszázs) nyújtása. ... >>

Minden Ember Érték Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2000 Szentendre, Táltos u. 57. hrsz. 6991
képviselő: Göltl József
Járó-és fekvőbeteg ellátás javítása,különösen szemészeti szakban. Kisgyermekes családok, gyesen lévő anyák helyzetének javítása, oktatási intézmények támogatása. Környezetvédelem, hátrányos helyzetű személyek munkához segítése. ... >>

Napsugár Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Ady E.u.36.sz.
képviselő: Vargáné Rigó Ildikó elnök
Szentendre és környékén 3-7 éves korú gyermekek óvodai oktatásának segítése, egészséges életmódra nevelés. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, beleértve az alternatív megelőzési- és gyógymódok (homeopátia, kinezológoia, gyógynövény- és illatterápia, energiaharmonizáló mozgáskultúra) terjesztését. ... >>

PRO-CREATIO Alapítvány

(sport,egészségügyi)

2000 Szentendre, Diófa u.13.sz.
képviselő: Dr. Buzna Andrea
Egészséges életmódra nevelés, sporte- gészségügy, a sport preventív szerepé- nek megismertetése. ... >>

SPES Alapítvány /Szentendre és Vidéke Mentőalapítvány/

(egészségügyi)

2000 Szentendre, Bogdányi u.31.sz.
képviselő: Dr.Homor Zsuzsanna
Sürgősségi betegellátás, mentés korszerű, magasabb szintű és folyamatossá tétele. ... >>

Szentendréért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.sz.
képviselő: Torba Nándor
Kulturális tevékenységek támogatása, oktatási, szociális, kulturális intézmények fenntartásának, működésének biztosítása, egészségügy, szociális szervezetek védelme, intézmények létrehozása, támogatása,épített környezet védelme. ... >>

Szentendrei Orvosok Érdekvédelmi Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

2000 Szentendre, Szabadságforrás u.4.sz.
képviselő: Dr.Pázmány Annamária
Körzeti és szakorvosok érdekvédelme, a lakosság egészségügyi helyzetének javítása, technikai eszközök bővítése. ... >>

Tengerimalac Barátok Országos Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

2000 Szentendre, Egres utca 33.sz.
képviselő: Szarkáné Labutyin Éva elnök
Szélesebb körben megteremteni a kultú- rált tengerimalac tartást. Ezen állat- fajra vonatkozó egészségügyi problémák- ra (túlszaporodás, ivartalanítás) ja- vaslatot tenni és ezt népszerűsíteni. Az Állatvédelmi törvény kiterjeszté- sének szorgalmazása. ... >>

Vörös Főnix Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2000 Szentendre, Rigó u. 2/b.
képviselő: Hegyi Gábor elnök
Egészségmegőrzés, prevenció, fizikális mentális önfejlesztés a tradicionális kínai mozgásgyakorlatok elsajátítása révén. A hagyományos kínai orvoslás megismertetése és terjesztése. Ehhez megfelelő intézmények létrehozása. ... >>

Zakeus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2000 Szentendre, Deli Antal u. 28.
képviselő: Pirityiné dr. Papanek Márta önállóan
Segítségnyújtás lelki krízishelyzetbe került személyek számára, az ellátás kereteinek, illetve feltételeinek megteremtése. Pszichiátriai betegségekben szenvedők számára a gyógyszeres kezelés mellett alternatívaként, illetve kiegészítő terápiaként pszichoterápiás segítségnyújtás. A pszichiátriai betegségben szenvedők irányában a társadalomban élő előítéletek eloszlatására irányuló tevékenység felkarolása, és ezen személyek társadalomba való integrálódásának elősegítése. Lelki segítségnyújtás, önismereti és kreatív programok szervezése egyéni vagy csoportos foglalkozás formájában, elsősorban azok számára, akik körülményeik miatt ehhez nem, vagy csak nehezen tudnak hozzájutni. Közösségalakítás: életvezetési nehézségeik miatt a családi és baráti kapcsolataiktól eltávolodottak számára az újrakezdés lehetőségét megteremtő, értékformáló közösségek létrehozása. A rászorulókkal foglalkozó szakemberek segítése képzésekkel. ... >>
1. oldal